image 23319 25 v1
Galéria (6)

Kozub, s ktorým môžete variť, údiť aj kúriť

Na chate som si postavil kompaktnú „kozubopec“, ktorá ohrieva miestnosť a zároveň prostredníctvom sporáka a rúry slúži na varenie, pečenie a vďaka rozšíreniu dymovej komory aj na údenie.

Galéria

Trojúčelový kozub
Stavba kozuba záhrada
Trojúčelový kozub
Trojúčelový kozub
Trojúčelový kozub

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
plné tehly
napríklad z búraniska, asi 400 kusov
šamotové tehly
asi 50 ks
plechy
na priehradky, klapky a pod. – do 1 m2 ­plechu hrubého 2 až 3 mm; na rúru na pečenie, na popolníky a rozrážač dymu pri údení – 1 m2 plechu hrubého 1,3 mm
L-profily
oceľové, 40 × 40 mm, 6 m
• dvierka
sporákové, popolníkové, k rúre na pečenie, vymetávacie, po 1 ks
platne na sporák
s rozmermi 50 × 28,5 cm, 3 ks
kozubové kachličky
použili sme aj keramické obkladačky
 murovacia malta
 šamotová malta
 dosky na debnenie
• dva rošty

NÁRADIE
• murárske náradie
lyžica, kladivo, lata, vodováha, meter…
• uhlová brúska
s kotúčom na brúsenie a rezanie
• ohýbačka plechu
v prípade, že si aj rúru zhotovujeme ­svojpomocne
• zváračka, vŕtačka

Podkladová platňa

(obr. 1, 2)
Mala by byť zo železobetónu a ležať na dobrom základe, pretože celý objekt má veľkú hmotnosť. V oblasti ohniska položíme namiesto betónu šamotové tehly a pripravíme priestor na rošt (kvôli popolu a dobrému ťahu kozuba). Rozmery ohniska opäť závisia od veľkosti roštu, ktorý zoženieme.

Konštrukcia prvej vrstvy

(obr. 3)
Náčrt naznačuje konštrukciu základu sporáku, základ komína s vymetacími dvierkami a prvú vrstvu telesa kozubového ohniska. Šamotové tehly spájame šamotovou maltou, pričom ich zvnútra dočasne podoprieme. Zvonka vytvoríme debnenie podľa plánovaného tvaru kozuba a priestor vyplníme betónovou zmesou či kombináciou s tehlovými úlomkami. Na vhodných miestach môžeme zmes odľahčiť perlitom alebo liaporom.

Priestor na uloženie palivového dreva ohraničíme v zvislých stenách klasickou tehlou položenou na výšku, tzv. na kant.

Ďalšia fáza je trochu náročná. Rozdelíme si ju preto na dve časti – na výstavbu sporáka a na dokončenie stavby kozubového ohniska.

kozub

Stavba sporáka

(obr. 6, 7)
Pretože pre amatéra je práca s kachliarskou hlinou pomerne zložitá, použijeme pri stavbe sporáka šamotové tehly (na obr. 6 je nakreslený žliabok na rošt ohniska vytvarovaný zo šamotovej tehly). Treba si uvedomiť, že všetky obvodové steny, ktoré prichádzajú do styku s ohňom alebo horúcim vzduchom, treba vystavať zo „šamotiek“. Tak sa vytvorí prakticky celý obvodový plášť sporáka v oblasti ohniska. Treba len dodržať zásadu, že plocha roštu má byť asi 1/10 z plochy platní. Rúru na pečenie možno získať celú aj s dvierkami z nejakého staršieho sporáka alebo si kúpime aspoň dvierka a teleso rúry zhotovíme svojpomocne z plechu s hrúbkou 1,3 mm. Rúra spolu s dvierkami sa musia dať podľa potreby vyberať (napr. pri vymetaní komína). Urobíme to tak, že vo výške spodného okraja otvoru zamurujeme dva kovové uholníky ako koľajničky, po ktorých možno rúru posúvať. V hornej časti rúry treba zabudovať klapku a položiť priehradku na reguláciu ťahu (obr. 7). Priehradky zhotovíme z plechu hrubého 2 až 3 mm a priložíme ich k rúre.

Horným uzáverom sporáka sú tri liatinové platne (tzv. tály) s rozmermi 50 × 28,5 cm, ktoré uložíme do kovového rámu s vnútorným rozmerom 50,5 × 86 cm. Rám znitujeme alebo zvaríme z oceľových L-uholníkov 40 × 40 mm. Uložíme ho na vytvarovanú podložku v tehlách do šamotovej malty tak, aby jedna (vonkajšia) plocha uholníka lícovala s plochou platní a druhá tvorila vnútornú stenu rámu. Pozor, platne sú okrajmi položené na šamotových stenách (s presahom 5 až 6 cm). Kovový rám nesmie byť v priamom styku so žiarou ohniska!

Dostavba ohniska kozuba

(obr. 4, 5)
Pokračujeme postavením bočných stien ohniska kozuba so zošikmením podľa obr. 4 a 5. Potom postavíme zadnú stenu zo šamotových tehál, ktoré v hornej časti zvisle prisekáme. Z bezpečnostných dôvodov zamurujeme na hornej hrane kovový uholník pridŕžajúci šikmú stenu tak, aby výsledná plocha hrdla ohniska bola hladká. Preklad nad otvorom ohniska musí byť zo železobetónu (pozri aj obr. 6). Spolu s uzáverom ohniska kozuba vybetónujeme aj platňu nad skladom paliva a pripravíme si klapku uzáveru hrdla kozuba.

Komín sporáka a dymová komora

(obr. 9, 10)
Komín môžeme postaviť z klasických tehál a vápenno-cementovej malty. Vnútro prieduchu a dymovej komory priebežne nahladko omietneme (takéto riešenia sú dnes ešte dovolené pri občasne obývaných stavbách, avšak v rodinnom dome je potrebné využiť výhody moderného vložkového komína). Pri murovaní nesmieme zabudnúť vynechať otvor na vkladanie potravín na údenie (obr. 10). Otvor zakryjeme dvojitými dvierkami z plechu hrubého 1,3 mm umiestneného v kovovom ráme. Až po strop miestnosti ponecháme teleso s rozmermi 85 × 95 cm (obr. 9). Od stropu až po strechu zredukujeme šírku tak, aby mal spoločný komín nad strechou po obvode rozmery 85 × 45 cm (obr. 11). Postačí výška komína 4,5 m. Obklad zhotovíme buď z peciarskych kachličiek, alebo stačia aj keramické obkladačky.

kresba

Kozub kombinovaný s pecou a udiarňou

1 – priestor na palivo do sporáka; 2 – základ prieduchu komína na sporák 15 × 22,5 cm – rez vo výške 15 cm; 3 – vymetacie dvierka; 4 – plechový rozrážač dymu pri údení; 5 – dymová komora; 6 – ohnisko; 7 – otočná klapka; 8 – rozšírený vstup do komínového telesa; 9 – ohnisko sporáka; 10 – otočná klapka; 11 – rošt; 12 –rúra na pečenie; 13 – priehradky; 14 – otvor s dvojitými dvierkami; 15 – otvor ohniska s klapkou 7; 16 – redukcia dymovej komory do komína; 17 – priestor na uskladnenie dreva 

dobré rady

UNIVERZÁLNOSŤ
Chatári a chalupári už majú overené, že samotný kozub nie je dostatočne univerzálny tepelný spotrebič. Ku kozubu sa potom dodatočne pristavujú rozličné kachle. Výsledok môže byť architektonicky nesúrodý a nie vždy prevádzkovo a z hľadiska úspory paliva najvhodnejší a najefektívnejší.

V JEDNOM CELKU
Naproti tomu všetky tri časti môjho vykurovacieho kozuba tvoria spolu s priestorom na uskladnenie paliva ucelenú jednotku. Zboku nad týmto priestorom sa z dymovej komory vyberajú údené potraviny. Komínové teleso sporáka a kozuba tvorí navonok celok v tvare hranola.

STAVBU ZVLÁDNETE
Stavba nie je náročná pre trochu zručného domáceho majstra. Objekt som si postavil svojpomocne bez odborného stavebného vzdelania. Napriek tomu výsledok nemá chyby, dokonca aj rúra veľmi dobre pečie! Možno náročnejšie na nástrojové vybavenie je rezanie plechu, jeho tvarovanie (v prípade rúry na pečenie, ak ju nezoženiete), zváranie otočných klapiek, priehradiek a kovového rámu na sporák. Samozrejme, všetky tieto práce si možno aj objednať.

INDIVIDUÁLNE ROZMERY
Dôkladne a dlhšie zvažujte umiestenie celého kozuba s pecou vrátane jeho rozmerov; tie totiž treba prispôsobiť vlastným podmienkam a tomu, aké súčasti (rošty, rúra na pečenie, dvierka a pod.) zoženiete. Rozmery uvádzané na obrázkoch sú teda iba orientačné.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Nesmiete ich zanedbať. Preto sa vopred oboznámte s predpismi o požiarnych opatreniach a tie pri stavbe naozaj dodržte. „Kozubopec“ možno používať, až keď ju schváli revízny technik.

ÚDENIE S ROZRÁŽAČOM
Pri údení umiestnite do dymovej komory plechový rozrážač dymu v tvare plytkého písmena V tak, aby bol rozptyl dymu pokiaľ možno rovnomerný.

Text, kresby, realizácia: RNDr. Jozef Zámožík
Publikované v USS 57/1986, redakčne prepracované
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje