ake stavebne lepidla na lepenie a tmelenie
Galéria (17)

Aké stavebné lepidlá na lepenie a tmelenie?

Používajú sa najmä na lepenie a tmelenie obkladov a dlažieb, stierkovanie muriva, lepenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek.

Galéria

tmel
tmel
tmel
lepidlo
Ľahko spracovateľné stavebné lepidlá sa používajú na aplikácie v exteriéri aj v interiéri vo forme lepidla alebo tmelu. V ponuke predajní je veľké množstvo lepidiel a tmelov (adhezív) rôznych výrobcov. V suchej forme sa najčastejšie vyskytujú práškové stavebné lepiace materiály. Ako kvapaliny alebo kašovité zmesi sa v stavebníctve používajú polyakrylátové, polyuretánové, silikónové, epoxidové a polyesterové reaktívne lepidlá a tmely.

Práškové stavebné lepiace zmesi

V stavebníctve sa používajú najčastejšie. K práškovým lepiacim zmesiam sa v predpísanom pomere pridáva voda, pričom sa prášok s ňou dokonale premieša až do vytvorenia homogénnej kašovitej hmoty. Stavebné lepiace hmoty sa používajú na lepenie dlaždíc a obkladov na podklad a sú aj súčasťou stierok a omietok.

Na lepenie obkladu sa používajú okrem práškových zmesí aj jednozložkové disperzné lepidlá na báze vodných disperzií polyvinylacetátu alebo styrénakrylátových kopolymérov.
Kritériá výberu
Na dosiahnutie vysokej pevnosti spojov lepených obkladov alebo dlaždíc musíme zvoliť vhodnú kombináciu keramiky a vybraného stavebného práškového lepidla. Pred kúpou lepidla musíme vedieť, či bude lepidlo na obklad alebo na dlažbu použité v interiéri alebo v exteriéri a aké nároky (napr. zaťaženie, vlhkosť prostredia) sa budú klásť na lepený povrch. Podľa toho potom vyberieme obklad, dlažbu a vhodné druhy adhezív.

Snažme sa kúpiť len také množstvo tmelu, ktoré spotrebujeme do niekoľkých týždňov. Tmel alebo lepidlo bude o niekoľko mesiacov nepoužiteľné. (Stanislav Botur)

Mrazuvzdornosť je štandardom
Na lepenie keramických obkladov a dlažby k podkladu v interiéri aj v exteriéri sa dnes štandardne používajú polymérne mrazuvzdorné lepidlá s obsahom anorganických plnív, určené na problematické podklady (staré dlažby, betónové prefabrikáty, liaty železobetón) a na podklady, na ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (vykurované keramické podlahy, terasy prehriate slnkom). Vhodné sú aj do priestorov zaťažovaných pohybom osôb. Mrazuvzdorné lepidlá sú určené aj na lepenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek.

Vzhľadom na vysokú pevnosť pružného akrylátového spoja možno akrylátovými tmelmi lepiť všetky druhy podlahových krytín (koberce, PVC krytiny).

Praktické vedro so špongiovou stierkou využijeme pri škárovaní dlažby. (Stanislav Botur)

Mrazuvzdorné práškové cementové lepidlá na lepenie dlažby alebo obkladu obsahujú približne 88 hmotnostných percent prášku z cementov, čadiča a oxidu kremičitého, 10 % metylcelulózy (polymérne spojivo) a ešte majú 2 % mravčanu sodného ako prísady proti zamŕzaniu. Ďalšia receptúra nemrznúcich práškových lepidiel: hydroxid vápenatý a jemný kremičitý piesok v množstve 85 až 88 hmotnostných percent, 10 až 13 % modifikovaného škrobu alebo polyvinylalkoholu ako spojivo a opäť 2 % mravčanu sodného ako nemrznúcej prísady.

Ako spojivo sa v lepidlách využíva aj močovinoformaldehydová živica v prášku.

Akrylátové tmely a lepidlá
Obvykle sú to pastovité látky balené do špeciálnych obalov – plastových kartuší, z ktorých ich vytláčame pomocou aplikačných pištolí. Akrylátové tmely sú síce odolné proti vplyvu mrazu, avšak používame ich najmä v interiéroch. Vhodné sú najmä na tesnenie pórovitých podkladov (betón, drevo, sadrokartón), na tesnenie stropných spojov, trhlín v omietke, sadrokartóne alebo v betóne a tmelenie podlahových líšt alebo škár pri okenných rámoch. Akrylátové tmely možno použiť aj na lepenie okenných parapetov, umakartových fólií na sololit a drevotriesku, resp. papierových tapiet na nenasiakavé podklady, ako je polystyrén alebo umakart.

Obyčajne sa akrylátové tmely dodávajú v niekoľkých farebných odtieňoch alebo v transparentnej forme. V interiéroch používame univerzálne plastické akrylátové tmely, ktoré možno natierať obyčajnými náterovými látkami.

Tmel na drevo si môžeme pripraviť z laku alebo špeciálneho prípravku a jemných pilín. (Bona)

Polyuretánové lepidlá

Polyuretány majú vynikajúcu húževnatosť, pružnosť, vysoké predĺženie, schopnosť vyplniť škáry a vynikajúcu chemickú odolnosť. Vytvrdené polyuretánové lepidlá poskytujú húževnatý, nerozpustný a pružný spoj, ktorý je odolný proti poveternostným vplyvom. Používajú sa na lepenie drevených podláh, keramickej dlažby aj ako izolačná vrstva proti vlhkosti. Pri ďalších aplikáciách sa používajú najmä vo forme pien. Na lepenie kovov sú veľmi vhodné dvojzložkové polyuretánové lepidlá.

Latexovým pružným tmelom môžeme vyrovnávať nerovnosti na dreve, murive alebo sadrokartóne. Riedi sa vodou. (Stanislav Botur)

Peny
Klasická jednozložková polyuretánová pena vyrobená vo forme spreja je po vytvrdení polotvrdá a slúži na montážne a konštrukčné účely. Má vysokú priľnavosť a lepivosť k rôznym materiálom, ako je betón, kameň, drevo a plasty, vysokú výplňovú schopnosť, dobre zvukovo a tepelne izoluje. Polyuretánové peny sa používajú na ukotvenie dverných zárubní a okenných rámov, lepenie izolačných dosiek, vypĺňanie dutín a montážnych priestorov medzi panelmi, stenovými priečkami, stropom a podlahou, na tesnenie priestupov elektrického vedenia a na lepenie parapetov. Najnovšie sa využívajú aj pri murovaní.

Dôležitá informácia
Na stvrdnutie polyuretánovej peny alebo lepidla je potrebné, aby do polyuretánového lepidla mohla vniknúť voda (zo vzduchu, prípadne nástrekom), pričom nastane zosietenie polyuretánu. Rýchlosť vytvrdenia, podobne ako pri silikónových tmeloch, závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu a hrúbky vrstvy.Polyuretánové peny nachádzajú využitie pri stavbe nízkoenergetických domov pri utesňovaní obvodových konštrukcií. Zabraňujú prúdeniu vzduchu cez škáry. (OPTIM)

Podklad, na ktorý sa polyuetánová pena nanesie, musí byť čistý, pevný, bez prachu, voľných častíc, mastnôt a pred jej aplikáciou sa odporúča navlhčiť ho vodou. –>

Silikóny

Významnou skupinou stavených adhezív sú silikónové tmely na tesniace práce vo vlhkom prostredí (kúpeľne, kuchyne), na utesnenie dilatačných škár a potrubí. Silikónové tmely sú vhodné na utesnenie styčných škár zaťažených dilatáciou, škár medzi dvomi rôznymi materiálmi (obklad – vaňa) a na utesnenie okenných skiel. Silikónové tmely sú obyčajne vyrobené vo forme nestekavej pasty, ktorá sa po vytlačení z obalu pôsobením vzdušnej vlhkosti zvulkanizuje na silikónovú gumu.

Dôležitá informácia
Silikónové tmely s kyslým vulkanizačným systémom nie sú vhodné na tmelenie stavebných silikátov a kovov, ktoré podliehajú korózii alebo oxidácii (železo, hliník).

Jednozložkové silikónové elastické tmely sú chemicky odolné a vďaka prísadám zabraňujú vzniku plesní. Vhodné sú pri použití na tesnenie nasiakavých podkladov a ich kombinácií s nenasiakavými. Spĺňajú všetky požiadavky dlhodobej životnosti a funkčnej spoľahlivosti, pretože účinkom poveternostných podmienok len minimálne starnú.

Vulkanizácia prebieha postupne od povrchu tmelu do jeho vnútra rýchlosťou 2 až 3 mm za 24 hodín v závislosti od vlhkosti vzduchu.

Pružný silikónový bezrozpúšťadlový tesniaci tmel Mapesil AC odolný proti plesniam s kyslou reakciou sa dodáva v 26 farebných odtieňoch. (Mapei)

Kyslé a neutrálne
Silikónové tmely môžeme podľa vulkanizačného systému rozdeliť na kyslé a neutrálne.
Širšie uplatnenie majú silikónové tmely s neutrálnym vulkanizačným systémom (tzv. oximové druhy), ktoré majú výrazne lepšiu adhéziu k výrobkom z polyakrylátov (vane, umývadlá, sprchovacie kúty) ako tmely s kyslým vulkanizačným systémom.

Silikónové tmely dosahujú vysokú pružnosť, odolnosť proti vode a poveternostným vplyvom, UV žiareniu a teplotám od –50 do +300 °C.

Pri obkladaní budeme určite potrebovať

Pištoľ na vytláčanie kartuší pri silikónovaní. Predávajú sa za cenu od 2,60 €. (Stanislav Botur)Vhodný tmel určený na prácu, ktorú zamýšľame urobiť. Na iné aplikácie radšej tmely nepoužívajme, mohli by sme si spôsobiť iba problémy. (Stanislav Botur)

Text: Ing. Igor Novák, PhD., Ing. Anton Popelka, PhD.
Foto: Stanislav Botur, Baumit, Bona, Cemix, Den Braven, Henkel, Mapei, Optim, Rigips
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Gašpar Bartoš says:

    Perfektný prehľad pre remeselníkov na správne použitie stavebných lepidiel a tmelov .

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.