Úvod komíny Stránka 2

komíny

Strecha
Správne napojenie dymovodu na komín.

Častým problémom býva prasknuté napojenie dymovodu na komín. Sopúch vo veľa prípadoch nevydrží zaťaženie, ktorému ho vystavia užívatelia alebo spotrebiče.

Vykurovanie
táborák

Trvalá udržateľnosť a ochrana klímy sú pre nás všetkých mimoriadne dôležité témy. Našou úlohou v roli výrobcov, ale aj zákazníkov, je prebrať zodpovednosť za to, ktoré zdroje energie používame a akým spôsobom ich využívame.

Strecha
komín

Komín je potrebné vyberať podľa spôsobu použitia, teda podľa typu spotrebiča, paliva a spôsobu prevádzky pripojeného zariadenia. Dôležité je aj umiestnenie komína v rámci dispozície domu.

Strecha
foto

Dnešné domy majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré dosahujú aj tým, že sú tesné. Preto sa výber komína dnes nezužuje na to aké spotrebiče naň chceme napojiť alebo akú výšku majú mať. Dnes riešime problém čo s komínom, aby náš dom zvládol blower door test, napojenie všetkých spotrebičov a pri tom všetkom bol aj bezpečný. A ak v dome plánujeme rekuperáciu, s nesprávnym výberom komína si ju môžeme nevedomky znefunkčniť.

Vykurovanie
image 50865 25 v1

Pri komínoch a tepelných spotrebičoch jedna z najdôležitejších vlastnosti je práve tesnosť. Od komína samozrejme očakávame tesnosť. Hľadíme na tesnosť vložky, ktorá v tom komíne slúži na odvod spalín. Tá je buď kovová alebo keramická. Kovová vložka v komínových telesách sa vyskytuje pri ich opravách. Takzvané vložkovanie je cestou k tomu ako pripraviť komín na nové palivo, alebo na nový spotrebič, alebo len jednoducho urobiť starý a teda nepoužiteľný komín na jeho bežné používanie.

Vykurovanie
image 46004 25 v1

Je vhodný pre tých, čo chcú mať v dobre zateplenom dome moderný a účinný sporák s rýchlym nábehom tepla. Jeho stavba patrí medzi najnáročnejšie práce! Remeselne aj dizajnérsky. Sporák má zvýšenú účinnosť, ušetrí miesto a má výtvarnú myšlienku.

Kde sa diskutuje