montaz laminatovych podlah
Galéria (7)

Montáž laminátových podláh

Aplikácia rozličných materiálov pre podlahové krytiny má spoločný základ – dobre pripravený podklad. Ak kladiete podlahu nanovo alebo sa chystáte na jej rekonštrukciu, odporúčame používať kvalitné výrobky stavebnej chémie.

Galéria

laminátová podlaha, zakladanie, montáž, podklad, podlahy
laminátová podlaha, zakladanie, montáž, podklad, podlahy
laminátová podlaha, zakladanie, montáž, podklad, podlahy
laminátová podlaha, zakladanie, montáž, podklad, podlahy
laminátová podlaha, zakladanie, montáž, podklad, podlahy
laminátová podlaha, zakladanie, montáž, podklad, podlahy
Podklad je základ
Pri oprave poškodenej podlahy, na ktorú mala degradačný vplyv nadmerná vlhkosť či opotrebovanie, treba v prvom kroku odstrániť pôvodnú krytinu a diagnostikovať podkladovú vrstvu. V tejto fáze vám budú nápomocní odborníci, ktorí dôkladne zhodnotia stav podkladu a navrhnú ďalší postup. Kvalitní predajcovia výrobkov stavebnej chémie ponúkajú bezplatné poradenstvo a diagnostiku. Pri prehliadke podkladu sa kontroluje jeho vyzretosť, vlhkosť, súdržnosť, deliace vrstvy v podobe starých náterov, voskov, nečistôt, olejov atď. Nesúdržný, popraskaný, vlhký či nerovný podklad si vyžaduje špecifické riešenie. Súčasťou revízie plochy určenej na kladenie podlahových krytín by mala byť aj kontrola rovinnosti podkladu. V prípade lepenia podlahovej krytiny priamo na podklad, rovinnosť podkladu významne ovplyvňuje spotrebu lepidla a kvalitu kladenia. Veľké odchýlky v rovinnosti podkladu spôsobujú vyššie náklady v podobe aplikácie dodatočnej vyrovnávacej vrstvy.

Nový poter
Ak zistíme, že podklad sa nachádza v havarijnom stave, je nevyhnutné vymeniť celú poterovú zmes. Najčastejšie sa na podklad používa cementový poter, ktorý je vhodný na všetky druhy podlahových krytín. V prípade novopoložených cementových poterov treba počítať s tým, že na každý centimeter hrúbky vychádza približne jeden týždeň zretia, pričom betón musí zrieť minimálne 28 dní. Minimálna hrúbka poteru by mala byť 50 mm. Ak sa však aplikuje väčšia hrúbka poteru, treba rátať aj s dlhším časom vytvrdzovania. Ďalšou možnosťou je použitie poterov na báze anhydritu. Poter je v tomto prípade nevyhnutné vždy zbaviť povrchovej vrstvy prebrúsením. Pri realizácii plávajúcej podlahy netreba poter prebrusovať. V prípade plávajúcej podlahy netreba po zmeraní prípustnej vlhkosti pomocou vlhkomeru podklad ani ošetriť penetračným náterom. Okrem týchto podkladov sa bežne pracuje s menej používanými podkladmi, či už ide o drevené, drevotrieskové, drevoštiepkové alebo cementotrieskové podlahy. Tieto konštrukcie nesmú obsahovať vlhkosť, nesmú sa tiež zmrašťovať ani krútiť.

Spevnenie podkladu

V prípade, že podklad vyhovuje, netreba nanášať poterovú zmes. Stačí ho spevniť vhodnými výrobkami na báze silikátov, epoxidov alebo polyuretánu. Prípadné trhliny a praskliny v podklade odporúčame zlepiť, prípadne zošiť epoxidovým konštrukčným lepidlom alebo polyesterovou živicou. Trhliny v podklade sa tak stabilizujú a zabráni sa ich prekopírovaniu do povrchovej úpravy. Ak sa podlahová krytina nebude na podklad lepiť, netreba podklad spevňovať ani z neho odstraňovať prípadné trhliny.

Penetrácia podkladu
Ak je podklad vo vyhovujúcom stave, možno ihneď pokračovať jeho penetráciou. Vtedy nie je nevyhnutné ani spevňovať podklad či zošívať trhliny a praskliny. Penetračné nátery vyberáme v závislosti od typu pokladu (nasiakavý, nenasiakavý). V prípade nasiakavého podkladu slúži penetrácia na zníženie a zjednotenie jeho nasiakavosti pred nanášaním stierkovej hmoty. Pri nenasiakavom podklade zlepší prídržnosť ďalších vrstiev k podkladu.

Aplikácia nivelizačnej stierky
Ak treba podklad vyrovnať vhodným typom samonivelizačnej stierky, vyberáme ju v závislosti od budúceho využitia daného priestoru. V prípade domov alebo bytov stačí použiť materiály s bežnými vlastnosťami. Nivelizačná stierka sa prebrúsi podľa potreby a druhu nášľapnej krytiny. Vyrovnanie podkladu pod plávajúcimi laminátovými podlahami investori v značnej miere podceňujú, je však nevyhnutné si uvedomiť, že akékoľvek nerovnosti v podklade nám výrazne skracujú životnosť samotnej laminátovej podlahy práve pre jej nerovnomerné zaťažovanie.
–>
Lepenie krytín
Výber vhodného lepidla závisí od druhu krytiny, ktorá bude tvoriť finálnu vrstvu podlahy. Pri výbere treba dbať na to, aby všetky výrobky stavebnej chémie, ktoré tvoria podstatnú časť podlahovej konštrukcie, boli mimoriadne odolné a znášali vysoké bodové zaťaženie. Treba zvážiť ich vhodnosť aj vzhľadom na realizáciu podlahového vykurovania.

Na lepenie podlahových krytín sú vhodné:

  • disperzné lepidlá,
  • syntetické lepidlá,
  • lepidlá na báze reakčných živíc,
  • lepidlá na báze syntetického kaučuku.

Drevené parkety i laminátové podlahy možno lepiť disperznými rozpúšťadlovými lepidlami. Vzhľadom na trvalú elastickosť sa však odporúča lepenie polyuretánovými lepidlami.

Zdraviu prospešné podlahy
Výrobcovia stavebnej chémie so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu orientujú svoj výskum na zvyšovanie ekologickej prijateľnosti svojich výrobkov. Preto dokážu nájsť kompromis medzi želanými vlastnosťami výrobku a jeho ekologickou neškodnosťou.

Množstvo výrobkov stavebnej chémie, ktoré sa zabuduje počas rekonštrukcie do podlahy, je významné, preto sa odporúča používať ekologicky prijateľné systémy výrobkov s certifikátom Emicode EC1. Sú zárukou, že sa nezníži kvalita vnútorného prostredia. Výrobky s týmto označením sa vyznačujú veľmi nízkym obsahom emisií, nevykazujú žiadne relevantné emisie škodlivých látok alebo iných prchavých organických látok. Nová podlaha tak bude prinášať nielen úžitok, ale aj dobrý pocit, že prispievate k zlepšeniu životného prostredia.

Stierky, lepidlá a laky
Zelenú alternatívu na spevnenie a utesnenie problematických podkladov predstavuje akrylový penetračný náter vo vodnej disperzii, prípadne jednozložkový polyuretánový penetračný náter, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Okrem toho sú to samonivelizačná cementová stierka s nízkym obsahom organických prchavých látok, ako aj jednozložkové pružné polyuretánové lepidlo na lepenie všetkých typov parkiet a laminátových podláh, ktoré je vhodné pod podlahové kúrenie a kolieskové stoličky. Je vysoko odolné a znesie vysoké bodové zaťaženie.

Text: Peter Joppek, Mapei
Foto: Stanislav Botur, Jarmila Novotná, Duratherm, Henkel, Joco, Mapei, archív JAGA
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.