Postup pri montáži okna (2.časť)

Postup pri montáži okna (2.časť)

Moderné okná sú vybavené celoobvodovým kovaním (okenné krídlo sa rovnomerne dotláča po celom obvode do okenného rámu cez tesniace profily). Špeciálne tesniace profily znižujú prúdenie vzduchu. Poskytujú variabilitu architektonických riešení.

Postup pri montáži okna s použitím izolačných fólii

• Pred osadením a utesnením okna musia byť ostenie, nadpražie i parapet vyrovnané, čisté, hladké, zbavené nerovností a ošetrené penetračným náterom. Pri rekonštrukciách a sanáciách musia byť staré nevyhovujúce drevené či kovové osadzovacie rámy odstránené. Penetračný náter aplikujeme štetcom, valcom alebo rozprašovačom.
• Na okenný rám nalepíme pomocou samolepiacej pásky paropriepustnú fóliu z exteriérovej strany okna a parotesnú fóliu z interiérovej strany, s presahom na šírku škáry. Podkladový profil nechávame bez fólie.
• Okenný rám osadíme do pripraveného stavebného otvoru. Vyrovnanie a fixovanie okien v otvore robíme klinmi alebo dištančnými podložkami. V mieste parapetu podložíme podkladový profil na požadovanú šírku škáry (minimálne 10 mm).
• Polohu rámu skontrolujeme pomocou vodováhy a okenný rám mechanicky ukotvíme pomocou kotiev, ktoré sme upevnili po nalepení fólií alebo turboskrutiek.
• Pomocou butylénového lepiaceho pásu prilepíme exteriérovú časť paropriepustnej fólie na ostenie. Lepšie priľnutie fólie k podkladu dosiahneme jej prevalčekovaním.
• Paropriepustnú fóliu nalepíme k exteriérovej  časti podkladového profilu (s presahom šírky škáry). Pokračujeme prilepením parotesnej fólie na interiérovú časť podkladového profilu. Fólie následne upevníme aj k parapetnej rovine. • Pred aplikáciou polyuretánovej (PU) peny navlhčíme škáru medzi oknom a ostením. Na rám osadíme okenné krídlo. Škáry vyplníme z interiéru penou do 2/3 objemu.
• Utesníme parotesnú fóliu z interiérovej strany. Kde sa fólia nedostatočne prilepila k podkladu, musíme miesta pretmeliť parotesným tmelom. Pretmelíme aj prekrytia fólii v rohoch. Fóliou prelepíme aj kotvy, aby sme odstránili tepelný most.
• Ak je súčasťou montáže aj osadenie parapetov, exteriérový parapet uchytíme do vnútornej drážky okna a po vyrovnaní parapet ukotvíme pomocou skrutiek do podkladového profilu. Priestor medzi parapetom a podkladom vypeníme na niekoľkých miestach nízkoexpanznou PU penou.
• Okenné ostenie a nadpražie murársky upravíme. V miestach, kde by sme museli nahodiť veľkú hrúbku omietky, môžeme otvor upraviť pomocou fasádneho polystyrénu prilepeného PU penou. Na jednoduchšie omietnutie ostenia môžeme použiť začisťovacie profily – tzv. APO lišty, ktoré nalepíme na čelnú stenu okenného rámu, kopírujúcu jeho hranu.

Postup pri montáži okna s použitím komprimovanej pásky

• Pred osadením okna musia byť ostenie, nadpražie i parapet vyrovnané, čisté, hladké.
• Okenný rám očistíme od prachu a iných prípadných nečistôt.
• Osadíme kotvy na okenný rám.
• Nalepíme komprimovanú pásku. Začíname na bočných stranách, od hornej hrany rámu po spodnú hranu podkladového profilu, bez presahu. Na hornú časť rámu nalepíme pásku s presahom šírky škáry. Na podkladový profil nalepíme komprimovanú pásku určenú pre parapetnú časť s presahom na šírku škáry.
• Takto pripravené okno osadíme do okenného otvoru a po skontrolovaní polohy ukotvíme.
• Páska začína vypĺňať škáru asi po 40 minútach, v závislosti od teploty ovzdušia.
• Miesta uchytenia kotiev musíme pretmeliť, pretože tam nedochádza k dostatočnému vyplneniu páskou a mohli by vznikať tepelné mosty.
• Osadíme príslušenstvo a dokončíme murárske práce.

Vlastnosti moderných okien

Drevené okná

Ak sa rozhodneme pre drevené okná, získame tieto benefity: prírodný a dobre recyklovateľný materiál rámov a krídel, s výhodnými tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami. Okná majú vysokú tvarovú stálosť, esteticky vzhľad, dlhú životnosť (viac ako 30 rokov) a aj požiarnu odolnosť. K nevýhodám patrí nutnosť udržiavať drevené časti novým náterom (prvým po 10 – 15) rokoch a vyššia cena.

Plastové okná

K výhodám plastových okien patria výborné tesniace a tepelnoizolačné vlastnosti, bohatá ponuka dizajnu, kvalitná povrchová úprava náterom alebo fóliou, vetracie klapky (samočinne reagujú na zmenené vonkajšie klimatické pomery), takmer žiadna údržba, dlhá životnosť (viac ako 50 rokov), cenovo sú najdostupnejšie. Nevýhodou je horľavosť plastu. Príliš veľká tesnosť môže niekedy spôsobiť ťažkosti – vzniká potreba vetracej štrbiny, mikroventilácie a v prípade lacných okien sa môže vyskytnúť farebná nestálosť plastu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteHliníkové okná

Výhodou hliníkových okien sú veľmi dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Sú nehorľavé; majú vysokú životnosť, vysokú pevnosť – môžu sa upraviť ako bezpečnostné alebo nepriestrelné. Ich nevýhodou je náročnosť výroby a tým aj cena. Pre vysoké hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti hliníka treba prerušiť tepelný most priamo v konštrukcii rámu či krídla. Patria k najdrahším konštrukciám medzi oknami. Vhodné sú najmä pre reprezentatívne zasklené konštrukcie. Hliníková okenná konštrukcia mení svoju veľkosť so zmenami vonkajšej teploty, čo predpokladá nutnosť pružného uloženia okna v okennom otvore.

Kombinované okná

Použitím hliníkového plášťa na exteriérovej strane okna možno dosiahnuť kvalitatívne zlepšenie a zvýšiť funkčnú životnosť a trvanlivosť okenných rámov. Dosiahnu sa veľmi dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Pri kombinovaných oknách na báze drevo – hliník sa zvýši vonkajšia poveternostná odolnosť a prakticky sa odstránenia náklady na údržbu exteriérovej strany okna. Pri kombinovaných oknách plast – hliník sa zvýši odolnosť rámu proti nepriaznivo pôsobiacim účinkom UV žiarenia a zaniknú vzhľadové problémy farebnej stálosti. Nevýhodou kombinovaných okien je oproti klasickým plastovým alebo dreveným oknám vyššia cena.

Text: Ing. Jarmila Počarovská
Foto: Deceuninck, Schüco, Veka, Wienerberger

–>

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.