sucha podlaha
Galéria (8)

Suchá podlaha

Suché podlahy sú plávajúce podlahy, pri ktorých je suchá zmontovaná podlahová doska oddelená od nosnej podkladovej konštrukcie pružnou medzivrstvou zo suchého podsypu, polystyrénu alebo minerálnej izolácie. Dnes sa takéto podlahy, ktorými možno vyrovnať i nerovný podklad, používajú najmä v novostavbách, ale sú ideálne aj pre rekonštrukcie a sanácie v strešných nadstavbách a pôvodných stavbách.

Galéria

vlhkosti nového betónového podkladu je možné použiť položenú PE fóliu hrúbky 0,2 mm. Na zabránenie zosypávania podsypu cez existujúci drevený záklop stropu na nižšie podlažie použijeme difúzne priepustnú vrstvu. Ak chceme zabrániť aj prenosu zvuku medzi podlahou a okolitými konštrukciami a umožniť dilatáciu, musíme po obvode miestnosti umiestniť dilatačný pásik z minerálnej plsti alebo penovej hmoty hrúbky 10 mm. Potom nasleduje vyrovnávanie nerovností podkladu. Pri malých nerovnostiach do 5 mm vyrovnanie ľahko vykonáme pomocou medzivrstvy z vlnitej lepenky alebo škárovacieho tmelu. Ten možno využiť aj na lokálne nerovnosti do 10 mm. Pri väčšom rozsahu vyrovnávok je možné použiť sadrový lepiaci tmel nadstavený pieskom v pomere 1 : 2.

Na vyrovnávanie nerovností do 100 mm alebo na zvýšenie úrovne podlahy je vhodné použiť suchý vyrovnávací podsyp. Ak nerovnosti presahujú výšku 100 mm, podsyp treba zhutniť. Alternatívne možno podsyp rozvrstviť do viacerých vrstiev vzájomne predelených sadrokartónovými doskami, treba však pritom rátať s minimálne 5 % navýšením. Neslobodno zabudnúť, že izolačné vedenia v podlahe musia mať vzájomnú vzdialenosť aspoň 20 mm a musia byť prekryté podsypom tej istej hrúbky.

Montáž
Podlahy sa kladú na pripravený, stabilný, dostatočne únosný a rovný povrch. Ak podkladová izolačná vrstva predstavuje samostatný výrobok, je potrebné vybrať si vhodnú kvalitu a hrúbku materiálu so zreteľom na projektové zaťaženie stavby a hodnoty požadovanej zvukovej a tepelnej izolácie. Ako podkladová vrstva pre suché podlahy je vhodný polystyrén v hrúbkach do 80 mm). Dosky pritom musia byť celoplošne podložené.

Pred montážou podlahy pripevníme na steny okrajový pás na tlmenie hluku.Na montáž podlahy treba použiť odolnejšie dosky zo sadrovláknitého materiálu. Dosky režeme na potrebný rozmer jemnou pílou.
Na podlahe rozsypeme suchý podsyp a vyrovnáme ho.Na podsyp položíme prvú vrstvu dosiek a nanesieme na ňu lepidlo v pruhoch vzdialených od seba asi 10 cm.
Uložíme druhú vrstvu dosiek tak, aby sa škáry vo dvoch vrstvách neprekrývali.Pred stuhnutím lepidla spojíme vrstvy dosiek skrutkami v rozstupe max. 250 mm.
Po stvrdnutí lepidla pretmelíme hlavy skrutiek a spoje. Suchý tmel prebrúsime. Po očistení od prachu môžeme ukladať nášľapnú vrstvu podlahy.

Doskami s poldrážkou
Kladenie podlahových dielcov začíname od ľavého zadného rohu miestnosti a končíme pri dverách. Poldrážku dielca priliehajúceho k stene odrežeme. Dielce v nadväzujúcich radoch kladieme s presahom minimálne 250 mm. Na predsadenú spodnú dosku poldrážky nanesieme rovnomerne v dvoch pásoch podlahové lepidlo a následne naň položíme a pritlačíme ďalší dielec. Škáry dotlačíme na zraz. Nikdy by nemali prebiehať priestorom dvier. Spoj zaistíme skrutkami v maximálnych rozstupoch 250 mm, prípadne sponkami po maximálne 150 mm. Tieto spájacie prostriedky a spoje môžeme podľa potreby nakoniec pretmeliť sadrovým tmelom. Lepidlo, ktoré sa v priebehu montáže vytlačilo zo škáry, po čiastočnom stvrdnutí zotrieme oceľovou stierkou. V priestoroch chodieb a úzkych miestností sa odporúča pozdĺžna orientácia kladenia dielcov.

Prídavná vrstva
Únosnosť podlahy možno zvýšiť dodatočným pridaním vrstvy sadrovláknitých dosiek, najlepšie malého formátu 1 000 × 1 500 mm a hrúbky 12,5 mm, ktoré kladieme rovnobežne s pozdĺžnou hranou podlahových dielcov a na podlahu ich prilepíme lepidlom naneseným v pruhoch vzdialených od seba 100 mm. Rozstupy spájacích prostriedkov sú rovnaké ako v prípade podlahových dielcov.

Z jednoduchých dosák

Pokládku môžeme robiť aj z jednoduchých sadrokartónových dosiek s hrúbkou 12,5 mm. Najprv položíme prvú vrstvu tak, aby sa škáry dosiek vzájomne nekrižovali, t. j. aby priečne škáry susedných dosiek boli vzájomne odsadené aspoň o 200 mm. Dosky kladieme nasucho lícovou stranou nadol. Na prvú vrstvu dosiek nanesieme lepidlo opäť v pruhoch vzdialených od seba 100 mm. Potom ukladáme druhú vrstvu dosiek lícnou stranou nahor. Škáry hornej vrstvy sa nesmú križovať, ani škáry spodnej vrstvy sa nemú prekrývať so škárami hornej vrstvy. Vzdialenosti škár medzi doskami v prvej a druhej vrstve musia byť najmenej 200 mm. Pred stuhnutím lepidla sa napokon vrstvy dosiek spoja rovnako ako u dodatočnej zosilňovacej vrstvy. Konečná úprava povrchu sa vykoná až po zatuhnutí lepidla.

Nášľapná vrstva
Pred kladením podlahových krytín sa po zaistení dokonalej priľnavosti povrchovej úpravy odporúča napenetrovať povrch základným náterom. Na splnenie bežných požiadaviek bývania vo väčšine prípadov nie je potrebné povrch podláh pod podlahovými krytinami stierkovať. Ak však požadujeme vysokú  hladkosť povrchu, odporúča sa naniesť samonivelizačnú stierku.

Elastické krytiny
Tenkovrstvové, prípadne elastické podlahové krytiny, ako PVC, korok, koberce a podobne, možno ukladať ihneď po stvrdnutí lepidla, t. j. asi za 12 – 14 hodín po montáži. Pre tento druh krytín odporúčame pretmeliť povrch v oblasti škár medzi dielcami sadrovým tmelom, prípadne aj použiť samonivelizačnú stierku. Pri ukladaní krytín používame tzv. teplé lepidlá (vyrovnávajú pôsobenie dilatácie), ktoré umožňujú odstránenie celej krytiny bez poškodenia podkladu.

Parkety
Lepené parkety môžeme ukladať na suché podlahy, treba však dodržiavať isté pravidlá:
Ukladanie parkiet by malo prebiehať pri teplotách 15 – 18 °C, relatívna vlhkosť by nemala presiahnuť hranicu 75 %. Najvýhodnejšie je použiť druhy dreva s malou dĺžkovou rozťažnosťou. Úplne bez problémov je napríklad použitie plávajúcich laminovaných podlahových krytín. Masívne parkety s pozdĺžnym smerom usporiadania (napríklad palubovky) sú na toto použitie menej vhodné. Pri použití mozaikových parkiet je možné ich celoplošné spojenie iba vtedy, keď je vzor parkiet usporiadaný tak, že sa strieda smer pozdĺžnych vlákien dreva. Hlavný smer škár parkiet by mal byť kolmý na pozdĺžnu orientáciu podlahových dielcov. Lepidlo na lepenie dielcov by malo byť výrobcom určené na použitie na podklady so sadrovým spojivom, lepidlá riediteľné vodou sú nevhodné. Odporúča sa pred nanesením lepidla napenetrovať povrch základným náterom, neobsahujúcim vodu, podľa pokynov výrobcu lepidla.

Keramické a kamenné dlažby
Na suché podlahy sa najlepšie hodia dlažby kladené do tenkej vrstvy lepidla. Maximálny formát dlažby by tiež nemal presiahnuť rozmer 300 × 300 mm. Pri výbere lepidla uprednostnite také, ktoré výrobca odporúča na podklady so sadrovým spojivom. Na použitie v priestoroch, kde sa očakáva voda alebo kvapalná vlhkosť, sa odporúča naniesť aj flexibilnú plošnú izoláciu alebo tenkú celoplošnú vrstvu vodotesného lepidla na obklady. Rohy a prestupy izolujeme izolačnými pásmi, tesniacimi manžetami a podobne.

Podlahové vykurovanie
Vykurovací systém musí byť výrobcom určený na použitie v kombinácii so suchou podlahou. Teplovodné rúrky budú pritom uložené v prefabrikovaných doskových povrchoch. Vzájomný odstup týchto rúrok by nemal prekročiť 150 mm. Medzi vykurovacím vedením a podlahovými doskami sa odporúča umiestniť tepelne vodivý plech. Teplotu vykurovacieho média však napriek tomu obmedzme na 45 – 50 °C.

Text: Ing. Michal Široký, Rigips
Foto: Rigips
Zdroj: časopis Urob si sám

 1. zvedavko says:

  z coho je ten suchy vyrovn. podsyp?

 2. Mundok says:

  dobry den
  potrebujem poradit,mam v dome kombinaciu podlahove kurenie a radiatory.
  podlahove kurenie je pod velkym balkonovim oknom,ako naniest suchu podlahu na podlahove kurenie,je mozne pouzit liapor ako posklad?

 3. Vajsabel says:

  Kde sa dá kúpiť „dilatačný pásik z minerálnej plsti“?
  Neviem ho nikde zohnať

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.