image 36802 25 v1
Galéria (21)

Ako vybrať najvhodnejšiu exteriérovú dlažbu

Pri výbere exteriérovej dlažby na parkovacie plochy pred domom alebo príjazdové chodníky treba klásť dôraz na hrúbku dlažby, ktorá by nemala byť menšia ako 60 mm. Ak predpokladáte zaťaženie väčšie ako 3,5 tony, siahnite po hrúbke 80 mm.

Galéria

Exteriérová dlažba
Exteriérová dlažba
Exteriérová dlažba
Exteriérová dlažba
Exteriérová dlažba
Exteriérová dlažba
Exteriérová dlažba
Exteriérová dlažba

Betónová dlažba

Z betónu možno vytvárať rozličné tvary exteriérovej dlažby. Ide o prírodný materiál, ktorý sa vyrába zo zmesy cementu a vody s prímesou piesku alebo štrku. Na dosiahnutie požadovaného farebného vzhľadu a trvanlivosti sa do betónu pridávajú pigmenty. Betónová dlažba je odolná proti zaťaženiu, mrazu, UV žiareniu, vysokým teplotám, deformáciám, je charakteristická vysokou trvácnosťou, zachováva si drsnosť povrchu. Povrchovými úpravami možno dosiahnuť protišmykovosť a odolnosť proti posypovým soliam. Väčšinou ide o dlažbu prefarbenú v celom priereze. Rozličné formáty, farebnosť a povrchová či tvarová štruktúra umožňujú vytváranie plôch s rozmanitým vzhľadom.

Semmelrock Rettango kombi dlažba so systémom škár Einstein (klasický dizajn), hnedočierny odtieň

Klasická betónová dlažba s melírovaným povrchom, ktorý dodáva plochám pestrý, ale zároveň nenásilný vzhľad. Vysoká pevnosť umožňuje použiť dlažbu na parkoviská a ulice. Produkt má technológiu škár Einstein – patentovaný zámkový systém zabezpečenia proti posunu a na optimálne zaplnenie škár, päť odtieňov, www.semmelrock.sk.

Hrúbka: 60 mm
Formáty: 300 × 200 mm, 200 × 200 mm, 200 × 100 mm (objednávka jednotlivých formátov nie je možná)
Cena: od 17, 52 €/m2
Charakteristika:
• systémová dlažba s nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku
• zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
• odolná proti UV žiareniu
• mrazuvzdorná a odolná proti soliam
• jednoduché ukladanie
• protišmyková

Dlažba Semmelrock Castello antico, dlažba s antickým vzhľadom, oker melírovaná, otĺkaná.

Castello antico je betónový dlažbový systém s teplým prírodným vzhľadom aj vďaka nepravidelným, lámaným hranám. Vhodný na štýlové stvárnenie exteriérových plôch bohatých na rôzne variácie, štyri odtiene, www.semmelrock.sk.

Hrúbka: 60 mm
Formáty: 250 × 187 mm, 187 × 125 mm, 125 × 125 mm, 125 × 62 mm
Cena: od 26,32 €/m2
Charakteristika:
• otĺkaný povrch s nepravidelne lámanými hranami a nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku. Jednotlivé dlažbové kocky sa navzájom otĺkajú v špeciálnych bubnoch. Tým sa docieli povrch s otlčenými, nepravidelne lámanými hranami, ktoré navodzujú rustikálny dojem.
• zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
• odolná proti UV žiareniu
• mrazuvzdorná a odolná proti soliam
• jednoduchá manipulácia a ľahké ukladanie
• protišmyková
• kombinovateľná s Castello plotovým systémom (výrobok s rovnakým povrchom)

Ako na kladenie betónovej dlažby?

Pred kladením dlažby je potrebné pripraviť podkladovú vrstvu. Skladba podkladovej vrstvy priamo závisí od konkrétnych geologických pomerov a od predpokladaného zaťaženia budúcej plochy. Ani najkvalitnejšia dlažba nemôže vyvážiť nedostatky a nekvalitu podkladovej vrstvy. Ako prvá sa vyrovná a riadne zhutní zemná pláň. Výkop sa robí o 300 mm širší, ako bude konečná šírka vydláždenej plochy. Dno výkopu musí byť v sklone. Pozdĺžny sklon dna musí byť aspoň 0,5 % (t. j. 5 mm na 1 meter dĺžky) a priečny sklon aspoň 3,0 %. Na pevnom dne sa vytvorí ochranná vrstva z drveného kameniva frakcie 16 – 32 mm, 0 – 32 mm až 0 – 63 mm. Kamenivo sa rozprestiera vo vrstvách s hrúbkou najviac 150 mm a každá vrstva sa zhutňuje vibračnou doskou. Hrúbka ochrannej vrstvy sa pohybuje v rozpätí 300 až 600 mm. Horná plocha vyrovnávacej vrstvy musí byť rovná s toleranciou ±10 mm. Na spodnú ochrannú vrstvu sa následne uloží horná podkladová vrstva s hrúbkou 100 až 300 mm, pričom sa odporúča použiť kamenivo frakcie 8 – 16 mm, 0 – 18 mm až 0 – 32 mm. Nakoniec sa uloží vrchná ukladacia vrstva, na ktorú sa použije kamenivo frakcie 2 – 5 alebo 4 – 8 mm. Veľký dôraz je potrebné klásť na správne a kvalitné zhutnenie jednotlivých podkladových vrstiev, a to vždy po jednotlivých vrstvách (100 až 150 mm). Tieto vrstvy sa zhutňujú vibračnou platňou. Celú plochu treba prejsť minimálne päťkrát. Horná podkladová vrstva musí byť zhotovená už v sklone plochy tak, aby bol zabezpečený odtok z konštrukcie. Nerovnosť hornej vrstvy podkladu nemá byť v pozdĺžnom smere väčšia ako 20 mm a 15 mm v priečnom smere. Odchýlky od priečneho sklonu nesmú byť väčšie ako 0,5 %. Po zhotovení spodnej stavby sa osádzajú obrubníky. Betónové obrubníky alebo palisády sa osádzajú do betónového lôžka zo zavlhnutej betónovej zmesi. Po osadení obrubníkov sa môže začať s kladením dlažby. Ložná vrstva sa rozprestrie na suchú a čistú vrstvu podkladu. Táto vrstva musí byť zhotovená v rovnomernej hrúbke 30 – 40 mm. Vždy treba vyhotoviť iba takú plochu lôžka, na ktorej bude možné v deň zhotovenia lôžka uložiť dlažbu. Škáry medzi jednotlivými dlažobnými kameňmi by mali byť 3 až 5 mm. Uloženú dlažbu sa odporúča vyškárovať kremičitým pieskom frakcie 0 – 1 až 0 – 2 mm. Dláždený povrch sa hutní raz v pozdĺžnom smere a raz v priečnom smere vibračnou doskou so špeciálnou gumovou podložkou.

Dlažba Premac Poligono naturale, porfýrový odtieň

Betónová dlažba Poligono je špecifická svojím vzhľadom prírodného štiepaného kameňa. Jednotlivé nepravidelné obrysy prvkov sú rozdelené estetickými škárami. Dlažba je vhodná na dláždenie príjazdových ciest, chodníkov a garážových státí pre automobily. Dvanásť základných prvkov s rozlične rozmiestnenými pohľadovými škárami, tri teplé prírodné farebné odtiene, www.premac.sk.

Hrúbka: 80 mm
Formáty: 367 × 269 mm (osové miery všetkých základných prvkov)
Cena: 25,98 €/m2
Charakteristika:
• členitý povrch, jemnozrnná štruktúra
• 14 prvkov vo vrstve (vrátane krajových prvkov A a B)
• ekologická plocha: –13 % vsakovacej plochy
• dvojvrstvová štruktúra s povrchom z kamennej drte
• odolná proti UV žiareniu
• mrazuvzdorná
• trvanlivá
• nevyžaduje údržbu

Pre osobné vozidlá postačuje hrúbka dlažby 60 mm, pre nákladné vozidlá (vyprázdňovanie žumpy, dovoz dreva, uhlia a pod.)
sa odporúča hrúbka dlažby 80 mm.

Dlažba Premac Granum, dlažba s antickým vzhľadom, mušľová

Betónová dlažba predávaná v jednotlivých formátoch a šiestich farebnych odtieňoch, spracovaná špeciálnou technikou „ostarenia“, čím získava tzv. antickú patinu, nepravidelnú lomenú štruktúru hrán. Vhodná na dláždenie historických častí miest, nádvorí, kostolov, ideálna k historickým budovám, ale aj k chalupám a štýlovým rodinným domom, www.premac.sk.

Hrúbka: 80 mm
Formáty: 246 × 246 mm, 246 × 163 mm, 163 × 163 mm, 163 × 122 mm
Cena: od 24 €/m2
Charakteristika:
• hladký povrch so starou patinou, nepravidelne lomené hrany
• ekologická plocha: –13 % vsakovacej plochy
• dvojvrstvová štruktúra s povrchom z kamennej drte
• ukladanie zámkovej dlažby naležato plní funkciu obrubníka
• mrazuvzdorná
• protišmyková
• farebne stála

Dlažba Leier Vivendo, dymový krištáľ

Betónová dlažba s jednoduchým tvarom. Úprava nášľapnej vrstvy a úzke škáry umožňujú pohodlnú chôdzu aj v topánkach na vysokých podpätkoch. Povrch dlažby je bezpečný aj v mokrom stave. Ušľachtilé prírodné kamenivo na povrchu dlažby. Vhodná na terasy, záhradné cestičky, príjazdové cesty, chodníky, do okolia fontán a altánkov. Deväť farebných variácií, zaťažiteľná osobnými vozidlami, www.leier.sk.

Hrúbka: 60 mm
Formáty: 100 × 200 mm, 200 × 200 mm, 200 × 300 mm
Cena: od 7,49 €/m2 (vrátane dopravy)
Charakteristika:
• nášľapná vrstva z kremičitého piesku na zvýšenie oteruvzdornosti
• bočné výstupky systému N+F
• elegantné skosenia hrán
• kombinovaná forma balenia, každý meter štvorcový obsahuje tvarovky s tromi rozmermi
• protišmyková
• hydrofobizovaná
• mrazuvzdorná
• odolná proti posypovým materiálom

Osadenie obrubníkov

Okraje spevnených plôch z betónových dlažbových tvaroviek sa lemujú obrubníkmi, ktoré zabezpečia dlažbu proti vodorovnému posunu. Dlažba sa najviac poškodzuje na krajoch, preto sa na okraje spevnených plôch, po ktorých je plánovaná premávka motorových vozidiel, osádzajú priame obrubníky. Na lemovanie dlažby sa odporúča použiť betónové obrubníky, ktoré sú materiálovo, povrchovo a farebne zladené s dlažbou. Obrubníky je potrebné zabezpečiť proti posunutiu obetónovaním. V niektorých prípadoch je potrebné dokončiť betónovanie nevydláždených častí plochy. Pri výbere vzoru ukladania dlažby je potrebné zohľadniť nasledujúce kritériá: smer premávky, spôsob lemovania okrajov plochy (obrubník, budova, iná komunikácia), označenie (pruh, vyvýšené miesto, nebezpečné miesto), estetické hľadisko, požiadavky na nosnosť (previazateľné tvarovky majú lepšiu nosnosť).

Dlažba Leier Mercato, dlažba s rustikálnym vzhľadom, oranžová

Betónová dlažba s tieňovaným povrchom, nerovnomerne otĺkanými hranami a rustikálnym vzhľadom. Prirodzená farebnosť vytvára historický dojem. Vhodná na terasy, záhradné cestičky, príjazdové cesty, chodníky a do okolia altánkov. Päť farebných odtieňov, zaťažiteľná osobnými vozidlami, www.leier.sk.

Hrúbka: 60 mm
Formáty: 100 × 200 mm, 200 × 200 mm, 300 × 200 mm
Cena: od 14,26 €/m2 (vrátane dopravy)
Charakteristika:
• hladký povrch
• jednoduché kladenie vďaka skrytým dištančným výstupkom
• kombinácia dvoch rozmerov umožňuje vytvoriť plochy s rôznymi vzormi
• protišmyková
• hydrofobizovaná
• mrazuvzdorná
• odolná proti posypovým materiálom

Dlažba City Stone Design Top Zóna kombi, láva

Klasická betónová dlažba s hladkým povrchom. Skladba troch základných rozmerov. Kombinácia formátov umožňuje vytvorenie jednoduchých skladobných vzorov. Vhodná na dotvorenie okolia rodinných domov, súkromných budov, ale aj verejných priestranstiev. Deväť farebných odtieňov, zaťažiteľná osobnými vozidlami, www. citystonedesign.sk

Hrúbka: 60 mm
Formáty: 100 × 200 mm, 200 × 200 mm, 300 × 200 mm (objednávka jednotlivých formátov nie je možná)
Cena: od 11,89 €/m2
Charakteristika:
• dlažba vyrábaná dvojvrstvovou technológiou
• odolná proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom
• odolná proti obrusovaniu
• odolná proti poveternostným vplyvom
• protišmyková
• mrazuvzdorná
• maximálna záťaž dlažby 3,5 tony

Odporúčanie odborníka

Neodporúčame používať rôzne lacné náhrady materiálu ložnej vrstvy – nedrvené kamenivo, piesky s vysokým podielom ílovitých častíc. Rozhodne neexistujú prípady, s výnimkou hygienicky odôvodnených (pre budúcu nepriepustnosť vody), keď je nevyhnutné klásť dlažbu do ložnej betónovej zmesi alebo pieskocementovej stabilizácie. Táto betónová doska pod dlažbou nemá žiadny konštrukčný význam, naopak, neguje všetky kladné vlastnosti dláždených plôch (rozoberateľnosť, vodopriepustnosť, dilatačnú pohyblivosť pri teplotných zmenách a pod.) a, samozrejme, sa tak neúmerne predražuje celé stavebné dielo.

Dlažba City Stone Design Casa di Campo antico, dlažba s antickým vzhľadom, dolomit

Betónová dlažba s jemne opracovaným antickým vzhľadom. Nepravidelná skladba a striedanie rôzne veľkých formátov. Vhodná na voľné plochy pred obchodnými centrami, záhradné chodníky a terasy, parkové a sadové pešie komunikácie, okrasné plochy pred rodinnými domami a rekreačnými budovami. Štyri teplé farebné odtiene, zaťažiteľná osobnými (hrúbka 60 mm) a nákladnými (hrúbka 80 mm) vozidlami, www. citystonedesign.sk.

Hrúbka: 60 a 80 mm
Formáty: 208 × 158 mm, 268 × 158 mm, 298 × 158 mm, 388 × 158 mm, 223 × 388 mm, 318 × 283 mm, 423 × 283 mm (objednávka jednotlivých formátov nie je možná)
Cena: 19,20 €/m2 (hrúbka: 60 mm), 20,40 €/m2 (hrúbka: 80 mm)
Charakteristika:
• dlažba vyrábaná dvojvrstvovou technológiou
• odolná proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom
• odolná proti obrusovaniu
• odolná proti poveternostným vplyvom
• protišmyková
• mrazuvzdorná

Dlažba Wienerberger Penter Doppio, červená tmavá, drsný povrch

Tehlová dlažba s klasickým alebo antickým vzhľadom vďaka otlčeným hranám sa dodáva v dvoch povrchových úpravách – drsný povrch alebo antik – a v dvoch červených odtieňoch – svetlá a tmavá červená. Je vhodná na dláždenie terás, zimných záhrad, záhradných chodníčkov a cestičiek okolo domu, vnútorných dvorov a chodníkov, záhradných schodísk a príjazdových ciest ku garáži. www.wienerberger.sk/www.semmelrock.sk

Hrúbka: 50 mm
Formát: 205 × 205 mm
Cena: 46,09 €/m2
Charakteristika:
• odolná proti obrusovaniu
• odolná proti poveternostným vplyvom
• protišmyková
• mrazuvzdorná
• trvalé, prirodzené farby
• vhodné pre pojazd osobnými autami

Tehlová dlažba

Plnohodnotnou alternatívou k betónovej dlažbe je tehlová dlažba. Vyrába sa pálením prírodnej hliny, vďaka čomu je stálofarebná a svetlostála. Ide o čisto prírodný materiál, ktorý zodpovedá súčasným požiadavkám na trvalo udržateľné stavebníctvo. Výrobky z hliny sú charakteristické svojou dlhou životnosťou, vysokou odolnosťou proti poveternostný vplyvom, mrazuvzdornosťou a odolnosťou proti znečisteniu. Dlažba je protišmyková a oteruvzdorná. Jej charakter dozrieva vekom.

Najčastejšie otázky

Môže sa klásť dlažba alebo platne bez škár?
Dlažbu ani platne nie je možné pokladať bez škár, pretože hrozí odpraskanie hrán. Odporúčaná šírka škáry pre dlažbu je 3 až 5 mm, pre platne 5 až 8 mm a viac.

Musia sa k spevneným plochám použiť obrubníky?
Obrubníky slúžia ako spevňujúci prvok. Predchádzajú roztláčaniu dlažby do strán. Okrem tohto sa môžu obrubníky použiť ako deliaci, ohraničujúci prvok, ale aj ako praktický doplnok. Dlažba je tak oddelená od okolitej plochy, čo zabraňuje zarastaniu trávy z bokov.

Ako treba vyškárovať dlažbu a platne pri kladení do štrkového lôžka?
Na zaplnenie škár je najvhodnejší jemný kremičitý piesok frakcie 0,1 až 2 mm bez obsahu hlinitých častíc. Škárovací materiál nesmie obsahovať vápno, ktoré by v budúcnosti spôsobovalo tvorbu výkvetov. Škárovanie treba vykonávať na suchom povrchu a len suchým škárovacím materiálom.
Prečo sa na dlažbe objavujú biele škvrny? Je v prípade ich výskytu dôvod na reklamáciu?
Ide o takzvané výkvety. Je to bežná chemická reakcia, ktorej sa nedá technicky predísť. Časom tieto škvrny vplyvom poveternostných podmienok vymiznú. Výkvety neovplyvňujú kvalitu dlažby, a preto nie je dôvod na reklamáciu.

Prečo výkvety vznikajú?
Ako pri všetkých prírodných surovinách aj kvalita vápenca a hliny podlieha odchýlkam v závislosti od zloženia ložiska. V póroch dlažby prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a čiastočne rozpúšťa vápno. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa vyparuje a to, čo zostane, je ťažko rozpustný biely vápenný zákal. Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok, nie je ešte výstupom na povrch dlažby ukončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným podmienkam sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje. Výkvety tak po čase miznú samé od seba.

Text: Andrea Dingová v spolupráci s firmami City Stone Design, Leier, Premac, Semmelrock Stein+Design, Wienerberger slovenské tehelne ::
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám 9/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Alex says:

    S kade ste pri dlažbe Leier Vivendo cenu od 7,49 €/m2 (vrátane dopravy)?

  2. Juraj says:

    Osobne som fanúšikom kompozitného materiálu WPC (woodplastic) čo je zmes dreva a kvalitného polyméru HDPE, čím má ukážkové vlastnosti – vysokú odolnosť a nízku potrebu údržby.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.