image 40884 25 v1
Galéria (28)

Záhradný kozub s grilom, udiarňou a pecou na pečenie

Stavba je pomerne zložitá. Preto opíšeme iba základné kroky, uvedieme detaily a vychytávky, ktoré by ani na vašom záhradnom kozube nemali chýbať. Aj keby ste ho nestavali svojpomocne, môžete si dať pozor na pseudomajstrov, fušerov a „ZLATOKOPOV“.

Galéria

Záhradný kozub s grilom
Záhradný kozub s grilom
Záhradný kozub s grilom
Záhradný kozub s grilom
Záhradný kozub s grilom
Záhradný kozub s grilom
Záhradný kozub s grilom
Záhradný kozub s grilom

POSTUP

1. Základ
Zakladáme do nezamŕzajúcej hĺbky (asi 65 cm). Vo svahovitom a ílovom teréne napokon bolo potrebné kopať do väčšej hĺbky (1 m). 

2. Suterén
Postupujeme obvyklým spôsobom zakladania. Na dne jamy je vyliatych asi 12 cm betónu, na tento betón sa položí lepenka a zakladáme murivo. 

3. Murovanie
Zo základov sa ťahajú múry jednotlivých častí. Je viditeľné zakrytie ohniska udiarne, obrysy udiarne a dutina pod kozubom na uloženie dreva.

4. Nosníky
Je vyhotovené dno kozuba z prekladov „Atlas”. Práve sa murujú steny udiarne.

5. Stavenisko
Naľavo je hotový, ale podopretý otvor ohniska udiarne. Iné priestory (vľavo) sú vytvorené nosnými múrmi. Ostávajú zaslepené.

6. Doska
Betónuje sa základná rovina, na ktorej bude stáť kozub a pec. V pozadí vľavo je udiareň a zo šamotových tehál vpravo otvor na zhadzovanie popola z kozuba.

7. Dno chlebovej pece
Má mať hrúbku minimálne 12 cm, aby dobre akumulovalo teplo. Zvislé škáry nie sú priebežné. Čelný rad tehál má už pripravenú drážku na osadenie dverí. 

8. Dno kozuba
Dno kozuba nemusí akumulovať teplo, postačí preto použiť tenšie tehly hrubé 5 cm. Na dne kozuba je rošt. 

9. Zadný oblúk
Aby sa dobre zahrieval plášť pece na chlieb a vznikalo spätné sálanie, je zadná časť v tvare oblúka. Vľavo je viditeľná tepelná izolácia pece.

10. Klenba pece
Otvor vľavo dolu slúži na vyberanie nečistôt z udiarne. V nej možno založiť oheň, ak potrebujeme rýchle a teplé údenie. Vyššie budú veľké dvierka.

11. Zaklenutie pece
Pec na chlieb je uzavretá oblúkovou klenbou. Je vyhotovená z tehál a fixovaná klinmi, ktoré vidíme trčať z malty. 

12. Celkový pohľad
Dvierka do pece sú vsadené na skúšku a zapreté. Použitie veľkého slnečníka je nevyhnutné v letných horúčavách, aby cement v malte „nezahorel“. 

13. Škárovanie
Medzery v klenbe pece treba vyškárovať šamotovou maltou, takže takejto polohe sa nevyhneme. Po vymurovaní klenby pokračujeme zvislým múrom okolo klenby.

14. Dymník
Vymuruje sa pyramídovitý dymník kozuba. 

15. Bočný pohľad
Hotová je základná omietka dolnej časti, zadná stena pri odkladacej ploche. Nevýhodou je, že na svahovitom pozemku sa na kozub nenašla rovná plocha. 

16. S komínom
Komín má náležitú výšku 4 m a dym neobťažuje bezprostredné okolie. V kozube je tzv. zrkadlo a sedlo, takže má potrebný ťah.

17. Hotovo!
Ešte bez terénnych úprav a „kozmetiky”. Za povšimnutie stojí praktická betónová rímsa pred kozubom i pecou, ktorá umožní pohodlný a ergonomický prístup.

dobré rady

Letné murovanie
Na spájanie materiálov odolných proti ohňu používame vysokopevnostné a rýchlotuhnúce cementy. Tie potrebujú na tuhnutie teplotu približne do 25 °C. Ak by boli na slnku, vyschnú skôr, ako stuhnú, stavbársky povedané, zhoria. V teplé dni sa stavba musí aj neustále kropiť, aby sa neprehriala. Tehly možno tiež namáčať do studenej vody.

Tepelná izolácia
Aby pec lepšie akumulovala teplo, používa sa okrem akumulačných vrstiev tepelná izolácia. Tu je použitá minerálna vlna vhodná pri vyšších teplotách (do 1 200 °C). Tieto druhy sa pri prevádzkovej teplote približne 250 °C nerozpadnú. Znova musím upozorniť, že použitie obvyklých izolačných vát je nevhodné aj zdravotne škodlivé. Bežné stavebné minerálne vlny sa pri teplote cca 70 °C rozpadnú a menia na prach, ktorý spadne na dno dutín. Izolačná schopnosť sa postupne stratí.

Výplň dutín
Priestor medzi obvodovou zvislou stenou a klenbovým plášťom pece sa vyplní ďalšou tradičnou akumulačnou zložkou – drvenými sklenenými črepmi. Tento materiál je ekologický a najlacnejší, pokiaľ ho získame v sklenárstve a nie z konzumných fliaš z alkoholických nápojov.

Murivo
Môžeme murovať z tehál, základových blokov či debniacich tvárnic. Ako obvodové murivo boli v nadzemnej časti použité recyklované tehly. Z fotografie murovania (krok 3) je zreteľný chladiaci kanál spalín udiarne. Aby sa dosiahlo čo najúčinnejšie ochladenie spalín, kanál nejde od ohniska priamo, ale krúti sa, aby bol čo najdlhší. Nezabudlo sa ani na čistiaci otvor v trase kanála.

Symbolický kozubový rošt
V našom kozube sa cez rošt (krok 8) neprivádza vzduch, ale rošt po vybratí slúži ako otvor na vymetenie popola do pristavenej nádoby. Obsluha je jednoduchá, čistá, rýchla. Neraz sa na tento praktický detail zabúda.

Premyslený návrh

Na začiatku si treba ujasniť, čo od kozuba chceme. Premyslíme si zámer. Tu je jasný – grilovanie a plocha na prípravu jedál, kozub s ohňom a posedením. Pec na pečenie pre 8 ľudí – teda 4 veľké pizze alebo pekáč na 8 kg mäsa (hus, moriak), pre vegetariánov zelenina so syrom. Údenie studeným dymom. Ako návrh postačí aj laická skica. Schopný majster ju prepracuje do realizácie. Pre začiatočníka je potrebné vyhotoviť vykonávacie výkresy po jednotlivých vrstvách kladeného materiálu.

Kozub bez sedla

Nemá správny ťah. Spaliny cestou ochladnú a vracajú sa hornou časťou portálu von. V takomto „krbe” možno grilovať bez plameňa na uhlí. Založiť tu oheň je problematické. Stavitelia-veľkovýrobcovia tento problém neriešia. Predávajú telesá v kozubovom tvare definované ako grily. V návode však jasne neuvádzajú, že grilujeme len na malom plameni. Kúpené „pseudokrby“ pri intenzívnom horení aj praskajú. Problém sa vlečie už od roku 2000. Nedokonalé návody a nejasné definície spolu s absenciou kvalitných predpisov a noriem dovoľujú dodávať na trh nekvalitné výrobky.

Kozub so sedlom

Je univerzálny. Možno na ňom grilovať, ale aj ním bez komplikácií kúriť. Má byť vybudovaný zo žiaruvzdorných, tepelným šokom odolávajúcich materiálov, napr. zo šamotu, žiarobetónu.

Plechová udiareň

Ak je zhotovená napr. z oceľovej plechovej skrine a tradičného spotrebiča (kachle peterky), je funkčná iba v zimnom období. Spalina – aromatický dym – má vstúpiť do údiacej komory studená, teda do 25 °C. Ak vonku mrzne, dym sa cestou aj v komore náležite ochladí. V prechodnom, prípadne letnom období vyžaduje údenie veľkú pozornosť, aby sme si produkty neuvarili v teplom dyme.

Gril v altánku

Tento gril je umiestnený v altánku. Je súčasťou väčšej kuchynskej zostavy. Gril je plechový a osadený do murovaného stola. Pri osadzovaní bol oddilatovaný minerálnym papierom. Zaujímavá je zadná stena grilu. Je vyhotovená zo sklokeramickej dosky, aká sa používa na elektrické sporáky. Táto je bez potlače a vyrezaná na mieru (450 €!). Výhodou je ľahké čistenie a pevnosť. Ak by sme použili žiaruvzdorné sklo, mohlo by pri používaní prasknúť. Pozor! V tomto grile možno naozaj iba grilovať na drevenom uhlí. Založenie ohňa by zadná doska už nevydržala. Dobrý vizuálny dojem si žiada experimentovať i priniesť finančné obete.

Autor radí

Kozub stavala skúsená profesionálna firma, takže funguje veľmi dobre. Ako vnímaví čitatelia si vytvoríte komplexný obraz a využijete poznatky z tohto článku pri stavbe vlastného kozuba alebo pri kontrole remeselníkov, ktorí vám kozub budú stavať „na kľúč“.

dobré rady

Základy
Stavba našej budovy, naozaj už budovy, lebo váži asi 4 tony, potrebuje riadny základ. Základ by sa mal odvodniť drenážou pri základovej škáre aj odtokovými jarčekmi na teréne. Na bočnú ochranu základov použijeme kupolkovú fóliu (s výstupkami). Voda stekajúca po svahoch dokáže posunúť aj veľké profesionálne založené budovy. S „krbíkom“ si ľahko poradí. Už som sa stretol so zle založenými dielami, ktoré boli po pár rokoch posunuté, popraskané a šli na skládku.

Plášť pece na chlieb
Na vytvorenie pôdorysného oblúka sú použité polovičné tehly a klinové vsuvky.
Hrúbka plášťa pece je 12 cm. Na rodinné použitie je to optimálne. Pec sa nahreje asi za 1,5 hodiny kúrenia a je teplá asi 2,5 – 4 hodiny. Postačuje to na upečenie jednej neopakovanej dávky. Naopak, profesionálne pece v reštauráciách majú hrúbku asi 20 cm, dlho sa nahrievajú (2 až 3 hodiny), no dlho držia teplo (aj 6 hodín). Po vybratí várky postačí krátkodobo dokúriť a možno piecť ďalej.

Murovaná udiareň

Keď je vybavená ochladzovacím kanálom, čo je náš prípad, spaliny ochladzuje a udržuje v konštantnej teplote. Murivo prebytočné teplo pohltí. Dym vstúpi do komory ochladený. Udiareň možno používať bez problémov aj v teplejšom počasí. 

Pec na pečenie

Má strop v tzv. protispáde. Horúce spaliny strop obtekajú a nahrejú ho. Hrúbka akumulačného zásypu je aj 15 cm. Spolu má stena hrúbku cca 40 cm. Pec má mať okrem dvierok aj regulačnú klapku. Klapka (nie je označená) tesne uzavrie odtok dymu. Po ukončení horenia sa uzavrie a pomáha udržať teplo v peci. Ak by nebola uzavretá alebo nie je namontovaná, čas akumulácie nevystačí na pečenie väčších kusov.
1 — priestor na pečenie, 2 — šamotové murivo (alebo klasická tehla), 3 — zásyp zo skla, 4 — tepelná izolácia, 5 — obvodové murivá, 6 — kanál odvodu spalín, 7 — zastropenie kanála šamotovou doskou, 8 — podkladové konštrukcie 

Text: Ing. arch. Vladimír Institoris, PhD.
Foto a realizácia: Krbex
Zdroj: časopis Urob si sám 5/2017

  1. Dedo says:

    Veď tam je upečený človek, len nohy mu trčia z pece, scéna ako z hororu.

  2. Pali says:

    To čo je za stavba? Veď tam nevidno ani jedno pivo!!!

    🙂

    Ale ináč nádhera neskutočná… Len kde vziať odvahu to zrealizovať…

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.