Back to the article Výber vhodnej hydroizolácie na plochú strechu 4 / 19

Monarplan G Strešná fólia na báze PVC s nosnou sklenenou vložkou na zabezpečenie väčšej rozmerovej stability. Určená do priťažených strešných systémov s voľným kladením hydroizolačnej vrstvy. Stabilitu zabezpečujú priťažujúce vrstvy, ako sú riečne kamenivo, dlažba na podložkách alebo vrstvy vegetačnej strechy. Hrúbka: 1,2; 1,5 a 1,8 mm, šírka: 2,12 m, dĺžka kotúča: 15 m. Odolná proti UV žiareniu, rýchle kladenie, klasická alebo inverzná skladba strechy, www.icopal.sk