Galéria (6)

Pri výbere vhodného vykurovacieho zariadenia dodržujte tieto pravidlá

Pri výbere vykurovacieho zariadenia platí niekoľko pravidiel, ktoré by ste mali dodržať. Inak hrozí, že bude vykurovací systém poddimenzovaný alebo naopak, zbytočne predimenzovaný. To sa v obidvoch prípadoch nepriaznivo prejaví na prevádzke aj nákladoch.

Galéria

Schema recoVAIR-uniTOWER-aroTHERM
schema s plynovym kotlom
elektrokotol
tepelné čerpadlo
plynový kotol v kuchyni

Vykurovacie zariadenie si nikdy nevyberajte úplne sami. Za každých okolností sa dobre poraďte s odborníkom. Ten vám totiž na základe obhliadky a prepočítaní tepelných strát domu či bytu odporučí najvhodnejšie riešenie.

Pri výbere vykurovacieho zariadenia vždy zvážte veľkosť vykurovaného priestoru aj to, koľko osôb v domácnosti žije a aké priestory sa vykurujú (podiel zasklených plôch). Záleží aj na tom, či sú obvodové múry domu zateplené, či sú už vymenené okná (resp. v akom sú stave) a či je zateplená strecha. Od tepelných strát budovy potom závisí výkon vykurovacieho zariadenia. Ďalšími rozhodujúcimi faktormi sú spôsob prípravy teplej vody a umiestnenie vykurovacieho zariadenia v domácnosti. Jednoducho povedané, tepelná strata je v podstate tepelný výkon, ktorý musíte rodinnému domu či bytu dodať na vykurovanie pri určitej vonkajšej teplote. Pre správny výber výkonu vykurovacieho zariadenia je to najdôležitejšia informácia.

Nezabudnite, že ak ide o výmenu vykurovacieho zariadenia v dome či byte, kde poznáte výkon dosluhujúceho vykurovacieho zariadenia, bude potrebné tepelné straty domu aj tak znovu prepočítať (lebo medzitým určite došlo k zatepleniu budovy, renovácii strechy, k výmene okien či radiátorov).

Na čo domácnosti často zabúdajú? K tepelnému čerpadlu, plynovému kotlu či elektrokotlu bude potrebný aj inteligentný regulátor, ktorý je nevyhnutný, aby vykurovacie zariadenie pracovalo flexibilne, efektívne a hospodárne, aby nedochádzalo k plytvaniu energiami.

tepelné čerpadlo
Moderné riešenie predstavujú tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, ktoré sa inštalujú len do interiéru. Ide o zariadenie 4 v 1, ktoré zabezpečí vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody aj rekuperáciu tepla. | Zdroj: Vaillant

Plynový kondenzačný kotol

Tento typ vykurovania sa dá realizovať, iba ak sa na pozemku nachádza prípojka plynu. Nevyhnutné je povolenie od plynárov na pripojenie. Je potrebná inštalácia plynovej skrinky pri rodinnom dome a tiež rozvodov. Nesmie chýbať dymovod, ktorý odvedie spaliny z kotla. Ide teda o ďalšie náklady, ktoré treba vziať do úvahy. Cena kondenzačného kotla závisí od výkonu kotla a od toho, či má vykurovacie zariadenie integrovaný zásobník na prípravu teplej vody. Výrobcovia zvyknú ponúkať aj výhodné balíčky/zostavy v zložení: závesný alebo stacionárny kondenzačný kotol + regulátor + zásobník na ohrev vody (ten môže byť zabudovaný priamo v tele kotla alebo môže byť externý).

Môžem si plynový kotol vybrať a nainštalovať sám?

Kotol nikdy neinštalujte svojpomocne, a to ani vtedy, ak sa považujete za šikovného domáceho majstra. Ide totiž o špeciálne technické zariadenie, ktoré treba odborne (podľa platných technických noriem) a najmä bezpečne pripojiť na rozvody plynu, elektriny a zabezpečiť správny odvod spalín. Dôvody sú predovšetkým bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Preto je dôležité, aby ste využili služby spoľahlivej montážnej firmy, zaškolenej a autorizovanej dodávateľom danej značky kotlov.

Čo hrozí pri inštalácii nesprávneho plynového kotla?

Obhliadka domu a technickej miestnosti odborníkom slúži na to, aby vám navrhol kondenzačný kotol šitý doslova na mieru a so správnym výkonom. Ak tento úvodný krok nezrealizujete, riskujete dve veci: kotol s veľmi nízkym výkonom dom nevykúri a naopak, ak bude jeho výkon veľmi vysoký, bude pracovať so zníženou účinnosťou s častými štartmi, čo znižuje životnosť kotla. Ak je plynové kondenzačné vykurovacie zariadenie odborníkom správne zapojené, nastavené, pravidelne čistené a kontrolované, predlžuje sa jeho životnosť.

Prečo vymeniť starý plynový kotol za nový?

Ak vymeníte starý nekondenzačný kotol za nový kondenzačný, môžete ušetriť až 30 % prevádzkových nákladov na vykurovanie. Ak sa kondenzačný kotol bude používať aj na prípravu teplej vody, odporúča sa umiestniť kotol a zásobník v blízkosti odberného miesta na zníženie tepelných strát v potrubí. Z praxe vieme, že pri príprave teplej vody je najvhodnejšia kombinácia kotol a externý zásobník – z hľadiska ceny, údržby aj životnosti.

A na čo nezabudnúť?

Rátať treba aj s vhodným inteligentným regulátorom, aby kondenzačný kotol pracoval hospodárne. Úspory vznikajú vďaka tomu, že regulátor dokáže efektívne riadiť systém presne podľa zvyklostí a potrieb domácnosti. Niektoré regulátory ponúkajú aj prehľadné grafické vyhodnotenia spotreby energie (za vybrané obdobie). Vďaka tomu si môžete porovnať spotrebu energií i veľkosť úspory. To, či regulátor prinesie požadovaný efekt, závisí nielen od jeho nastavenia a schopností, ale aj od kondície celej vykurovacej sústavy.

Súčasné kondenzačné plynové kotly nemajú vďaka svojim kompaktným rozmerom veľké nároky na priestor, a preto ich môžete pohodlne umiestniť aj do kuchynskej linky.
plynový kotol v kuchyni
Zdroj: archív JAGA

Prečo práve tepelné čerpadlo?

Počiatočné náklady sú síce vyššie, ale úspory vo vykurovaní sa pri niektorých typoch tepelných čerpadiel pohybujú pri hodnote 70 % a viac. To je jeden z hlavných argumentov za tieto zariadenia. V rodinnom dome dokážu zabezpečiť vykurovanie, prípravu teplej vody a počas letných mesiacov aj chladenie (aktívne alebo pasívne). V každom prípade sa však treba poradiť s odborníkom, lebo výber tepelného čerpadla závisí vždy od konkrétnych podmienok na mieste realizácie.

Na čo dať pozor pri výbere tepelného čerpadla?

Správne navrhnutý výkon tepelného čerpadla je základom jeho správnej a ekonomickej prevádzky v rodinnom dome. Veľké poddimenzovanie výkonu vám síce ušetrí peniaze pri kúpe, ale prevádzka sa môže veľmi predražiť pri nižších vonkajších teplotách a môže sa stať, že tepelné čerpadlo nebude schopné dodať požadovaný výkon ani s pomocným zdrojom. Ak dôjde k predimenzovaniu výkonu, tepelné čerpadlo síce bude schopné dodávať požadovaný výkon aj pri veľmi nízkych teplotách, bude mať však problémy pri vyšších vonkajších teplotách. Bude totiž cyklovať, čo sa prejaví na životnosti kompresora a bude mať paradoxne vyššiu spotrebu elektrickej energie pri vyššom príkone kompresora.

Ktoré riešenia sú obľúbené?

Určite tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, a to najmä vďaka ich nenáročnej inštalácii. Aj z finančného hľadiska zvykne byť v súčasnosti tento typ cenovo dostupnejší ako ostatné. Technologicky sa delia na monoblokové a splitové. Výkon tepelného čerpadla vždy závisí od jeho prevádzkových parametrov, ako je vstupná teplota primárneho zdroja (zem, voda a vzduch) a výstupná teplota vody do vykurovacieho systému. Napríklad výkon 9 kW pri A7/W35 znamená, že tepelné čerpadlo nám poskytne výkon 9 kW pri teplote vonkajšieho vzduchu +7 °C a pri teplote vykurovacej vody 35 °C. So vzrastajúcou teplotou vykurovacej vody a klesajúcou teplotou vzduchu výkon tepelného čerpadla vzduch/voda klesá. A ako vyzerá montáž? V blízkosti domu treba vhodne umiestniť vonkajšiu vzduchovú jednotku. Vnútornú (interiérovú) jednotku (s integrovaným zásobníkom teplej vody) bude potrebné nainštalovať dovnútra domu, napríklad do technickej miestnosti. Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú už použiteľné nielen do novostavieb, ale aj pri modernizáciách starších vykurovacích systémov. Medzi novinkami na trhu nájdeme zariadenia s vysokou výstupnou teplotou vody, vhodné aj do systémov s radiátormi.

Zemné kolektory alebo vrt

Ďalšou možnosťou sú tepelné čerpadlá typu zem/voda, ktoré využívajú teplotu pôdy na získanie tepelnej energie na kúrenie a v letných mesiacoch na chladenie. A to buď pomocou plošného zemného kolektora, alebo vertikálnej sondy zavedenej do geotermálneho vrtu. Ak ide o plošné zemné kolektory, je potrebné mať dostatočnú plochu pozemku a treba ich umiestniť do určitej hĺbky. Najčastejšie to býva po vnútornom obvode pozemku, na ktorom stojí rodinný dom. Treba sa však vždy poradiť s odborníkom, lebo všetko závisí od konkrétnej realizácie. Taktiež možno využívať ako primárny zdroj vodu z vŕtanej studne, vtedy ide o zariadenia typu voda/voda.

Aké sú najnovšie trendy?

Najmä pre novostavby sú už na trhu dostupné vnútorné tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, ktoré sa inštalujú výhradne vnútri rodinného domu, pričom sú potrebné prieduchy cez jeho obvodovú stenu. Netreba teda inštalovať dve jednotky (vnútornú a vonkajšiu) ako pri bežných tepelných čerpadlách vzduch/voda, ale iba jediné zariadenie. Je to vnútorné tepelné čerpadlo, ktoré dokáže vykurovať aj chladiť, má v sebe zabudovaný zásobník teplej vody a centrálne riadené vetranie s rekuperáciou tepla (účinne vyvetráte, ale nestratíte teplo), ide teda o štyri funkcie v jednom opláštení s praktickými rozmermi šatníkovej skrine. Takáto inovácia s montážou dovnútra domu bola možná najmä vďaka tomu, že sa hlučnosť celého výsledného zariadenia podarilo vývojárom znížiť na minimum, je totiž porovnateľná s modernou chladničkou.

elektrokotol
Elektrokotly predstavujú v prípade domov s nízkymi energetickými nárokmi na vykurovanie výhodné riešenie a zároveň sa hodia do prostredia s častými inverziami a smogom, keďže neprodukujú žiadne emisie. | Zdroj: Protherm

Najjednoduchšia voľba? Elektrokotol

Elektrická energia je pre domácnosti na Slovensku stále najdostupnejším energetickým zdrojom, oveľa dostupnejším než napríklad zemný plyn.

Elektrické kotly preto predstavujú najjednoduchšiu možnosť na vykurovanie bytov, rodinných domov či iných interiérov. Elektrická prípojka je totiž štandardom v každej domácnosti (na rozdiel od plynovej prípojky). Elektrické kotly sú vhodným riešením vykurovania najmä na miestach, kde nie je dostupná plynofikácia, napríklad v poľnohospodárskych usadlostiach, na chalupách či chatách v horských oblastiach.

Elektrokotly momentálne zažívajú boom. Trend zateplenia budov (ich obvodových múrov, striech) a použitia kvalitných okien razantne znížil tepelné straty domov či bytových jednotiek. Tie už nepotrebujú toľko energie na vykurovanie ako kedysi, vďaka čomu klesli prevádzkové náklady a tento druh vykurovania sa stal cenovo oveľa dostupnejším.

Vynikajú nenáročnou montážou a spoľahlivým fungovaním. Či už ide o rekonštrukcie, alebo o novostavby, tieto zariadenia predstavujú veľmi jednoduchý, komfortný, bezpečný a takmer bezstarostný spôsob vykurovania. Neprodukujú žiadne emisie, čo je výhodné aj pri ich použití tam, kde sú časté inverzie a ohrozenia smogom. Ich hlučnosť je minimálna. Elektrický kotol môžete skombinovať s externým zásobníkom na teplú vodu a zabezpečiť tým komfort v domácnosti.

Systémové riešenia

So sprísňujúcimi sa požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov sa začínajú dostávať do popredia kombinované riešenia vykurovania. Od 1. 1. 2021 budú musieť rodinné domy splniť požiadavku na domy s takmer nulovou potrebou energie. To predstavuje z hľadiska návrhu tak tepelnej obálky domu, ako aj vykurovacích zariadení novú výzvu.

Schema recoVAIR-uniTOWER-aroTHERM
Systémové riešenie: centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla recoVAIR + interiérový modul uniTOWER (s integrovaným 185 l zásobníkom TV) + tepelné čerpadlo aroTHERM vzduch/voda. | Zdroj: Vaillant

Systémové riešenie s tepelným čerpadlom

Ako najšetrnejšia (pokiaľ ide o spotrebu energie) sa tak v prípade novostavieb javí najmä kombinácia viacerých zariadení: tepelné čerpadlo + solárne zariadenie + centrálne riadené vetranie s rekuperáciou tepla + inteligentný systémový regulátor, a to v kombinácii s podlahovým vykurovaním rodinného domu. Takéto vykurovanie sa používalo najmä v zahraničí. Aj keď je vstupná investícia vyššia, trojkombinácia zariadení má zásadný efekt. Vetracie systémy s rekuperáciou počas vetrania síce odvedú odpadový vzduch z interiéru domu či bytu, ale nie teplo. Získava sa tak spätne energia, ktorá už raz bola vložená do vykurovania a ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila. Úspora energií v zimných mesiacoch len pri riadenom vetraní s rekuperáciou tepla je na úrovni viac ako 30 %. O teplú vodu sa po väčšiu časť roka postará solárne zariadenie.

schema s plynovym kotlom
Systémové riešenie: kondenzačný kotol ecoTEC exclusive, zásobník TV auroSTOR VIH, modul auroFLOW VMS 70, solárne kolektory auroTHERM VFK, systémový regulátor sensoCOMFORT a centrálne riadené vetranie s rekuperáciou tepla recoVAIR 260/4. | Zdroj: Vaillant

Plynový kondenzačný kotol + solárne zariadenie

V klasických rodinných domoch sa kondenzačné kotly najčastejšie zvyknú kombinovať so solárnymi systémami, ktoré slúžia na prípravu teplej vody (súčasťou zostavy býva zásobník teplej vody). Oplatí sa to najmä väčším domácnostiam s vyššími nárokmi na teplú vodu. Pri takejto kombinácii môžete ušetriť 60 až 70 % ročných nákladov na prípravu teplej vody, tým znížiť spotrebu plynu aj produkciu emisií. Do domov so štyrmi až šiestimi členmi domácnosti úplne postačí solárny systém so zásobníkom teplej vody s objemom 250 až 350 l. Výhodou je úspora nákladov na ohrev vody predovšetkým v letných mesiacoch, keď je dostatok slnečného žiarenia a nevyžaduje sa dohrievanie kondenzačným kotlom. Kotol zabezpečí prípravu teplej vody len v mesiacoch s minimálnym slnečným žiarením.

Text: Andrea Dingová v spolupráci so značkami Vaillant a Protherm
Foto: Vaillant, Protherm
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.