materialy na technicke izolacie dokoncenie

Materiály na technické izolácie (dokončenie)

Pri realizácii stavieb sa dbá na to, aby použité konštrukcie spĺňali tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne požiadavky. Často sa však v procese výstavby budovy alebo jej samotného užívania zabúda na tzv. technické zariadenia, ktoré tiež treba tepelne, akusticky alebo požiarne izolovať.

Izolovanie potrubných rozvodov menších priemerov

Na tento účel používame najčastejšie výrobky vyrezané na požadovaný priemer a konečnú hrúbku izolantu, ktoré sa všeobecne nazývajú skruže. Môžu byť povrchovo upravené vystuženou hliníkovou fóliou, spoj je riešený tzv. zámkom, ktorý zabezpečí úplné uzavretie izolovaného potrubia. Pre väčšie priemery potrubia sa vyrábajú poloskruže alebo segmentové skruže, ktoré vďaka dômyselným spojom a hliníkovej fólii vytvoria kompaktný izolačný systém. Všetky druhy povrchovo upravených skruží sa dodávajú s presahom hliníkovej fólie upravenom obojstrannou lepiacou páskou. Na potrubia, kde nie je potrebná povrchová úprava tepelnej izolácie, možno použiť skruže bez hliníkovej fólie. 

 
Lamelové skružovateľné pásy sa na potrubie aplikujú jednoducho.
 Väčšinu technických izolácii treba dodatočne oplechovať.

Izolovanie zariadení väčších priemerov

Na túto činnosť môžeme použiť niektorú z rohoží. Vyrábajú sa v rôznej povrchovej úprave a v objemových hmotnostiach 80 a 100 kg/m3. Práve povrchová úprava ich predurčuje na rôzne použitie. Z ponuky na trhu si môžeme vybrať rohože povrchovo upravené vlnitou lepenkou, rohože NGR – s nízkou gramážou, s tkaninou RECO, prípadne so šesťhranným pletivom z pozinkovaného drôtu. Najčastejšie sa používajú rohože povrchovo upravené šesťhranným pletivom, pretože majú najvyššiu teplotu použitia, a teda aj najlepšiu požiarnu odolnosť.

Rohože na izolované zariadenie kotvíme pomocou tŕňov, ktoré sú k zariadeniu priskrutkované, privarené alebo nalepené. Izoláciu jednoducho napichneme na tŕň a ďalej ukotvíme samosvornou podložkou.

Ďalší spôsob aplikácie rohoží na potrubie je lepenie. V takomto prípade sa však na izoláciu nesmie klásť požiadavka požiarnej odolnosti, pretože väčšina lepidiel znižuje požiarnu odolnosť izolovaného systému. Ak použijeme čadičové izolačné materiály v exteriéri, musíme ich chrániť pred poveternostnými podmienkami. Najčastejšie je to ochrana oplechovaním s použitím pozinkovaného alebo inak povrchovo upraveného plechu.

Montáž technickej izolácie na potrubie

Lamelový skružovateľný pás

Vyrobený je z lamiel, ktoré lepíme na hliníkovú vystuženú fóliu. Používa sa na zariadenia a potrubia kruhového prierezu, kde sú zvýšené požiadavky na estetický vzhľad izolácie a celkove zaizolovaného zariadenia. Tieto materiály sa vyznačujú zvýšenou pevnosťou v tlaku (vďaka kolmej orientácii vlákien) a jednoduchou aplikáciou. Jednotlivé pásy na potrubie kotvíme pomocou navarovacích, samorezných alebo samolepiacich tŕňov, prípadne nalepením. Pozdĺžne a priečne spoje jednotlivých pásov treba dodatočne prelepiť samolepiacou hliníkovou páskou, ktorá zabezpečí kompaktnosť celého systému. V prípade použitia tohto materiálu v systéme požiarnej izolácie vzduchotechnického a klimatického potrubia je nevyhnutné, aby sa dodržali zásady aplikácie a montáže izolácie, ktoré sú uvedené v špeciálnej dokumentácii k tomuto systému. 

Technické izolácie na rovinné plochy

Sú to izolačné materiály v tvare dosiek. Dajú sa kúpiť v šírke 500 a dĺžke 1 000 mm a v hrúbkach od 20 do 160 mm. Majú rôznu objemovú hmotnosť, ktorá určuje teplotu použitia jednotlivých produktov. Pohybuje sa od 40 do 150 kg/m3. Od tejto hodnoty závisí aj teplota použitia jednotlivých výrobkov, a to od 250 do 750 °C.

Technické dosky môžeme povrchovo upravovať pre rôzne technické zariadenia a aplikácie. Dosky na jednej strane povrchovo upravené hliníkovou vystuženou fóliou sa používajú na požiarnu izoláciu vzduchotechnických a klimatizačných potrubí. Na potrubie ich kotvíme navarovacími tŕňmi a spoje jednotlivých dosiek prelepíme hliníkovou lepiacou páskou. Ďalšie uplatnenie týchto výrobkov: ako akustické izolácie hlučných zariadení, na elimináciu vibrácii, poprípade ako protipožiarna izolácia do dverí.

Pomocou skruží sa dajú jednoducho izolovať aj rôzne zakrivenia a priestupy potrubia. 

Použitie iných materiálov

Elastomérová pena –  izolácie na báze syntetického kaučuku – mimoriadne ohybný sivý izolačný materiál s nízkou tepelnou vodivosťou. Vyrába sa vo formáte dosiek šírky 1 až 1,5 m, ktoré môžu byť upravené samolepiacim povrchom, čo zjednodušuje ich aplikáciu. Na zlepšenie ich estetického výzoru môžeme tento materiál povrchovo upravovať hliníkovou fóliou. Elastomérová pena sa používa najmä na izoláciu vzduchotechniky, kúrenárske rozvody, sanitu. Je vhodná aj na použitie v exteriéri, vtedy ju však treba do troch dní povrchovo upraviť.  

Penový polyetylén – mimoriadne ohybný izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek, vysokoodolný proti mechanickému poškodeniu. Patrí medzi ľahko horľavé izolačné materiály, preto sa najčastejšie používa na kúrenárske a zdravotnotechnické rozvody, kde teplota média nepresiahne +102 °C. Je mimoriadne odolný všetkým bežným stavebným materiálom, ako sú betón, vápno, sadra, cement a pod. Tento materiál sa vyrába v tvare trubíc alebo pások. Izolačné trubice môžu mať rôznu povrchovú úpravu, ich vnútorná časť môže mať samolepiacu vrstvu a spojenie zasa zámkový uzáver.

Izolačné puzdrá na báze PUR peny – tieto izolácie sa používajú pre priame potrubné rozvody, v segmentoch s dĺžkou 1 000 mm. Izolácia sa používa na kúrenárske rozvody a rozvody teplej vody. Teplota použitia je od –40 do +120 °C. Objemová hmotnosť tejto izolácie je asi 40 kg/m3. Puzdrá sa vyrábajú buď v celom priemere, kde je spoj zabezpečený zámkom s lepiacou páskou, alebo v segmentoch, vďaka ktorým možno vyskladať izoláciu aj pre väčšie priemery potrubí.

 
Na potrubia môžeme použiť tvarovky z tvrdenej lisovanej keramickej alebo mäkkej vlny s alumíniovou samolepiacou fóliou. Rúry ústredného vykurovania a teplej alebo studenej vody môžeme viesť v kanáli obalené, napr. liaporom.

Izolačné penové sklo (inak aj minerálna pena) – anorganický pórovitý mate­riál, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou v tlaku, odolnosťou proti vode, paronepriepustnosťou a odolnosťou proti teplotám od –260 do +430 °C. Ľahko sa dá rezať na požadovaný tvar a rozmer. Vyrába sa vo formáte dosiek, skruží a rôznych tvaroviek. Pri rôznych pracovných teplotách sa používajú rôzne kombinácie a systémy tohto materiálu. Penové sklo možno po­užiť na izoláciu potrubí, kde je teplota média konštantná, ale aj tam, kde sa strieda studené a teplé médium. Vynikajúce vlastnosti penového skla sa využívajú na izoláciu priemyselných komínov, kde sa uplatňuje jeho tepelná a chemická odolnosť, ako aj parotesnosť, ktorá zamedzuje kondenzácii na vnútornom povrchu komínového telesa.

Obr.: Potrubie má tri druhy izolácie na jednom metri, čo je chyba. Izolácia asfaltom a ovíjanou jutou sa už na plynovodoch nepoužíva. Potrubie natierame primerom na báze butylkaučuku. Na vyrovnanie povrchu sa nanáša tmel – hustý butylkaučuk. Potom sa ovinie polyetylénovou páskou so samolepiacou butylkaučukovou vrstvou.

Na záver

Okrem týchto materiálov sa na našom trhu predáva ešte množstvo iných izolačných materiálov, ktoré sa vo väčšej alebo menšej miere odporúčajú ako technické izolácie. Všetky tieto produkty majú svoje špecifické vlastnosti a oblasti použitia, ako aj spôsob aplikácie. Izolačné práce technických zariadení a potrubných rozvodov však radšej zverme do rúk zaškolených odborníkov. 

Text: Ing. Miroslav Zliechovec
Foto: Knauf Insulation, Rockwool, František Stejskal, Miroslav Zliechovec,  archív vydavateľstva

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.