Čo treba na získanie stavebného povolenia

Čo treba na získanie stavebného povolenia

Vybaviť stavebné povolenie nie je jednoduchá záležitosť. Treba sa dobre pripraviť a vyzbrojiť trpezlivosťou. Žiados5 o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade, a to vo forme vyplneného formulára spolu s ďaľšími požadovanými dokumentmi. Základné informácie dostaneme na úrade, ale vždy je dobré vedieť, čo môže SKOMPLIKOVAŤ a PREDĹŽIŤ stavebné konanie.

OBSAH ŽIADOSTI

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia musí byť vyplnená správne, inak sa celý proces zastaví.

1 Meno, priezvisko, adresa stavebníka

Na čo si dať pozor
V prípade manželov je potrebné napísať mená oboch, ak je ich majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve.

2 Druh, účel a miesto stavby

Na čo si dať pozor
Novostavba – nezabudnite uviesť počet nadzemných podlaží a katastrálne územie, na ktorom sa stavba realizuje.

3 Termíny začatia a dokončenia

Na čo si dať pozor
Predĺženie termínu dokončenia stavby bez vážneho dôvodu môže znamenať pokutu do výšky 830 €.

4 Parcelné čísla pozemkov

Na čo si dať pozor
Uvedú sa parcelné čísla pozemkov, na ktorých má byť stavba uskutočnená s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností, druh (kultúra) pozemku, ktorý sa má zastavať, a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ak sa majú použiť ako stavenisko.

5 Meno, priezvisko, adresa projektanta

6 Uskutočňovanie stavby

Na čo si dať pozor
Uvádza sa, či staviame svojpomocne, alebo so stavebnou firmou – zhotovovateľom.

7 Základné údaje o stavbe

Na čo si dať pozor
Pri novostavbe sa uvádza: novostavba rodinného domu, počet podlaží (aj obytné podkrovie), aké je situovanie okien z obytných miestností na vedľajšie pozemky, počet obytných miestností, napojenie na inžinierske siete.

8 Zoznam účastníkov stavebného konania

Na čo si dať pozor
Ide najmä o majiteľov susedných pozemkov, ich mená možno zistiť aj na webovej stránke katastra SR podľa čísla parciel.

9 Prílohy pre stavebný úrad

Na čo si dať pozor
Príloh je pomerne veľa, napríklad list vlastníctva, územné rozhodnutie, projektová dokumentácia, certifikát o spôsobilosti projektanta, vyjadrenie dotknutých inštitúcií a štátnych orgánov, súhlas susedov, doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a iné.

SLUŽBA ZA 300 EUR

Stavebné povolenie si môžeme vybaviť sami alebo oslovíme oprávnenú osobu, ktorá na základe zmluvy vybaví všetky náležitosti súvisiace so stavebným povolením. Treba však rátať s cenou za službu približne 300 eur.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVLASTNÍCKE PRÁVA

K žiadosti o povolenie predkladáme list vlastníctva (platí tri mesiace) a kópiu z katastrálnej mapy (každý doklad za 8-eurový kolok). List vlastníctva z internetu nie je použiteľný na právne úkony. V prípade nevysporiadaných majetkových pomerov (napríklad v dedičskom či rozvodovom konaní) stavebný úrad zastaví stavebné konanie.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Potvrdenie, že v danej lokalite môžeme začať stavať rodinný dom, nám vydá obec alebo stavebný úrad.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Projektovú dokumentáciu prikladáme k žiadosti v troch vyhotoveniach. Musí byť vyhotovená osobou spôsobilou v oblasti projektovania, v súlade s požiadavkami stavebného úradu. V niektorých prípadoch povoľuje zákon vypracovanie dokumentácie osobou s príslušným vzdelaním. K žiadosti sa prikladá aj kópia certifikátu o spôsobilosti projektanta.
Okrem projektu musíme predložiť aj koordinačnú situáciu osadenia stavby, ktorá nemusí byť súčasťou projektu, v tom prípade si musíme za ňu priplatiť.

DOBRÉ VZŤAHY SO SUSEDMI

Susedia sú tiež účastníkmi stavebného konania. Ich súhlas potrebujeme, ak chceme stavať inak, ako je zvyčajné podľa stavebného zákona, napr. na hranici pozemku, alebo ak vzájomná vzdialenosť okien od okien obytných miestností suseda je menej ako 7 m. Aj vtedy, ak počas výstavby potrebujeme prístup z ich pozemku. Vopred dohodnuté podmienky nás ochránia pred predlžovaním konania a riešením dodatočných pripomienok.

Náš tip
Ak je to možné, je výhodné zlúčiť územné konanie so stavebným konaním, čo nám ušetrí čas aj správne poplatky.

VYJADRENIA INŠTITÚCIÍ A ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

Správcovia inžinierskych sietí (vodárenský a plynárenský podnik, energetické závody, telekomunikácie) musia dať súhlas s napojením stavby na ich prípojky, prípadne upozorniť na rozvody svojich sietí na stavebnom pozemku a dať návrh na ich zabezpečenie. K žiadosti o vyjadrenie predkladáme list vlastníctva, situáciu napojenia na príslušné prípojky a príslušnú časť zdravotechnickej dokumentácie. Ďalšou inštitúciou, od ktorej je potrebné vyjadrenie, je inšpektorát požiarnej ochrany, pozemkový úrad (súhlas s vyňatím, ak bol pozemok evidovaný ako poľnohospodárska pôda), dopravný inšpektorát (ak je potrebné upozornenie na vjazd a výjazd zo staveniska). Každá inštitúcia má 30-dňovú lehotu na vyjadrenie sa k danej žiadosti. Preto je lepšie osobne si zabezpečiť súhlas ako čakať na vyjadrenie a predlžovať stavebné konanie. Niektoré inštitúcie môžu požadovať poplatok za vyjadrenie sa k výstavbe rodinného domu. Výška poplatku nie je pevne stanovená, v jednotlivých regiónoch môže byť rôzna.

VYDANIE A PLATNOSŤ STAVEBNÉHO POVOLENIA

Stavebný úrad začne stavebné konanie a v prípade, že sa nepreukázali zásadné chyby v projekte alebo nesúhlas dotknutých osôb, vydá povolenie, v ktorom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby.
Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej môže každá zo zúčastnených strán ešte spresniť detaily. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť. Nezabudnime, že povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia je takisto spoplatnená.–>

Koľko zaplatíme po novom na stavebnom úrade?

Žiadosť o stavebné povolenie na…
stavbu rodinného domu alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením50 €
stavby na individuálnu rekreáciu alebo na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:
1.  zastavaná plocha do 25 m2
2.  zastavaná plocha nad 25 m2
25 €
50 €
stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie:
1.  rodinných domov
2.  stavieb na individuálnu rekreáciu
35
súčasti alebo príslušenstvo rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:
1.  garáže s jedným alebo dvoma miestami
2.  na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3.  na vodné stavby (studne, malé ČOV)
30
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 30
Ohlásenie jednoduchej stavby20
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác10

POPLATKY

Rátajte so zvýšením poplatkov, platným od 1. januára 2013. Oslobodení od poplatkov sú len držitelia preukazu ZŤP.

Text: Ing. Jarmila Počarovská
Foto: thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

 1. Na stavebne povolenie na Slovensku
  potrebujete asi dobre pomastit vacok neochotnym statnym uradnikom a k tomu aj byrokracia
  samotneho statu vam hadze polena pod nohy takze odporucam radsej stavajte ale mimo sk

  1. Na Slovensku je vsetko tak nastavene, aby bol stavebník takpovediac skasírovaný v prvom rade štátom a lobistickými skupinami, ktoré Vám musia nakresliť čiaru cez výkres osobitne napr. Voda. Akoby to projektant nevedel. Osobitnou kategóriou sú vodárne, ktoré sa ešte stále neprebrali zo socializmu. Štát ako taký má až infantilné podmienky. Napríklad Česi sú pred Slovenskom niekoľko desiatok rokov. Odporučam zvážiť stavbu radšej v Burundi či v Kongu.

 2. Mam otázku. Stavebné povolenie je potrebné aj ked som si kúpila dom no je to nedokončená stavba, je potrebné zatepliť a dokončiť vnútro po prípade úprava pozemku? Ďakujem za odpovede.

 3. Prosim vas nevie niekto kolko stoji to povolenie na novostavbu a kolko to trva kim to vibavite

  1. Poplatok za vydanie stavebného povolenia je 50 €.Za dodatočné vydanie stav.pov.je 150 €.Doba na vydanie je cca 2 mesiace ak máte rozumných susedov.Beda ak máte sprostých susedov ktorý budú mať ešte sprostejšie pripomienky v stavebnom konaní a potom aj ich odvolávanie sa na krajský stavebný úrad.Táto doba môže byť potom aj rok.Začať so stavebnými prácami môžete až 15 dní od vydania stavebného povolenia.

 4. Lachkovicova Veronika says:

  Pekny den
  Prosim Vas o radu kupili sme si dom a chceme si pristavit kuchynu o vymere 12 m2 ake su poplatky a co vsetko potrebujeme k tomu vybavit.
  Dakujem

 5. Emilia Sinuova says:

  Dobrý večer mám všetky doklady všetko čo sa týka k výstavbe rodinného domu aj podané na stavebnom úrade už asi viac ako pol roka a starosta a všetci úradníci na obecnom úrade robia všetko preto aby mi nedali povolenie čo mám robit na koho sa obrátiť.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.