vyhrievanie chodnikov a dazdovych zvodov

Vyhrievanie chodníkov a dažďových zvodov

Majitelia rodinných domov majú pri pohľade na padajúce snehové vločky väčšinou zmiešané pocity. Na jednej strane je predstava dobrej lyžovačky a na strane druhej lopata a metla na odpratávanie závalov snehu spred domu či garáže. Preventívnym riešením tejto situácie sú ochranné systémy, ktoré vytvárajú bezpečné podmienky pre chôdzu alebo pohyb dopravných prostriedkov. Vonkajšie plochy potom zostávajú počas zimného obdobia bez ľadu a snehu, a to bez akejkoľvek údržby.

Ochrana vonkajších plôch

V zime nám nemalé ťažkosti spôsobujú sneh a námraza. V tomto období je nevyhnutné odstraňovať sneh z chodníkov, vonkajších schodov, vstupov, vozoviek alebo parkovacích plôch. Voda totiž môže zatekať do stavieb a spôsobiť skryté či viditeľné chyby. Opravy týchto škôd sú veľmi nákladné. Podstata funkcie ochranných systémov spočíva v prevencii. Problémy sa neriešia až v okamihu havarijnej situácie, ale už v ich zárodku.

Ochrana odkvapov

Problémy, s ktorými sa stretávame pri mnohých objektoch, sú zapríčinené zamrznutím odkvapových žľabov a zvodov. Nízke teploty v kombinácii so snehom a námrazou spôsobujú v zimnom období značné ťažkosti. Sneh v úžľabiach, žľaboch a zvodoch postupne mrzne a tvoria sa nebezpečné cencúle. Dochádza k poškodeniu odkvapového systému, fasády budovy, strechy. Navyše, zateká do objektu a padajúce cencúle ohrozujú okolie. Najjednoduchším spôsobom riešenia tohto problému je inštalácia vykurovacích káblov priamo do zvodov a žľabov.

Nečakajme na kalamitné situácie, problémy treba riešiť preventívne už v ich zárodku. Ušetríme si čas aj peniaze.  Na našom trhu existuje viacero výrobkov na ochranou vonkajších plôch a odkvapov pred snehom a ľadom. 

Chodníky, schody, vstupy do budov

Na ochranu vonkajších plôch sú primárne určené vysokovýkonné vykurovacie káble (termokáble) alebo špeciálne vykurovacie rohože.  Vykurovací kábel (termokábel) ukladáme medzi dve vrstvy betónu, ktorých celková hrúbka závisí od požadovanej nosnosti plochy. Na prvú vrstvu betónu uchytíme kábel pomocou inštalačného pásu. Vykurovací kábel umiestnime čo najbližšie k povrchu. Na vrstvu betónu kladieme kryciu vrstvu. Ideálnym povrchom na kryciu vrstvu je obyčajný betón či tenká, napr. čadičová dlažba. Zámková dlažba je vzhľadom na svoju hrúbku menej vhodná. Dlažbu ukladáme zvyčajným spôsobom do betónovej mazaniny či piesku. Ukladacia vrstva by však vždy mala byť čo najtenšia. Ochranné systémy môžeme inštalovať prakticky do všetkých typov povrchov, a vytvoriť tak bezpečné prostredie na chôdzu alebo pohyb dopravných prostriedkov. Káble ukladáme pod asfaltový povrch, vonkajšiu dlažbu alebo sa môžu zaliať priamo do betónu.

Chodník s ochranným systémom zostáva počas celého zimného obdobia bez ľadu a snehu.

Podobným spôsobom môžeme ochrániť pred  mrazom aj potrubie; potrubie však môže byť aj temperované. Chránené vonkajšie plochy (chodníky, vonkajšie schody, vstupy do budov, príjazdové cesty, nakladacie rampy) zostávajú počas celého zimného obdobia bez ľadu a snehu. Netreba soliť alebo odhadzovať sneh. Prevádzka je spoľahlivá mnoho rokov, pričom nie je potrebná nijaká údržba.

Žľaby, odkvapy

Na ochranu odkvapov pred zamrznutím používame špeciálne vykurovacie káble (termokáble) s vysokou odolnosť proti mrazu a UV žiareniu. 

Káble umiestňujeme v strešných úžľabiach (prípadne na spodných častiach striech), žľaboch a odkvapoch. Ochranný systém môžeme inštalovať do všetkých typov odkvapových žľabov alebo strešných konštrukcií. Káble upevňujeme v žľaboch a zvodoch pomocou fixačných prvkov. 

Priestorové teplotné snímače  montujeme na omietku na zatienenej (severnej) strane budovy v mieste, kde voľne cirkuluje vzduch. Káblový teplotný snímač umiestňujeme v blízkosti žľabu na tienenom mieste na chladnejšej (severnej) strane budovy. Vlhkostný snímač umiestňujeme do žľabu k vykurovacím káblom v mieste, v ktorom sa vlhkosť spravidla zdržuje najdlhšie, a to tak, aby snímač bol stále v kontakte so stekajúcou vodou vznikajúcou roztápaním snehu.

Pri navrhovaní potrebného výkonu musíme zohľadniť rozmer strechy a odkvapov, umiestnenie objektu z hľadiska klimatických podmienok a nadmorskej výšky, orientáciu objektu podľa svetových strán, typ strešnej krytiny a sklon strechy. Každú aplikáciu termokáblov na streche posudzujeme individuálne, pretože je nutné vziať  do úvahy mnohé faktory, napr. tepelnú izoláciu strechy, orientáciu na svetovéstrany, nadmorskú výšku a pod.

Vykurovací kábel v odkvape (detail  – mestská strecha)

Automatická regulácia minimalizuje spotrebu energie 

Systém ochrany vonkajších plôch možno ovládať ručne, čo je riešenie najlacnejšie, ale celkom závislé od ľudského činiteľa. Prevádzka systému je však omnoho hospodárnejšia, ak je riadená špeciálnym regulátorom. 

Hospodárnejšiu prevádzku systému zaistí termostat, ktorý monitoruje okolitú teplotu a vlhkosť prostredníctvom snímačov; ochranný systém spína len na nevyhnutný čas, aby nevznikla námraza na chránených plochách alebo aby nezamrzla voda v žľaboch a zvodoch. Vyhrievaná plocha sa počas trvania snehových zrážok udržuje na teplote nad bodom mrazu, padajúci sneh sa ihneď roztopí, takže námraza sa tu ani nevytvorí. Ak teplota opäť stúpne nad nastavenú hodnotu, prípadne ak zmizne vlhkosť z plochy, regulátor celý systém vypne. Spomínaná digitálna technológia termostatu je dôvodom nízkej spotreby energie a úspornej prevádzky systému. Uvedený spôsob nevyžaduje nijakú obsluhu.

Špeciálne na reguláciu systému ochrany odkvapov boli vyvinuté intervalové termostaty. Termostaty obmedzujú činnosť systému na vopred zvolený teplotný interval, v ktorom dochádza k zamŕzaniu odkvapov na danom objekte. Ak je teplota hlboko pod bodom mrazu, sneh na streche sa neroztápa, takže do odkvapu nesteká žiadna voda, ktorá by tam mohla zamrznúť.  

 
Umiestnenie vonkajších káblov pod kamennou plochou  Vyhrievanie vonkajších plôch pomocou termokáblov

Dvojkanálová jednotka

Na našom trhu sa už objavila aj dvojkanálová jednotka, ktorá zaistí bezpečné odkvapy bez cencúľov a vjazdy bez námrazy. Systém je úplne automatický a riadený digitálne pomocou inteligentných senzorov, ktoré sú umiestnené na vyhrievanom teréne. Každý senzor tak meria teplotu, ako aj vlhkosť a systém na základe týchto snímaní vypne alebo zapne výhrevné elementy. Výsledkom je optimálna funkčnosť a nízka spotreba energie. 

Pri inštalácii vykurovacích systémov na vonkajších plochách sa vyhneme chemickému i štrkovému posypu, neznečisťujeme životné prostredie a šetríme čas venovaný odpratávaniu snehu v zime (a zvyškov posypov na jar). Nemôžeme pritom hovoriť len o vlastnom pohodlí, veď napríklad výjazdy pre vozidlá záchrannej služby musia byť použiteľné stále.

Vykurovacie káble v žľaboch a zvodoch spoľahlivo zabránia poškodeniu strešnej alebo stavebnej konštrukcie zatekajúcou vodou a súčasne zamedzia vzniku nebezpečných cencúľov. 

Text: Elena Bobeková
Foto: DEVI, V-systém elektro

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.