Nová kanalizácia – domácnosť bez zápachu

Nová kanalizácia – domácnosť bez zápachu

Odpadové vody vznikajú z rozličných zdrojov – či už ide o splašky z umývadiel, vaní a záchodov, alebo o dažďovú vodu, ktorá odteká zo striech a iných odvodňovaných plôch. Všetky tieto vody sa musia zneškodniť v súlade s podmienkami stanovenými v povoleniach o ich vypúšťaní. Preto je kvalitná vnútorná kanalizácia z hygienického hľadiska pre domácnosť veľmi dôležitá. Jej zlyhávanie nám môže spôsobovať nemalé problémy – od šírenia zápachu zo zle odvetrávanej kanalizácie a zatekania z netesného potrubia cez poruchy predimenzovaného alebo poddimenzovaného potrubia až po zdravie ohrozujúce nasatie splaškov do pitnej vody. Ak začne kanalizačný systém zlyhávať, prišiel čas na jeho rekonštrukciu.

Každá vnútorná kanalizácia domácnosti začína pri zariaďovacích predmetoch. Do nich priteká čistá voda, ktorú po použití treba odviesť preč. Kanalizácia sa skladá z odtokových, pripojovacích a odpadových potrubí. Na vetranie vnútornej kanalizácie slúžia vetracie potrubia. Ďalšími doplnkami sú rôzne vpuste, vtoky, armatúry, šachty a iné. Veľmi dôležité sú aj kvalitné zápachové uzávery – sifóny. Ich najdôležitejšou funkciou je zamedzenie úniku zapáchajúcich plynov z kanalizácie do interiéru. Bariérou proti vniknutiu väčších predmetov do vtokov zápachových uzáverov je mriežka.

Kanalizačné potrubie
Na odvádzanie splaškovej vody zo zariaďovacích predmetov slúži šikmé pripojovacie potrubie, ktoré sa najčastejšie zamurováva do stien v šikmých drážkach so sklonom minimálne 3 %. Nedodržanie sklonu spôsobuje slabý spád a nedokonalé odtekanie. V takom prípade sa ľahšie a vo väčšej miere prichytí na potrubie mastnota, čo brzdí prirodzený odtok splaškov. Príliš veľký spád zapríčiní zasa neprimerane rýchly odtok, ktorý nestihne vyplaviť pevné látky z vnútra kanalizačného potrubia. Väčšinou sa používa pružné pripojovacie potrubie. Vzdialenosť medzi zariaďovacím predmetom, napríklad vaňou, a odpadovým potrubím by nemala presahovať dĺžku 3 metre, pri záchodovej mise je to iba 1,5 metra.

V kúpeľni sa rozvody vnútornej kanalizácie začínajú pri vpusti, ktorá by sa mala dať ľahko rozoberať a čistiť.

Čo by mala kanalizácia obsahovať
Do hlavných zvislých odpadových rozvodov musíme osadiť potrubia s čistiacim otvorom. Ležaté potrubia, ktoré vychádzajú z odpadových potrubí alebo vpustí, musia viesť v rovnakom spáde ako pripojovacie potrubie. Ak vedieme zvody miestnosťami so zvýšenou teplotou, musíme rúry izolovať, aby splašky neprenikali cez teplom uvoľnené spoje potrubia a nezaschýnali na jeho stenách. Vo vyšších a podkrovných miestnostiach použijeme tzv. stúpacie odpadové potrubie, ktoré vyvedieme až na strechu. Odbočky z jednotlivých zariaďovacích predmetov odvetrávame do voľného ovzdušia a ukončujeme ich vetracou hlavicou 50 cm nad strechou. Komfort bývania môžeme zvýšiť použitím špeciálne vystužených tvaroviek alebo zvukovo izolovaného systému, ktorý zabezpečí tlmenie rušivého hluku z kanalizácie. Takéto moderné systémy spĺňajú požiadavky zvukovej izolácie podľa príslušných smerníc. Potrubie musí byť zvnútra hladké, pretože na drsnom povrchu sa môžu zachytávať biologické nánosy, čo je predpokladom na vznik hnilobných procesov v potrubí.

Systémy potrubia môžeme podľa potreby rôzne kombinovať.Niekoľko spôsobov uchytenia kanalizačného potrubia.

Svetlosť a dimenzovanie potrubia
Aby pripojovacie kanalizačné potrubie fungovalo bezproblémovo, musíme dodržať jeho optimálnu svetlosť, ktorú príslušná norma konkrétne určuje pre jednotlivé zariaďovacie predmety. Umývadlo, vaňa alebo bidet musí mať minimálny vonkajší priemer rúry (napr. plastovej) 40 mm, sprchovacia vanička a automatická pračka 50 mm a záchodová misa minimálne 110 mm. Podľa počtu jednotlivých zariaďovacích predmetov ústiacich do kanalizácie potom necháme navrhnúť samotné kanalizačné potrubie. To projektant nadimenzuje tak, aby presne zodpovedalo konkrétnej situácii. Predimenzované i poddimenzované potrubie totiž spôsobuje nedokonalé odtekanie splaškov. Projektant vypočíta v každom úseku potrubia prietok odpadových vôd. Na základe tohto výpočtu potom vyberie potrubie takého prierezu, aby vyhovovalo požadovanému prietoku. Plynulý prietok splaškov horizontálnym potrubím zabezpečí jeho uloženie v správnom spáde. Sklon, obvykle 2 cm na 1 m, je priamo závislý od veľkosti prierezu rúry. Príliš malý spád spôsobí neúplné odtekanie, čo má za následok naplnenie potrubia splaškami a nepríjemné šírenie zápachu v interiéri. Príliš veľký spád spôsobí zasa neprimerane rýchly odtok, ktorý nestihne vyplaviť pevné látky z vnútra kanalizačného potrubia.

Materiál
Dôležitým krokom pri plánovanej rekonštrukcii kanalizácie je výber materiálu. Potrubie môže byť buď kovové, alebo nekovové. Kovové sa zhotovuje najčastejšie z liatiny a ocele. Nekovové z pálenej hliny, kameniny, vláknocementu alebo betónu. Často sa používajú aj plastové potrubia z polyvinylchloridu, polyetylénu, polypropylénu alebo terpolymer akrylonitril-butadién-styrénu. Jedným z najstarších používaných materiálov vôbec je liatina. Jej výhodou je malá teplotná rozťažnosť, žiaruvzdornosť, pevnosť a mechanická odolnosť, nevýhodou zasa veľká hmotnosť. Oceľové potrubie a tvarovky majú porovnateľné výhody ako liatinové. Ich nevýhodou je menšia odolnosť proti korózii. Betónové a železobetónové potrubia sa využívajú na kanalizáciu vedenú v zemi, najmä na odvod agresívnejších odpadových vôd. Sú pevné a odolné proti mechanickému poškodeniu. Vláknocement je materiál zložený z cementu a syntetických vlákien. Aj keď nie je zdraviu škodlivý (ako azbestocement), u nás jeho používanie zatiaľ nie je zatiaľ rozšírené. Z pálenej hliny sa vyrábajú takzvané trativody.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePotrubie a tvarovky z kameniny sa vyznačujú chemickou odolnosťou, za nevýhodu však môžeme pokladať vysokú krehkosť materiálu. Plastové potrubia sú odolné proti korózii, v ich prospech hovorí aj nízka hmotnosť a jednoduchá montáž. Nie sú však odolné proti ohňu a podliehajú výraznej teplotnej rozťažnosti. Na zváranie niektorých druhov plastových potrubí, napríklad polyetylénu, musia montážni pracovníci absolvovať zvláštne kurzy, pretože ide o náročný proces pomocou špeciálnych nástrojov. V praxi najčastejšie používame potrubie z PVC pre jeho ľahkú manipuláciu a jednoduchú montáž i tvarovateľnosť. Práca s inými materiálmi, napríklad s polypropylénom, je náročnejšia, pretože sa potrubie nedá tvarovať a musí sa už od začiatku projektovať presne na mieru a dodať so všetkými tvarovkami.

Skúška potrubia
Z bezpečnostných dôvodov musíme kanalizáciu pred začiatkom prevádzky podrobiť špeciálnej kontrole. Tá sa skladá z technickej prehliadky a zo skúšky vodotesnosti podľa príslušných noriem. Skúška plynotesnosti nie je povinná, ale odporúča sa v záujme vlastnej bezpečnosti a zachovania komfortu bývania. Technickú prehliadku vykonávajú špecializované firmy – napr. vodárenské a vodoinštalatérske spoločnosti, ktoré majú na takúto činnosť oprávnenie – ešte pred zakrytím, zamurovaním alebo zasypaním potrubia. Počas prehliadky sa kontroluje trasa, svetlosť, sklon, spoje a ďalšie časti kanalizácie. Pri skúške vodotesnosti sa v potrubí vytvorí pretlak vody. Pomocou neho sa odhalia viditeľné netesnosti. Zároveň sa kontroluje aj únik vody, ktorý nesmie presiahnuť 0,5 l/h na 10 m2 vnútornej plochy potrubia.

Dôležitá údržba
Na udržanie vnútornej domovej kanalizácie v dobrom stave by sme mali najmenej dvakrát ročne kontrolovať strešné lapače, vtoky, ventily, čistiace tvarovky, šachty a predovšetkým viditeľné spoje potrubí. Nasleduje kontrola priechodnosti kanalizačného potrubia – vo vani alebo v umývadle pustíme silný prúd vody a ak v šachte nevyteká rovnakou intenzitou, treba potrubie prečistiť. Svojpomocné čistenie kanalizačného potrubia riešime použitím chemických prípravkov, určených na odmastenie vnútorných stien potrubia a rozpustenie tuhých častí splaškov. Podľa návodu výrobcu prípravok nalejeme alebo nasypeme do výleviek a WC. Ak by takéto prečistenie nebolo účinné, použijeme drôtenú špirálu a následne potrubie prepláchneme tlakovou vodou. V prípade väčších problémov a havarijných stavov využijeme služby profesionálnych firiem, ktoré majú overené postupy i špeciálne nástroje.

Odporúčané vlastnosti kanalizačného potrubia:
– chemická odolnosť,
– odolnosť proti horúcej vode,
– tvarová stálosť,
– nízka horľavosť,
– dlhá životnosť,
– nízka hmotnosť,
– hladké steny,
– odolnosť proti oderu,
– jednoduchá montáž – zásuvné hrdlá – montáž bez lepenia,
– kvalitné spoje.

Text: Andrea Rozborová, Milan Bohunický
Foto: J. Peračková, Riho, J. Vrána, JAGA
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

  1. Miloš Bodnár says:

    pokazil sa mi odpad ,mam kameninove ruly da sa to odrezat a napojit plastove a kameninove

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.