image 48063 25 v1

HELUZ AKU Z 17,5 brúsená

Ing. Filip Bosák – technický špecialista spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Moderná doba so sebou prináša veľké množstvo techniky a súvisiacu väčšiu hlukovú záťaž, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie. Na túto situáciu sa spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. rozhodla reagovať a prichádza na trh s novinkou HELUZ AKU Z 17,5 brúsená. Ako už hovorí názov výrobku, ide o brúsený tehlový akustický blok, ktorý je určený na nosné a nenosné murivo s požiadavkou na väčšiu zvukovú izoláciu. Vďaka brúseniu sú tehly kalibrované na výšku 249 mm a nevzniká tak problém vo výškovom module ako pri súčasnom murovaní obvodového muriva z brúsených tehál a nebrúsených akustických tehál murovaných na maltu. Murovanie z brúsených tehál na tenkovrstvové malty je potom ľahké a veľmi rýchle. Murovací blok hneď na prvý pohľad zaujme svojou špecifickou geometriou, pripomínajúcou tvarom písmeno „Z“, ktoré preto nemohlo chýbať v názve výrobku. Tento nový produkt nahradí v sortimente spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. existujúce tehly HELUZ 17,5 brúsená a nebrúsenú akustickú tehlu HELUZ AKU 17,5 MK, ktorá sa vďaka maltovacím „kapsám“ vyznačovala vyššou prácnosťou a spotrebou malty.
HELUZ AKU Z 17,5 brúsená má rozmery 375 mm (dĺžka), 175 mm (šírka) a 249 mm (výška). Vďaka svojej robustnosti a unikátnej geometrii má táto tehla pevnosť v tlaku 20 MPa a pri vymurovaní celoplošne na tenkovrstvovú maltu HELUZ SB C dosahuje murivo charakteristickú pevnosť v tlaku fk = 6,8 MPa (pri použití PU peny fk = 2,5 MPa). Dobrá pevnosť muriva umožňuje bez problémov navrhovať predovšetkým vnútorné nosné steny. Murivo vyniká aj veľmi dobrou tepelnou akumuláciou, ktorá má priaznivý vplyv na vnútornú teplotnú stabilitu, čo oceňujeme hlavne v pasívnych a nízkoenergetických stavbách. Hlavnou vlastnosťou muriva je zvuková izolácia. Murivo obojstranne omietnuté vápenno-cementovou omietkou s hrúbkou 2 × 15 mm má laboratórnu vzduchovú nepriezvučnosť Rw = 51 dB, čo je nadštandardná hodnota vzhľadom na malú hrúbku muriva vymurovaného na maltu na tenké škáry. Stena spĺňa požiarnu odolnosť REI 120 DP1. Tieto vlastnosti, hlavne vzduchová nepriezvučnosť, dovoľujú široké využitie muriva v praxi, napr. v administratívnych budovách medzi kanceláriami alebo v bytových domoch na obmurovanie inštalačných a výťahových šácht, na priečky v bungalovoch a na iné konštrukcie vyžadujúce lepšiu zvukovú izoláciu. Ďalej môžeme murovacie prvky využiť na vytvorenie dvojvrstvovej konštrukcie v nosných akusticky deliacich stenách radových rodinných domov a rodinných dvojdomov. Podľa normy ČSN 73 0532 pre deliace steny radových domov je nutné splniť hodnotu váženej stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti R´w = 57 dB. Túto hodnotu ľahko dosiahneme práve zdvojením konštrukcie z tehál HELUZ AKU Z 17,5 brúsená so separačnou vložkou z minerálnej vlny s OH ≥ 100 kg/m3 (napr. ISOVER UNI) a celkovou hrúbkou 20 až 100 mm. Hodnoty zvukovej izolácie dvojitých stien z tehlových blokov HELUZ AKU 17,5 Z brúsená zistené na základe meraní v skúšobni TZÚS s.p. nájdete v tabuľke 1. Meraním sa potvrdilo, že dvojitá konštrukcia z týchto tehál pri použití vložky z minerálnej vlny s hrúbkou min. 20 mm plní požiadavku na deliacu stenu radových domov definovanú hodnotou R´w = 57 dB s rezervou väčšou než 10 dB.
 
Tabuľka 1: Hodnoty zvukovej izolácie dvojitých stien z tehlových blokov HELUZ AKU Z 17,5 brúsená
 
2 × HELUZ AKU Z 17,5 brúsená, každá stena s jednostrannou omietkou hr. 15 mm a s vložkou z minerálnej vlny hr. 20 mm Rw = 68 dB 
2 × HELUZ AKU Z 17,5 brúsená, každá stena s jednostrannou omietkou hr. 15 mm a s vložkou z minerálnej vlny hr. 40 mm Rw = 73 dB
2 × HELUZ AKU Z 17,5 brúsená, každá stena s jednostrannou omietkou hr. 15 mm a s vložkou z minerálnej vlny hr. 100 mm Rw = 76 dB
 
obrázok č. 1

Na tieto konštrukcie z tehál HELUZ AKU Z 17,5 brúsená možno výhodne uložiť keramické trámikové stropy HELUZ MIAKO so striedaním stropných nosníkov ako na obrázku 2. Dvojitá konštrukcia sa hodí predovšetkým v prípade radových domov, ktoré majú rovnaký tvar, bez zložitejších dispozičných riešení. V iných prípadoch nemusia tieto konštrukcie vyhovovať pre nižšiu únosnosť muriva, hlavne pri riešení detailov uloženia stropných konštrukcií či prievlakov v rámci zložitejších dispozičných riešení domu (sústredené zaťaženie od stropov, vplyv excentricity a pod.).

Všeobecne by pri návrhu a realizácii radových domov či dvojdomov mali byť jednotlivé domy od základov až po strechu vzájomne oddelené, aby sa maximálne potlačil prenos zvuku bočnými cestami. Zároveň musí dvojitá stena prebiehať až do vonkajšieho líca domu, kde je potrebné fasádu rozdeliť na dva celky pomocou dilatačnej lišty. Pri využití zatepľovacieho systému s použitím EPS je nutné v mieste dvojitých stien vytvoriť dilatačnú škáru, aby sa predišlo prenosu zvuku bočnými cestami cez zatepľovací systém. Schéma odporúčaného konštrukčného riešenia dvojitej steny z blokov HELUZ AKU Z 17,5 brúsená v prípade radových domov je znázornená na obrázku 3. 
 
obrázok č. 2
 
Rozšírenie portfólia spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. o murovací blok HELUZ AKU Z 17,5 brúsená je odpoveďou na aktuálne požiadavky kladené realizačným trhom na výstavbu radových domov, rodinných domov a administratívnych budov.  
 
ZDROJ PR článok spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.