najlacnejšie dreviny

Dvor a záhrada
Ako si urobiť terasu pri rodinnom dome?

Terasa patrí k dôležitým prvkom príjemného posedenia v záhrade. Požiadavkou majiteľky bolo navrhnúť terasu, ktorá by plnohodnotne dokázala zabezpečiť stolovanie najmenej pre štyri osoby a ktorá by bola priamo napojená na rodinný dom.

Zelenina a ovocie
image 33093 25 v1

Nie každý má záhradu, ale mnohí majú dobre osvetlenú terasu či balkón, kde sa dá okrem kvetov dopestovať aj chutné ovocie. Dnes už nemusíme ich rast surovo obmedzovať rezom, ako sa to robí pri bonsajoch. Vďaka šľachtiteľom si môžeme vybrať z drevín, ktoré dorastajú do menších tvarov a rozmerov. 

Aktuality
Najnovší Urob si sám! Aprílové vydanie v predaji! Čítajte: Záhradné jazierko

Rady, plány, postupy: umiestnenie, materiály na stavbu jazierok, plánovanie, postupY pri výstavbe. Jazierko do malej záhrady a úsporné kúpacie jazierko aj s potôčikom! Ostrovček v jazierku! Čo vysadiť k jazierku a čo do jazierka? Prinášame vám 10 najkrajších jazierkových rastlín, postup pri ich vysádzaní a návod na jarné naštartovanie jazierka!

Okrasná záhrada
Jednoduché oplotenie za nižšie náklady

Oplotenie vymedzuje a fyzicky chráni záhradný pozemok po obvode a vzhľa-dom na jeho dĺžku je to líniová stavba vždy finančne náročná. Oplatí sa preto popremýšľať ako ušetriť pri trvalom riešení alebo či možno využiť provizórne riešenie do času, kedy budeme mať dostatok prostriedkov na trvalú realizáciu.

Okrasná záhrada
Stromy a kríky ako solitéry v záhrade

Dôležitou vlastnosťou vegetácie v záhrade s obytnou funkciou je jej kompozičné priestorotvorné pôsobenie. V kontraste so zelenými plochami trávnika vytvárajú dreviny v skupinách, pásoch i jednotlivo hmoty, výrazné v priestore svojimi tvarmi, olistením, farbou a premenlivosťou počas roka. Pôsobenie dreviny je najvýraznejšie, teda hneď si ju všimneme, ak je umiestnená solitérne – stojí osamelo v trávniku alebo pred menej výrazným pozadím. Výber druhov do solitérneho postavenia je preto zvlášť dôležitý.

Stavebný materiál
oplotenie z uslachtilych materialov

Oplotenie patrí pre svoju dĺžku k najdrahším záhradným stavbám. Jeho návrh i zhotovenie by sme preto nemali zanedbať. Vnímame ho zvonka aj znútra. Líniová stavba trvalo ovplyvňuje atmosféru nášho záhradného priestoru.

Kde sa diskutuje