Odpadové potrubia

Odpadové potrubia

Pri zabudovaní do stavby musia byť všetky časti odpadového potrubia certifikované. Pretože je veľmi náročné zostaviť dobre fungujúcu vnútornú kanalizáciu z komponentov od rôznych výrobcov, odporúčajú sa používať celé certifikované systémy.

Podľa charakteru odpadových vôd možno potrubie vnútornej kanalizácie zostaviť z rúr a tvaroviek z plastov, z liatinových a kameninových, prípadne z iných vyhovujúcich materiálov.

Na zníženie hluku v odpadovom potrubí treba rúrky z polypropylénu s vysokou hustotou upevniť pomocou špeciálnej fixačnej a podpornej objímky. Potom možno hluk znížiť na 19 dB.Z požiadaviek požiadavky na kanalizačné potrubie sú dôležité najmä:

  • odolnosť proti skúšobnému tlaku vody a tlaku zeminy,
  • vodotesnosť a vzduchotesnosť podľa predpísaných skúšok,
  • hladký vnútorný povrch,
  • odolnosť proti mechanickému obrusovaniu splaveninami,
  • trvácnosť počas životnosti objektu; ak sa použije potrubie s kratšou trvácnosťou, ako je predpokladaná životnosť objektu, musí sa chrániť pred poškodením, musí byť ľahko prístupné a vymeniteľné.


Plasty

Na kanalizačné potrubia sa plasty používajú najmä pre svoju odolnosť proti korózii a inkrustácii (zanášaniu). Nevýhodou vo všeobecnosti je malá odolnosť proti požiaru, malý útlm hluku a veľká tepelná rozťažnosť. Z plastových materiálov sa na domovú kanalizáciu najviac používajú polyvinylchlorid (PVC), polyetylén (PE) a polypropylén (PP). Na trhu sa objavujú moderné hrubšie plastové potrubia, ktoré výrazne tlmia hluk. Pri pretoku vody do 4 l/s (zodpovedá vode z 12 bytov naraz) neprekračuje hluk 17 dB. Na porovnanie: 10 dB zodpovedá šumeniu trávy, 20 dB šepotu.

Na zabránenie spätného prúdenia pri slabom spáde kanalizácie (napríklad počas prívalových dažďov) môžeme do kanalizačného potrubia zaradiť spätnú klapku.Liatina
Je veľmi odolná proti mechanickému i chemickému pôsobeniu pretekajúcich látok. Výhodami liatiny sú trvácnosť, odolnosť proti korózii, spoľahlivé tesnenie, jednoduchá montáž a nízky súčiniteľ tepelnej rozťažnosti. Liatinové rúry sa nesmú namáhať ohybom, sú krehké a majú veľkú hmotnosť. Na zlepšenie odolnosti proti pôsobeniu vonkajších vplyvov majú liatinové rúry bitúmenový povlak, ktorý musí byť celistvý a nesmie sa odlupovať. Spájajú sa hrdlovými, prírubovými a bezhrdlovými spojmi. V súčasnosti sa na utesňovanie hrdiel používajú gumené krúžky.

Kamenina
Kamenina je keramický materiál, ktorého povrch sa po vypálení pokrýva glazúrou, vďaka čomu je povrch rúr z neho nenasiakavý a odolný. Hlavnou výhodou kameninových rúr je ich dlhá životnosť, odolnosť proti obrusu povrchu a proti zemnej vlhkosti. Nevýhodou je nízka pevnosť a veľká krehkosť. Dnes sa v rodinných domoch používa zriedkavo.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteKanalizačné príslušenstvo
Spoľahlivú prevádzku vnútornej kanalizácie zabezpečuje kanalizačné príslušenstvo, a to kanalizačné armatúry, spätné armatúry, zápachové uzávierky a priepady, vpusty, strešné vtoky a lapače strešných splavenín.
–>
Spätné armatúry
Tieto armatúry sú určené na to, aby sa bez zásahu obsluhy zabránilo spätnému prúdeniu odpadovej vody v potrubí (napríklad pri zvýšení hladiny vody vo verejnej kanalizácii), ktoré by mohlo spôsobiť zatopenie podzemných priestorov. V súčasnosti je ich ponuka veľmi bohatá.

Zápachové uzávery
Zabraňujú vnikaniu kanalizačných plynov do miestnosti a sú súčasťou zariaďovacích predmetov (vpustu) alebo zápachových uzávierok, ktoré sa vkladajú do potrubia vnútornej kanalizácie.

Vpusty
Slúžia na odvádzanie odpadovej vody z odvodňovaných plôch. Podľa ich umiestnenia sa rozdeľujú na podlahové (v objektoch) a dvorové (na priľahlých plochách pri objektoch). Ich spoločným znakom je, že majú zápachový uzáver. Podlahové vpusty sa vyrábajú z liatiny alebo z plastov s odtokom s DN 50 až 150, ktorý je naklonený pod rôznym uhlom alebo zvislý.

Text: Ing. Marta Bieleková
Foto a kresby: autorka, Stanislav Botur v spolupráci s bauMax, Geberit, MPL, Prespor, Rehau
Zdroj: Časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.