zrekonstruujme si kupelnu
Galéria (9)

Zrekonštruujme si kúpeľňu

Vďaka systému sanitárnych stien sa dá postaviť celá stenová konštrukcia vrátane vodovodných potrubí, odtokových rúr a upevňovacích systémov pre jednotlivé sanitárne objekty. To všetko veľmi flexibilne, s variabilnými vzdialenosťami a rôznymi nastaveniami výšky. Na kovovú konštrukciu s inštalačnými súpravami sa potom upevní opláštenie z dosiek na suché stavby, na ktoré možno upevniť obkladačky alebo iný druh povrchovej úpravy.

Galéria

rekonštrukcia kúpeľne
semená
záhradkár, február
záhradkár, február
záhradkár, február
záhradkár, február
záhradkár, február
Namiesto evolúcie revolúcia

Najradikálnejšie riešenie si bude vyžadovať situácia, keď nám už jestvujúca kúpeľňa nevyhovuje ani veľkosťou, ani umiestnením, prípadne ju chceme jednoducho presťahovať na celkom nové miesto.

V takomto prípade treba v prvom rade začať uvažovať o problémoch rozvodov vody a kanalizácie. K radikálnemu riešeniu, t. j. kompletnej premene kúpeľne, potrebujeme minimálne ohlásenie stavebných úprav alebo stavebné povolenie, a to podľa plánovaného rozsahu rekonštrukcie. Konkrétne podmienky a postup presne upravuje znenie stavebného zákona. Projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie v kúpeľni treba spracovať v úzkej spolupráci so všetkými projektantmi ostatných inštalácií.

Pôdorysné rozmery dnešných kúpeľni sa stále zväčšujú a pribúdajú do nich aj nové zariaďovacie predmety, ako sú napríklad druhé umývadlo, rôzny nábytok, atraktívne doplnky, kvety, prípadne bidet.

Týmto krokom sa nám zároveň otvoria dvere k účelnému a hospodárnemu postupu celej rekonštrukcie. Každý byt či dom sú iné, čo si, samozrejme, vyžaduje individuálne projektovanie aj realizáciu. Čo si treba najmä všímať? Kontrolujeme, kde a či sú voľné priestory na vedenie rozvodov, zaujíma nás prístup k stúpačkám a možnosti následného upevňovania rozvodov. Zabudnúť nesmieme na prístup k uzáverom a na umiestnenie vodomeru. Všímame si riešenia dilatácií, posúdime predpoklady na vytvorenie inštalačných priečok a podobne.

Projekt musí spĺňať požiadavky zákona č. 442/2002 Z. z. z 19. júna 2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ostatných právnych predpisov a noriem. Všetky rúrové časti a armatúry, ktoré chceme pri rekonštrukcii použiť, musia vyhovovať technickým predpisom podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ktorý vyžaduje preukazovanie zhody výrobku s platnými normami.

Tento priestor potrebuje komplexnú rekonštrukciu ako soľ..Takmer dokončená a sadrokartónovými doskami finálne opláštená nosná konštrukcia (vytvorená z kovových profilov – zvislých CW a vodorovných UW) budúcej zrekonštruovanej kúpeľne

Kanalizácia 

Pri návrhu správne a kvalitne fungujúceho kanalizačného systému by sme mali poznať a dodržiavať požiadavky normy STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia. Inštalácia uceleného odpadového systému kanalizačných rozvodov musí spĺňať požiadavky ako pevnosť proti vnútorným i vonkajším tlakom a absolútna nepriepustnosť smerom von i dovnútra. Takisto musí vyhovovať nárokom na odolnosť proti obrusu, odolnosť proti vysokým teplotám (do 100 °C – splašky z umývačky riadu a práčky), pružnosť materiálu, nerozbitnosť pri nízkych teplotách a tesnosť hrdiel pri deformáciách. Inštalované rozvody musia mať hladký povrch, zaručenú vodotesnosť, plynotesnosť a nesmú podliehať korózii.

Niektoré základné kanálové potrubia nie sú odolné proti vysokým teplotám, preto ich možno používať len ako zberné a podzemné potrubia. Na odpadové potrubia vnútri domu alebo bytu sa nehodia, pretože pri teplotách do 65 °C sa môžu z plastu uvoľňovať zdraviu škodlivé látky.

Pri výbere odpadového systému by sme nemali ponechať bokom ani požadovanú vysokú životnosť (okolo 50 rokov) a dobrú odolnosť proti inkrustáciám, t. j. vysokú samočistiacu schopnosť. Potrubia v kúpeľniach sa najčastejšie zostavujú z dobre známych plastových rúr. Sivé z PVC (polyvinylchlorid) sa vyrábajú ako rúry tenkostenné. Slúžia ako pripojovacie a odpadové potrubie. Oranžové, hrubostenné rúry sú určené na zvodné potrubie ukladané do zeme. –>
 
Vodovodné systémy

Jedným z rozhodujúcich článkov v systéme zásobovania vodou je vnútorný vodovod. Optimálne navrhnutý a dobre zrealizovaný nám prináša nielen úsporu vody, ale ovplyvňuje aj životnosť, úžitkové a hygienické vlastnosti konkrétnych zariadení a dopravovanej vody.
 
Základné parametre správne fungujúceho systému rozvody vody by mali byť tieto: nízke náklady na prevádzku, vysoká životnosť, odolnosť proti korózii a zanášaniu potrubia vodným kameňom, zdravotná a hygienická neškodnosť (potrubie nesmie ovplyvňovať kvalitu a chuť pitnej vody). Ďalej sú to rýchla, čistá a jednoduchá montáž, vysoká pružnosť a flexibilita, ktorá zaručuje optimálne vlastnosti pri jeho kladení a umožňuje, aby potrubie odolávalo bez škodlivých následkov dilatačným pohybom, posuvom a miernym pretvoreniam, ako aj hladký vnútorný povrch rúrok a zaoblené zmeny smeru vnútri jednotlivých segmentov, resp. malý počet spojov zase redukujú tlakové straty pri prúdení média na minimum.

Takmer vo všetkých oblastiach odtokovej techniky sa postupom času presadili plastové potrubia, ktoré vytláčajú v minulosti používané materiály, ako sú liatina, oceľový plech, olovo a kamenina. Materiály môžu byť lepené, zvárané alebo zasúvané.Zvyčajne sa dĺžka potrubia začína pri 500 mm a siaha až do 3 000, prípadne 5 000 mm. Doplňujúcim inštalačným materiálom sú rozličné tvarovky, ako sú kolená, odbočky s rôznymi uhlami, spojky, zátky do hrdlových rúrok, čistiace rúrky, redukčné kusy, poklopy, kryty, prípojky a podobne.

Ak budeme potrubia viesť nad sebou, býva najnižšie uložené potrubie studenej vody. Potrubie s ohriatou vodou je umiestnené najvyššie a cirkulačné potrubie sa inštaluje medzi ne.

Pri pripojení všetkých zariadení na teplú a studenú vodu k domovému vodovodu platia ustanovenia STN 73 6660. Pri tlakovej skúške (podľa normy STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného potrubia) sa skúša len potrubný rozvod, a to skúšobným pretlakom 1,5 MPa. Konečná tlaková skúška sa vykonáva až po celkovej montáži a kompletizácii vnútorného vodovodu skúšobným pretlakom 0,7 MPa. Najčastejšie sú využívané potrubia z plastov alebo viacvrstvové rúry (napr. plastové s hliníkovou vložkou, ktoré umožňujú kombinovať prednosti a výhody plastu s prednosťami kovových potrubí, pri potlačení nevýhod obidvoch druhov materiálov). Pravidlá výberu vhodného materiálu ale nie je možné zovšeobecňovať. V každom prípade odporúčame nechať tieto práce na odborníkov.
 
Text: Ing. Mária Kostolná
Foto: baumax, RAKO, Rigips, Villeroy & Boch, archív JAGA
Zodpovedný redaktor: Milan Cvečko

Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.