prírodné hnojivá

Záhrada
Zmesi na zelené hnojenie

To, čo robí pôdu pôdou, sú všetky formy života, ktoré v nej žijú vo vzájomnej rovnováhe. Od najmenších mikroskopických organizmov až po rastliny, z ktorých máme potešenie alebo úrodu. Jedny bez druhých nemôžu existovať. Bez pôdneho života by bola pôda iba pieskom.

Aktuality
Výživa pre vinič

Špeciálné tekuté hnojivo HUMIX Bór kombinuje účinok bioaktívnych prírodných látok nevyhnutných pre výživu viniča hroznorodého so zastúpením bóru, makroživín a mikroelementov.

Kde sa diskutuje