Blower door test
Zdroj: HELUZ

HELUZ ponúka zmeranie vzduchotesnosti obálky domu z tehál HELUZ pomocou Blower door testu

Predpokladom vyhotovenia stavieb s nízkou energetickou náročnosťou či priamo pasívnych domov je požiadavka na kvalitnú vzduchotesnosť obálky budovy.

Tu je možné zmerať pomocou Blower door testu, čo je metóda merania tesnosti stavieb pomocou tlakového spádu. Stavba, ktorá týmto testom úspešne prejde a dosiahne hodnotu výmeny max. 0,6 h-1, splní jednu z podmienok pre označenie za pasívnu a jej investor môže požiadať o dotácie. Spoločnosť HELUZ novo ponúka vykonanie tohto merania individuálnym stavebníkom stavajúcim z tehlového systému HELUZ kdekoľvek v republike.

„Aby spoločnosť HELUZ mohla zákazníkom ponúknuť čo najkompletnejšie služby, obstarala merací komplet pre Blower door test, ktorým je možné vzduchotesnosť obálky budovy a teda energetickú náročnosť domu merať. Môžeme s touto technikou prijať na miesto stavby a vykonať meranie prievzdušnosti obálky budovy (dokončenej hrubej stavby alebo prevádzkového stavu budovy), nájsť prípadné netesnosti a vystaviť protokol o vykonanom kontrolnom meraní,“ predstavuje novú službu Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva spoločnosti HELUZ.

Blower door test meria množstvo unikajúceho vzduchu

Na výsledkoch Blower door testu závisí možnosť získať označenie pasívna stavba a teda aj dotáciu. Ide o metódu merania tesnosti stavieb pomocou tlakového spádu. Cieľom je zmerať prievzdušnosť alebo vzduchotesnosť obálky objektu podľa ČSN EN ISO 9972. Zariadenie sa skladá z ventilátora, ktorý je najčastejšie osadený v ráme dverí v obvodovej stene. Jeho spustením sa vytvára podtlak aj pretlak pri rozdiele 50 Pa. Takto je možné zistiť, koľko vzduchu uniká z interiéru do exteriéru a naopak.

„Zhotovenie stavby vo vzduchotesnom režime tak, aby splnila Blower door test, nám pomáha dosiahnuť požadovanú úsporu nákladov na vykurovanie. Nejde ale pochopiteľne o nutnosť dosiahnuť úplnú vzduchotesnosť, norma určitú výmenu vzduchu povoľuje. V technickej reči povedané, pri pretlaku/podtlaku 50 Pa je povolená výmena maximálne 60 % objemu vzduchu v interiéri za jednu hodinu. Z toho je odvodená hodnota n50 < 0,6 h-1. pokračuje Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva predaja spoločnosti HELUZ.

Pri tehlovom dome plní funkciu vzduchotesnej vrstvy riadne omietnuté murivo

V prípade murovaného domu z tehlových blokov môžeme za vzduchotesnú vrstvu na splnenie hodnôt Blower door testu bezpečne považovať riadne omietnuté murivo. Už v projekčnej časti je potrebné mať vyriešené, kadiaľ táto vrstva povedie. Znamená to takisto dodržať dôsledné remeselné spracovanie tejto vrstvy, čo prináša požiadavku na istú časovú, ale aj precíznu remeselnú náročnosť pri riešení detailov styku nadväzujúcich konštrukcií. Množstvo týchto detailov je v systéme HELUZ vyriešených a je samozrejme stavebníkom k dispozícii. Dôležité je tiež použiť vhodné tesniace pásky a tmely tam, kde vzduchotesnú funkciu vnútorná omietka plniť nebude.

Blower door test
Blower door test merania Zdroj HELUZ 2 | Zdroj: HELUZ

Metóda „B“ ešte umožní opraviť zanedbané netesnosti

V priebehu stavby preto norma stanovuje metódu „B“, ktorá sa vykonáva v čase, keď je síce už obálka budovy dokončená, ale je stále možný prístup k tejto vzduchotesnej vrstve. Tú je možné, v prípade detegovania netesností, ešte opraviť. Aby sme kontrolné meranie mohli vôbec vykonať, je nutné stavbu na testovanie pripraviť. S použitím dočasných tesniacich pások a tmelov uzavrieme kanalizáciu, dymovody, vzduchotechniku, otvory TZB, zavrieme aj okná. Meranie samotné potom prebieha prakticky totožne ako meranie konečné s tým rozdielom, že počas neho sa sústredíme na tesnosti najmä v miestach nadväznosti konštrukcií.

Kde môže mikronanometer odhaliť nežiaduce prúdenie vzduchu

Ukážky z merania metódou „B“ v čase, keď dom ešte nemal vonkajšie omietky a bola vyhotovená iba hrubá podlaha. Ostatné inštalácie a priechody boli vyhotovené a utesnené. Pomocou mikronanometra detegujeme postupne všetky miesta nežiaduceho prúdenia vzduchu, ako je vidieť na obrázkoch nižšie:

Blower door test
Nedôsledne zhotovený styk vnútornej omietky v rohu okna. Pri meraní je vidieť pomerne výrazné prúdenie vzduchu. | Zdroj: HELUZ
Blower door test
Problematické miesto napojenia priečky na obvodovú stenu v mieste inštalácie priechodov pri hrubej podlahe. Opäť lokálna záležitosť s nežiaducim prúdením vzduchu. | Zdroj: HELUZ
Blower door test
Netesnosť sa často objavuje aj pri oknách. Na obrázku vidíme výrazné prúdenie vzduchu v zle utesnenom mieste styku okenného rámu a parapetu. | Zdroj: HELUZ
Blower door test
Častý problém je netesnosť osadenia škatule zásuviek. Pri výbere zásuvky je potrebné voliť tú, ktorá je určená pre pasívne domy. Táto zásuvka je osadená vzduchotesnými priechodkami na káble. | Zdroj: HELUZ
Blower door test
V dôsledku „pokrčenia“ fólie vzniká netesnosť v mieste spoja fólie s páskou. Páska celým svojím povrchom celkom neprilieha k fólii a dostatočne netesní. Aj takýto detail má svoj vplyv na vzduchotesnosť objektu. | Zdroj: HELUZ
Blower door test
Ďalší obrázok ukazuje absenciu vnútornej omietky. Prúdenie vzduchu medzerami v primurovke z plynosilikátu bolo cítiteľné už aj rukou. | Zdroj: HELUZ
Blower door test
Ostenie jednotlivých priečok sa odporúča zatrieť lepidlom alebo omietnuť. Zabránime tým prípadnému nekontrolovanému prúdeniu vzduchu v miestach voštín tehál zo vzduchotesného priestoru do priestoru za vzduchotesniacou rovinou. | Zdroj: HELUZ

 

 

 

 

 

 

 

www.heluz.sk 

ZDROJ PR článok spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje