image 36715 25 v1
Galéria (39)

Ako sa kladie betónová dlažba imitujúca prírodný kameň

Vhodne zvolené spevnené plochy okolo domu, na príjazdovej ceste a chodníkoch dokážu podčiarknuť celkový vzhľad domu. Jedným z trendov sú betónové dlažby, ktoré pripomínajú prírodný kameň. 

Galéria

Betónová dlažba
Betónová dlažba
Betónová dlažba
Betónová dlažba
Betónová dlažba
Betónová dlažba
Betónová dlažba
Betónová dlažba

KONTROLNÝ ZOZNAM

Materiál
• dlažba
Castello antico od firmy Semmelrock
• obrubníky
Castello antico od firmy Semmelrock
 drvené kamenivo
 cement, voda a štrkopiesok na zabetónovanie obrubníkov
 oceľové rúrky
 piesok na škárovanie
 oceľové alebo drevené kolíky

Náradie
 meter
 uholník
 vedro
 murárska naberačka
 murárska lyžica
 fúrik
 lopata
 vodováha
 gumené kladivo
 vymeriavacia šnúra
 vibračná doska
 metla 

PRACOVNÝ POSTUP

1.Vyrovnanie a vyspádovanie
Zemnú pláň vyrovnáme, vyspádujeme a poriadne zhutníme. 

2. Vytýčenie rozmerov
Pomocou vymeriavacej šnúry si vytýčime vonkajšie rozmery plochy a výšku dláždeného krytu. 

3. Navezenie kameniva
Na pripravenú zhutnenú pláň navezieme spodnú ochrannú vrstvu z drveného kameniva v hrúbke asi 20 až 30 cm. 

4. Zhutňovanie
Spodnú vrstvu zavibrujeme v priečnom aj pozdĺžnom smere. Zhutňujeme po vrstvách minimálne päť ráz. Maximálna hrúbka zhutňovanej vrstvy má byť 10 až 15 cm. 

5. Vytýčenie obrubníkov
Vytýčime výšku a smer obrubníkov. Nájazdové obrubníky použijeme pri vstupoch z verejnej komunikácie, parkové na spevnenie dláždeného krytu. 

6. Osádzanie obrubníkov
Nájazdové obrubníky osádzame do lôžka z vlhkej betónovej zmesi v hrúbke minimálne 10 cm. 

7. Kontrola osadenia
Pomocou vodováhy a vymeriavacej šnúry kontrolujeme rovnosť a výškové osadenie nájazdových obrubníkov. 

8. Vyrovnanie nerovnosti
Prípadné výškové nerovnosti vyrovnáme na úroveň existujúcej spevnenej plochy použitím gumeného kladiva. 

9. Vytvorenie opory
Po osadení nájazdových obrubníkov vytvoríme z betónu obojstrannú bočnú oporu. 

10. Parkové obrubníky
Rovnakým spôsobom si vytýčime výšku a smer parkových obrubníkov.

11. Osadenie obrubníkov
Parkové obrubníky osádzame do lôžka z vlhkej betónovej zmesi v hrúbke minimálne 10 cm – vymeriavacia šnúra nám určuje hornú hranu obrubníkov.

12. Kontrola osadenia
Neustále kontrolujeme výšku osadených obrubníkov a prípadné nerovnosti zarovnáme gumeným kladivom.

13. Osadenie obrubníkov
Taktiež dbáme na zvislé osadenie obrubníkov.

14. Úprava rozmerov
V prípade potreby upravíme obrubník na požadovaný rozmer uhlovou brúskou. 

15. Vytvorenie opory
Po osadení parkových obrubníkov vytvoríme z betónu obojstrannú bočnú oporu.

16. Výškové členenie
Zo strany upraveného terénu musí dosahovať výška bočnej opory polovicu výšky obrubníka. 

17. Úprava nerovností
Prípadné nerovnosti ochrannej vrstvy, ktoré môžu vzniknúť pri osádzaní obrubníkov, vyrovnáme a zavibrujeme.

18. Navezenie podkladu
Na ochrannú vrstvu navezieme hornú podkladovú vrstvu z drveného kameniva v hrúbke 10 až 30 cm.

19. Vibrovanie podkladu
Podkladovú vrstvu dostatočne zavibrujeme v priečnom aj pozdĺžnom smere. Zhutňujeme po vrstvách minimálne päť ráz. 

20. Dôraz na sklon
Horná vrstva podkladu musí byť zhotovená v navrhovanom sklone tak, aby bol zabezpečený odtok vody z povrchu konštrukcie. 

21. Kameninové lôžko
Na nosnú vrstvu rozprestrieme ukladacie lôžko z drveného kameniva v hrúbke 3 až 4 cm.

22. Určenie hornej hrany
Pomocou vymeriavacej šnúry si určíme hornú hranu dláždeného krytu. 

23. Osadenie rúrok
Do ukladacieho lôžka osadíme pomocné oceľové rúrky, ktoré nám určujú hornú hranu lôžka. 

24. Urovnanie lôžka
Lôžko sa urovnáva hliníkovou vyrovnávacou doskou medzi vodiacimi rúrkami. Po vybratí oceľových rúrok sa vzniknuté priehlbiny vyplnia drveným kamenivom. 

25. Vzor kladenia
Takto pripravený podklad nezhutňujeme a nevstupujeme naň. Pred samotným ukladaním si voľne vyložíme zvolený vzor. 

26. Smerové línie
Pomocou vymeriavacej šnúry a uholníka si vytýčime smerové línie plánovaného vzoru kladenia.

27. Ukladanie
S ukladaním dlažby začneme v rohu dláždeného krytu, ideálne v najnižšie položenom mieste, a prípadné nerovnosti dorovnáme gumeným kladivom.

28. Rovnosť škár
Je potrebné dbať na dodržanie škár v rozpätí 3 až 5 mm. Aby sme dosiahli rovnosť škár medzi jednotlivými kusmi dlažby, kladieme ich podľa napnutej vymeriavacej šnúry. 

29. Farebná rovnomernosť
Aby sa dosiahla farebná rovnomernosť dláždeného povrchu, je potrebné pri kladení používať dlažbu z minimálne troch rôznych paliet. 

30. Správne zameranie
V prípade potreby rezania dlažby si daný rozmer naznačíme pomocou uholníka.

31. Rezanie
Dlažbu režeme napríklad pomocou kotúčovej píly. 

32. Správne umiestenie
Orezanú dlažbu umiestnime na požadované miesto reznou hranou k stene.

33. Čistenie
Prípadné väčšie znečistenie dláždeného krytu vzniknuté počas ukladania odstránime prúdom vody.

34. Škárovací materiál
Po vysušení rozprestrieme na plochu suchý škárovací materiál z kremičitého piesku. 

35. Piesok v škárach
Škárovací piesok sa musí dôkladne vmiesť do škár a pred zhutnením sa celá dláždená plocha dôkladne zametie. 

36. Zhutnenie povrchu
Aby pri zhutňovaní nevznikli ryhy a nepoškodili sa hrany dlažby, musí byť vibračná doska vybavená špeciálnou gumenou podložkou. Dláždený povrch zhutníme. 

37. Doplnenie piesku
Po zhutnení v priečnom aj v pozdĺžnom smere doplníme škárovací materiál do škár. Vypĺňanie škár v priebehu najbližších týždňov podľa potreby opakujeme. 

38. Hotovo
Takto pripravenú plochu môžeme okamžite používať a zaťažovať. 

Odborník radí
Ak chcete docieliť jednotný vzhľad okolia domu, použite plotové prvky z rovnakého systému.

dobré rady

Zemné práce
Vykonávame ich počas vhodných klimatických podmienok, teda v období, keď nemrzne ani neprší a zemina nie je premočená. Všetky stavebné práce realizujeme pri teplotách vyšších ako 5 ˚C.

Výkop
Robíme ho približne o 30 cm širší, ako bude konečná šírka vydláždenej plochy. Dno výkopu sa musí urobiť v sklone – pozdĺžny sklon dna musí mať aspoň 0,5 % (teda 5 mm na 1 m dĺžky) a priečny minimálne 3 %. Dno výkopu musí byť rovné a pevné.

Ochranná vrstva
Hrúbka ochrannej vrstvy sa riadi požiadavkami na únosnosť krytu a miestnymi klimatickými podmienkami – pohybuje sa v rozpätí 30 až 60 cm. Horná plocha vyrovnávacej vrstvy musí byť rovná s toleranciou 1 cm.

Spodná podkladová vrstva
Riadne zhutnená zemná pláň a podkladové vrstvy sú základnými podmienkami kvalitnej spodnej stavby s dlhou životnosťou. Najvhodnejším materiálom na podkladové vrstvy je drvené kamenivo s frakciou 8/16, 11/22, 0/16, 16/32, 0/32 a 32/63 mm.

Zhutňovanie
Jednotlivé vrstvy zhutňujeme vibračnou platňou. Celú plochu prejdeme minimálne päť ráz. Horná vrstva podkladu už musí byť vyhotovená vo vhodnom sklone tak, aby bol zabezpečený odtok vody z konštrukcie.

Horná podkladová vrstva
Lôžko musí byť zhotovené v rovnomernej hrúbke a musí byť maximálne rovné. Hotové lôžko sa nezhutňuje a nesmie sa naň vstupovať. Vždy treba vyhotoviť iba takú plochu lôžka, na ktorú možno uložiť dláždený kryt v deň zhotovenia lôžka.

Ukladanie dlažby
Pri kladení dlažby je vhodné rovnomerne miešať kusy najmenej z troch paliet, aby sa dosiahla farebná rovnomernosť dláždeného povrchu. Položená (nezhutnená) dlažba musí byť na úrovni asi 10 mm nad konečnou požadovanou výškou dláždenej plochy, pretože zhutnením poklesne práve o asi o 10 mm.

Škáry
Bočné dištančné prvky, ktorými je väčšina dlažieb vybavená, netvoria celú šírku škár a dlažobné prvky by sa ich nemali dotýkať. Dodržanie škár je nutné aj z dôvodu určitých rozmerových tolerancií dlažieb.

Škárovanie
Škárovanie je možné vykonávať iba na suchom povrchu dlažby a iba suchým škárovacím materiálom. Škárovací piesok sa musí dôkladne vmiesť do škár a pred zhutnením sa musí dláždená plocha dôkladne zamiesť. Povrch možno zhutňovať vibračnou doskou iba v prípade, ak je suchý. Škárovací materiál sa podľa potreby doplní po dvoch až troch týždňoch od položenia dlažby.

Text a foto: SEMMELROCK
Zdroj: časopis Urob si sám 9/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.