Čo nepodceniť pri nových parapetoch?

nové okná v byte
Zdroj: isifa/Shutterstock

Na jar sme vymenili staré okná za nové. Majú nám prísť dorobiť ešte parapety. Na čo by sme si mali dať pozor? Simona, Bánove nad Bebravou

arapety často podceňujeme, ale výsledkom nedostatočne či nevhodne riešenej tepelnej izolácie je tepelný most pod parapetnou časťou okna a premŕzanie v tejto časti počas zimných mesiacov. Už pri návrhu montáže okna treba zvoliť vhodné riešenie pre konkrétny prípad, a to tak, aby sa zabezpečila dostatočná tepelná izolácia spodnej pripojovacej škáry (napr. extrudovaný polystyrén umiestnený po celej šírke parapetnej časti, špeciálne podkladové profily s vysokou izolačnou schopnosťou a pod.).

Výšku podkladového profilu okenného rámu treba zvoliť tak, aby sa pod parapetom mohla umiestniť tepelná izolácia a hydroizolácia a aby sa mohol zabezpečiť minimálny spád hornej plochy parapetu od okna.
Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu.

Hĺbka vnútorného parapetu by mala byť zvolená tak, aby výrazne nepresahovala cez radiátor umiestnený pod oknom a nebránila tak prúdeniu vzduchu v zimnom období.

Presah prednej hrany vonkajšieho parapetu musí byť min. 30 mm a odporúčaný sklon by mal byť viac ako 3°.
Ukončenie parapetu na boku ostenia treba realizovať tak, aby voda nezatekala pod parapet a nepoškodila sa omietka. Zároveň je potrebné myslieť na tepelnú rozťažnosť parapetu.

Na montáž prefabrikovaných kovových alebo plastových parapetov sa používajú systémové koncovky, ktoré bezpečne odvedú vodu a zabránia zatečeniu pod parapet. Pri klampiarsky realizovaných parapetoch treba bočný lem vhodne utesniť k osteniu, napríklad akrylátovým alebo polyuretánovým tmelom pri zohľadnení možnej tepelnej dilatácie parapetu.

Text: Andrea Dingová v spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.