striekacie zariadenia

Striekacie zariadenia

Povrchová úprava je finálnou a zrejme jednou z najdôležitejších častí stavby. Nevhodnou, neprofesionálne zvolenou povrchovou úpravou, môžeme zdevastovať akokoľvek dobre navrhnutú a postavenú stavbu, znehodnotiť snahu odborníkov pri rekonštrukcii, ako i pokaziť dobrý dojem zo svojho zrenovovaného bytu. Naopak, použitím vhodne zvolenej povrchovej úpravy umocníme dobrý dojem z objektu.

Na povrchovú úpravu fasád a interiérov sa dnes čoraz častejšie používajú farbené omietky, teda zmesi, ktoré už nie je potrebné natierať farbou. V interiéroch sa presadzujú štrukturálne stierky alebo aj striekané tapety. Preto je výstižnejšie širšie pomenovanie pre finálnu časť stavby: povrchová úprava alebo nanášanie materiálov.

Obr.: Striekacia pištoľ 008 Silver Gun

Ručné nanášanie

Pre laickú verejnosť je dodnes typická predstava o ručnom nanášaní omietkoviny a stierky lyžicami a hladidlami, potom o nanášaní farby štetcom, maliarskou štetkou alebo valčekom, nanajvýš si pod pojmom „striekanie“ predstavujeme kompresor s pištoľou a nádobkou na farbu. Samozrejme, aj ručné nanášanie má svoje opodstatnenie, a naďalej zostane prevažujúcou technológiou všade tam, kde nie je hospodárne nasadiť techniku – malé plochy, nedostupné miesta…

Strojové nanášanie
Čoraz väčší význam a využiteľnosť má však strojové nanášanie materiálov – striekaním hmôt pod vysokým tlakom – alebo jemné nanášanie nízkotlakovými zariadeniami. Vývoj týchto zariadení neustále napreduje a dnes už je ich využitie hospodárne a ekonomicky návratné aj pri úprave malých objektov (rodinné domy, byty atď.)

 
Univerzálna striekacia pištoľ – systém HD predstavuje výkonné zariadenie na dosahovanie jemnej štruktúry striekaného povrchu. Dekoračná pištoľ s reguláciou množstva farby a nádobkou 1/8 litra je vhodná na jemné lakovnícke práce.

Spôsoby striekania náterových hmôt

Dnes poznáme tri prevažujúce, ale už v princípe navzájom odlišné spôsoby strojového nanášania materiálov (striekania): kompresorové striekanie, vysokotlakové bezvzduchové striekanie a nízkotlakové striekanie s veľkým množstvom vzduchu.

Kompresorové striekanie
Je zrejme najznámejším druhom nanášania materiálov. Na nanesenie príslušnej hmoty sa využíva tlakový vzduch. Podľa druhu materiálu sa pracovný tlak pohybuje okolo jedného až troch barov, množstvo vzduchu 100 a viac litrov za minútu. Pri nanášaní farby v menšom množstve sa farba dáva do nádobky umiestnenej priamo na pištoli, privádzaný vzduch potom farbu strháva a rozprašuje ju na podklad. Niektoré nádobky sú umiestnené nad pištoľou, vtedy sa využíva samospád farby (alebo aj omietkoviny) do rozprašovacieho ústia pištole – trysky. Iné pištole, najmä tie, ktoré sú určené na striekanie riedkych farieb, majú nádobu zospodu a využíva sa podtlak, ktorý vzniká prúdením vzduchu pištoľou.

Pri nanášaní materiálov vo väčšom množstve, kedy by nebolo efektívne neustále dolievať nádobku, sa používajú na dopravu materiálu tlakové nádoby s väčším objemom. Pri tomto systéme sa časť vzduchu z kompresora (alebo tlakový vzduch z ďalšieho kompresora) využíva len na dopravu hmoty  do striekacej pištole. Rozprašovanie sa deje opäť v tryske tlakovým vzduchom. Pri nanášaní hustých a zrnitých materiálov sa na dopravu do pištole využívajú špirálové dopravníky – čerpadlá. V tomto prípade sa hmota, napríklad stierka, kontinuálne namiešava do lievika čerpadla, odkiaľ je špirálou tlačená do hadice a pod tlakom niekoľkých barov postupuje do pištole. Súčasne je do trysky pištole privádzaný tlakový vzduch z kompresora, ktorý zmes rozpráši na podklad. Veľkosť trysky sa volí podľa druhu materiálu a požadovanej štruktúry nástreku.

Obr.: Omietacia pištoľ STORCH s reguláciou množstva materiálu, sa dá použiť aj na dekoratívne nástreky.

V oblasti striekania náterových hmôt, teda penetrácie farieb, ochranných emulzií a podobne, je kompresorové striekanie na ústupe a nahradzujú ho efektívnejšie druhy striekania (bezvzduchové alebo nízkotlakové). Zatiaľ zrejme nezastupiteľné miesto má kompresorové striekanie pri nanášaní omietok a stierkových hmôt. V tomto segmente sa na trhu objavujú aj menšie čerpadlá, umožňujúce hospodárne a efektívne nasadenie už aj na menších objektoch.
Vysokotlakové bezvzduchové striekanie
(systém Airless)
Materiál sa na upravovaný podklad nanáša bez využitia vzduchu ako nosiča. Na rozprašovanie sa používa vysoký tlak materiálu prúdiaceho cez trysku. Pracovný tlak týchto zariadení sa pohybuje od 60 do 250 až 300 barov, pri výkonných zariadeniach v priemysle i viac, a to podľa druhu materiálu a typu zariadenia.

Obr.: Vysokotlakové striekacie zariadenie STORCH AIRLESS LP 460 je príkladom striekacieho zariadenia vhodného na použitie pri renovácii malých objektov.

Výhodou vysokotlakových bezvzduchových striekacích zariadení je vysoký plošný výkon, nízky odpad striekaného materiálu (od 2 % do 5 %) a nenáročná a jednoduchá obsluha. Tieto zariadenia sú väčšinou konštruované tak, že nasávanie materiálu je priamo z vedra či suda. Výkonnejšie stroje umožňujú súbežné striekanie s dvomi i tromi pištoľami, čo znásobuje plošný výkon. Vertikálny výtlak dovoľuje bezproblémové striekanie výškových stavieb, pričom nie je nutné farbu dopravovať na lešenie. Stroj zostáva dole a dĺžka hadíc a výtlak sú dostatočné i pre výšky 60 až 100 metrov. Univerzálnosť vysokotlakových striekacích zariadení podčiarkuje aj to, že sú schopné spracúvať, teda nanášať veľmi širokú škálu náterových hmôt – od jemných lakov a lazúr, cez podkladové farby a polyuretány až po materiály na živičnej báze. Úspešne sa s nimi dajú rozprašovať aj husté materiály, umožňujú striekať tiež materiály s vysokou i veľmi nízkou viskozitou.

Vysokotlakové bezvzduchové systémy majú piestové alebo membránové čerpadlá. Ich pohon sa volí podľa predpokladaného miesta nasadenia – elektromotorom, spaľovacím agregátom alebo pneumatický. Zariadenia so spaľovacím a pneumatickým pohonom dosahujú spravidla vyššie výkony.

Obr.: Predĺženie na striekanie umožňuje striekať ťažko prístupné miesta, napríklad rebrá radiátorov.

Nasadenie vysokotlakových a bezvzduchových striekacích zariadení je veľmi efektívne. Plošné výkony (podľa typu stroja a použitého materiálu) sa pohybujú od 400 m2 až po tisíce m2 pri použití výkonnejších zariadení umožňujúcich pripojenie viacerých pištolí naraz. Hospodárnosť, a teda aj návratnosť, je pritom veľmi priaznivá už aj pri nasadení na menšie objekty – rodinné domy, byty, kovové konštrukcie a pod.

Obr.: Nízkotlakové striekacie zariadenie HVLP Python
Ľahké a kompaktné zariadenie s možnosťou plynulej elektronickej regulácie výkonu.

Nízkotlakové striekanie
(systém HVLP)

Nanášanie materiálu na podklad je zabezpečované veľmi veľkým množstvom vzduchu (tisíce litrov za minútu) pri zníženom tlaku (desatiny barov). Tento systém umožňuje veľmi jemné rozprášenie materiálu na spracúvaný povrch. S úspechom sa využíva na práce, kde sa vyžaduje precíznosť nástreku – lakovanie, nanášanie lazúr a podobne. Veľmi dobre sa ním spracúvajú aj polyuretánové hmoty, olejové farby i farby riedené riedidlami, ako i vodou riediteľné materiály. Okrem toho princíp nízkeho tlaku je najvhodnejší na efektné nanášanie tzv. viacfarebných nástrekov (zaužívaný názov multicolor). Výkonnejšie turbíny umožňujú spracúvať okrem spomínaných materiálov aj náročnejšie hmoty, napríklad protipožiarne nástreky a podobne. Obrovské množstvo vzduchu je vyrábané elektrickou turbínou. Tieto zariadenia nemajú obvykle iný pohon.

Pri spracúvaní menšieho množstva materiálu sa používajú pištole s nádobkami, využívajúce princíp podtlaku, niekedy umocnený dodatočným tlakom časti vzduchu odvádzaného z pištole. Pri pravidelnom spracúvaní väčšieho množstva materiálu sú zariadenia vybavené tlakovou nádobou s obsahom desiatky litrov. Samostatný kompresor umiestnený na tlakovej nádobe zabezpečuje dopravu materiálu cez hadicu do pištole. V pištoli sa potom na rozprášenie materiálu využíva vzduch vytvorený výkonnou turbínou. Čiže kompresor v tomto prípade neslúži na rozstrekovanie materiálu, len na jeho dopravu. Použitím tlakovej dopravy sa výrazne zvyšuje plošný výkon zariadenia.

Obr.: Nízkotlakové striekacie zariadenie Pro-Finish TS 40má trojstupňovú turbínu s výkonom až 2300 l/min.

Nízkotlakové striekacie zariadenia majú veľmi jednoduchú a nenáročnú údržbu, pričom ich úžitková hodnota (výkon a efekt) je vysoká. Na trhu sa objavujú v segmente hobby, teda pre bežných, príležitostných užívateľov, a v segmente profi, určenom pre náročné každodenné nasadenie.
Porovnanie

Strojové nanášanie materiálov pri povrchovej úprave neustále nadobúda na význame najmä preto, že je veľmi efektívne, hospodárne a pri kalkulácii celkovej výstupnej ceny prác a potrebného času umožňuje ušetriť náklady na prácu. Striekanie vysokotlakovými a nízkotlakovými systémami prináša výrazné úspory materiálu – tvorba hmloviny je znížená a odpad materiálu je oproti klasickému kompresorovému nanášaniu neporovnateľne nižší. Striekanie týmito zariadeniami oproti ručnému nanášaniu materiálov, napríklad štetcom alebo valčekom, umožňuje voľbou vhodnej trysky a nastavením správneho tlaku dosiahnuť presnejšiu a rovnomernú hrúbku nanesenej vrstvy. Nedochádza teda ku zbytočným stratám. V konečnom dôsledku sa zvýšená vstupná investícia do moderného striekacieho zariadenia vo veľmi krátkej dobe vráti vo forme úspor za materiál (niekedy až 30 % oproti klasickým ručným metódam), väčšieho plošného výkonu a väčšej šance získavať zákazky oproti firmám, ktoré ponúkajú a kalkulujú len klasické spôsoby povrchovej úpravy.

Text: Ing. Jozef Papp
Foto: archív firmy Color Expert Sk

  1. Peter says:
  2. Poljak vladimir says:

    Potrebujem poradit ako prestriekat ciary na parkovisku.
    Dakujem

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje