Založenie stavby PORFIX

pórobetón
Zdroj: PORFIX - pórobetón

PORFIX – pórobetón, a.s. ponúka koncovým zákazníkom, ktorí odobrali aspoň 31,5 m3 materiálu PORFIX, službu založenie stavby zadarmo svojimi zakladacími majstrami. Služba spočíva v založení rohov stavby a zlomových miest - približne 20tich tvárnic prvého radu, na ktorých majstri predvedú, ako s materiálom pracovať. V prípade záujmu vás zaškolia, ako zaobchádzať s materiálom, ako ho opracovať na požadovaný rozmer alebo tvar. Vysvetlia, ako postupovať pri murovaní, omietaní, či kladení stropu. Odporučia vám optimálne riešenia technických a konštrukčných detailov.

Ak ste materiál kúpili, alebo jeho kúpu plánujete, a už viete, že založenie stavby sami nezvládnete a chcete ju objednať, použite kontakty na našej webovej stránke. Založenie stavby je vhodné objednať aspoň dva týždne pred plánovaným termínom a stavbu pripraviť. Palety s materiálom PORFIX môžete vyložiť aj priamo na základovú dosku. Pamätajte však, že majstri pri založení stavby musia premerať nielen dĺžky, ale i uhlopriečky medzi jednotlivými rohmi a zlomovými miestami.

Príprava pred murovaním

Jednou z kľúčových fáz celej výstavby je príprava základov. Dôležité je ich správne vytýčenie, ale aj vyhĺbenie a vybetónovanie základovej dosky, resp. základových pásov do vodorovnej plochy. Dobre pripravené základy ovplyvnia celú stavbu. Ich nepresnosti sa v ďalších fázach len ťažko vyrovnávajú a znamenajú navýšenie nákladov. Keď sú základy dostatočne vyzreté, môžete nalepiť hydroizoláciu. Po nalepení hydroizolácie začíname murovať. Pre rýchlosť murovania je dôležité správne založenie stavby.

Založenie stavby

Samotné založenie spočíva v presnom pôdorysnom zameraní stavby podľa výkresovej dokumentácie. Postupujeme tak, že tvárnice najskôr na sucho bez malty položíme na zaizolovanú základovú dosku do rohov stavby a na jej zlomové miesta a zistíme výškové rozdiely v jednotlivých rohoch. Pomeriame strany a uhlopriečky, a urobíme korekcie, aby stavba nebola kosouhlá. Pozíciu tvárnic naznačíme ich obkreslením.

zalozenie
Zdroj: PORFIX – pórobetón

Až potom tvárnice v rohoch a na zlomových miestach ukladáme do vápenno-cementovej zakladacej malty. Výškové osadenie kontrolujeme pomocou laserovej vodováhy alebo nivelačným prístrojom. Po výškovom osadení rohov znovu skontrolujeme dĺžky strán a uhlopriečok.

pórobetón
Zdroj: PORFIX – pórobetón
pórobetón
Zdroj: PORFIX – pórobetón

Potom ukladáme ďalšie tvárnice prvého radu. Ukladanie prvého radu do vápenno-cementovej malty umožní korigovať prípadné malé výškové nepresnosti základov.

založenie
Zdroj: PORFIX – pórobetón
pórobetón
Zdroj: PORFIX – pórobetón

Ak pri murovaní používate hladké tvárnice (aj rezané a rohové), spájajte ich na zvislých plochách pomocou lepidla PORFIX. Pri použití tvárnic s perodrážkou a kapsou lepidlo na zvislú stranu nenanášajte, pretože zvislý spoj je suchý. Lepidlo PORFIX od nás teraz získate ku každej palete materiálu výhodne, informujte sa vo svojich stavebninách.

pórobetón
Zdroj: PORFIX – pórobetón

Na obvodové múry odporúčame použiť tvárnice PORFIX Premium s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Veľkou výhodou pórobetónu v porovnaní s dierovanými murovacími materiálmi je, že je to homogénny materiál, v ktorom sa teplo šíri rovnako všetkými smermi. Pri PORFIXe nedochádza k takzvanému komínovému efektu, kde studené sálanie zo základov ochladzuje spodné rady tehál obvodových múrov.

Všeobecné pokyny pre murovanie

Murujte pri teplote ovzdušia +5 °C. Na murovanie odporúčame použiť lepidlo PORFIX. Orientačná spotreba lepidla je 17 kg na m3 muriva pri tvárniciach s perodrážkou a kapsou a 20 kg na m3 pri hladkých tvárniciach. Lepidlo zamiešajte podľa návodu uvedeného na obale na homogénnu hmotu. Lepidlo nanášajte na spojované plochy tvárnic zubovou naberačkou rovnomerne vo vrstve 2 – 3 mm. Priečkovky hrúbky 75 mm používajte len na konštrukcie primerané tomuto materiálu.

pórobetón
Zdroj: PORFIX – pórobetón

Kontakt: www.porfix.sk

FB, IG, YT: @porfixczsk

Zdroj: PR článok PORFIX – pórobetón, a.s.