Záhradný kozub s údiarňou na chalupe
Galéria (4)

Záhradný kozub s údiarňou na chalupe

Pobyt na chalupe vám veľmi spríjemní odpočinkové zákutie so záhradným kozubom i domáca udiareň. Keďže na obidve konštrukcie treba dosť miesta, autor tohto projektu ich spojil do jednej stavby.

Galéria

Kozub s údiarňou - 00_KozubUdiaren_shutterstock_55978024
Kozub s údiarňou - 01_VladimirPelisek_KouzbSchema
Kozub s údiarňou - 02_VladimirPelisek_KouzbSchema

Vyberáme z nášho archívu

UROB SI SÁM

náročnosť: ++++
čas: 2 týždne
ľudia: 1
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 119,50 €
(skutočná spotreba)
• rúra na pečenie 2 €
zo starého sporáka zo šrotoviska, 1 ks
• dvierka z kachieľ 5 €
zo šrotoviska, 2 ks
• plechová rúra na kachle 20 €
2 ks, (14 €/1 m)
• plechové kolená 20 €
na kachle, 2 ks (10 €/ks)
• liatinové rošty 12 €
zo šrotoviska, 2 ks
• profily Jäkl 2 €
zo šrotoviska, L 40 × 40 × 2 mm, dĺžka 700 mm, 3 ks
• plochá tyč 1 €
zo šrotoviska, 40 × 5 mm, 7 ks
• drenážne rúrky, kameninové 0 €
zvyšky zo stavby, 3 ks
• liatinové platne 6 €
zo šrotoviska, starého sporáka, môže byť aj plech hrubý 2 až 3 mm
• pozinkovaný plech 4 €
hrúbka 0,55 mm (5,16 €/m2)
• drôt s ľubovoľným priemerom 0 €
zvyšky zo stavby (1,3 €/1 kg drôtu s priemerom 3 mm)
• kameň 12 €
1,2 t (10 €/t, andezit)
• cement 12 €
4 vrecia po 25 kg (2,99 €/balenie)
• tehly 23,50 €
50 ks, plné, pálené (0,47 €/ks)
• štrkopiesok 0 €
zvyšky zo stavby

NÁRADIE
• murárska lyžica
• murárska naberačka
• miešadlo na maltu
• vedrá alebo maltovnica
• uhlová brúska
• vodováha
• meter
• pílka na železo
• kliešte
• štetec 

JADRO KONŠTRUKCIE

Jadro tvorí spoločná dymová komora vytvorená z plechovej rúry na pečenie zo starého sporáka (vrátane dvierok) a dve kúreniská: kúrenisko kozuba a kúrenisko udiarne – v činnosti je vždy len jedno z nich. Kozub teda možno používať ako vonkajší (s efektom otvoreného ohňa bez nebezpečenstva požiaru), pričom na osobitnom rošte, položenom na otvore A, možno v dymovej komore grilovať (prostredníctvom ohňa z kúreniska kozuba).

UDIAREŇ

Kozub sa dá použiť aj ako malá udiareň na doúdenie údenín, na vyúdenie menšieho množstva (2 až 3 kg) mäsa, klobás a pod. V tomto prípade sa otvor A zakryje plechom, azbestovou platňou alebo iným nehorľavým materiálom a v kozube sa, pochopiteľne, nekúri. Kúrenisko udiarne produkuje dym na údenie, ktorý sa ochladzuje v dymovode pri prechode do dymovej komory. V dymovej komore je šikmo položený kus plechu slúžiaci ako rozrážač dymu. Platňa nad kúreniskom udiarne pritom umožňuje klasické varenie. V obidvoch prípadoch sa dym odvádza plechovým komínčekom vystrojeným strieškou. Ťahové pomery sú nad očakávanie dobré.

MATERIÁL

Konštrukcia kozuba je kombinovaná (z betónu, kameňa, tehál a plechových prvkov) a dopĺňa ju príslušenstvo v podobe jednoduchého kozubového náradia, grilovacieho roštu z drôtu, rozrážacieho plechu a platne na zakrytie otvoru A (možno ju riešiť ako otočnú klapku). Rozmery konštrukcie nie sú záväzné. Dajú sa prispôsobiť použitému materiálu, najmä rozmerom rúry na pečenie zo sporáka. Vzhľadom na to, že sa čo najviac používajú prirodzené materiály, kozub nenásilne zapadá do prírodného rámca a zodpovedá požiadavkám záhradnej architektúry.

STAVBA KOZUBA

ZÁKLADY

Najskôr si zhotovíme betónové základy: asi 60 cm široké a 190 cm dlhé, do hĺbky asi 30 až 50 cm. Použijeme betónovú zmes z cementu a piesku namiešanú v pomere 1 : 5. Aby sme nespotrebovali toľko cementu, vyložíme väčšiu časť objemu kameňmi. Po stvrdnutí základov pokračujeme rovno bez kladenia izolácie s murovaním ľavej kozubovej časti (obr. 1 a 2).

KOZUBOVÁ ČASŤ

Murujeme ju z kameňa spájaného cementovou maltou. Jej šírka je 55 cm a dĺžka asi 90 cm. Pravý okraj musíme vymurovať „zubato“, aby sme mohli po dokončení kozubovej časti primurovať kúrenisko udiarne s dymovodom. Na obvodové časti musíme vybrať pekné kamene, ktoré pôsobia esteticky. Vzájomnú väzbu kameňov môžeme ešte vystužiť akýmkoľvek drôtom – vkladaným do betónovej zmesi medzi kamene. Pri dosiahnutí výšky 42 cm vytvoríme dno popolového priestoru (3) kozuba položením vybraného veľkého plochého kameňa (rovina 1).

POPOLOVÝ PRIESTOR

Má mať v pôdoryse rovnaké rozmery ako kúrenisko kozuba, t. j. šírku asi 35 cm a hĺbku asi 30 až 35 cm. Tento priestor obložíme kameňmi až do výšky 75 cm nad terénom (rovina 2). V tejto výške bude umiestený rošt (2) kúreniska kozuba, a preto musíme na bočné múry popolového priestoru položiť dva uholníky dlhé asi 70 cm. Ich rozstup zodpovedá rozmerom použitého roštu. Rošt (2) necháme buď voľne oddeliteľný, alebo ho môžeme na uholníky prichytiť skrutkami.

KÚRENISKO KOZUBA

Nad touto úrovňou vymurujeme kúrenisko kozuba (1) z bežných červených pálených tehál na cementovú maltu (môžeme použiť aj šamotové tehly, ale nie je to nevyhnutné). Tehly lemujú kúrenisko z obidvoch bokov a zozadu, zvyšok domurujeme vhodnými kameňmi. Po vymurovaní šiestich radov tehál (výška asi 42 cm) položíme na čelnú rovinu ďalší uholník a zároveň dve ploché tyče (40 × 5 mm); tým vytvoríme rovinu 3. Obidve tyče aj uholník musia byť položené vodorovne; preto musíme ich polohu skontrolovať vodováhou.

DYMOVÁ KOMORA

Na ploché tyče osadíme dymovú komoru (8), ktorú jednoducho vyrobíme z plechovej rúry na pečenie zo starého sporáka otočenej o 90°, t. j . na výšku. Ešte pred osadením musíme rúru upraviť (obr. 3). Predovšetkým musíme odstrániť dolný vodiaci profil na uloženie plechu; do horného profilu (12) vyvŕtame otvory, ktoré budú slúžiť na vešanie mäsa alebo údenín. Ďalej vystrihneme v dolnej časti otvor A obdĺžnikového tvaru na prístup tepla a spalín z kozuba. Na prístup dymu z kúreniska udiarne musíme ešte zhotoviť otvor B a na centrálny odvod spalín otvor C. Otvory B a C vytvoríme najlepšie tak, že plech hviezdicovito nasekáme a vyhneme; tak sa ľahšie napoja plechové dymovody. Priemer obidvoch otvorov závisí od priemeru plechových rúr a kolien. Dymovú komoru po uložení obmurujeme z prednej strany tehlami kladenými na výšku a zo zvyšných strán kameňmi až do výšky asi 1 až 2 cm nad hornú stenu komory (rovina 4).

VEKO NAD KOMOROU

V rovine 4 položíme v priečnom smere zvyšné ploché tyče (40 × 5 mm); ponesú hmotnosť kamenného muriva nad komorou. Na otvor C nasadíme plechovú rúru (10) dlhú asi 80 cm a utesníme ju. Po vymurovaní poslednej vrstvy nasunieme na komínovú rúru strechu (9) z pozinkovaného plechu. Striešku v rovine 5 prichytíme pomocou drôtených kotiev na klince zatlčené do škár medzi kameňmi ešte pred stvrdnutím malty. Kozubová časť je hotová a môžeme začať stavať udiareň (obr. 4).

STAVBA UDIARNE

POPOLOVÝ PRIESTOR

Na pripravených základoch vymurujeme z pálených červených tehál najskôr popolový priestor (3). V čelnej rovine osadíme do škár dvierka; vhodné sú dvierka s reguláciou vzduchu pod roštom zo starých izbových kachieľ.

KÚRENISKO UDIARNE

Nad popolový priestor položíme opäť dva uholníky alebo ploché tyče, na ktoré položíme rošt. Súčasne pomocou kamenného muriva spájame aj kozubovú časť s udiarňou. Pokračujeme s murovaním kúreniska udiarne (5), v čelnej stene osadíme druhé dvierka z kachieľ. Po dosiahnutí potrebnej výšky osadíme nad kúrenisko opäť uholníky, na ktoré položíme buď liatinové platne zo starého sporáka, alebo aj plech, ak je dostatočne hrubý (2 až 3 mm).

DYMOVOD

Do bočnej steny kúreniska musíme položiť kameninovú drenážnu rúrku, na ktorú nadväzuje plechové koleno. Drenážnu rúrku a koleno zaklinujeme úlomkami tehál alebo kameňmi do správnej polohy a zalejeme redšou betónovou zmesou. Na plechové koleno nadväzujú v zvislom smere ďalšie dve drenážne rúrky a plechové koleno, ktoré potom nasadíme do otvoru B dymovej komory. Polohu drenážnych rúrok i koleno zabezpečíme opäť zaklinovaním a priviazaním drôtom.

OBMUROVANIE DYMOVODU

Hotový dymovod (6) obmurujeme kamenným murivom. Škáry medzi tehlami alebo kameňmi vyškárujeme nahladko škárovacou stierkou; použijeme kvalitnejšiu maltu (v pomere 1 : 2). Ak je kozub vymurovaný zo svetlého kameňa, môžeme do malty pridať trochu sadzí; škáry sú potom tmavé. Tým je hrubá stavba hotová, treba však ešte zhotoviť najmä klampiarske doplnky.

Kozub s údiarňou - 01_VladimirPelisek_KouzbSchema
Kozub s údiarňou - 02_VladimirPelisek_KouzbSchema

DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

ROZRÁŽACÍ PLECH (7)
Má rozmery asi 200 × 300 mm, s ľubovoľnou hrúbkou. Voľne ho oprieme o bočnú stenu dymovej komory pred otvorom B. Zostáva na svojom mieste, aj keď grilujeme, teda keď používame kozub.

KRYT OTVORU (A)
Používame ho v prípade údenia; môžeme využiť kus plechu alebo iný nehorľavý materiál, prípadne môžeme kryt vytvarovať ako misku na zachytenie odkvapkávajúceho tuku.

MRIEŽKA NA OTVOR (A)
Je potrebná pri grilovaní z kúreniska kozuba. Možno použiť napríklad drôtenú policu z chladničky alebo ju možno zhotoviť z drôtu s Ø 2 mm.

STRIEŠKA NAD KOMÍNOM (11)
Chráni komínový otvor pred dažďom, zároveň však slúži ako zachytávač iskier pri kúrení v kozubovej časti (obr. 5). Vyrobíme ju z plechu (rozmery A a B závisia od priemeru komína) a iba nasadíme na komín.

STRIEŠKA NAD KÚRENISKOM KOZUBA (4)
Zhotovíme ju z nie veľmi hrubého plechu, aby sme ju mohli poohýbať drevenou latou. Striešku prichytíme na uholník nad kúreniskom kozuba zakvačením a na bokoch ju pripevníme pomocou drôtených kotiev na klince zatlčené do škár medzi tehlami.

KOZUBOVÉ NÁRADIE
Pozostáva z kúpeného kotlového kutáča s očkom naskrutkovaným do drevenej rukoväti a z misky s rukoväťou, ktorá slúži na manipuláciu s palivom a s výrobkami pripravovanými v kozube a udiarni. Náradie vyrobíme odrezaním zahnutej časti z ďalšieho kutáča, ktorého koniec rozklepeme a vyhneme. Zo zátky na komínovú sponu s ľubovoľným priemerom odstránime valcovú časť (obr. 7) a miskovitú časť spojíme s upraveným kutáčom nitom s Ø 3 mm. Kozubové náradie zavesíme na čelnú stenu kozubového telesa na oceľové kliny.

Text, kresby, realizácia: Ing. Vladimír Pelíšek, USS 34/1980
Foto: isifa/Shutterstock

  1. neznasam_klamstvo says:

    Ktorá zberňa odpadu ho spätne predáva občanom???? Viď zoznam potrebných materiálov….

    1. ja says:

      to je clanok opajcovany z roku 1980, nic aktualnejsie nenasli 🙂

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje