Zdroj: isifa/shutterstock

Aký cement a betón použiť na stavbu?

Cement a betón vyberajte podľa typu stavebnej konštrukcie. Každý typ konštrukcie si totiž vyžaduje určitú minimálnu pevnosť.

Či už budete betónovať schody, terasu, základy, alebo chcete zabetónovať len tyč na prichytenie peltiva, vždy si overte, akú pevnosť a vlastnosti cement či betón má.

Na betónovanie väčších plôch je vhodné objednať už zmiešanú čerstvú betónovú zmes, ktorú vám privezú z betonárne v autodomiešavači priamo na miesto. Betón si môžete vyrobiť aj sami zmiešaním cementu, kameniva, vody a vhodných prísad alebo použiť vrecované suché betónové zmesi či voľne ložený betón. Suché betónové zmesi sú určené na okamžité použitie a obsah vreca stačí zmiešať s predpísaným množstvom vody v samospádovej alebo kontinuálnej miešačke. Čas miešania je priemerne 3 až 5 minút. Vždy by ste mali zmiešať celý obsah vreca. Požadovanú konzistenciu dosiahnete pridaním vody.

Ak sa rozhodnete pre svojpomocnú betonáž, nezabúdajte, že betonárske práce majú svoje predpísané postupy, ktoré by ste mali dodržiavať. Pred začatím betonáže je potrebné skontrolovať rozmery, polohu, spoje a tesnosť debnenia, prípadne jeho uchytenie. Na uľahčenie oddebňovacích prác ošetrite debnenie vhodnými odformovacími nátermi.

Debnenie musí byť čisté a vopred navlhčené. Ak ako debnenie slúži vyhĺbená jama, mali by ste jej steny a dno dôkladne navlhčiť vodou. Voda prítomná vo výkope musí vsiaknuť, nesmú v ňom ostať kaluže. Pripravenú čerstvú betónovú zmes treba uložiť na určené miesto vo vrstvách tak, aby ste mohli betón priebežne zhutniť vhodným spôsobom (napr. vibrovaním, ubíjaním a pod.). Zhutňovanie má byť rovnomerné a v celom objeme uloženého betónu tak, aby sa odstránil prebytočný vzduch. Betón by sa nemal liať z výšky viac ako 1 m.

Čerstvé betónové konštrukcie nezabudnite chrániť pred mechanickým poškodením a statickým alebo dynamickým zaťažením. Počas prvých dní chráňte povrch betónu pred nadmerným odparovaním vody, a to napr. prekrytím fóliou, tkaninami, ošetrením povrchu vhodným ošetrovacím prostriedkom alebo kropením vodou. Debnenie odstráňte až po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu (štandardné tvrdnutie betónu trvá 28 dní).

Jozef Poláček radí

Oplatí sa, keď si vyrobíme betón sami, alebo nakúpiť betón vo vreciach či objednať z betonárky?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná. Ak patríte k domácim majstrom, ktorí majú dostatok času, zručností a funkčnú miešačku, potom sa nemusíte brániť ani klasickému spôsobu prípravy betónu. Betón, ktorý si vyrobíte sami zmiešaním klasických prísad, je však vhodné použiť len na jednoduché stavby a tam, kde postačuje nižšia pevnosť. Vrecovaný betón má v porovnaní s klasicky vyrobeným stálu, pravidelne kontrolovanú kvalitu.

Výhodou je tiež na mieru ušitá receptúra z kvalitných surovín, garantovaná pevnosť a vlastnosti, podľa typu použitia v dome, byte aj v záhrade. Kúpiť môžete aj špeciálne druhy vrecovaného betónu, napr. na zhotovenie spádovej vrstvy na balkóne, na rýchlu realizáciu a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, drenážny či vodonepriepustný betón. Ak sa rozhodnete objednať betón z betonárne, určite uprednostnite overených výrobcov. Tu sa naozaj neoplatí šetriť.

stavebný cement

Optimcem

Zhotovené plochy sú rýchlo pochôdzne.

Univerzálny cement s veľmi dobrou spracovateľnosťou, rýchlejším nárastom počiatočných pevností a objemovou stálosťou s triedou pevnosti 32,5 MPa. Dobrá spracovateľnosť a vysoká plasticita, možné strojové spracovanie. Vhodný na prípravu prostého betónu a železobetónu bežných pevnostných tried, betónových plôch, podkladového betónu, betónových poterov, ako aj na výrobu betónu do základov. Vďaka vysokej plasticite je vhodný aj na zhotovenie podláh s podlahovým kúrením a na výrobu murovacích mált.

Pevnosť v tlaku po 2 dňoch: 12 až 18 MPa
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: 45 až 52 MPa
Začiatok tuhnutia: 225 ± 50 min.
Balenie: 25 kg vrece
Cena: približne 2,90 €/25 kg vrece (v závislosti od regiónu)
www.cemmac.sk

stavebný cement

Multicem

Vhodný aj na výrobu strojového poteru.

Portlandský zmesový cement s triedou pevnosti 32,5 R s vysokou spracovateľnosťou (omietky, poter, betón), plasticitou (poter, betón) a veľmi ľahkým spracovaním pri kla­dení a hladení poteru. Vhodný aj na spraco­vanie v miešačke, na strojový poter a dopravu poteru pneumatickým zariadením. Určený na výrobu prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried, na výrobu mált na murovanie a omietok a na zhotovovanie betónov a poterov.

Pevnosť v tlaku po 2 dňoch: min. 10 MPa
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 32,5 až 52,5 MPa
Začiatok tuhnutia: 197 min. (priemer)
Balenie: 25 kg vrece
Cena: približne 2,95 €/25 kg vrece (v závislosti od regiónu)
www.crhslovakia.com

stavebný cement

B 308 Betón C 25/30

Betón na rôzne stavebné práce.

Suchá cementová zmes na prípravu betónu triedy C 25/30. Betón na betonárske práce, napr. vytvorenie konštrukcie s vloženou armovacou výstužou, nášľapné a vyrovnávacie podlahové vrstvy. Použitie na rôzne stavebné práce, opravy, vypĺňanie, spevňovanie, vytvorenie podkladu pod nasledujúce vrstvy a iné.

Použitie v interiéri a exteriéri. Zrnitosť: 0 až 8 mm
Spotreba: približne 21 kg/m2
(hrúbka 10 mm)
Hrúbka vrstvy: 40 až 100 mm
Balenie: 25 kg vrece
Cena: 3,62 €/25 kg vrece
www.quick-mix.sk

stavebný beton

Baumit Beton B20

Na všetky bežné betonárske práce.

Suchá betónová zmes s triedou pevnosti C 16/20 na všetky bežné betonárske práce na dome aj v záhrade, ako sú napr. základy, podkladové a oporné konštrukcie, liaty betón do debnenia, stĺpy, stropné dosky a rošty, preklady, balkónové dosky, schodiskové konštrukcie, podlahy, šachty, prefabrikované prvky a pod. Zrnitosť 8 mm. Na ručné aj strojové spracovanie.

Spotreba: 20 kg/m2 (hrúbka 10 mm)
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 20 MPa
Balenie: 25 kg vrece
Cena: 3,72 €/25 kg vrece
www.baumit.sk

stavebný beton

Cemix Betón 25 (ozn.: 000)

Vhodný aj na výrobu betónových tvárnic.

Suchá betónová zmes na výrobu betónu triedy pevnosti C 20/25. Hodí sa na bežné betonárske práce a taktiež na všetky betonárske práce, kde sa môže vyskytovať výstuž alebo zabudované kovové prvky. Betónovú zmes je možné použiť aj na výrobu betónových tvárnic. Zrnitosť 4 mm. Na ručné aj strojové spracovanie.

Spotreba: približne 20 kg/m2 (hrúbka 10 mm)
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: 25 MPa
Minimálna hrúbka: 50 mm
Balenie: 25 kg vrece
Cena: 3,25 €/25 kg vrece
www.cemix.sk

stavebný beton

weber suchý betón

Na betonárske práce v interiéri aj exteriéri.

Suchá betónová zmes na ručné a strojové spracovanie. Je určená na realizáciu bežných betonárskych prác (základy, stĺpy, schody a pod.). Pripravená na okamžité použitie, stačí zmiešať s predpísaným množstvom vody. Pochôdznosť po 24 hodinách. Trieda betónu podľa STN EN 206-C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 4-S1. Zrnitosť 4 mm. Vhodná do interiéru aj exteriéru.

Spotreba: približne 20 kg/m2 (hrúbka 10 mm)
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 20 MPa
Balenie: 25 kg vrece
Cena: 4,13 €/25 kg vrece
www.sk.weber

Text Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto archív firiem, isifa/Shutterstock
Zdroj časopis Urob si sám 9/2019

  1. miroslav says:

    Ak nie je pri miechačke blbec,nie je problém zamiešať betón s požadovanou pevnosťou.pre základy, platne,deky,či preklady.Treba však vedieť. že na 1/m3 štrku je potrebné 350 kg cementu podľa požadovanej pevnosti a podľa vlhkosti štrku pridať úmerné množstvo vody,aby betón nebol príliš vodový lebo tým sa znižuje jeho pevnosť, ale ani príliš hustý aby sa dal spracovať.Treba si však zvážiť či je výhodnejšie si kúpiť hotový betón alebo si ho vyrobiť sám. Ak vychádzame : 18 € za 1 m3 štrku,39 € za 350 kg cementu a dovoz. nákl. na 1 m3 betónu cca 4 €, tak 1 m3 vyjde na 61 € pri samovýrobe. Pri hotovom betóne je to: 67 € za 1 m3, dovoz a stojné 5 € za m3 pri domiešavači bez pumpy a s pumpou sa cena zvyšuje pri dovoze 6 m3 betónu o 75 €/hod = 12.50€ za 1 m3. Ak to spočítame,tak 1 m3 hotového betónu pri spracovaní domiešavača(6m3) do 1 hodiny nás vyjde 84.50 €. Pri vrecovanom suchom betóne sa cena za m3 betónu(80 vriec) vyšplhá na 240 € a viac. Podľa cien za m3 a množstva by sa mal každý rozhodnúť sám.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.