Akých chýb sa často dopúšťajú stavebníci pri hydroizolácii?

13.07.2016
13.07.2016 (10)
Akých chýb sa často dopúšťajú stavebníci pri hydroizolácii?

Prvou otázkou pri hľadaní chyby je, či sa pri výstavbe dodržali všetky technické parametre a postupy uvedené v projekte. Tento projekt sa volá realizačný. V projekte na stavebné povolenie však nie sú uvedené všetky detaily, ktoré je nutné dodržať. Pri individuálnej výstavbe je to obzvlášť dôležité.

Hydroizolácia stavby

DLAŽBA PRI FASÁDE
Na fasáde je zjavne poškodená hydroizolácia, čo bolo spôsobené položením zámkovej dlažby až na fasádu. Pri stene ešte chýbala aj kupolková fólia. 

Hydroizolácia stavby

ZLE UROBENÁ HYDROIZOLÁCIA
Spodná ležatá izolácia bola pod úrovňou terénu bez zahnutia smerom nahor, čo spôsobovalo zatekanie do objektu. Taktiež soklová časť fasády bola pod úrovňou chodníka. 

Hydroizolácia stavby

OMIETKA V STYKU S TERÉNOM
obyčajná hydroizolácia a obyčajná omietka na úrovni alebo pod úrovňou terénu je jednou zo základných chýb na stavbe.

Hydroizolácia stavby

CHODNÍK PRI FASÁDE
Styk chodníka a fasády je najhoršie riešenie. Betón neprepúšťa vodu (pri odparovaní) a zadržiava vlhkosť, ktorá sa nám jednoznačne objaví na fasáde. 

Hydroizolácia stavby

TEPELNÁ IZOLÁCIA I
Spôsob lepenia tepelnej izolácie pod úrovňou terénu je presne špecifikovaný. Spodná izolácia by mala byť dobre pripevnená. 

Hydroizolácia stavby

TEPELNÁ IZOLÁCIA II
Spodná izolácia už bola raz prelepovaná pričom došlo k strhnutiu hydroizolačného povlaku. Tepelnú izoláciu treba montovať v jednej rovine. 

Hydroizolácia stavby -

VODA STEKÁ K DOMU
Tu je jasný príklad, prečo je nutné odvádzať vodu od stavby. Vlhkosť uvoľnila hydroizoláciu a nepomohlo ani jej 6 vrstiev! Hydroizolácia je pod úrovňou chodníka. 

Hydroizolácia stavby

NEODBORNÁ MONTÁŽ
"Odborné" práce pri montáži hydroizolácie – zvislej – je vidieť aj zvnútra v pivnici, kam zatekalo a došlo k poškodeniu omietky. 

Text a foto: Mario Ondrejka, ech-cm.sk
Zdroj: časopis Urob si sám 6/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Reklama