Výstavba produktovej rodiny Bradstone Lias

Autentické, so silným výrazom a nadčasovo krásne – to sú Bradstone Lias platne. Spolu s Bradstone Lias schodmi a obrubníkmi umožňujú vytvorenie skutočne elegantných a tradične pôsobiacich plôch.

Presviedčajú svojím prirodzene štruktúrovaným povrchom s intenzívnym farebným tieňovaním. Prinášajú spojenie tradičného dlažbového remesla s moderným náročným dizajnom a úzkymi škárami, ktoré učaruje aj vám.

Aby sme v našom prípade vytvorili skutočne netradičnú plochu vytvorenú z dizajnových platní a schodových prvkov Bradstone Lias, vložili sme medzi platne úzke pásy trávy.

Čo na výstavbu potrebujete:

Materiál:

 • Bradstone Lias platne, Bradstone Lias schod, Bradstone Lias obrubník
 • Škárovacia hmota Stones Eco pre škáry šírky 1-20 mm
 • Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes
 • Štrk, voda
 • Drevené alebo plastové kliny

Náradie:

 • Fúrik, vedro, lopata, rukavice, zmeták
 • Murárska lyžica, škárovacia lyžica
 • Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra, drevená lata
 • Vibračná doska
 • Štetec, handrička, špongia, ochranná fólia
 • Vrecko na škárovanie, stavbárska lepiaca páska, nožnice
 • Hadica a tečúca voda

Náročnosť: stredná náročnosť
Počet osôb potrebných na výstavbu: 2 osoby
Čas: podľa rozsahu prác
Obdobie: jar, leto, jeseň

Bradstone Lias platne
Zdroj: Semmelrock
Bradstone Lias platne hrúbka: 3,3 až 3,7 cm

formátov:
Základný balík =
ks 80 x 60 cm,
ks 80 x 40 cm,
ks 60 x 60 cm,
ks 60 x 40 cm,
ks 40 x 40 cm,
základný balík = 6,60 m2

Predaj len v základných balíkoch = 6,60 m2 so zmiešanými formátmi. 

Bradstone Lias schod
Zdroj: Semmelrock

Bradstone Lias schod

45 x 35 x 15 cm

Bradstone Lias schod
Zdroj: Semmelrock

Bradstone Lias obrubník

60 x 15 x 4 cm

Škárovacia hmota Stones Eco sivá
Zdroj: Semmelrock

Škárovacia hmota Stones Eco sivá

Určená pre šírku škáry 1-20 mm a hĺbku škáry od 3 cm.

Postup

1. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 2

Vyčistíme si priestor, v ktorom plánujeme výstavbu schodu. Schodové bloky lepíme na pevný a vyzretý betónový základ.

Na prilepenie schodového prvku Bradstone Lias použijeme stavbársku maltu a pomocou vodováhy horizontálne vyrovnáme pozíciu schodu a zarovnáme ho podľa potreby voči okolitým prvkom.

2. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 3

Pokračujeme ukladaním a lepením ďalších schodových prvkov.

Pomocou drevených a plastových klinov udržujeme rovnakú medzeru medzi prvkami, priebežne kontrolujeme ich horizontálne zarovnanie pomocou vodováhy.

3. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 4

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 5

Na ohraničenie plochy, na ktorú budú pokladané platne Bradstone Lias, využijeme obrubníky z produktovej rodiny Bradstone Lias, aby bola celá plocha vizuálne súrodá.

Pomocou vymeriavacej šnúry si vytýčime rovinu pre umiestnenie vnútornej hrany obrubníka. Obrubník uložíme do pevného betónového lôžka a horizontálne zarovnáme s výškou schodového prvku.

4. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 6

Priestor určený na ukladanie platní Bradstone Lias vyplníme lôžkom z drveného kameniva. Na spodnú vrstvu použijeme hrubšiu frakciu kameniva, vrchnú vrstvu štrkového podkladu vytvoríme z jemnejšej frakcie (drvené kamenivo fr. 4-8 mm). Táto vrstva musí byť zhotovená v rovnomernej hrúbke 3 až 4 cm.

5. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 7

Pri zarovnaní hornej vrstvy ukladacieho lôžka uvažujeme s určitým navýšením (5-10 mm), s prihliadnutím na predvibrovanie tohto lôžka.

6. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 8

Na zhutnenie ukladacieho lôžka použijeme vibračnú dosku. V prípade poklesu podkladu dosýpame a zarovnáme ukladacie lôžko podľa potreby a opakovane zhutňujeme.

7. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 9

Na zhutnené štrkové lôžko ukladáme platne Bradstone Lias. Ukladáme do vzoru podľa vlastného výberu, vyrovnávame pomocou vodováhy. Správne dosadnutie platní na lôžko upravíme poklepaním gumeným kladivom.

8. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 10

Dokončíme požadované rozloženie jednotlivých platní (v našom prípade sú vynechané širšie pásy pre pokládku umelej trávy ako dekoračného prvku plochy).

9. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 11

Po ukončení pokládky môžeme začať so škárovaním schodov.

Pred škárovaním použijeme lepiacu pásku, aby nám škárovacia malta zo škár nevytiekla a neznečistila vonkajšiu plochu schodu. Všetky škáry schodov postupne vyplníme škárovacou maltou s využitím škárovacieho vrecka.

Vo vedre si zarobíme škárovaciu maltu podľa návodu výrobcu. Maltou naplníme vrecko určené na škárovanie. Vrecko na druhom konci zaistíme spinkou, aby nám malta hneď nevytiekla.

10. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 12

Keďže sú škáry schodu hlboké, je potrebné škárovaciu maltu zatláčať škárovacou lyžicou. Následne do škár doplníme škárovaciu maltu, ktorú zahladíme. Kým je škárovacia malta ešte vlhká, pretrieme škáry vlhkou handričkou a očistíme prípadné nečistoty.

11. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 13

Pokračujeme škárovaním platní.

Plochu najprv očistíme od prípadných nečistôt. Odporúčame použitie fukára na lístie. Je potrebné zabezpečiť, aby bol povrch pred aplikáciou čistý a suchý.

12. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 14

Pred začatím škárovania zalepíme všetky prípadné hrany alebo bočné škáry, cez ktoré by nám mohla škárovania hmota uniknúť.

13. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 15

Na škárovanie použijeme samoopravnú, ekologickú, minerálnu škárovaciu hmotu STONES ECO, ktorá je vodopriepustná a súčasne zamedzuje prerastaniu buriny.

14. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 16

Škárovaciu hmotu STONES ECO nasýpame do škár z malej výšky a dbáme na úplné naplnenie škár.

15. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 17

Metlou rovnomerne rozprestrieme škárovaciu hmotu STONES ECO po celej ploche.

Vydláždenú plochu je potrebné zhutniť. V prípade platní Bradstone Lias, ktoré nie je možné vibrovať, použijeme na zhutnenie gumové kladivo. V prípade potreby doplníme škárovaciu hmotu.

Upozornenie: Vždy je potrebné vopred sa informovať u svojho dodávateľa, či je možné konkrétnu dlažbu alebo platne vibrovať vibračnou doskou.

16. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 18

Očistíme plochu vyfúkaním, napríklad pomocou fukára na lístie. Odstránime z povrchu prebytočnú škárovaciu hmotu. Dbáme na dostatočné očistenie, aby sme predišli znečisteniu povrchu zvyškami škárovacej hmoty.

17. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 19

Navlhčíme škárovaciu hmotu STONES ECO vodnou hmlou alebo jemným pokropením. Prírodná spojovacia hmota potrebuje na aktiváciu 5 až 10 minút (v závislosti od poveternostných podmienok).

18. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 20

Po uplynutí požadovanej doby plochu opatrne oplachujeme prúdom vody. Dopadajúci prúd vody nikdy nesmerujeme kolmo na plochu a snažíme sa vyhýbať priamemu zásahu škár. Oplachovanie opakujeme do vyčistenia plochy od zvyškov škárovacej hmoty. Rýchlosť vytvrdnutia škárovacej hmoty závisí od poveternostných podmienok a vonkajšej teploty.

19. krok

Semmelrock Bradstone Lias Vystavba 1

Hotovú plochu v našom prípade na záver doplníme úzkymi pásmi umelej trávy, ktorá vizuálne doplní elegantne a tradične pôsobiacu plochu vytvorenú z dizajnových platní Bradstone Lias.

ZDROJ PR článok spoločnosti Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.