Montáž snehových zábran

montaz snehovych zabran

Zásah do namontovanej strešnej krytiny nie je jednoduchý, niekedy sa mu však nevyhneme – ako v našom prípade, keď pre hrozbu snehovej nádielky bolo na strechu treba namontovať zábranu proti zosúvaniu snehu – sneholam.

Každý zásah do ochranného plášťa strechy je veľmi náročný z hľadiska zachovania jeho kompaktnosti a vyžaduje si zručnosť klampiara, ktorý dodatočný zásah do strešnej krytiny vykonáva. Odborne vykonaný zásah alebo výmena časti krytiny nesmú zanechať viditeľné stopy (aj to je znak odbornosti klampiarskej firmy). Môže ísť o výmenu deformovanej alebo rozbitej strešnej škridly, dodatočnú montáž snehových zábran, strešných okien, vetrania, kanalizácie alebo iných priestupov.

Správne rozmiestnené zachytávače snehu po celej ploche strechy z pálenej škridly umožňujú pozvoľné odtekanie vody z topiaceho sa snehu. Zabraňujú zosunu snehu v každej časti strechy a strešná konštrukcia je namáhaná rovnomerne. Strecha však musí byť urobená kvalitne, aby voda nezatekala do jej plášťa. (Tondach)

Sneholamy slúžia ako doplnkový systém na zachytávanie snehu predovšetkým v odkvapovej oblasti a tam, kde to príslušné predpisy nariaďujú. Sneholam sa skladá zo škridly, držiaka mreže, mreže, spojok mreže a držiaka guľatiny. (Bramac)
Nad odkvapom, nad balkónom a nad vchodom je vhodné umiestniť silné tyčové snehové zábrany. (Lindab)

Dôvod montáže

Je jednoznačný – sneh. Prečo však až po montáži strechy? Objekt sa nachádza v horskej oblasti, ktorá má každoročne problém s vysokým množstvom napadnutého snehu (najmenej pol metra).

Ploché falcovalcie kliešte – lepšie sú ohnuté (cena približne 23 €,Svářečské potřeby Sadílek) Klampiarska drážkovnica – špeciálne klampiarske náradie (cena okolo 30 €). Pri práci úderom kladiva na nákovu ohýbame plechy a vytvárame drážky. (R & R nářadí)Práca s náradím – pred použitím drážkovnice ohýbame plechy klampiarskymi kliešťami. (Stano Botur)

Prvá sezóna odhalila nedostatok strechy. Kónický nadstavec odvetrania kanalizácie, spočiatku privarený na plechovú priestupovú tvarovku, najprv pôsobil ako prirodzený sneholam. Tento priestup strešnou krytinou sa však nachádza až v 13. rade plechových tvárnic pod hrebeňom. Ľahko si dokážeme predstaviť, akou silou pôsobil sneh na kónický nadstavec, v dôsledku čoho sa nadvihla plechová priestupová tvarovka a do objektu zatekala voda.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePo odstránení tvarovky s vetracím nadstavcom je viditeľné zvislé odpadové potrubie.
Klampiarskou drážkovicou musíme nadvihnúť horný pozdĺžny ohyb (falc) maloformátovej ohýbanej (falcovanej) krytiny, ktorú budeme vyberať alebo vymieňať. Uvoľníme ju a ohnutými lemovacími kliešťami uvoľníme príchytky z hornej poldrážky a tvarovku vytiahneme. (Prefa)

Nad vetracím nadstavcom treba zhotoviť zábranu, aby sa porucha nezopakovala.
Pri montáži snehovej zábrany bolo potrebné pod strešnú krytinu dodatočne vložiť štyri strešné laty, v ktorých držiak tyčovej snehovej zábrany (sneholamu) nájde dostatočnú oporu. Zábranu upevníme nastaviteľnými skrutkami 10/120 – dvomi na každý držiak zábrany.
Potom musíme vložiť novú tvarovku (tvarovky). Na každej musíme pootvoriť horný ohyb (falc), aby sme oň mohli zahákovať príchytku a potom sme mohli tvarovku drážkovať (ohýbať, falcovať). Pred nasunutím novej tvarovky musíme sploštiť krajné vonkajšie vlny a horný falc (poldrážku) trochu pootvoriť. Novú tvarovku možno položiť na spodnú tvarovku vlnami na seba. Potom musíme nadvihnúť ohyb hornej tvarovky a navliecť obe príchytky na montovanú tvarovku. Ohyb hornej tvarovky nadvihneme a montovanú tvarovku podsunieme pod hornú. Pomocou ohnutých falcovacích klieští opatrne stlačíme obe poldrážky k sebe. Ohyby zarovnáme pomocou kladiva a klieští do pôvodnej podoby. (Prefa)Opravená strecha
Po skončení práce ani nevidieť, že zábrana bola namontovaná až po montáži strechy alebo že vetrací komínček bol vymenený. To sa nie vždy podarí. Pri dodatočnom zásahu do ľahkých maloformátových krytín je však pri kvalitne odvedenej práci pozitívny výsledok takmer zaručený. (Prefa)

Keď investor zistil, že priestupová škridla neodolala náporu snehu, aplikoval rýchle núdzové riešenie. Tvarovku prevŕtal, skrutkami ju pripevnil k late, aby aspoň v jarných mesiacoch držala na streche a zabránila prieniku zrážok do nižších vrstiev strešnej konštrukcie. Bolo však jasné, že výmene škridly a riešeniu v podobe dodatočnej montáže sneholamov sa majiteľ nevyhne.
–>

Text: Stanislav Botur, Ing. Jakub Nepraš podľa podkladov Prefa
Foto: Bramac, Icopal, KM Beta, Lindab, Prefa, Ruukki, R & R nářadí, Svářečské potřeby Sadílek, Tondach

Zdroj: časopis Urob si sám  JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.