Keď je potrebná obnova strechy
Galéria (10)

Keď je potrebná obnova strechy

Základným znakom funkčnosti strechy je jej vodotesnosť. Stratou tejto vlastnosti strecha prestávať plniť aj svoje ďalšie funkcie. Je ekonomické, ak uprednostníme lokálnu úpravu pred úplnou výmenou.

Galéria

strecha
výmena latovania
asfaltové pásy
strešná krytina
hydroizopácia
šindle
Strecha z plechu, krytina
Rozhodujúce faktory

Každá strecha musí vydržať zaťaženie snehom a tlakom vetra. Z hľadiska snehových podmienok poznáme na Slovensku päť snehových oblastí,  pričom pre každú je definovaná základná tiaž snehu. Priemerná hodnota zaťaženia snehom je 10 kN/m2, čiže 100 kg/m2 pôdorysnej plochy strechy. Treba podotknúť, že tento faktor prestáva byť dôležitý, ak má strecha sklon väčší ako 60°, lebo sneh by sa nej nemal udržať. Pokiaľ ide o vietor, máme tri oblasti, kde je definovaný tlak vetra, respektíve jeho satie. Na Slovensku je to najčastejšie hodnota 55 kg/m2 roviny zaťaženia. Tieto informácie sú veľmi dôležité pri rozhodovaní o správnom tvare a druhu krytiny. Medzi ďalšie vlastnosti patrí nasiakavosť materiálu (čím nižšia, tým lepšie) a s ňou úzko spojená mrazuvzdornosť. Pokiaľ ide o hrúbku materiálu, strechu lepšie ochráni materiál s hrúbkou napríklad 12 mm ako materiál s hrúbkou 3 mm, najmä pri silných vetroch alebo krupobití.

Krov, latovanie

Problém porušeného krovu nevyrieši ani použitie tzv. ľahkej strešnej krytiny. Treba ho opraviť. Pri porovnaní hmotnosti jednotlivých materiálov by sme nemali porovnávať hmotnosť kusa škridly, ale hmotnosť štvorcového metra.Treba skontrolovať latovanie, najmä rozmery lát, ktoré sú závislé od vzdialenosti krokiev. Minimálny prierez strešných lát je 30 × 50 mm. Vzájomná vzdialenosť lát sa odvíja od sklonu strechy a od potreby prekrývania škridiel. Nezabudnime ani na kontralaty, ktoré by mali byť položené súbežne na krokvy a mali by mať prierez aspoň 50 × 50 mm.

Pri výmene strešnej krytiny spravidla meníme aj poprehýbané latovanie. Jeho hustota závisí od rozmeru škridiel. Presné uloženie škridiel zabezpečuje dobrú ochranu proti vode. (Tondach)

Betónová krytina

Ukladá sa podobne ako keramická. Po rozmeraní rozdelíme strechu na pásy so šírkou 90 cm od pravého okraja štítu tzv. šnurovaním (pomocou značkovacej šnúry, tzv. brnkačky). Vertikálne šnurovanie (kolmé na odkvap) je základom bezchybného a opticky dokonalého pokrytia strechy. Škridly sa ukladajú po zväzkoch, vždy po troch radoch. Ak je strecha klasická a nevyžaduje si zvýšené požiadavky na kladenie, teda nie je extrémne zvislá alebo plochá, nemusia sa pri ukladaní robiť žiadne zvláštne opatrenia ako upevňovanie príchytkami, debnenie, použitie hydroizolačnej vrstvy a pod. Medzi výhody betónovej krytiny určite patrí vysoká trvanlivosť, jednoduché kladenie, ľahká opraviteľnosť a ucelený sortiment, nevýhodou je vyššia hmotnosť, horšia použiteľnosť pri vysokom sklone a vyššia cena.

Keramická krytina

Pri výmene celej strechy by sme sa mali snažiť, aby farba, veľkosť a spôsob kladenia novej krytiny bol, pokiaľ je to možné, z rovnaký ako pri pôvodnej krytine. Dôležité je vyriešiť celý strešný systém, teda aj doplnky a príslušenstvo. Ak používame pri oprave aj staršiu škridlu v kombinácii s novou, snažíme sa dosiahnuť rovnakú farebnosť aspoň na pohľadovo exponovanej časti strechy. Môžeme si pomôcť aj patinovanou škridlou. Na rýchlejšiu hydrofobizáciu škridiel existujú aj špeciálne náterové látky. Pri malých opravách niekedy stačí osadiť hrebeňové škridly, ktoré sú najviac vystavené klimatickým vplyvom (prichytiť príchytkou alebo osadiť do novej malty). Výhody keramickej krytiny sú takéto: veľmi vysoká trvanlivosť, ucelený sortiment, jednoduché kladenie a ľahká výmenu pokazených kusov. Nevýhodou je horšia použiteľnosť pri vysokom sklone, vyššia cena a vyššia hmotnosť.

Poistná hydroizolácia sa ukladá odspodu paralelne s odkvapom. Nízku nasiakavosť betónovej škridly (okolo 6 až 9 %) podporuje ochranná povrchová úprava. (Bramac)

Plechová krytina

Ak sa zanedbala jej údržba, určite sa na nej nájde poškodenie hrdzou. V takom prípade je potrebné plechovú krytinu očistiť a natrieť antikoróznym náterom, najmä v spojoch, ohyboch a doplnky. Hladká plechová krytina sa musí spevniť kotvami, aby sa zlepšila jej tuhosť.
Ak je porušená skladaná plechová krytina zo šablón z hydro­izolačného hľadiska (teda preteká pri snežení alebo náporovom daždi), je nutné ju rozobrať. Potom pod ňu uložíme poistnú hydroizolačnú difúznu fóliu a na ňu znova poskladáme plechovú krytinu.
Ak je poškodenie veľké alebo technické riešenie komplikované, je najlepšie vymeniť celý plech. Medzi výhody plechovej krytiny patrí najmä rýchle a jednoduché kladenie, nízky minimálny sklon strechy, nízka hmotnosť a široká škála farieb. Hlavnou nevýhodou je vysoká tepelná vodivosť plechu, a tým aj prehrievanie podkrovia v lete.

Strecha z plechu s klampiarskymi spojmi na stojatú drážku sa osvedčí najmä v horskom veternom počasí. (Ruukki)

Asfaltová krytina

Pri výmene asfaltových šindľov si vyberme modifikovaný, a nie oxidovaný šindeľ, ktorý má životnosť len 20 rokov. Ak životnosť asfaltových šindľov uplynula, musíme ich odstrániť všetky až po povrch nosnej konštrukcie krytiny. Veľmi dôležitou časťou výmeny krytiny je kvalitné plné debnenie, lebo šindeľ kopíruje všetky nerovnosti. Smrekové rezivo, dostatočne suché, v správnej hrúbke, čo je 2,6 cm, a šírke 8 až 12 cm, pri vlhkosti pod 18 %, je dobrá voľba. Debnenie sa dnes už nahrádza aj iným materiálom, napríklad drevo­štiepkovými doskami či modernými vodovzdornými preglejkami. Modifikovaný šindeľ môžeme klásť priamo na plné debnenie. Ak je však strecha s nižším sklonom (15°až 18°) alebo má menej kvalitné staré debnenie, mali by sme použiť hydroizolačný pás; menej vhodná je papierová lepenka. Montáž šindľov nie je náročná. Nemali by sme ju robiť pri teplote nižšej ako 0 °C a vyššej ako 30 °C.

Na krytinu z moderných asfaltovaných pásov dáva výrobca záruku až 15 rokov. Špeciálne materiály zabezpečujú rýchle prilepenie pásov tepelnou aktiváciou. (Icopal)

Na montáž je potrebné suché počasie.

Montáž začíname na spodnom okraji strechy a pomaly ukladáme šindeľ k hrebeňu pri mechanickom kotvení klincami s plochou hlavičkou alebo môžeme používať aj nastreľovacie skoby s povrchovou úpravu  pozinkovaním, z medi a podobne.
Prvý rad šindľov kladieme pomocou zameriavacej šnúry nad odkvapový plech opačne, čiže „zubami“ nahor. Druhý už kladieme zubami nadol, aby bol spoj prekrytý zubom. Hrebeň prekryjeme hrebenáčmi alebo pásom. Krytina sa má ukladať vodorovne, pri šikmom ukladaní šablón hrozí zatekanie vody v miestach medzi vrchnou a spodnou šablónou.
Všetky spoje krytiny s klampiarskymi prvkami by mali byť utesnené pomocou živičných alebo silikónových tmelov.
K výhodám patrí nižšia cena, jednoduché kladenie, minimálny sklon strechy a nízka hmotnosť, kým k nevýhodám nevyhnutnosť záklopu, obmedzený sortiment doplnkov, menšia životnosť a kladenie pri teplota bez mrazu.Kvalitné šindle môžeme pripevniť až v troch nových vrstvách (s pôvodnou vrstvou v štyroch) bez odstránenia starých šindľov. Životnosť každej vrstvy je 30 až 50 rokov. (IKO)

Ploché strechy

Pomocou súčasných technológií už vieme veľmi kvalitne zatepliť a izolovať aj plochú strechu. Pri celkovej prestavbe alebo oprave plochej strechy sa už väčšinou nemusí nosná konštrukcia plochej strechy búrať a vymieňať, lebo na rozdiel od dreveného stropu ostáva železobetónový strop aj po mnohých desiatkach rokov ešte dostatočne únosný, aj keď do strechy občas zatieklo. –>
Skladby plochých striech

Ploché strechy sa riešia ako jednoplášťové alebo dvojplášťové s vetranou vzduchovou vrstvou. Rovnako ako pri obvodovom plášti platí aj v tomto prípade zásada, že tepelná izolácia sa ukladá z vonkajšej strany nosnej konštrukcie. Základnú skladbu plochej strechy tvorí nosná vrstva, tepelná izolácia nad ňou a hydroizolácia navrchu ako krycia vrstva. V prípade vyššej relatívnej vlhkosti vnútorného prostredia sa pod tepelnú izoláciu môže vložiť parozábrana.Pred položením novej krytiny zo strešných pásov treba perforovať pôvodnú, aby sa umožnilo odvetranie vlhkosti z nižších vrstiev strešného plášťa. (Fatra Izolfa)

Opravy hydroizolácie

Na izolácii na plochú strechu by sa nemalo určite šetriť, dôležité nie sú len jej vlastnosti, ale aj životnosť.
Najbežnejším materiálom na opravu plochých striech sú asfaltované pásy. Ich životnosť by mala byť aspoň 30 rokov. Veľmi vhodné na opravy sú izolácie zo syntetického kaučuku – pružné aj pri silných mrazoch. Pri vysokých teplotách sa síce rozťahujú, ale zasa sa vracajú do pôvodného tvaru. Opravu môžeme riešiť aj tak, že si dáme vopred vyrobiť bezškárovú izoláciu strechy na mieru, kde sa spoje robia vulkanizáciou, takže sú bezpečnejšie ako spoje lepené alebo zvárané. Cenovo kaučuková hydroizolácia zodpovedá najkvalitnejším asfaltovaným pásom a jej životnosť je viac ako 50 rokov.

Text: Ing. Mária Kostolná
Foto a kresby: Bramac, Icopal, IKO, KM Beta, Ruukki, Tondach,
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.