image 20473 25 v1
Galéria (14)

Vermikompost – najlepšie biohnojivo

Sú bohato rozšírené po celej planéte a majú nemalý vplyv na úrodnosť a zdravie pôdy. Dážďovky. Okrem toho, že svojou činnosťou v pôde plnia úlohu živých pluhov, môžeme si s ich pomocou pripraviť aj kvalitné hnojivo. 

Galéria

Vermikompost
Vermikompost
Vermikompost
Vermikompost
Vermikompost
Vermikompost
Vermikompost
Vermikompost

Čierne zlato pre rastliny

Kompostovanie je obrazne povedané vytváranie veľkých prínosov skoro z ničoho. Veď odpad, z ktorého sa kompost vytvára, má pre nás hodnotu blížiacu sa k nule, ale zhotovený kompost je už vysokohodnotné prírodné hnojivo. Ak si pri kompostovaní priberieme na pomoc ešte aj dážďovky, výživná hodnota vzniknutého vermikompostu sa oproti klasickému znásobí. To sa odzrkadlí na lepšom zdravotnom stave hnojených rastlín, ako aj na bohatšej úrode.

Vermikompost zlepšuje štruktúru a vývoj koreňového systému rastlín, obohacuje pôdu o mikroorganizmy, zlepšuje štruktúru a retenciu pôdy (schopnosť zadržiavať vodu), podporuje klíčenie, rast a zvyšuje výnosy plodín (o viac ako 20 %). Dážďovky dokážu spracovať kompost za 4-násobne kratší čas ako treba na bežné kompostovanie. Živiny, ktoré vyzretý vermikompost obsahuje, sú pre rastliny stráviteľnejšie, až o 90 % lepšie vstrebateľné, zatiaľ čo z bežného kompostu dokážu vyťažiť len 50 % živín. Premenou najmä rastlinného záhradného či kuchynského odpadu pomocou dážďoviek získame to najlepšie prírodné hnojivo.

Nádoba na vermikompost musí byť nepriehľadná s otvormi na bočných stranách a drenážnou vrstvou na dne.
   Nádoba na vermikompost musí byť nepriehľadná s otvormi na bočných stranách a drenážnou vrstvou na dne. 

Dážďovky sa predstavujú

Zo 62 druhov u nás žijúcich dážďoviek môžeme v ornej pôde nájsť asi 18. Medzi najfrekventovanejšie patria dážďovka poľná (Aporrectodea caliginosa), dážďovka ružová (Aporrectodea rosea), dážďovka obyčajná (Lumbricus terrestris), dážďovka červená (Lumbricus rubellus), dážďovka dlhá (Aporrectodea longa) či dážďovky hnojová a kalifornská (Eisenia foetida, E. Andrei). Najmä posledné dve potrebujú pre život veľké množstvo organických zvyškov. Rýchlo sa množia, preto sa práve tieto dážďovky najviac využívajú na prípravu domáceho vermikompostu.

Domček pre dážďovky

• materiál
kompostér vyrobíme z nepriehľadnej debničky (dážďovky nemajú rady svetlo) s odklápacím vrchnákom, ktorý ochráni kompost pred vysušovaním a vínnymi muškami; nevyhnutnosťou sú prevzdušňovacie dierky v stenách debničky a drenážne otvory na jej dne, slúžiace na odtok prebytočnej vody; debnička môže byť vyrobená z dreva alebo plastu (lepšie sa čistí a je odolnejšia)

 plocha
plocha povrchu substrátu by mala byť čo najväčšia, lebo aktivita dážďoviek závisí práve od veľkosti povrchu; veľkosť povrchu závisí od množstva odpadu, ktorý vyprodukujeme za týždeň; na 1 kg odpadu treba asi 0,2 m2 plochy substrátu

 rozmery
vhodné rozmery môžu byť v pomeroch výška : šírka : dĺžka = 1 : 2 : 3

 umiestnenie
nádobu umiestnime na balkón, verandu, do dielne, garáže či pivnice; nesmie byť na priamom slnku, aby nedošlo k prehriatiu a vysušovaniu substrátu, no nesmie byť ani na mraze, preto ju na zimu premiestnime z balkóna dnu

 príslušenstvo
pod debničku treba umiestniť zbernú misu na prebytočnú vodu odtekajúcu z kompostéra

 1. spôsob vrstvenia
podstielka slúži na udržanie vlhkosti a zároveň je bydliskom dážďoviek; ukladá sa na dno kompostéra, môžeme použiť záhradnú pôdu, kompost, rašelinu, staré lístie, pokosenú zavädnutú trávu, posekanú slamu, hobliny, natrhaný a navlhčený papier; do tohto materiálu pridáme dážďovky a navrch len trochu posekaného organického odpadu, ktorý ihneď prekryjeme materiálom podstielky

 2. spôsob vrstvenia
na dierované dno položíme netkanú textíliu a na ňu asi 3 cm drenážnej vrstvy z kamienkov alebo keramzitu, pridáme hrubšiu vrstvu kvalitnej pôdy, na ňu dáme vrstvu potrhaného a navlhčeného papiera a navrch podstielku, ako je uvedené pri predošlom spôsobe, do ktorej pridáme dážďovky a kŕmny odpad, ten znovu prekryjeme podstielkou

vermikompost

Ako pomáhajú

Dážďovky by sme mohli charakterizovať ako požieračov pôdy, ale len pôdne minerály by na ich život nestačili. Ich potravou sú predovšetkým organické látky vytvorené rastlinami. Neživia sa však ohrýzaním korienkov rastlín, napokon, nemajú zuby.

Dážďovky vytvárajú v pôde množstvo chodbičiek a tak ju prevzdušňujú a umožňujú dýchať nielen sebe, ale aj koreňom rastlín. Zároveň podporujú žiaduce aeróbne procesy. Po závlahách a dažďoch zabezpečujú rýchlejší prienik vody ku koreňom rastlín, čím znižujú nebezpečenstvo zabahnenia pôdy a vznik povrchového prísušku. Korienky rastlín doslova vyhľadávajú dážďovkové chodbičky – uľahčujú im prenikanie do pôdy a zároveň v nich nachádzajú živné látky. Trus dážďoviek je totiž výborné prírodné hnojivo – akoby hnojili pôdu zvnútra. Z hlbších vrstiev vynášajú minerály do ornej vrstvy a hlbšie vrstvy zasa obohacujú o humusové zložky. Pretože v chodbičkách zostáva po dážďovkách veľa živín, rozmnožujú sa tu žiaduce mikroorganizmy a huby.

vermikompost
      Dážďovky vytvárajú v pôde množstvo chodbičiek, a tak ju prevzdušňujú.

Použitie vermikompostu

Črepníkové rastliny: na povrch substrátu nasypeme asi 5 mm vermikompostu, ktorý dopĺňame približne každé dva mesiace

Doma aj na záhrade

Pri kompostovaní s pomocou dážďoviek postupujeme trochu inak v domácich bytových podmienkach a inak v záhrade.

Klasické kompostovanie v záhrade je zamerané skôr na spracovanie väčšieho množstva odpadu, pričom sa vo fermentovanej hmote rozkladným teplom vytvorí teplota až 70 °C. Tá narúša a inaktivuje semená burín a likviduje prevažnú časť choroboplodných zárodkov. Dážďovky však takúto vysokú teplotu neznesú, preto musíme postupovať dvojfázovo. Najprv necháme v komposte klasickým spôsobom prebehnúť vyššie spomínanú tepelnú fázu a až po nej, po prehodení, prevzdušnení kompostu môžeme doň nasadiť dážďovky, ktoré dokončia proces dozrievacej mineralizácie.

V bytových podmienkach sa prvá – tepelná – fáza kompostovania prakticky nedá uskutočniť už len preto, lebo malý objem fermentovaného odpadu nedokáže vytvoriť takú vysokú teplotu. Vytvorí sa len čiastočne „predtrávená“ hmota pre dážďovky. Keďže nenastáva tepelnosterilizačný proces, musíme dážďovkám dávať len zdravé, nenahnité, neplesnivé a bezsemenné odpady, inak by mohol byť takýto biokompost nositeľom chorôb a infikovať hnojené rastliny. Domáce kompostovanie však zaberie menej miesta a je rýchlejšie.

Aj vaječnými škrupinami možno kŕmiť dážďovky.
     Aj vaječnými škrupinami možno kŕmiť dážďovky.

Dobrá rada
Odpad, ktorý trčí z podstielky alebo je veľmi veľký, začne skoro zapáchať alebo plesnivieť. Takéto časti treba z kompostéra ihneď odstrániť.

Spôsoby odberu

Kvalitný vermikompost má čiernu farbu, jemnú konzistenciu a vonia ako lesná pôda. Jeho vytvorenie trvá dážďovkám niekoľko týždňov. Odber hotového vermikompostu robíme niekoľkými spôsobmi.

Najjednoduchší spôsob odberu je opatrne zhora hrabličkami zhrabať vytvorenú vrstvu vermikompostu. Na to však dážďovky musíme vopred pripraviť: na 5 až 10 dní ich prestaneme kŕmiť zvrchu, trochu krmiva im na rôzne miesta zakopeme hlbšie do substrátu – dážďovky sa preň stiahnu z povrchu, opustia vrstvu, ktorú budeme odoberať. Tento proces urýchlime aj tak, že povrch substrátu v odkrytom kompostéri načas silno osvetlíme, čo dážďovky vyženie do hlbších vrstiev (neznášajú svetlo). Po odobratí vermikompostu musíme substrát – podstielku – znovu doplniť (pridáme záhradnú pôdu alebo kompost zmiešaný s hlinou), tak zakryjeme novú dávku nasekaného odpadu.

vermikompost

Pri druhom spôsobe najprv opatrne zhrnieme vytvorený kompost na jednu polovicu kompostéra a istý čas budeme kŕmiť dážďovky len na druhej polovici. Väčšina dážďoviek sa časom do nej presťahuje, vtedy môžeme z „opustenej“ polovice odobrať kompost. Voľné miesto doplníme novou podstielkou a začneme kŕmiť dážďovky len v tejto polovici kompostéra. Po presťahovaní sa dážďoviek do zakŕmenej polovice kompost z uvoľnenej polovice zase odoberieme. Toto opakujeme dookola.

Tretí spôsob odberu je zospodu. Vyžaduje si to však prispôsobenú konštrukciu kompostéra. Tento kompostér funguje nielen na princípe sústavného kŕmenia dážďoviek odpadom zhora, ale aj na sústavnom prekrývaní vždy novou podstielkou, s možnosťou sústavného odberu hotového vermikompostu zospodu. Toto zjednodušuje manipuláciu so spracovávaným materiálom a možno aj trochu zvyšuje množstvo získaného vermikompostu – o sústavnejšie pridávanú minerálnu zložku v častejšie dopĺňanej novej podstielke. Tento kompostér má vyššie bočné steny a stojí na štyroch nohách – takých vysokých, aby sa podeň zmestil fúrik, do ktorého hotový vermikompost padá. Dno kompostéra je vytvorené z pevného drôteného pletiva s okami s veľkosťou 5 cm. Tesne nad pletivom sú v kompostéri umiestnené dvoje posúvateľné zhrabovacie lišty v tvare „T“, ktorými spodnú vrstvu hotového vermikompostu (ich zasúvaním a vyťahovaním) uvoľňujeme, aby ľahšie padal do podloženého fúrika.

Posledným spôsobom je zakúpenie si hotového trojposchodového vermikompostéra.

Prihnojovanie: vermikompost nasypeme na povrch substrátu okolo rastliny.
      Prihnojovanie: vermikompost nasypeme na povrch substrátu okolo rastliny.

Čím kŕmiť dážďovky

Dážďovkám prospievajú najmä ľahšie stráviteľné zložky – skrojky z ovocia a zeleniny, zvyšky chleba, pečiva, nemastných cestovín, vylúhovaný čaj aj s vrecúškami, kávová usadenina (tú mimoriadne obľubujú), tráva, lístie (nie choré!), rozdrvené vaječné škrupiny, namočený roztrhaný papier.

Ťažšie stráviteľné sú drevité zložky ako hobliny, piliny, drevená a kôrová drvina.

Nevhodné sú kosti, mäso, ryby, mliečne výrobky, zvyšky mastných jedál, odpad s vyšším obsahom soli či zvyšky kontaminované chemickými látkami (šupky z citrusových plodov a banánov).

Pôdny edafón
                                    Pôdny edafón

Výluh z vermikompostu

Drenážnu tekutinu, zvanú tiež dážďovkový čaj, vytekajúcu zospodu vermikompostéra, zriedenú s vodou v pomere 1 : 1 až 10 (podľa citlivosti a nárokov daných rastlín), používame na prihnojovanie rastlín, a to počas vegetácie raz za dva týždne.

Účinnú hnojivú tekutinu získame aj tak, že hotový vermikompost zriedime s vodou v pomere 1 : 10, premiešame a necháme dva týždne lúhovať (brečku treba raz denne premiešať). Premiešaný a na dvojnásobok zriedený výluh používame tiež na prihnojovanie.

Prefiltrovaný výluh zriedený s vodou v pomere 1 : 10 až 50 môžeme použiť zasa na postrekovanie rastlín. Tak im zaistíme mimokoreňovú výživu a súčasne sa výrazne zvýši ich odolnosti proti hubovým chorobám a škodcom. Takto môžeme napríklad rajčiny pestované vo fóliovníkoch ochrániť pred hubovými chorobami, molicami či zabrániť praskaniu plodov. Okrem toho je takýto roztok vhodný aj na hydroponické pestovanie, no treba ho vymieňať každých 20 dní.

Otvormi na dne nádoby na vermikompost odteká prebytočná voda.
                          Otvormi na dne nádoby na vermikompost odteká prebytočná voda. 

Keď je dážďoviek veľa

Ak sa dážďovky majú u nás dobre, množia sa a je ich prebytok, môžeme ich využiť napríklad aj na založenie ďalšieho vermikompostéra, na obohatenie záhradného kompostu a záhradnej pôdy, prípadne môžeme nimi kŕmiť hydinu či ryby v jazierku.

Žeruchový test

Stupeň zrelosti kompostu môžeme sčasti posúdiť podľa jeho vône, ktorá pripomína lesnú pôdu. Presnejší obraz o zrelosti kompostu nám dá tzv. žeruchový test. Do jedného kvetináča dáme kompost, do druhého obyčajnú záhradnú zeminu. Oba vysejeme rovnakým množstvom semien žeruchy (alebo jačmeňa). Výsev zavlažíme a necháme za rovnakých podmienok vyklíčiť. Ak sú rastlinky v kvetináči s kompostom sýtozelené a hustejšie ako rastlinky vyrastené na zemine, tak je kompost dostatočne zrelý.

Žeruchový test Stupeň zrelosti kompostu môžeme sčasti posúdiť podľa jeho vône, ktorá pripomína lesnú pôdu. Presnejší obraz o zrelosti kompostu nám dá tzv. žeruchový test. Do jedného kvetináča dáme kompost, do druhého obyčajnú záhradnú zeminu. Oba vysejeme rovnakým množstvom semien žeruchy (alebo jačmeňa). Výsev zavlažíme a necháme za rovnakých podmienok vyklíčiť. Ak sú rastlinky v kvetináči s kompostom sýtozelené a hustejšie ako rastlinky vyrastené na zemine, tak je kompost dostatočne zrelý.
                                         Vermikompostér so spodným odberom

Žeruchový test

Stupeň zrelosti kompostu môžeme sčasti posúdiť podľa jeho vône, ktorá pripomína lesnú pôdu. Presnejší obraz o zrelosti kompostu nám dá tzv. žeruchový test. Do jedného kvetináča dáme kompost, do druhého obyčajnú záhradnú zeminu. Oba vysejeme rovnakým množstvom semien žeruchy (alebo jačmeňa). Výsev zavlažíme a necháme za rovnakých podmienok vyklíčiť. Ak sú rastlinky v kvetináči s kompostom sýtozelené a hustejšie ako rastlinky vyrastené na zemine, tak je kompost dostatočne zrelý.

Zopár rád navyše

• kŕmenie
potravu pridávame vždy len zhora, v hrúbke maximálne 5 cm, najlepšie posekanú na menšie kúsky, a ihneď ju zakryjeme podstielkovým materiálom; ďalšiu dávku odpadu pridáme o týždeň, keď tú predošlú dážďovky skonzumujú

• množstvo dážďoviek
závisí od množstva nami vyprodukovaného organického odpadu; ak denne vyprodukujeme priemerne 0,25 kg organického odpadu, budeme potrebovať na jeho spracovanie 0,5 až 0,75 kg dážďoviek; do 30-litrového kompostéra sa osvedčilo dať 300 dážďoviek

• osvetľovanie
po vložení dážďovky niekedy stále vyliezajú na povrch, pomôžeme si tak, že istý čas budeme povrch substrátu osvetľovať

• kde ich hľadať
dážďovky si môžeme objednať cez internet alebo si ich kúpime v rybárskych či teraristických potrebách, takisto ich môžeme nazbierať aj v záhrade pri prekopávaní pôdy

Využitie vermikompostu

Na balkóne

• pri výsadbe balkónových rastlín
vermikompost zmiešame so záhradnou pôdou v pomere 1 : 1, to platí aj pri bežných izbových rastlinách

 pri výseve semien
je vhodnejšie zmiešať vermikompost so záhradníckym substrátom a pieskom v pomere 1 : 1 : 3

V záhrade

• k zelenine a k okrasným a úžitkovým kríkom
ročne, najlepšie na jar, postačí dávka 2 až 3 l kompostu na 1 m2

• vysoké dreviny
na pôdach primerane zásobených živinami stačí hnojiť raz za dva roky, 3 až 4 l kompostu na 1 m2

• pridaním vermikompostu ku koreňom
vysádzaných kríkov i stromčekom zaistíme ich lepšie zakorenenie

Text: Ing. Jaroslav Pížl
Foto: archív autora, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. Soňa says:

  Dobry den,
  Rozumiem tomu správne,ze na výrobu vermikompostu mozem použiť aj našu domácu dazdovka obyčajnú?vsade píšu,ze práve tento druh nie je vhodný,ale ja by som nerada kupovala nepovinné druhý.
  Dakujem

  1. Miro says:

   zozente si hnojove a nie obycajne, tie by tiez mali stacit, Treba sa len prehrabav v hnoji a povyberat

 2. MARIA RADIMECKA says:

  DOBRÝ DEN!PROSÍM VÁS PORADTE MI KDE JE MOŽNÉ KUPIT VERNIKOMPOSTER?JA MÁM UŽ KAL.DAŽDOVKY 60KS.V KYBLI OD PRIMALEXU.PO 20DNOCH MUSIM ICH ROZTRIEDIT OD KOMPOSTU,ČO JE STRATA ČASU.TAK EŠTE RAZ VÁS BY POŽIADALA O ADRESU NA KOMPOSTR.

 3. Pavol Šaling says:

  Ja vyrábam t.z.v. pestovateľské vermikompostéry. Dá sa v nich dopestovať cca 40-50ks rastlín a zároveň slúžia na zhodnotanie organického odpadu.

 4. Renata Drackova says:

  Dobry, mozem poprosit o fotky ake kompostery mate ? Mame zahradu, tak by som to chcel aumiestnit tam. Dakujem

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.