Ako dosiahnuť želané vlastnosti betónu?

image 36530 25 v1

V súčasnosti sa dá vyrobiť takmer všetko a nové technológie uľahčujú stavebníkom život. Veď prečo by ich mali limitovať určité podmienky okolitého prostredia či počasie? V tomto duchu stačí pridať do betónu správnu prísadu a ide sa na to.

Ako to funguje? Pozrime sa na niektoré vlastnosti.

Začiatok a čas tuhnutia

Vplyv plastifikačných prísad na priebeh tuhnutia a tvrdnutia cementu a betónu závisí v prvom rade od typu plastifikátora. Začiatok a čas tuhnutia odďaľujú vo všeobecnosti plastifikačné prísady na báze lignosulfonanov. Tuhnutie cementu ovplyvňuje aj teplota – s narastaním teploty sa začiatok aj čas tuhnutia skracuje. Platí to aj pri použití plastifikačných prísad.

Vodotesnosť

Redukciou vodného súčiniteľa klesá pórovitosť cementového kameňa. To má priaznivý vplyv na priepustnosť betónu. Aplikácia plastifikačných prísad teda podstatne zvyšuje vodotesnosť betónu. Pri použití účinných superplastifikátorov sa dá dosiahnuť vodotesnosť betónu aj bez ďalších opatrení alebo úprav zloženia betónu. Vodotesnosť betónu sa podstatne zvýši aj použitím puzolánových prímesí (elektrárenský popolček, kremičitý úlet) v kombinácii s plastifikačnými prísadami.

Mrazuvzdornosť

Mrazuvzdornosť betónu závisí od obsahu vzduchu, distribúcie vzduchových bubliniek, ich veľkosti a tiež od stupňa nasýtenia pórového systému vodou. Plastifikačné prísady redukujú dávku zámesovej vody a vodného súčiniteľa alebo zlepšujú spracovateľnosť čerstvého betónu, a tým ovplyvňujú kvalitu cementového kameňa a rozdelenie pórov v betóne.

CLASSICCEM

Charakteristika
Univerzálny cement určený na prípravu všetkých druhov betónov a mált s celoročným použitím. Charakterizuje ho rýchlejší nárast počiatočných pevností, dobrá spracovateľnosť, objemová stálosť a mierna odolnosť proti síranovej agresivite, možno ho teda použiť aj na betonáže v pôde s pravdepodobnosťou používania chemických hnojív v minulosti. Vďaka vyššiemu hydratačnému teplu je vhodný aj na betonáže počas chladnejších dní (od +5 °C).

Použitie
Cement vhodný na prípravu prostého betónu a železobetónu aj vyšších pevnostných tried, na betónové plochy a podkladové betóny, na výrobu betónových prvkov, ale aj na betón do základov a základových dosiek. Jeho plasticita a čerpateľnosť vyhovuje pri výrobe cementových poterov, mált a omietok i pri ručnom aj strojovom spracovaní.

Výrobca
CEMMAC, www.cemmac.sk
Balenie
25 kg vrece
Cena
približne 2,80 €/25 kg vrece (v závislosti od regiónu)

Multicem

Charakteristika
Portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10,0 MPa po 2 dňoch. Je charakteristický vysokou spracovateľnosťou (omietky, poter, betón), plasticitou (poter, betón), veľmi ľahkým spracovaním pri kladení a hladení poteru. Vhodný aj na spracovanie v miešačke pre strojový poter a dopravu poteru pneumatickým zariadením. Po zavädnutí rýchlo tvrdne, má rýchly nárast počiatočných pevností a nižší vývin hydratačného tepla.

Použitie
Cement je určený na výrobu prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried, na výrobu mált na murovanie a omietok a na zhotovovanie betónov a poterov.

Výrobca
CRH (Slovensko) a.s., www.crhslovakia.com
Balenie
25 kg vrece
Cena
približne 2,90 €/25 kg vrece (v závislosti od regiónu)

Hydraulické spojivo SB

Charakteristika
Hydraulické spojivo na urýchlenie hydratačného procesu betónu, mált, cementových lepidiel a pod. Malty a betón majú v prípade pridania tohto spojiva nižšiu pórovitosť, sú odolnejšie proti kyselinám a nevznikajú výkvety.

Použitie
Využíva pri príprave rýchlotuhnúcich stierok, škárovacích hmôt, mált na rýchle opravy a poterov, a to ako prísada alebo spojivo. Do miešanej zmesi sa pridáva podľa pokynov výrobcu. Prísadu je možné používať v interiéri aj exteriéri.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVýrobca
quick-mix, www.quick-mix.sk
Balenie
5 kg vrece
Dávkovanie
zmiešanie s cementom v pomere 1 : 3
Cena
6,60 €/5 kg vrece

Mapefluid N200

Charakteristika
Táto plastifikačná prísada do betónu a cementových mált výrazne znižuje množstvo zámesovej vody. Robí betónovú zmes tekutejšou bez potreby zvýšiť dávku vody, čím výrazne zlepšuje jej spracovateľnosť. Predlžuje čas spracovateľnosti, uľahčuje ukladanie a zhutňovanie betónovej zmesi. Skracuje zrenie betónovej zmesi a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti, hutnosť a trvanlivosť. Znižuje zmraštenie a v prvom rade ušetrí náklady na spojivo o približne 20 %.

Použitie
Výrobok možno použiť pri rôznych konzistenciách betónu a cementových mált, pri výrobe klasických druhov betónu, poterov a zálievok miešaných priamo na stavenisku. Je vhodným riešením pri výrobe cementových podlahových poterov, a to aj v prípade aplikácie podlahového kúrenia.

Výrobca
Mapei, www.mapei.com
Balenie
10 kg a 25 kg kanister; 200 l sud; 1 000 l kontajner
Dávkovanie
0,5 – 1,5 l/100 kg cementu
Cena
33,06 €/10 kg kanister; 76,50 €/25 kg kanister

Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt

Charakteristika
Jednozložkový plastifikačný roztok s účinkom urýchľujúcim tuhnutie betónu a hmôt, ktoré obsahujú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín. Zvyšuje pevnosť betónu a jeho odolnosť proti klimatickým a chemickým vplyvom. Umožňuje výrobu betónov pevnostných tried C10/12 až C25/30 zo zmesí tekutej konzistencie pri nižšej spotrebe cementu. Zvyšuje počiatočnú pevnosť betónu už po jednom dni. Skracuje čas tepelnej ochrany pri betónovaní pri nízkych teplotách.

Použitie
Tento urýchľovač môžete použiť na výrobu predpätého betónu, železobetónu, prefabrikovaného betónu, pohľadových betónov a zámkovej dlažby, ako aj pri realizácii stavebných prác pri nízkych teplotách.

Výrobca
Den Braven, www.denbraven.sk
Balenie
1 l fľaša, 5 l kanister
Dávkovanie
0,75 – 1,5 % hmotnosti cementu
Cena
4,58 €/1 l; 22,63 €/1 l

Vodotesniaca prísada do betónu DM 40

Charakteristika
Tekutá, veľmi účinná prísada do betónov a mált bez obsahu chloridov zvyšuje vodotesnosť, plastifikuje zmes, znižuje spotrebu zámesovej vody, a tým aj vodný súčiniteľ zmesi, čo vedie k zvýšeniu konečnej pevnosti v tlaku a pevnosti v ťahu za ohybu, nevytvára vzduchové póry, zlepšuje spracovateľnosť a znižuje tendenciu rozmiešania zmesi. Prísada v plnej miere nenahrádza funkciu hydroizolácie.

Použitie
Určená na výrobu vodonepriepustných betónových a železobetónových konštrukcií, ako sú silá, nádrže na vodu, bazény, pivničné steny, základové konštrukcie a ostatné konštrukcie v styku s podzemnou vodou. Použitie v interiéri a exteriéri.

Výrobca
Murexin, www.murexin.sk
Balenie
1 kg, 5 kg, 25 kg
Spotreba
2 kg/1 m3 poteru
Cena
9,19 €/1 kg; 21,60 €/5 kg; 83,70 €/25 kg

TEXT: Andrea Dingová, Zuzana Kubalová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem, isifa/shutterstock
ZDROJ časopis Urob si sám 9/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.