Pálená škridla Tondach
Galéria (8) Zdroj: Wienerberger

Zachovať starú strechu alebo zhotoviť novú? Poznáme dôvody, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa správne

Dôvody na rekonštrukciu strechy sú rôzne. Môžu vyplývať z veku stavby, avšak poruchy neobchádzajú ani novostavby.

Galéria

Pálená škridla Tondach
Betónová strešná krytina KMB BETA
Položenie strešnej fólie
Zateplenie strechy
Veľkoformátová betónová škridla Bramac Reviva
Nosníky SteicoJoist
Škridla Terran Danubia

Medzi najčastejšie poruchy striech, ktoré sú dôvodom na rekonštrukciu, patria podľa Alexandra Szabóa, technického poradcu Terran Slovakia, s. r. o.:

 • nedostatočne priliehajúce škridly alebo šablóny skladanej krytiny;
 • chýbajúce alebo poškodené škridly (praskliny, odlomené časti škridiel);
 • poškodený povrch strešnej krytiny (degradácia povrchu keramickej alebo betónovej krytiny z obidvoch jej strán, strata posypu na asfaltovom šindli, obnaženie nosnej mriežky a pod.);
 • uvoľnenie kotvenia strešnej krytiny;
 • korózia klampiarskych konštrukčných prvkov;
 • poškodené alebo chýbajúce kotvenie klampiarskych výrobkov;
 • chýbajúce súčasti klampiarskych konštrukcií;
 • viditeľné napadnutie krovu hubami, plesňami alebo drevokazným hmyzom;
 • priehyby, extrémne praskliny, chýbajúce časti krovu a pod.

Pri novostavbách ide skôr o poruchy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej montáže. „Strechu realizujú mnohokrát samozvaní odborníci, ktorí nemajú dostatok informácií, neabsolvujú pravidelné školenia, v záujme usporiť svojvoľne zamieňajú stavebné materiály a v horšom prípade ignorujú projekt alebo pripomienky odborníkov. Investori často šetria na stavebnom dozore, ktorého úlohou je okrem iného sledovať predovšetkým kvalitu zrealizovaných stavebných prác a ich súlad s projektovou dokumentáciou, legislatívou a predpismi výrobcov stavebných materiálov,“ rozoberá časté dôvody Alexander Szabó.

Škody, ktoré treba riešiť, dokážu napáchať aj prírodné živly, ale na rekonštrukciu strechy sa môžete odhodlať aj bez toho, aby na to bol niektorý z týchto dôvodov. Napríklad budete chcieť zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti strechy alebo podkrovie zobytniť.

Nech bude váš dôvod akýkoľvek, vždy si takúto investíciu dobre rozmyslite. Na čo všetko treba dopredu myslieť?

Poruchy striech vznikajú mnohokrát v dôsledku nesprávnej montáže.

Aké sú základné predpoklady na zachovanie pôvodnej strešnej konštrukcie pri rekonštrukcii?

„Predpokladom zachovania pôvodnej strešnej konštrukcie je, že je zdravá. Teda nie je napadnutá biologickými škodcami – drevokaznými hubami, červotočmi a podobne. Ďalším predpokladom je, že nemá nedostatky (napr. mäkkú hnilobu, praskliny a trhliny spôsobené dlhodobou záťažou), ktoré staticky ohrozujú konštrukciu. Určite v tejto súvislosti vždy odporúčam obrátiť sa na statika,“ hovorí Ing. Tomáš Lebeda, produktový manažér pre stavebné prvky JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.

Podľa Alexandra Szabóa vo všeobecnosti platí, že každú strechu by pred jej rekonštrukciou mal vidieť odborník, ktorý ju dôkladne prezrie a posúdi jednotlivé časti nosnej konštrukcie. Na základe poznania druhu a rozsahu poškodení a po posúdení náročnosti potrebných opráv určí, či sa dá pôvodný krov zrekonštruovať, alebo bude potrebné pristúpiť k jeho výmene.

Poradiť sa s odborníkom pred rekonštrukciou strechy odporúča aj Michal Dobrovodský, produktový manažér Wienerberger za značku Tondach. Odborník zhodnotí stav samotného krovu. Je potrebné sa zamerať predovšetkým na poškodenia hnilobou, drevokaznými hubami či hmyzom. Niekedy je možné poškodené časti krovu vymeniť, v horších prípadoch je potrebné postaviť celý krov nanovo. Ak sa rozhodnete pre ťažšiu strešnú krytinu, ako bola pôvodne použitá na streche, je vhodné poradiť sa aj so statikom. Ak je krov vizuálne v poriadku a rozhodli ste sa iba vymeniť strešnú krytinu za tvarovo a váhovo podobnú, je možné zachovať pôvodnú konštrukciu krovu.

Betónová strešná krytina KMB BETA
Betónová strešná krytina KMB BETA s charakteristickým profilom umožňuje výškový posun škridiel, to znamená, že pri rekonštrukcii sa jednoducho môže poskladať na existujúci krov bez potreby úpravy strešných lát. | Zdroj: KM BETA

Ako je potrebné pri rekonštrukcii strechy postupovať a čo treba dodržať?

Podľa Ing. Luďka Kovářa zo spoločnosti puren, s. r. o., si pri rekonštrukcii strechy pomôžte otázkou, prečo chcete strechu rekonštruovať. Problémom je stará krytina, ktorá je poškodená a zateká do podkrovia, chcete podkrovie využívať na bývanie (musíte ho zatepliť) alebo chcete novú strechu s iným tvarom (nadstavba a pod.)? Potom by ste mali riešiť, ako budete postupovať a čo všetko budete na realizáciu potrebovať. Oprava strešnej krytiny vyžaduje zabezpečiť remeselníka, s ktorým je potrebné dohodnúť cenu. Ak riešite zateplenie podkrovia, musíte sa rozhodnúť, akú tepelnú izoláciu použijete a zistiť, aká bude potrebná hrúbka. Pri tvorbe nového priestoru v podkroví, budete potrebovať projekt a súhlas stavebného úradu. Projektant by mal vyriešiť všetko potrebné na realizáciu (statiku, požiarnu odolnosť, tepelnú izoláciu, inštalácie a pod.).

Na potrebu statika a projektovej dokumentácie upozorňuje aj Tomáš Lebeda. Rovnako zdôrazňuje potrebu splnenia zákonných povinností v podobe ohlášky alebo stavebného povolenia.

„To, či môžete vykonať rekonštrukciu strechy bez ohlásenia, alebo bude potrebné ohlásenie drobnej stavby či stavebné povolenie, určí rozsah rekonštrukcie. Pri bežných opravách alebo iba výmene krytiny za podobný typ nie je potrebné ohlasovať túto stavbu stavebnému úradu. Ak budete zasahovať do konštrukcie krovu či plánujete zobytniť podkrovie, budete potrebovať ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade. Ak plánujete rozsiahlejšiu rekonštrukciu, prípadne chcete meniť vzhľad stavby, je už potrebné stavebné povolenie. O správnom postupe sa vopred informujte na príslušnom stavebnom úrade,“ hovorí Michal Dobrovodský.

Tému ďalej podrobnejšie rozvíja Branislav Audy, produktový manažér BMI Slovensko, s. r. o. „Ak sa pozrieme na povinnosti voči úradom, vôbec nič netreba oznamovať, ak ide len o výmenu strešnej krytiny bez zmeny tvaru a účelu podstrešného priestoru, prípadne prvkov strechy, ako sú odkvapy, strešné okná a pod. Ohlásenie stavebnému úradu sa požaduje, ak pri rekonštrukcii strechy môže dôjsť k čiastočnej zmene vzhľadu stavby bez zásahu do nosných konštrukcií. Takouto zmenou by mohlo byť pridanie alebo zrušenie jednoduchého vikiera, prípadne odstránenie komína. Stavebné povolenie je určite potrebné v prípade väčšieho zásahu do konštrukcie a vzhľadu strechy alebo pri zmene spôsobu jej využívania, ako je napríklad zateplenie a zobytnenie podkrovia, tak ako už bolo povedané.“

Základom každej rekonštrukcie strechy je zhodnotenie celkového stavu krytiny a nosnej konštrukcie.

Strechu by pred rekonštrukciou mal prezrieť a jej stav zhodnotiť odborník.

„Ak do strechy nezatekalo, dá sa predpokladať, že drevené nosné konštrukcie budú v dobrom stave. Vždy je však potrebné preveriť predovšetkým stav v kritických miestach krovu, ako sú krokvy v úžľabiach, miesta okolo strešných výlezov a svetlíkov alebo miesta kontaktu krovu s inými materiálmi – murivo, podlaha. Všímať si treba predovšetkým, či prvky krovu nie sú napadnuté hnilobou alebo plesňami, či nosné prvky nie sú zdeformované alebo nemajú výrazné priehyby, prípadne či nechýbajú. Tieto práce určite zverte odborníkovi,“ odporúča Branislav Audy. Ďalej vždy odporúča výmenu strešných lát. Pozornosť treba venovať aj konštrukciám prestupujúcim cez strechu, napr. komínom, či nie je potrebná ich oprava alebo odstránenie ešte pred rekonštrukciou samotnej strechy.

Z hľadiska väčších zásahov do nosných častí je potrebné konzultovať plánované úpravy so statikom, prípadne si nechať spracovať projekt rekonštrukcie. Tento bude potrebné predložiť aj pri žiadosti k stavebnému povoleniu.

Položenie strešnej fólie
Ak chcete podkrovie zobytniť a krov je v poriadku, bude potrebné demontovať pôvodnú krytinu aj s latovaním do úrovne krokiev. Na krokvy sa položí plné debnenie a vhodná strešná fólia. | Zdroj: Wienerberger

Ak nemáte vzdelanie v stavebnom odbore, budete sa musieť obrátiť na odborníkov. „Na Slovensku pôsobí viacero profesijných organizácií, ktoré týchto odborníkov združujú. Určite ich oslovte,“ radí Alexander Szabó. Pokojne oslovte viacerých a urobte si vlastný názor.

Ak sa po konzultáciách rozhodnete pre opravu strechy, obráťte sa na niektorého zručného remeselníka vo svojom okolí, prípadne na menšiu realizačnú firmu, ktorá by si mala s opravou vašej strechy hravo poradiť. Firmu si ľahko overíte v obchodnom registri Ministerstva spravodlivosti SR, kde si môžete preštudovať jej výpis z obchodného registra. Živnostníka si overíte v živnostenskom registri, kde nájdete jeho výpis. Svoju pozornosť venujte v oboch prípadoch predmetom podnikania.

„Subjekt s oprávnením na realizáciu strešnej krytiny bude mať v predmete činnosti zapísanú niektorú z týchto remeselných živností – tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, izolatérstvo alebo strechár. Toto sa týka remeselníkov. Práce na vašej streche môžete zveriť aj do rúk firiem, ktorých majitelia majú vyššie vzdelanie v stavebníctve. Ich predmety podnikania potom sú – staviteľ, budovanie (vykonávanie) inžinierskych, bytových a občianskych stavieb a pod.,“ vysvetľuje, ako nenaletieť fušerom, Alexander Szabó.

S rekonštrukciou strechy sa obráťte na projektanta. Oboznámte ho so všetkými svojimi požiadavkami. Na stretnutie s ním si vyhraďte dostatok času, aby ste nezabudli na žiadnu tému. V mnohých prípadoch vám s projektom strechy vie pomôcť samotná realizačná firma, prípadne naopak, projektant vám odporučí realizačnú firmu. Nie je to však pre vás záväzné.

Výberu realizačnej firmy venujte veľkú pozornosť. Dajte na odporúčania známych, projektanta a na vlastné pocity. Pokojne sa opäť obráťte na profesijné organizácie. Radi vám poradia. Pýtajte sa na referencie. Podobne ako pri opravách si overte výpisy z obchodného alebo zo živnostenského registra. Nekonajte unáhlene. Dajte si vypracovať cenové ponuky.

Ak je niektorá cenová ponuka príliš nízka, pýtajte sa na dôvody. Dôvodom môže byť známa finta nečestných firiem, ktoré zámerne v cenovej ponuke vynechajú niektoré zdanlivo nepodstatné položky a následne navyšujú cenu rekonštrukcie.

„Nikdy nepristúpte na realizáciu vašej strechy bez dokladov, teda bez zmluvy o stavebné dielo. Zdanlivá úspora 20 % DPH vás zbaví záruky za zrealizované stavebné práce a možnosti domáhať sa svojich práv pri chybne zrealizovaných prácach,“ zdôrazňuje Alexander Szabó.

Čo všetko rekonštrukcia strechy zahŕňa?

Luděk Kovář jednoznačne hovorí, že si treba dopredu vyjasniť, čo investor od rekonštrukcie očakáva. Zároveň, ako už bolo povedané, bude potrebné vyhľadať projektanta a remeselníkov, zistiť, koľko bude rekonštrukcia stáť a ako dlho bude trvať.

Z pohľadu Tomáša Lebedu je potrebné predovšetkým zhodnotiť, aké vlastnosti od konštrukcie strechy očakávate. Napríklad aký chcete dosiahnuť tepelný odpor a odolnosť strechy proti prehrievaniu a ochladzovaniu.

Zároveň sa musíte rozhodnúť, či bude podkrovie využité na bývanie, alebo to bude iba povalový priestor. Ak chcete podkrovie zobytniť a krov je v poriadku, bude potrebné demontovať pôvodnú krytinu aj s latovaním do úrovne krokiev.

Pred rekonštrukciou strechy sa treba rozhodnúť, na aký účel sa bude priestor pod ňou využívať.

Na krokvy sa položí plné debnenie a vhodná strešná fólia. Typ strešnej fólie sa určí podľa sklonu strechy, typu krytiny a na základe zvýšených požiadaviek kladených na strechu. Následne sa pokračuje s montážou kontralát s tesniacimi páskami, latovania podľa typu krytiny a samotným kladením strešnej krytiny. Ak sa rozhodnete iba pre výmenu strešnej krytiny, je možné ponechať pôvodné latovanie, ak je v poriadku, alebo vymeniť len poškodené kusy. Tu však treba zvoliť strešnú krytinu, ktorá bude sedieť na pôvodné latovanie. Existujú posuvné škridly, ktoré sa zvyčajne dajú prispôsobiť takémuto latovaniu. Je to najrýchlejší, najjednoduchší a najlacnejší variant rekonštrukcie strechy, odporúča Michal Dobrovodský.

V rámci použitia novej strešnej krytiny pri rekonštrukcii je potrebné myslieť aj na to, že čím je tvar strešnej konštrukcie zložitejší, tým je zložitejšie aj riešenie jednotlivých detailov strechy. „Je potrebné správne navrhnúť a následne realizovať vrstvy strešného plášťa. Netreba zabúdať ani na skladbu doplnkových hydroizolačných vrstiev. K vybranému typu strešnej krytiny odporúčam používať originálne doplnky od rovnakého výrobcu. A, samozrejme, je dôležité nepodceniť pravidelnú údržbu a kontrolu strechy, dopĺňa Rastislav Bosák,“ produktový manažér KM BETA, spol. s r. o.

Zateplenie strechy
Priestor medzi krokvami je mnohokrát z hľadiska hrúbky tepelnej izolácie nedostatočný. Ak si nechcete zmenšiť obytnú plochu podkrovia, potom môžete strechu zatepliť aj z exteriéru. | Zdroj: Puren

Za akých podmienok možno zachovať pôvodnú strešnú krytinu?

„Ak pôvodná strešná krytina nevykazuje poškodenie mrazom a dokáže ešte plniť svoju funkciu, je možné takúto krytinu ponechať. Vymenia sa iba jednotlivo poškodené kusy. Treba zvážiť vek a stav samotnej krytiny. Ak je potrebné pôvodnú krytinu demontovať z dôvodu rekonštrukcie strechy a použitá krytina vykazuje znaky poškodenia mrazom, určite odporúčam vymeniť starú krytinu za novú,“ hovorí Michal Dobrovodský.

S týmto tvrdením súhlasí aj Luděk Kovář: „Ak je pôvodná strešná krytina funkčná a chcete zatepliť podkrovie, potom môžete túto krytinu zachovať a podkrovie zatepliť tepelnou izoláciou pod krokvami.“

Branislav Audy dodáva, že bežné škridlové krytiny majú životnosť 50 až 100 rokov. Z technického hľadiska nie je preto nevyhnutné meniť krytinu na dome napríklad po 25 rokoch. Možno vzhľadovo nebude majiteľovi vyhovovať, a preto sa rozhodne pre jej výmenu. V každom prípade pri montáži napríklad solárnych panelov je dôležité skontrolovať technickú životnosť krytiny, aby nebola kratšia ako životnosť samotných panelov, čo je väčšinou okolo 20 rokov.

Čo ovplyvňuje výber novej strešnej krytiny?

„Na výber strešnej krytiny má predovšetkým vplyv vkus investorov a jej cena. Dôležité je však zohľadniť aj jej funkčnosť a podmienky realizácie,“ odporúča Luděk Kovář.

Pri strešnej krytine sú možnosti doslova neobmedzené. Projektant alebo investor má dnes široký výber materiálov (keramika, betón, plech, bitúmen a pod.) a farebných vyhotovení. „Pri cenovej kalkulácii nevychádzajte len zo štvorcových metrov strechy, ktoré vynásobíte cenou krytiny za 1 m2. Nechajte si spracovať kalkuláciu od predajcu (zhotoviteľa), ktorá bude zahŕňať aj všetky strešné prvky vrátane krajoviek, hrebenáčov, sneholamov, úžľabí a prechodových prvkov,“ odporúča Alexander Szabó.

Podľa Rastislava Bosáka výber krytiny ovplyvní najmä sklon strechy (jednotlivé škridle majú rôzne použiteľné sklony), členitosť strechy, pôvodný typ krytiny a únosnosť krovu (s ohľadom na hmotnosť krytiny – pri zvýšení hmotnosti bude zrejme potrebné zosilňovať krov), miestne predpisy (predpísaný materiál a farebnosť) a tiež poloha stavby (nížina alebo horská oblasť).

Na sklon strechy, jej statiku a materiál pôvodnej strešnej krytiny upozorňuje aj Michal Dobrovodský. „Ak je statika vyhovujúca, výber škridly je ovplyvnený predovšetkým spomínaným sklonom strechy. Nemenej dôležitý je aj materiál, z ktorého je krytina vyrobená. Napríklad keramická krytina je bezúdržbová, farebne stála a dosahuje životnosť až 100 rokov. Ďalej už môžeme brať ohľad na vizuálnu stránku strechy, a to predovšetkým na tvar, povrchovú úpravu, formát a farebný odtieň. Je lepšie zvoliť krytiny s väčším formátom, ktoré sú väčšinou ľahšie, a posuvné krytiny, ktoré sa dokážu prispôsobiť existujúcemu latovaniu.“

Podobnú skúsenosť má aj Rastislav Bosák, podľa ktorého je ideálne použiť krytinu umožňujúcu výškový posun škridiel (variabilita vzdialeností lát) a jej jednoduché skladanie na existujúci krov bez potreby úpravy krovu. K vybranému typu krytiny by mali byť dostupné doplnky s rovnakou životnosťou, akú má základná škridla.

Ak ide o rekonštrukciu strechy starej niekoľko desiatok rokov, platí, že tam, kde bola pálená škridla, dá sa použiť tiež betónová. A naopak. Ak do hry nevstupujú pamiatkari, je tak rozhodnutie celkom na preferenciách investora. Krytina by však mala zapadať do okolitej zástavby. V dnešných moderných časoch už strecha nebude slúžiť len ako ochrana domu. Musí byť pripravená aj na inštaláciu mnohých systémov a technológií. Pri plánovaní preto vždy treba zohľadniť, či má výrobca v ponuke prvky pre bleskozvody, odvetranie, zadržanie snehu, vybudovanie nášľapov a lávok alebo inštalácií solárnych kolektorov a fotovoltiky.

Branislav Audy zdôrazňuje, že každý materiál má svoje špecifiká. Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým škridlovým krytinám. Ich silnou stránkou, bez ohľadu na to, či sú vyrobené z betónu, alebo hliny, je ich trvanlivosť, jednoduchá montáž, ako aj prípadná oprava. Betónové zároveň najlepšie tlmia hluk z vonkajšieho prostredia alebo dažďa. Sú vyrobené z prírodných materiálov. Vedia dať streche tradičnú estetiku alebo moderný ráz. Keramické krytiny majú dobrú farebnú stálosť.

Dnes sa až 80 % ľudí pri výbere farby rozhoduje pre tmavé hnedé až čierne odtiene. Takéto farby sa však v letnom období od slnka zahrievajú najviac. Teplota na tmavom povrchu strechy dosahuje hodnoty aj 75 až 80 °C, čo v lete prispieva k prehrievaniu interiéru. V súčasnosti však existujú aj technológie reflexných povrchov, ktoré môžu napriek čiernej farbe krytiny túto teplotu znížiť aj o viac ako 10 °C, a tak prispieť k zmierneniu letných teplôt v interiéri.

Ako už bolo povedané, výber krytiny treba voliť aj s ohľadom na sklon strechy. Staršie domy majú strechy so sklonom 30° a viac, čo je dostatočné pre všetky krytiny. Čím je sklon strechy nižší, tým je aj výber možných krytín užší. Na to treba myslieť, ak je súčasťou rekonštrukcie prístavba s nízkym sklonom. V podstate všetky škridlové krytiny majú minimálne sklony 12 až 15°. Existuje však aj riešenie pre minimálny sklon 7°.

Z hľadiska hmotnosti sa škridlové strechy radia k tým ťažším. „Na hmotnosť je dobré sa pozerať skôr ako na výhodu. Takéto strechy sú odolné proti extrémnejšiemu vetru a prispievajú aj k stabilite krovu práve v súvislosti s vetrom. Krytina a jej váha je však len časťou celého zaťaženia, ktoré vplýva na nosné konštrukcie strechy. Vplyv snehu a vetra je často vyšší ako hmotnosť samotnej krytiny, preto musí byť strecha navrhnutá s dostatočnou rezervou. Pri rekonštrukciách predovšetkým starších striech je potrebné sa pozerať na statiku komplexne a všímať si aj súvislosti s ostatnými nosnými prvkami stavby,“ ponúka ďalší pohľad Branislav Audy.

A rozoberá aj ďalšie detaily. Ak by sa brali do úvahy technické kritériá, potom treba zvážiť celkový stav krovu, dimenzie jednotlivých prvkov, spôsob uloženia a kotvenia k podkladu. Predovšetkým staršie stavby majú strechy takpovediac len položené na murive, vtedy je vhodné výrazne nemeniť statické pôsobenie celej strechy a ak tam bola škridlová strecha, zvoliť tento typ aj pri výmene krytiny. Ak sú nosné prvky poddimenzované, je potrebné ich spevnenie. Veľmi účinné sú bočné príložky ku krokvám. V prípade potreby sa nahradia nosné prvky krovu len lokálne. V mnohých prípadoch rekonštrukcií nie je potrebná celková výmena.

„Z ľahších krytín sa mi najviac pozdáva použitie falcovaných plechových krytín, ktoré neurazia ani na rekonštrukcii. Ich technické riešenie je spomedzi plechových krytín jedno z najlepších, hoci nejde o najlacnejší variant. Tieto krytiny je možné klásť už od sklonu 3°,“ uzatvára Branislav Audy.

Veľkoformátová betónová škridla Bramac Reviva
Veľkoformátová betónová škridla Bramac Reviva v tvare bobrovky je vhodná na strechy so sklonom už od 15°. Svojím tradičným vzhľadom patrí k starej dobrej klasike. | Zdroj: Bramac

Prečo sa oplatí aj neobytné podkrovie zatepliť?

Zateplenie podkrovia prináša dve hlavné výhody. „Prvá je, že samotný vnútorný obytný priestor je lepšie chránený pred vplyvom chladu v zime a tepla v lete. Druhá výhoda je, že zateplený priestor pod strechou môže majiteľ využiť ako bezpečný úložný priestor, kde nebudú uskladnené veci vystavené vysokým výkyvom teplôt a vlhkosti,“ vysvetľuje Tomáš Lebeda.

„Ak aj podkrovie neplánujete v budúcnosti využívať ako obytné alebo ako skladový zateplený priestor, odporúčam zrealizovať aspoň predprípravu na jeho zateplenie. V praxi sa totiž často stretávam s prípadmi, keď zákazníci zmenili po určitom čase svoje rozhodnutie a tento priestor chceli využívať. Pri chýbajúcej predpríprave podstrešia je však potrebné absolvovať rekonštrukciu nanovo s omnoho vyššími nákladmi,“ upozorňuje Michal Dobrovodský.

Výber strešnej krytiny ovplyvňuje sklon strechy, jej členitosť či statika krovu.

K zatepleniu treba podľa Luďka Kovářa pristúpiť aj v prípade, ak potrebujete zväčšiť obytnú plochu alebo vytvoriť nový byt a pod.

Alexander Szabó upozorňuje v tejto súvislosti na normatívne požiadavky. Zateplenie strešného plášťa bežnej šikmej strechy je dnes potrebné navrhovať v podstate už na hodnotu tepelného odporu konštrukcie R = 9,9 (m2 . K)/W, čomu zodpovedá hrúbka tepelnej izolácie približne 300 mm. Tú je potrebné do strešného plášťa zabudovať tak, aby nedochádzalo k vzniku tepelných mostov a následne k stratám energie, ale ani k poruchám prejavujúcim sa vlhnutím a vznikom plesní. Tepelná izolácia musí byť chránená zo strany interiéru parozábranou, ktorej hlavnou úlohou je, ako z názvu vyplýva, zabrániť vodným parám, aby sa dostali do tepelnej izolácie, a tak ju znefunkčnili. Fólia parozábrany musí byť nainštalovaná tak, aby hermeticky uzatvárala obytný priestor.

Musí byť preto dôsledne navzájom poprelepovaná, prípadne aj zatmelené musia byť všetky napojenia parozábrany na stavebné konštrukcie. Pozornosť je potrebné venovať aj inštalácii elektrorozvodov, vody, kúrenia a pod. Aj prestupy týchto inštalácií parozábranou musia byť dôsledne utesnené. Vlhkosť v interiéri si vie totiž nájsť aj tú najmenšiu štrbinku, aby sa dostala do tepelnej izolácie a napáchala v nej škody.

Tepelnú izoláciu je potrebné chrániť aj zo strany exteriéru. Preto sa na ňu kladie poistná hydroizolácia, ktorá je navyše difúzne otvorená, čím umožňuje odparovanie vlhkosti. Vlhkosť totiž aj napriek všetkým vykonaným opatreniam do tepelnej izolácie vnikne. Poistná hydroizolácia, ktorá má dostatočne chrániť tepelnú izoláciu, musí byť, podobne ako parozábrana, navzájom dôsledne pozliepaná a aj všetky prestupy musia byť na stavebné konštrukcie dokonale prelepené a utesnené, aby sa okrem vodotesnosti zabezpečila aj vetrotesnosť strešného plášťa.

Iný pohľad ponúka Branislav Audy. „Ak bude jasné, že priestor povaly nebude nikdy obytný, nešiel by som do dodatočného zateplenia. Radšej by som sa sústredil na kvalitnú izoláciu na úrovni stropu posledného vykurovaného podlažia. Deliť prípadne výslednú hrúbku izolácie medzi dve roviny, pričom medzi nimi je nevykurovaný priestor, nedáva zmysel. Ak máte na povale skladisko kartónových krabíc, nepotrebujete v zime temperovať ďalších 100 – 150 m3 priestoru. Je potrebné, aby bola povala vhodne odvetraná. Tiež je určite užitočný vizuálny prístup k streche z povaly.“

Nosníky SteicoJoist
Na zhotovenie nového krovu je potrebné použiť vhodné drevené prvky, ktoré presne navrhne projektant na základe odporúčaní statika. Jedným z riešení sú nosníky SteicoJoist | Zdroj: Jaf Holz

Kedy už je potrebné, resp. výhodnejšie konštrukciu krovu úplne odstrániť a nahradiť novou?

„Realizáciu nového krovu volíme, ak je krov poškodený hnilobou, drevokazným hmyzom alebo hubami tak, že jeho oprava už nie je rentabilná. Prípadne ak sme sa rozhodli pre iný typ strešnej krytiny a krov už nevyhovuje po statickej stránke, alebo keď chceme zmeniť kompletný tvar a typ strechy,“ vymenúva dôvody Michal Dobrovodský.

Aj podľa Luďka Kovářa je rozhodujúca zmena tvaru a dispozície strechy. Samozrejme, s odstránením pôvodného krovu musia súhlasiť dotknuté úrady. Problémom z tohto pohľadu môžu byť domy v pamiatkových zónach.

„V prípade krovov na budovách v pamiatkových zónach treba byť pripravený na kompromisy, tam celková výmena krovu bude až posledná možnosť, a to len vtedy, ak už nebude iná,“ dopĺňa Branislav Audy. Podľa jeho názoru je výmena krovu logická, ak sa cena opráv blíži cene nového krovu alebo ak nosná sústava súčasného nevyhovuje požiadavkám budúcej prevádzky.

„Meniť len niektoré prvky strešnej konštrukcie nemá zmysel, ak je poškodená (hniloba, praskliny, trhliny, červotoče, huby), ale väčšinou sa preventívne vymení celá konštrukcia krovu. Okrem toho sa môžu zvoliť novšie materiály ako KVH alebo BSH nosníky, nosníky SteicoJoist a pod., ktoré majú vyššiu tvarovú stálosť a sú konštrukčne bezpečnejšie,“ dopĺňa Tomáš Lebeda.

Nový krov sa realizuje, ak je pôvodný poškodený hnilobou, drevokazným hmyzom alebo hubami.

Podobný názor zastáva aj Alexander Szabó. Podľa jeho slov sa ku kompletnej rekonštrukcii strechy väčšinou pristupuje buď vtedy, ak sú drevené prvky krovu zrelé na výmenu, alebo ak sa mení tvar strechy (napr. z dôvodu zobytnenia podkrovia). Tu už nemá zmysel špekulovať nad svojpomocou, pretože kompletná rekonštrukcia si už vyžaduje majstrov, stavebné povolenie, a teda aj projektovú dokumentáciu. Aj zmanažovanie kompletnej rekonštrukcie musí byť profesionálne, pretože stavbu nemôžete nechať odkrytú, teda bez strechy. Hneď po demontáži pôvodnej konštrukcie musí nasledovať montáž nového krovu a prekrytie drevenej konštrukcie membránou, aby do stavby nezatieklo. Priamo na stavbe by tak malo byť už pripravené drevo na nový krov v súlade s projektovou dokumentáciou.

Aké sú najčastejšie chyby pri rekonštrukcii strechy, ktorým sa treba vyhnúť?

Tomáš Lebeda považuje za vážnu chybu nevyužitie služieb statika a určenie nových prvkov (krokiev, väzníc) takpovediac od oka. Ďalej je to nedostatočná vzduchotesnosť a vetrotesnosť konštrukcie, ktoré vedú k vzniku kondenzačných zón v konštrukcii strechy a v konečnom dôsledku k ohrozeniu konštrukcie (životnosti) strechy. „Liekom na tieto problémy je použitie kvalitných tepelnoizolačných materiálov (napr. kombináciu mäkkej izolácie SteicoFlex medzi krokvy a nadkrokvovej izolácie Steico Special Dry alebo Universal Dry). Z interiérovej strany odporúčam kvalitnú parobrzdnú fóliu napr. Majrex 200 a z exteriérovej strany difúznu fóliu napr. Majcoat 150 SOB alebo Majcoat 200 SOB v kombinácii s kvalitnými páskami. Na fóliách a tepelných izoláciách určite neodporúčam šetriť, pretože prípadné ďalšie opravy strechy sú veľmi drahé a stresujúce.“

Za najčastejšie chyby pri rekonštrukcii považuje Michal Dobrovodský nesprávne zrealizovanú opravu krovu, nevhodne zvolený typ strešnej krytiny a použitie neoriginálneho lacného príslušenstva. Neoriginálne príslušenstvo zvyčajne nemá požadovanú kvalitu, životnosť a nemusí byť kompatibilné s celým strešným systémom. Určite odporúčame použitie vhodnej strešnej fólie tak, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do podkrovia. Taktiež sa neoplatí šetriť na krytine, na prvý pohľad vyššia investícia do keramickej škridly sa v budúcnosti vráti v podobe dlhšej životnosti, bezúdržbovosti a farebnej stálosti. Nebudete tak musieť riešiť napríklad nákladnú obnovu farebného náteru.

Škridla Terran Danubia
Na použitých materiáloch sa neoplatí šetriť. Škridla Terran Danubia vďaka svojej povrchovej úprave okrem vonkajších vplyvov odolá mrazu, silnému vetru, ťažkému snehu, ale aj kyslému dažďu, machom a inému znečisteniu. Zároveň je k základnej škridle dostupné aj originálne príslušenstvo. | Zdroj: Terran Slovakia

Branislav Audy odporúča rešpektovať vhodnosť krytín z hľadiska ich technických možností, čo sa týka bezpečných alebo minimálnych sklonov. Podobne ako Michal Dobrovodský vidí základný problém v šetrení na materiáloch, keď sa často použijú lacné, prípadne s nevhodnými vlastnosťami pre danú aplikáciu. Ide predovšetkým o poistné hydroizolačné vrstvy, parotesné vrstvy, tesniace materiály, ako sú pásky alebo tmely a pod. Zároveň zdôrazňuje, že výrazne najlacnejšia ponuka väčšinou nie je tá najkvalitnejšia. „Najdrahšie na streche sú chyby, ktoré treba následne odstraňovať za cenu vysokých nákladov, ktoré sú násobne vyššie ako prípadná úspora získaná hľadaním najlacnejších materiálov alebo najlacnejších realizátorov. Preto je potrebné poznať aj referencie majstrov, ktorých sme si na prácu najali.“

Medzi ďalšie časté chyby patrí:

 • kondenzácia pri nesprávnej realizácii zateplenia. Preto treba dbať na to, aby bola skladba strešného plášťa difúzne (paropriepustne) otvorená smerom do exteriéru, prípadne treba nechať návrh stavebno-fyzikálne posúdiť;
 • nedostatočná vzduchotesnosť detailov. Netesnosti v obálke domu vrátane strechy, sú nielen zdroje úniku tepla v zime, ale aj nežiaducich vnútorných kondenzácií, ktoré bývajú skryté pred očami majiteľa. Ich odhalenie vyžaduje náročnejšiu diagnostiku. Sú dôsledkom nedostatočného riešenia prestupov konštrukcií (komín, štítové murivo a pod.), kde sa spoje a napojenia parozábran na konštrukcie často vôbec neutesnia, prípadne sa len prelepia páskou, ktorá sa odlepí, hneď ako sa zakryje podhľadom;
 • zanedbanie projektovej prípravy, strechy sa často robia svojpomocne, čo býva zdrojom chýb z dôvodu neznalosti vlastností materiálov a montážnych postupov. Majiteľ tak nemá ani minimálnu možnosť skontrolovať, čo sa malo použiť a sa naozaj aj použilo. Pritom dnešné strechy sú omnoho náročnejšie ako tie v minulosti.

Text: Andrea Dingová
Odborná spolupráca: Ing. Tomáš Lebeda, produktový manažér pre stavebné prvky JAF HOLZ Slovakia, s. r. o., Ing. Luděk Kovář, puren, s. r. o., Alexander Szabó, technický poradca Terran Slovakia, s. r. o., Rastislav Bosák, produktový manažér KM BETA, spol. s r. o., Michal Dobrovodský, produktový manažér Wienerberger za značku Tondach, Branislav Audy, produktový manažér BMI Slovensko, s. r. o.
FOTO: Wienerberger, KM BETA, Puren, Bramac, Jaf Holz
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje