Keď sa rozhodnete pre podlahové vykurovanie

Keď sa rozhodnete pre podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie si čoraz častejšie nachádza svoje miesto v rodinných domoch a nahrádza klasické radiátorové vykurovanie. Ide o moderný nízkoteplotný vykurovací systém, ktorý má svoje výhody: energeticky úspornú prevádzku, zabudovanie v podlahe bez rušivých vplyvov v interiéri, rovnomerné šírenie tepla do celého priestoru a pozitívny vplyv na zdravie.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa u nás takmer ako jediný systém vykurovania využívalo tzv. ústredné kúrenie s liatinovými radiátormi ako vykurovacími telesami a vodou ako médiom s teplotou do 110 ºC. Dnes sa majitelia rodinných a obytných domov majú možnosť rozhodnúť aj pre inú alternatívu. V súčasnosti narastá dopyt po nízkoteplotnom systéme, kde médiom je tiež voda, zohrieva sa však maximálne na 45 až 60 °C (zvyčajne sú to ešte nižšie teploty). Napriek nižším teplotám dokáže nízkoteplotné vykurovanie zaručiť požadovanú teplotnú pohodu. Obstarávacie náklady sú o niečo vyššie, ale jeho reálna cenová úspora oproti konvenčným vykurovacím sústavám predstavuje približne 20 %. Tieto systémy potrebujú na kvalitné odovzdanie tepla do miestnosti väčšie vykurovacie telesá, preto sa využívajú pri podlahovom vykurovaní. Výhodou nízkoteplotného vykurovania je aj ekonomicky výhodnejšia prevádzka a možnosť využiť alternatívne zdroje tepla (solárne zostavy).

Prevádzka podlahového vykurovania je hygienická, keďže nevíri vzduch, steny a vykurovacie plochy neznečisťuje unášaný prach. Minimálna vlhkosť stien bráni vzniku plesní a mikroorganizmov, čo znižuje riziko vzniku alergií. Ak sa vaše deti rady hrajú na podlahe, pri podlahovom vykurovaní nehrozí, že prechladnú.
Pocit tepelnej pohody

Tepelná pohoda je stav, keď máte doma ideálne teplotné podmienky a cítite sa príjemne. Nie je vám ani príliš teplo, ani príliš zima a nemusíte sa neustálym vyzliekaním a obliekaním prispôsobovať nevyhovujúcej teplote. Tento stav možno dosiahnuť napríklad inštalovaním systému podlahového vykurovania. Celá konštrukcia je zabudovaná v podlahe, stene alebo strope a vykurovanie prebieha sálaním tepla z tejto konštrukcie, a nie prúdením teplého vzduchu ako v prípade klasických radiátorov. Plošné podlahové kúrenie na celej ploche vyžaruje teplo do chladnejšieho priestoru a tak ho zohrieva. Sálavý spôsob šírenia tepla rovnomerne z veľkej plochy dokáže vytvoriť a udržať tepelnú pohodu v celom obytnom priestore. Pri ideálnom vykurovaní je vo výške hlavy stojaceho človeka teplota vzduchu približne o 2 až 3 °C nižšia ako na úrovni nôh – vytvára sa tak vhodné teplotné vrstvenie. Pri horizontálnom rozložení by mala byť teplota vo všetkých rovinách rovnaká.

Podlahové vykurovanie nie je nový výmysel
História podlahového vykurovania sa začala písať už pred 3 000 rokmi. Približne v roku 1 200 pred n. l. sa úspešne používalo v gréckej provincii Anatólia, teplonosnou látkou boli spaliny. Okolo roku 80 pred n. l. Rimania opäť objavili a zdokonalili centrálny vykurovací systém. Najskôr takto vykurovali kúpele, neskôr celé obydlia. Teplovzdušné vykurovanie v podlahových kanáloch využívalo spaliny z centrálneho ohniska. Autorom priekopníckeho nápadu podlahového vykurovania bol Sergius Oratus. Tento spôsob vykurovania bol veľmi obľúbený, pretože teplo sa v priestore šírilo rovnomerne. Technológia podlahového vykurovania sa začala opäť využívať až v 20. storočí.
Dôležité je správne si vybrať

Nainštalovať a následne opravovať podlahové kúrenie nie je jednoduchá záležitosť. Venujte preto zvýšenú pozornosť výberu podlahového kúrenia, ktoré môže byť založené na teplovodnom alebo elektrickom princípe. Teplovodný variant možno prirovnať k podlahovému radiátoru, pretože na vykurovanie používa teplú vodu vedenú v rúrkach, ktoré sú zabudované v podlahe. Z hľadiska financií ide o lacnejšie riešenie v porovnaní s elektrickým podlahovým vykurovaním.

Elektrické podlahové vykurovanie

Konštrukčné typy podlahového vykurovania možno rozdeliť na elektrické a teplovodné. Elektrické podlahové vykurovanie pracuje s vykurovacími káblami (termokáblami), podložkami alebo fóliami uloženými priamo pod podlahovou krytinou alebo pod spodnou vrstvou mazaniny či iného materiálu. Keďže vykurovacia časť podlahy je oproti teplovodnému systému nižšia, nedochádza k takej akumulácii tepla a zotrvačnosť vyhrievacieho efektu je o niečo nižšia.

Aké sú riziká?
► treba zabrániť poškodeniu podlahy (navŕtanie, poškodenie počas montáže)
► prípadná chyba či mechanická netesnosť sa dá ťažšie odhaliť a odstrániť 
► nie je vhodné do objektov s ľahkým obvodovým plášťom alebo do objektov pred zateplením či výmenou okien (regulácia a nastavenie sú v takom prípade zložité)
Teplovodné podlahové vykurovanie

Teplovodné podlahové vykurovanie predstavuje vykurovací systém, ktorý využíva na vykurovanie ohriatu vodu. Jeho základným článkom sú rúrky – je dôležité, aby boli z kvalitného materiálu a odolné. Na tento účel sa odporúča polybutén, ktorý spĺňa kvalitatívne a bezpečnostné kritériá – je odolný proti korózii a tlmí hluk v rozvodoch. Priemer rúrky by mal byť okolo 15 mm. Rúrkami uloženými v podlahe prúdi vykurovacia voda, ktorá šíri teplo do veľkej plochy. Takýmto spôsobom možno vykúriť aj väčší dom. Vodu zohrieva vykurovací kotol alebo iný zdroj tepla, ktorý sa dá v budúcnosti vymeniť alebo doplniť. Najvhodnejší je kondenzačný kotol, ktorého vysokú hospodárnosť podporujú práve nízkoteplotné systémy.

Jednoduché kladenie polybuténovej rúrky do systémovej platne s výstupkami zrýchľuje montáž celého systému. (foto: KKH, gabotherm)
Úspora s podlahovým vykurovaním
Aj keď je vstupná investícia vyššia, spotrebiteľ môže získať úsporu najmä na prevádzkových nákladoch. Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní máte totiž pocit tepla, aj keď je v miestnosti teplota o 2 až 3 °C nižšia ako pri zvyčajnom spôsobe vykurovania. Znížením potrebnej teploty vzduchu klesnú prevádzkové náklady o 10 až 20 %. Relatívne nízka teplota vykurovacej vody (menej ako 50 °C) predstavuje vysokú prevádzkovú úsporu energie, lebo znižuje spotrebu paliva kondenzačného kotla. Systém vyžaduje veľmi malý objem vykurovacej vody: 0,5 l na 1 m² vykurovanej plochy.

Teplovodné podlahové vykurovanie umožňuje použitie akéhokoľvek nízkoenergetického zdroja tepla (tepelné čerpadlo, solárny systém, kondenzačná a nízkoteplotná technológia). K úspore prevádzkových nákladov prispieva aj regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach – napríklad kancelária sa bude vykurovať inak ako byt alebo chodba.

Akú podlahovú krytinu na podlahové vykurovanie 
Pri inštalácii podlahového vykurovania treba zohľadniť typ podlahovej krytiny a jej tepelný odpor. Pri tomto spôsobe vykurovania môžete použiť viac druhov materiálov podlahových krytín, najčastejšie sa však využívajú laminátové podlahy. Vďačia za to svojej rýchlej inštalácii, nenáročnej údržbe, odolnosti, vysokej životnosti a navyše, uchovávajú si konštantnú teplotu a nikdy nie sú výrazne studené. Vhodné sú minerálne podlahové krytiny, ako je napríklad kameň alebo keramické podlahové krytiny. Keramická dlažba má síce fyzikálne lepšiu tepelnú vodivosť, ale bez zapnutého vykurovania je chladná a na dotyk nepríjemná. Textilné podlahové krytiny (koberec) by sa mali zásadne lepiť, aby sa dosiahol lepší prechod tepla. Hrúbka koberca nemá presahovať 10 mm.
–>
Spojenie podlahového a stenového vykurovania
Skombinovanie stenového a podlahového vykurovania je dobrou investíciou z hľadiska nízkej spotreby energie, tepelnej pohody a hygieny prostredia. Podlahové vykurovanie tvorí systém so značnou akumuláciou tepla a temperuje miestnosť. Stenové vykurovanie reaguje veľmi rýchlo a pohotovo na požiadavky regulácie. Výsledkom skombinovania predností oboch systémov je rýchle a energeticky nenáročné dosiahnutie požadovanej teploty.
Systémy stenového a podlahového vykurovania by mali mať vlastné okruhy zo zdroja tepla, pretože podlahové vykurovanie má niekoľkonásobne väčšiu zotrvačnosť ako stenové vykurovanie a teplota vody, prietok aj teplotný spád môžu byť v oboch systémoch rozdielne. Inštalovanie oboch systémov je najvhodnejšie použiť v obývacej izbe, detských izbách, prípadne v hosťovskej izbe, kde je k dispozícii voľná plocha na obvodovej stene domu. Stenové vykurovanie v spálni môže vykryť zmenšenie podlahovej plochy posteľami a nábytkom. Konkrétne návrhy a riešenia treba konzultovať s odborným projektantom.

Lacnejšie vykurovanie elektrinou (v porovnaní so zemným plynom) je možné v pasívnom dome – malé tepelné straty ho umožňujú vykurovať lacno elektrinou. Na tento účel sú vhodné napríklad aj elektrické veľkoplošné nízkoteplotné podlahové fólie. (foto: Fenix)
Zostava musí spolupracovať

Kondenzačné kotly majú oproti bežným kotlom až o 15 % lepšiu účinnosť, pretože využívajú celé spalné teplo zemného plynu, vrátane kondenzačného tepla vodných pár v spalinách. Tieto kotly predstavujú nízkoteplotný zdroj tepla, ich účinnosť a efektivita sa prejaví nielen pri ohreve vody, ale aj v kombinácii s podlahovým vykurovaním.

Slovo má odborník
Ing. Ladislav Truchlík, produktový manažér spoločnosti KKH
 
Ako si správne zvoliť vykurovací systém? 
Dnes si na trhu môžeme vybrať viacero typov vykurovacieho systému. Radiátorové vykurovanie je založené na horúcom „bodovom“ zdroji tepla a výraznej cirkulácii vzduchu v miestnosti. Charakteristický je najmä veľký rozdiel medzi teplotou vykurovacej plochy radiátora a teplotou vzduchu a stien miestnosti, z čoho pramení nízky pocit tepelnej pohody. Bežné je usadzovanie prachu a baktérií na radiátore a ich neustále vírenie spôsobené cirkuláciou vzduchu. Tento systém tiež viac vysušuje vzduch pre jeho vyššiu teplotu. Pri podlahovom vykurovaní s výraznou sálavou zložkou postačuje chladnejší vzduch v miestnosti, ktorý má vyššiu relatívnu vlhkosť. Radiátorové vykurovanie je vhodné do objektov, kde nemožno aplikovať nízkoteplotné systémy. Dôležitú úlohu tu však zohrávajú vyššie prevádzkové náklady. 
 
Vráti sa investícia do podlahového vykurovania? 
Návratnosť investície do nízkoteplotného podlahového vykurovania sa počíta z úspor dosiahnutých využívaním podlahového vykurovania v porovnaní s pôvodným spôsobom zabezpečenia prívodu tepla. Dôležitou súčasťou podlahového vykurovania je inštalácia kondenzačného kotla, ktorý pracuje pri nižších teplotách, a teda s výraznejšou kondenzáciou a vyššou účinnosťou. Takáto výmena môže podľa stavu starého kotla ušetriť až polovicu nákladov na kúrenie. Pri inštalácií kondenzačného kotla sa výdavky na vykurovanie plynom znížia, pretože kondenzačný kotol má oproti bežným kotlom až o 15 % lepšiu účinnosť, keďže využíva i tepelnú energiu vodnej pary v spalinách, ktorá z nekondenzačného kotla odchádza bez využitia cez komín do ovzdušia. Zníženie obstarávacej ceny môžete dosiahnuť aj využitím niektorej zo zliav od dodávateľov komplexných vykurovacích zostáv.
 
Dokáže podlahové vykurovanie zabezpečiť tepelnú pohodu?
Podlahové vykurovanie kombinuje sálavú a cirkulačnú vykurovaciu zložku. Cirkulácia vzduchu vyvolaná prirodzeným pohybom teplého vzduchu nahor je nižšia ako pri vykurovaní radiátormi, pri ktorom sú steny v miestnosti relatívne chladné. Pri podlahovom vykurovaní vzniká lepší pocit tepelnej pohody vyvolaný ohriatím stien v miestnosti a stropu sálavou zložkou podlahy. V miestnosti je výhodnejšie rozvrstvenie teploty podľa zásady: teplé nohy, studená hlava. Vzhľadom na to, že hrúbka poteru podlahy sa pohybuje okolo 6 cm, je nutné počítať s dlhším časom potrebným na vyhriatie miestnosti, ale aj s potrebnou výškovou dispozíciou stavby. Vhodná je kombinácia podlahového vykurovania s „chladnejšími“ materiálmi podlahových krytín (keramika, laminát), ktoré majú lepšiu tepelnú vodivosť. Parkety alebo koberce by sa mali vyberať výhradne s odporúčaním a označením výrobcu, že sú na tento účel vhodné.
 
Čo to znamená bivalentné, prípadne trivalentné vykurovanie?
Bivalentné vykurovanie je založené na využívaní dvoch rôznych zdrojov tepla, trivalentné dokonca troch zdrojov. Týmito zdrojmi tepla môžu byť plynové či elektrické kotly, kotly na drevo alebo pelety, kozubové vložky, tepelné čerpadlá a solárne kolektory. Napríklad pri využití solárnej energie v zostave s plynovým kotlom môže úspora nákladov na vykurovanie a ohrev pitnej vody dosiahnuť až 50 %. Ďalšou nespornou výhodou je ochrana životného prostredia, ku ktorej prispieva práve využívanie obnoviteľných zdrojov. Navyše, na solárne zdroje sa dá získať štátna dotácia. Pri takýchto kombinovaných systémoch je však pre správne a čo najefektívnejšie fungovanie dôležitá kompatibilita jednotlivých prvkov. Túto podmienku najlepšie splní systém od jedného, podľa možnosti renomovaného výrobcu. Keďže nejde o jednoduché systémy, najrozumnejšie je poradiť sa najprv s odborníkom a následne nájsť najvhodnejší balíček alebo zostaviť unikátnu kombináciu podľa priania zákazníka.
 
Je vhodné vykurovať prostredníctvom stenového vykurovania? 

Stenové vykurovanie vyniká minimálnym prúdením vzduchu a veľkým podielom sálavej vykurovacej zložky. Dosahuje sa optimálna tepelná pohoda daná hodnotou strednej teploty stien miestnosti. Stenové vykurovanie je vhodné zo zdravotného hľadiska (najmä pre alergikov). Je to architektonicky elegantné riešenie bez rušivých zásahov do interiéru, navyše, reakcia na povely regulácie je veľmi pružná. Vzhľadom na nízku teplotu vykurovacej vody a jej dobré vychladenie je optimálne použitie tohto vykurovania v kombinácii s kondenzačnými kotlami. Systém je cenovo približne na úrovni podlahového vykurovania.

text: Mgr. Michal Ondruš
foto: KKH, gabotherm, Monkey Business © Fotky & Foto, Fenix, KPP)
zdroj: Všetko o úsporách energie, 2011, JAGA GROUP, s.r.o.

 

Komentáre

 1. V zilinskej nemocnici je stenove vykurovanie montovane uz hadam pred 40 rokmi.Lezal som tam v zime, je to pohodicka.

  1. nielen tam ale aj v BB na infekcnom, keby to niekoho zaujimalo tak som tam lezal so salmonelou (nie to nie je meno slecny ale neprijemna choroba 🙂

 2. Mam kombinovane kurenie podlaha aj radiatory a co sa komfortu tyka radiatory su lepsie. Ak mi je chladnejsie, zvysim teplotu v radiatore a do par minut mam teplo. Podlahovka ma dlhy nabeh. Cez parkety straca teplo a velmi razko sa reguluje kedze su rozne dlzky vetiev. Samozrejme ze su tieto PR clanky velmi oblubene pretoze ako je aj pisane je to drahsie riesenie a tak si majstri pridu na svoje. Jo a este treba davat bacha aby nabytok bol na nozickach t.j. aby nezabranoval prenikaniu tepla cize prach sa vam bude pekne kumulovat pod nabytkom. Treba davat sakra pozor pri vrtani do podlahy aby ste nepresekli hadicu inac mozete sekat. Zivotnost davaju cca 40 rokov myslim a potom co? Vsetko vysekat? Radiatory som kupil krasne dizajnove, v roznych RAL farbach a krasne splivaju so stenami. A ta uspora je radova mozno 5-10eur mesacne…

  1. 1 urcite by som na podlahove kurenie nedaval parkety preboha to vam kto tak urobil???

 3. to, ze ma podlahovka dlhsie nabehy je pravda – ale zas toto kurenie funguje uplne inak ako radiatory. podlahovka ma ist predsa takmer stale pri nizkom vykone. v kombinacii s ekvitermikou sa nemoze teda stat ze je v dome zima. problem je v tom, ze ludia nechcu verit tomu ze ked kuria neustale pomenej je to uspornejsie ako kurit narazovo… pekny clanok k tomu http://kureniepresov.sk/byvanie/rady-ako-kurit-setrit-a-neobmedzovat-sa/

 4. Pekný článok, ja len podotknem že aj keď je podlahovka ekonomickejšia na prevádzku ako klasické kúrenie, jedna rakúska firma vyrába trubky ktoré efektívnejšie distribujú teplo, pracujú na 30°C a tým pádom je kúrenie ešte úspornejšie ako bežné podlahové kúrenie 🙂 Je to docielené ich väčším prietokom a odovzdávajúcou plochou kvôli eliptickému rozmeru.

  1. A preco ich sem rovno nenapises?

 5. Martinaskova says:

  Mame podlahove topenie teplovodny rozvod .Na chodbe mame keramicku dlazbu a v obyvacke plavajucu podlahu laminat.Mo zem prikrit kobercom pocas vykurovacieho obdobia?Chcem na jar 2017 namontovat na strechu Slnecne kolektory.Mozete mi poskitnut kontakt na nejaku firmu v Bratislave? Vopred dakujem za odpovad .Ostavam z pozdravom

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.