oplechovanie atiky plochej strechy
Galéria (38)

Oplechovanie atiky plochej strechy

Atika je háklivým miestom nielen z hľadiska ukončenia hydroizolácie. Jedným z najčastejších miest nedokonalého zateplenia je práve ukončenie strechy atikou (prípadne rímsou). Preto jej zhotoveniu treba venovať náležitú pozornosť.

Galéria

Oplechovanie, plochá strecha, atika
náradie
asfaltovaný pás

KONTROLNÝ ZOZNAM

Materiál
•  pozinkovaný plech        4,44 €/bm
hrúbka 0,55 mm, šírka 67 cm
  asfaltované pásy    9,10 €/m2
s vložkou zo sklených vlákien, hrúbka 5 mm
  asfaltový penetračný náter    2 €/m2
  zatĺkacie hmoždinky    6 €/100 ks
8 × 80 mm

Náradie
  nahrievacia súprava
(horák s ventilom, fľaša s propán-butánom)
  klampiarske kliešte
  klampiarske nožnice
  drevené kladivo
  klampiarska drážkovnica
  vŕtacie kladivo
  nôž
  štetka
  metla


PRACOVNÝ POSTUP
1. PÁSY

Pred definitívnym zabudovaním každý pás rozbalíme, položíme na miesto určenia a skontrolujeme (veľké kusy znovu zvinieme). Pás preložíme a začneme roztavovať jeho prvú polovicu.

2. TAVENIE
Pás ohrievame tak, aby sa celkom roztavila spodná fólia – vidieť jej roztavenú časť. Ak by sa plameň zmenil zo žlto-modrého na červený a začal by dymiť, treba natavovanie prerušiť.

3. PO ČASTIACH
Prvú roztavenú polovicu pásu priložíme na podklad. V podklade nemôžu byť žiadne ostré vyvýšené miesta, ryhy ani nevyplnené škáry širšie ako 5 mm.4. PRITLAČenie pásu

Po nahriatí pritlačíme pás k podkladu. Najlepšie je, ak je nosná vložka asfaltovaného pásu zo sklenenej, prípadne z polyesterovej textílie.

5. DRUHÁ POLOVICA
Podobne natavíme aj druhú polovicu pásu. Ešte pred ukladaním pásov treba na zlepšenie priľnavosti napenetrovať podklad asfaltovým náterom.6. POSYP

Pás (s povrchovou úpravu bridlicovým posypom) je prilepený, treba ho dobre popritláčať k podkladu a pripojiť k susedným pásom.

7. PRESAHY
Jednotlivé pásy spájame s minimálne 80-milimetrovými pozdĺžnymi a 120-milimetrovými čelnými presahmi, presahy musia byť vždy v smere sklonu strechy.8. STIERKOVANIE

Spoje so susednými pásmi nahrejeme a zastierkujeme špachtľou. Na asfaltovaných pásoch ICOPAL však výrobca neodporúča zastierkovavať spoje.

9. SPOJE
Na správne natavenie spojov by mal asfalt vytekať pozdĺž spoja v šírke minimálne 5 mm (tzv.  húsenica), nesmie sa však porušiť nosná vložka natavovaného pásu.

10. STRIHANIE
Vyrobíme si dielce na oplechovanie atiky. Používame klampiarske nožnice – prevodové alebo priame (na vytvorenie potrebnej sily využívajú páku, preto sú väčšie).
 

11. PLECH
Plech na zhotovenie oplechovania atiky má mať hrúbku minimálne 0,55 mm (možno použiť aj pozinkovaný plech s hrúbkou do 0,8 mm).

12. ÚPRAVA
Plech po položení na atiku musíme vhodne upraviť s použitím klampiarskych nožníc.–>13. Výška OHYBov

Na vytvorenie jednoduchej stojatej klampiarskej drážky treba upraviť výšku ohybu susedných plechov na 20 až 25, resp. na 35 mm na druhom plechu.

14. Drážkový spoj
Keď je výška plechov upravená, môžeme začať s vytváraním drážkového spoja ohýbaním plechu.

15. PREKRYTIE
Pohľad z vonkajšej strany ukazuje, ako sa musia vzájomne prekrývať plechy na vonkajšej strane strechy (podobne ako škridla na streche).

16. DIERY
Plechy najprv pripevníme skrutkami. Výhodnejšie je použiť kotvenie cez príponky, pretože sa neperforuje sa oplechovanie a je umožnená dilatácia plechov.17. PRIPEVNENIE

Použijeme zatĺkacie rozperky (hmoždinky), s ktorými ide práca rýchlo. Na každom okraji plechu umiestnime dve skrutky a v strede poľa s dĺžkou 1 m aspoň jednu.

18. Stojatá DRÁŽKA
Stojatú drážku začneme tvarovať úzkymi kliešťami a dreveným klampiarskym kladivom. Na okraji by sa totiž pri použití klampiarskej drážkovnice mohol ohnúť celý atikový plech.

19. KLADIVO
Pokračujeme s pomocou klampiarskej drážkovnice a dreveného kladiva. Drevené kladivo so spevňujúcou oceľovou obručou má mať hmotnosť asi 1 kg.

20. DRÁŽKOVNICA
Vyšší plech ohneme do ostrého uhla, aby sa dal ohnúť klampiarskymi kliešťami. Bežná šírka drážkovnice je 140 mm, hmotnosť 1,5 až  2 kg.

21.Ohýbanie drážky
Na ohýbanie drážky použijeme úzke klampiarske kliešte, pretože dôkladné stlačenie plechu si vyžaduje väčšiu silu (pri veľkej ploche klieští by nebola dostatočná).

22. PRIBÍJANIE
Na dôkladné spojenie jednoduchou stojatou drážkou treba ohnutý plech ešte pribiť dreveným kladivom.
Z opačnej strany prikladáme nákovu drážkovnice.–>

23. PROFIL
Na snímke vidieť ohnutý profil jednoduchej stojatej drážky.
 


24. UZAVRETIE

Ešte je potrebné ohnúť rohy drážky tak, ako to ukazuje obrázok.

25. HOTOVO
Vo všeobecnosti má byť atika vyspádovaná dovnútra strechy. V našom prípade je atika súčasťou rozsiahleho systému striech, vyspádovaná je smerom von.

Ako ušetriť
Aby sa predčasne neskrátila životnosť oplechovania strechy, plechy a všetky klampiarske prvky by mali byť z materiálov s rovnakým elektrickým potenciálom, aby vplyvom vlhkosti nenastala elektrolytická korózia. Napríklad voda nesmie tiecť z medeného plechu na pozinkovaný alebo zinkový. Ak sa použijú kovové materiály, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú, je nevyhnutné ich na miestach, kde sa stretávajú, odizolovať povlakom alebo fóliou.

Môže sa zísť

Asfaltovaný pás Icopal
Hydroizolačný asfaltovaný pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52 (asfalt je modifikovaný termoplastickým kaučukom SBS) s kombinovanou polyesterovou rohožou spevnenou sklenenou mriežkou je na vrchnej strane chránený farebným hrubozrnným minerálnym posypom. Pri hrúbke 5 mm ho možno použiť ako vrchnú vrstvu jednovrstvových hydroizolačných systémov na plochých strechách. Vyznačuje sa dlhou životnosťou. Spracúva sa mechanickým kotvením a plnoplošným natavením.
Odporúčaná cena 10,16 €/m2, Izola Košice

Klampiarska drážkovnica

Toto špeciálne klampiarske náradie je potrebné pri zhotovovaní oplechovania atiky. Pri práci úderom kladiva na nákovu ohýbame plechy a vytvárame drážky.
Odporúčaná cena 37 €, R & R nářadí

Text: Ing. Jana Macinská
Foto: Stanislav Botur, thinkstock.com
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Odborná spolupráca: Silvester Tatarko
Zdroj: časopis
Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje