montaz stresneho okna
Galéria (14)

Montáž strešného okna

Podkrovia získavajú potrebné osvetlenie niekoľkými spôsobmi – cez vikiere alebo špeciálne okná zabudované v šikmine strechy. Rozhodujúcim argumentom pri výbere strešného okna je, že do podstrešných priestorov vpúšťajú viac svetla.

Galéria

plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
Ako ušetriť
Na optimálnu tepelnú izoláciu by mal byť plášť budovy podľa možností hladký a bez odstávajúcich stavebných prvkov. Výčnelky a vikiere zväčšujú povrch, a teda aj odvádzanie tepla von. Pri dobrých strešných oknách sú tepelné straty podstatne menšie.

UROB SI SÁM
čas: 2 dni
náklady: 300 až 600 € / okno
obdobie: najlepšie v lete

 KONTROLNÝ ZOZNAM

Materiál
► strešné okno
► sponky
► klince
► skrutky
► oceľové spojovacie prvky
    na výmenu krokvy
► podstrešná fólia
    alebo hotový golier
► obojstranne lepiaca páska
    na lepenie fólie
Náradie     
► nôž (orezávač)
► elektrická alebo ručná píla
► elektrická vŕtačka
► skrutkovač
► tesárske kladivo
► sponkovačka
► uhlovú brúsku
    na dorezanie škridly
► bežné náradie

  PRACOVNÝ POSTUP

  
1. Kývavé okno
Jedným zo základných vyhotovení je kývavé strešné okno, ktoré sa ovláda úchytkovou lištou umiestnenou spravidla v hornej časti okenného krídla. Vďaka otáčaniu okolo stredovej osi ho možno ľahko čistiť.
2. Výklopné okno
Výklopné okno má výhodu v tom, že sa vyklápa smerom von, a tak celý okenný otvor ostáva voľný. Kľučka na ovládanie je umiestnená v dolnej časti. Okno môže byť pootvorené aj za dažďa. 
  
3. Fólia
Po kúpe a dopravení okna na miesto montáže začneme s prípravou na montáž. Najprv musíme v strešnej konštrukcii zhotoviť vhodný otvor. Preto odstránime sadrokartónové dosky, fólie a tesnenia. 
4. Laty
Na vonkajšej strane strešného plášťa odstránime škridly a potom prepílime strešné laty. Pri profilovanej strešnej bude potrebné medzi spodným rámom okna celého radu škridiel ponechať medzeru 10 cm.
  
5. Krokvy
Ideálne je, ak sa okno zmestí medzi dve susedné krokvy a na okrajoch ešte ostáva medzera 2 až 3 cm. V iných prípadoch musíme prepíliť aj krokvu (krokvy) a vykonať tzv. tesársku výmenu (odrezaného kusa) krokvy. 
6. Tesárska výmena
Priečne kusy a spoje upevníme kolíkmi s dĺžkou 120 mm. Priečne spoje zafixujeme ­kovovými uholníkmi. Rovnakým spôsobom namontujeme ohraničujúce krokvy na bočných stranách. 
  
7. Krídlo
Na jednoduchšiu montáž vyberieme krídlo okna. Zasklenie okna je dosť ťažké, takže sa nám s prázdnym rámom bude oveľa lepšie manipulovať.
8. Uholníky
Najprv pripevníme montážne uholníky na rám okna. Montážne uholníky sa umiestňujú k rohom okna, prípadne v strede dlhších strán. Až potom umiestnime rám okna na latovanie. 
  
9. Vyrovnanie
Okno položíme do zhotoveného otvoru na strešné laty. Do rámu vložíme krídlo. Vyrovnanie rámu v rovine strechy má vplyv na správne otváranie a zatváranie okna. Je dôležité nastaviť priebeh škár medzi ostením a krídlom okna.
10. Skrutkovanie
Krídlo vyberieme. Montážne uholníky pripevníme dlhými skrutkami k strešným latám. Na vyrovnanie rámu v rovine strechy môžeme pod uholníky v rohoch podložiť špeciálne plastové montážne kliny.

11. Golier
Na okno prisponkujeme hydroizolačný golier, prípadne golier vytvoríme pomocou podstrešnej fólie. Dôležité je umožniť odvádzanie vody nad oknom odtokovým žliabkom. Potom na okno nasadíme lemovanie a krycie diely (krycí rám). kresby: BauMax


Baumax radí

Na optimálne osvetlenie priestoru musí sklená plocha tvoriť minimálne 10 % podlahovej plochy. S viacerými menšími oknami dosiahneme lepšie rozdelenie svetla ako s jedným veľkým.

Baumax radí
Horná hrana okna má byť približne 2 m nad podlahou. Spodná hrana je pri kývavom okne zvyčajne 90 cm nad podlahou.


V spolupráci s Baumax-om

Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Zdroj: časopis
Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o. –>

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

montaz stresneho okna
Galéria (27)

Montáž strešného okna

Strešné okno musí vyhovovať mnohým požiadavkám: okrem základných funkcií (presvetlenie, vetranie a výhľad) musí odolať všetkým klimatickým vplyvom a dobre izolovať proti chladu, teplu, vlhkosti i hluku. Z týchto dôvodov musíme strešné okno dokonale pripojiť na každú vrstvu strešného plášťa.

Galéria

Veľkosť a rozmiestnenie
Veľkosť a počet strešných okien vyberáme tak, aby plocha zasklenia bola približne 10 % z plochy podlahy miestnosti, pričom zohľadníme jej účel (obytné miestnosti viac svetla, šatníky, kúpeľne, WC a komunikačné priestory menej). Čím nižší je sklon strechy, tým dlhšie okno môžeme použiť. Pri strmých strechách môžu byť okná kratšie, ale ich počet musí byť vyšší, aby sme dodržali podmienku presvetlenia. Okná sa do krovu osádzajú jednotlivo alebo sa združujú do tzv. kombi zostáv. Vhodné je použiť združenie okien do dvojíc vedľa seba tam, kde potrebujeme viac svetla.

Rozmery a krokvy
Nie vždy sa podarí vyrobiť a namontovať okná s takými rozmermi, aké si predstavujeme. Väčšina výrobcov totiž vyrába strešné okná v rozmerových sériách. Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje výber okna, je svetlá vzdialenosť krokiev. Najlepšie ju zistíme odkrytím strešnej krytiny (ak montujeme okná do existujúcej strechy), resp. pri rekonštrukcii strechy. Mala by byť o 6 cm väčšia ako šírka okna. Pre okno so šírkou 78 cm (najpoužívanejší rozmer) je vhodná vzdialenosť krokiev 84 cm. Medzeru so šírkou 3 cm na každej strane okna medzi rámom a krokvou neskôr treba vyplniť tepelnoizolačným materiálom. Ak vzdialenosť medzi krokvami nevyhovuje šírke okna, svetlú vzdialenosť zmenšíme alebo zväčšíme špeciálnym postupom, tzv. tesárskou výmenou.

Výška okna a nadmurovka
Výška okna je limitovaná výškou stropu (nad oknom), resp. výškou nadmurovky (pod oknom). Tieto rozmery ľahko zistíme priamo z interiéru bez odkrývania strešného plášťa.

Nadmurovka by mala byť 80 až 100 cm vysoká (zodpovedá 2 – 3 radom tvárnic a 20 – 25 cm vysokému betónovému vencu). Stavebníci chcú pri stavbe podkrovia získať viac miesta a k nadmurovke často pridajú ešte dva rady tvárnic. Až po osadení krovu sa ukáže, že spodná hrana okna je vo výške 160 cm nad podlahou a z miestnosti je nedostatočný výhľad. Nižší ľudia s ním nemôžu manipulovať (otvárať, zatvárať, sťahovať rolety, čistiť a pod.). Chyba je prakticky neodstrániteľná, lebo prerušiť betónový veniec nemožno, narušila by sa statika budovy. Stav možno trocha vylepšiť posunutím okna takmer nad vonkajšiu hranu betónového venca prerušením pomúrnice. Pomúrnicu medzi krokvami pod oknom vypílime a dodatočne ukotvíme k vencu. Tento spôsob zníženia výšky môžeme použiť aj pri oknách, ktoré „sú v norme“. Znížime výšku okna, získame priestor na preklopenie okenného krídla pri jeho umývaní a miesto pre izbové kvety či iné interiérové doplnky. Parapetnú dosku však musíme odsadiť od okna, aby bola zabezpečená cirkulácia teplého vzduchu okolo okennej tabule.

Okno vybalíme a do strechy po odstránení strešnej krytiny vyrežeme otvor potrebnej veľkosti.Pri odlišnej svetlej vzdialenosti krokiev od šírky okna pomôže tzv. tesárska výmena.Okno vyberieme z rámu.
Podľa návodu určíme miesto na pripevnenie uholníkov.Uholníky primontujeme k rámu okna.Podľa návodu zhotovíme tepelnoizolačný rám okna.
Izolačný rám umiestnime do pripraveného otvoru v streche.Do izolačného rámu vložíme drevený rám okna a pripevníme ho skrutkami najprv v spodnej časti.Upevnenie rámu okna v hornej časti
Na bočnej strane okno pripevníme k strešnej konštrukcii pomocou bočných montážnych uholníkov.Sponkovačkou pripevníme k oknu a k latovaniu golier z podstrešnej fólie.Detail upevnenia podstrešnej fólie v spodnej časti
Spojenie pôvodnej podstrešnej fólie s rámom okna môžeme vykonať aj pomocou štyroch pásov fólie rezmi tvaru Y a sponkovaním.Nad vrchnú časť okna pripevníme odvodňovací žliabok.Detail napojenia odvodňovacieho žliabka
Pristúpime k montáži lemovania. K oknu pripevníme najprv spodný lemovací dielec.Pokračujeme montážou bočných dielcov lemovania.Hornú časť lemovania montujeme až nakoniec.
V hornej časti lemovanie ukončíme montážou krycích dielcov rámu.Na reze strešnou konštrukciou si všimnime zateplenie rámu (žlté „plásty“), napojenie sivej poistnej hydroizolačnej (tzv. podstrešnej) fólie k rámu okna a čiernu strešnú krytinu so žltým tesniacim pásom pri ráme okna.Plisovanú manžetu vytvarujeme a k oknu podokladáme kusy krytiny potrebnej veľkosti.
Z vnútornej strany podkrovia v okolí okna odstránime nosné profily. Pri osteniach doplníme tepelnú izoláciu.Po parotesnom spojení všetkých dielcov parotesnej fólie (parozábrany) lepiacou páskou môžeme pristúpiť k montáži ostenia.
 
Detaily pri úprave ostenia okna zabezpečíme jednoducho, a pritom precízne, prefabrikovaným ostením.Hotové strešné okno. 


Súvisiace normy

Aby z okna bol dobrý výhľad aj v sede, mala by byť spodná hrana okna vo výške do 110 cm (šikmé steny sa budú začínať vo výške okolo 1 m). Na okná sa vzťahuje norma STN 734301 s názvom. Budovy na bývanie (aktualizácia 1. júna 2005). Určuje minimálnu výšku okna 60 cm  a maximálnu výšku 120 cm. Horná hrana okna je vo výške 190 – 220 cm. Umožňuje aj pri kyvných oknách pohodlnú manipuláciu pomocou hornej ovládacej rukoväte. Výška osadenia sa meria v mieste napojenia ostenia na strešné okno. Výška optimálneho výhľadu sa posudzuje podľa spodnej hrany zasklenia.

Napojenie strešného plášťa

Zrealizovať napojenie si vyžaduje starostlivú prácu. Výrobcovia okien však ponúkajú montážne systémové doplnky, ktoré uľahčujú montáž a umožňujú urobiť ju presne a spoľahlivo.

Strešná krytina
Problematickosť dodatočnej montáže závisí aj od typu strešnej krytiny. Najjednoduchšia je práca s maloformátovou skladanou strešnou krytinou, ako je pálená či betónová škridla. Odkrývanie plochej skladanej krytiny je zložitejšie (eternit, šindeľ, plech a pod.), lebo vo väčšine prípadov potrebujeme použiť náradie, niekedy aj špeciálne. Najprácnejšia je demontáž okna pri drážkovanej (falcovanej) plechovej krytine, konkrétne pri staršom pozinkovanom plechu. Nevyhnutne si vyžaduje prítomnosť špecialistu – klampiara.

Keďže rám strešného okna je z vonkajšej časti oplechovaný, krytinu nesmieme ukladať tesne k oplechovaniu strešného okna, ale ju odsadíme na predpísanú vzdialenosť. Zvyčajne je to 3 – 6 cm od bočných strán okna, resp. 6 – 15 cm od horného oplechovania okna. Pri skladanej krytine dbáme na dostatočnú veľkosť jednotlivých prvkov. Menšie prírezy z tvrdej skladanej (betónovej, keramickej či plechovej) krytiny by sa mohli posunúť pôsobením vody, snehu alebo vetra, resp. padnúť zo strechy. Je nutné pripevniť ich k streche klincom. Ak správne namontujeme krytinu, ani pri prudkom daždi nehrozí zaplavenie okna, ale voda bude okolo neho plynulo obtekať.

Poistná hydroizolačná fólia
Táto tzv. podstrešná fólia, ktorá pokrýva celú plochu strechy, je akousi poistkou proti vode, ktorá by mohla preniknúť pod strešnú krytinu v prípade metelice alebo náporového dažďa. Z vrchnej strany musí byť vodotesná a zospodu prepúšťa vodnú paru, čím umožňuje vetrať nižšie uloženú tepelnú izoláciu. Čo sa deje pri osádzaní okna? Do fólie vyrežme otvor zodpovedajúci veľkosti okna, a to takým spôsobom, aby sme fóliu mohli k nemu pripojiť. Vytiahneme ju na rám strešného okna a zo všetkých štyroch strán ju prisponkujeme. Rohy utesníme. Z vhodného kusa podstrešnej hydroizolačnej fólie vystrihneme štyri pásy a prisponkujeme ich k štyrom stenám rámu. Pásy upravíme tak, aby každý svojou dĺžkou o 30 cm presahoval priľahlé rohy rámu. Rohy rámu upravíme špeciálne rozrezanými a preloženými pásmi tak, aby vznikla vodonepriepustná vrstva. Pri osádzaní pásov na streche sa postupuje zdola nahor, t. j. spodný okraj sa izoluje ako prvý. Ak je na streche skladaná krytina, po inštalácii pásov musíme rezom tvaru Y rozrezať pásy a obaliť jednotlivé laty v okolí strešného okna. V hornej časti nad oknom fóliu šikmo rozrežeme a upevníme pod drenážny žliabok.

Iný spôsob utesnenia s použitím tzv. hydroizolačného goliera je oveľa jednoduchší a spoľahlivý, golier však treba kúpiť. Goliere sa vyrábajú podľa veľkostí strešných okien. V rohoch sú zvárané, a preto sú celkom vodotesné. Zvlnené okraje umožňujú bezproblémové obalenie latovania v blízkosti rámu okna. Fólie na výrobu týchto golierov majú podobné vlastnosti ako podstrešné fólie, takže sú v smere interiér – exteriér paropriepustné. Všetky spoje na golieri zaručujú vysokú spoľahlivosť a okrem toho ich použitím ušetríme veľa času.

Tepelná izolácia
Tesné spojenie rámu okna a tepelnej izolácie je dôležité pre zachovanie tepelnoizolačných vlastností celej strechy. Nedoliehajúca izolácia by sa mohla prejaviť vlhnutím, ba až námrazou na ráme okna z interiérovej strany. Preto medzi rám okna a najbližšiu krokvu vkladáme pásy minerálnej vlny. Týmto spôsobom možno okolie rámu dobre tepelne zaizolovať. Musíme to robiť precízne, aby v konštrukcii nevznikli tepelné mosty. Podstatne spoľahlivejší, rýchlejší a cenovo náročnejší spôsob ponúkajú výrobcovia strešných okien. Odporúčajú použiť hotové zatepľovacie rámy. Vyrobené sú z tvrdeného polyuretánu, ktorý má nízku tepelnú vodivosť, dostatočnú pevnosť a dlhodobú tvarovú stálosť. Zateplenie okna s montážnym izolačným rámom je presné, spoľahlivé a prakticky celkom eliminuje vznik chýb zapríčinených nesprávnou montážou.

Parozábrana
Parozábranu tvorí parotesná fólia (z plastov, hliníka…). Bráni vnikaniu vodnej pary z obytných miestností do tepelnej izolácie strešného plášťa. Prevlhnutá izolácia stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Pretože osadením okna sa fólia preruší, treba ju parotesne napojiť na rám okna. Platí tu jednoduchá zásada: fóliu vlepíme do drážky na ráme strešného okna, kde ju následne pritlačí namontovaný sadrokartónový obklad, ktorý sa bežne používa na vytváranie šikmých podhľadov či obkladov stien podkrovia. Na materiáli podkladu pritom nezáleží, môže byť hoci aj z dreva. Spoje fólie a rámu by mali byť vzducho-, resp. aspoň parotesné. Aj malý zanedbaný otvor s priemerom 2 – 3 mm môže zapríčiniť dlhodobé vlhnutie strešného plášťa, ktorý nemôžeme vizuálne kontrolovať. Vlhké prostredie plášťa podporuje vznik a rast plesní. Z tohto dôvodu výrobcovia ponúkajú parozábrany presne „šité“ na mieru okna. Znižujú vznik chýb zapríčinených pri montáži, naopak, zvyšujú spoľahlivosť utesnenia.

Ostenia
Vnútorné plochy otvoru v stene sa nazývajú ostenie. Hovoríme teda o dverovom či okennom ostení, niekedy (nesprávne) o špaletách. Strešné okná majú špecificky tvarované ostenie, ktoré umožňuje dobrý výhľad a prúdenie vzduchu okolo okenného skla, aby sa nerosilo. Vrchná plocha je vodorovná, zatiaľ čo spodná plocha môže byť zvislá (to je odporúčané riešenie) alebo vodorovná. Bočné plochy sú zvislé ako pri fasádnych oknách. Ak je spodná plocha ostenia zvislá a pod oknom chceme vytvoriť ekvivalent parapetnej dosky, ktorú poznáme z konštrukcií fasádnych okien, musíme ju odsadiť od okna na konzoly, medzi ktorými bude prúdiť teplý vzduch z vykurovacieho telesa k okennému sklu. Okno s takto tvarovaným, tzv. otvoreným ostením poskytuje efektívne presvetlenie podkrovia.

Keďže ostenie prechádza konštrukciou strešného plášťa, robí sa ako obklad, najčastejšie z dreva alebo zo sadrokartónu. Prácu pri tomto kroku uľahčuje prefabrikované ostenie. Jeho výhodou je nielen zrýchlenie práce, ale najmä čistá montáž. Po tomto kroku je montáž okna ukončená.

Text: Stanislav Botur
Foto: Velux, Rigips
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.