image 36094 25 v1

Staviate pochôdznu strechu či strešnú terasu? Vyhnite sa týmto problémom!

Ploché strechy majú na rozdiel od šikmých striech malý sklon alebo sú bezspádové, takže voda z nich odteká ťažšie. Kým strešný plášť šikmej strechy sa realizuje zo skladanej krytiny, na plochých strechách sa používajú povlakové krytiny z plastových fólií a asfaltové.

AKO ZVÝŠIŤ ŽIVOTNOSŤ OPLECHOVANIA?

POZINKOVANÝ OCEĽOVÝ PLECH
Musíme ho natrieť ochranným náterom proti korózii v mieste, kde je v kontakte s vrstvou štrku. Pozinkovaný plech sa nesmie použiť ani v prípade, keď sa do skladby strechy alebo terasy zabudujú obklady na báze cementu, napr. cementové dosky alebo cementové potery.

HLINÍK
alebo (aluman – zliatina hliníka a mangánu) sa takisto nesmie používať v styku so stavebnými materiálmi viazanými cementom a ani v styku s humusom. Pri strechách pokrytých štrkom sa odporúča naniesť ochranný náter. Najmä v 70. rokoch sa muselo sanovať veľa porúch, ktoré vznikli v dôsledku styku alumanových plechov s cementovou zámkovou dlažbou. To, čo by sa mohlo zdať ako neškodná usadenina nečistôt, sa pri bližšom pohľade môže ukázať ako klasická hĺbková korózia.

MEDENÉ PLECHY
Na strechách pokrytých vrstvou štrku sa môžu používať bez náteru. Pri styku s humusom je náter potrebný a pri styku so stavebnými materiálmi viazanými cementom sa náter odporúča použiť. Skúsenosti ukazujú, že ohrozené sú predovšetkým styky medeného plechu terás s obkladom na báze cementu chránené pred dažďom. V týchto miestach by medené plechy mali byť zásadne chránené asfaltovým lakom.

CHRÓMNIKLOVÁ OCEĽ 18/8
Možno ju použiť bez náteru na strechách pokrytých vrstvou štrku a v styku so stavebnými materiálmi viazanými cementom. Pri styku s humusom, resp. posypovou soľou, je ochranný náter potrebný Posypová soľ môže zapríčiniť hĺbkovú koróziu ocele.


Príklad netesne tmelenej škáry medzi lemovaním a stenou budovy, urýchľuje to koróziu ocele.

SPOJE S KRYTINOU

V spojoch krytiny a plechu vystavených veľkým teplotným výkyvom môžu veľké zmeny dĺžky plechov spôsobovať oddeľovanie krytiny od plechu alebo spôsobiť vznik trhlín v krytine. Na zabránenie vzniku takýchto porúch sa musia plechy v určitých odstupoch oddeliť dilatačnými prvkami.

SPOJE SO STENOU BUDOVY

Profilované plechy nemožno utesniť priamo na stene budovy. Posuny medzi plechom a stenou budovy sú priveľké. Problém rieši pás plechu, lemovanie, ktoré je pevne pripevnené na budovu a voči profilovanému plechu je voľne pohyblivé. Prekrýva profilovaný plech, ako keď škridla prekrýva (zvislú) škridlu. Staršie typy lemovania zakrývala omietka z vrchnej strany. To občas spôsobovalo pri veľkom otepľovaní nadmerné deformácie a poruchy v omietke. Novšie typy sú priskrutkované zvonka, škára medzi lemovaním a omietkou je zatmelená. Zavedenie tmelenej škáry s trvalo elastickými tesniacimi materiálmi zjednodušilo vytvorenie styku lemovania so stenou budovy. Chyby sa však objavujú v netesne vytmelených škárach, čo môže spôsobiť zatekanie do strechy.

Korózia pozinkovaného plechu

Po odstránení cementového poteru na pozinkovanom oceľovom plechu zistili značné poruchy spôsobené koróziou. Príčinou vzniku korózie bola nízka odolnosť pozinkovanej vrstvy proti alkalickému prostrediu, ktoré vytvára stavebný materiál s obsahom spojiva na báze cementu. Pozinkované oceľové plechy sa nesmú používať ani pri vegetačných strechách, pretože kyselina humínová urýchľuje koróziu ocele.

AKO VZNIKAJÚ CHYBY?

Väčšinu porúch v oblasti oplechovania možno rozdeliť do 3 skupín.

Poruchy vznikajú:
• na plechových prvkoch (korózia, zle spájkované spoje),
• v spojoch krytiny a klampiarskeho výrobku (napr. trhliny, oddeľovanie),
• v mieste kontaktu klampiarskeho prvku a stavebnej konštrukcie (napr. netesne vytmelené škáry).

Text a foto: Podľa publikácie Blaich, J.: Poruchy stavieb, Bratislava, JAGA GROUP
Upravené, krátené
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.