kontrola komínov

Vykurovanie
image 36969 25 v1

Pred zimou by si každý užívateľ kozuba, pece či kotla, odborne lokálneho spotrebiča na tuhé palivo, mal zaistiť revíziu, aby počas zimy nemrzol pre vlastnú nedbanlivosť. Zameriame sa hlavne na kozubové vložky, ktoré tvoria asi 70 % lokálnych spotrebičov na Slovensku.