Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 8 / 37

Asfaltovaný pás Icopal Hydroizolačný asfaltovaný pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52 (asfalt je modifikovaný termoplastickým kaučukom SBS) s kombinovanou polyesterovou rohožou spevnenou sklenenou mriežkou je na vrchnej strane chránený farebným hrubozrnným minerálnym posypom. Pri hrúbke 5 mm ho možno použiť ako vrchnú vrstvu jednovrstvových hydroizolačných systémov na plochých strechách. Vyznačuje sa dlhou životnosťou. Spracúva sa mechanickým kotvením a plnoplošným natavením. Odporúčaná cena 10,16 €/m2, Izola Košice