stavba záhradnej pergoly na popínavky
Galéria (33) Zdroj: Martin Roštecký

Záhradná pergola pre popínavé rastliny bez betónovania základov

Manželka už dávnejšie premýšľala o záhradnej pergole, a keďže pergoly dostupné na trhu nám nevyhovovali z viacerých hľadísk, rozhodli sme sa, že si ju postavíme svojpomocne.

Galéria

stavba záhradnej pergoly na popínavky
stavba záhradnej pergoly na popínavky
stavba záhradnej pergoly na popínavky
stavba záhradnej pergoly na popínavky
stavba záhradnej pergoly na popínavky
stavba záhradnej pergoly na popínavky
stavba záhradnej pergoly na popínavky
stavba záhradnej pergoly na popínavky

Jedná sa o pomerne jednoduchú stavbu z dreva, stačí dodržať pár pravidiel a už onedlho sa môžete tešiť z ďalšieho záhradného prvku vo vašej záhrade.

Zemné práce, príprava a ukotvenie vrutov

Prvým krokom bude osadenie zemných vrutov do pôdy. Podľa zvolených rozmerov pergoly si vymeriame 4 body, kde neskôr navŕtame zemné vruty. Prekontrolujeme polohu premeraním vzdialenosti medzi 4 bodmi aj v uhlopriečkach.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Práca s vrutmi je jednoduchá. Na miesto, kde bude vrut naskrutkovaný, naklepneme oceľovou tyčou napr. roxorom dieru, vrut nám pôjde jednoduchšie naskrutkovať do zeme.

Zemný vrut položíme hrotom na predpripravenú dieru, skontrolujeme kolmosť vodováhou a v smere hodinových ručičiek otáčame. Priebežne kontrolujeme vodováhou, pokiaľ je potrebné korigujeme smer.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Riadime sa pokynmi výrobcu na vrute, v tomto prípade je potrebné vrut nechať vytŕčať cca 4 cm zo zeme. Na dotiahnutie použijeme pevnú oceľovú tyč – uťahovanie bude čoraz ťažšie.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Tento postup opakujeme 4x, teda na každý vrut. Priebežne kontrolujeme vodováhou vzájomnú polohu vrutov – je potrebné, aby boli vo vzájomnej rovine všetky 4!

Dostaneme 4 body, na ktoré postavíme pergolu.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Práca s drevom – konštrukcia samotnej pergoly

Podľa zvolenej výšky si pripravíme 4 ks rovnako dlhých hranolov. Je potrebné myslieť aj na to, že hranoly budú cca 2 cm odsadené v zemných vrutoch.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký
stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Podľa zvolenej šírky si pripravíme 4 ks rovnako dlhých dosiek. Dosky môžu, ale aj nemusia, pretŕčať. Je to vec vkusu.  Dostaneme 4 hranoly, 4 priečne dosky a 4 kratšie dosky.

Napríklad z kartónu si vyrežeme šablónu, pomocou ktorej nanesieme na konce dosiek oblúkovú líniu.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Pomocou ručnej alebo elektrickej píly upravíme všetky 4 dosky – dostaneme 4 rovnaké diely.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Na dosky si naznačíme šírku prechodu, t.j. rozmer medzi dvoma hranolmi. Myslime na to, aby budúci prechod bol pohodlný na prechod napríklad s fúrikom, kosačkou… Rozmer musí zodpovedať rozostupu zemných vrutov.

Naznačíme miesto pre skrutkové spoje – ½ hrúbky hranola, aby spoj dosky a hranola vychádzal do polovice hranola.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Vhodné je použiť vruty do dreva o priemere aspoň 5 mm. Hranol a doska musia byť na seba kolmé – kontrolujeme polohu uhoľníkom, pre presnejšiu prácu použijeme stolárske svorky.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký
stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Postup opakujeme z oboch strán a jeho výsledkom budú dve drevené bránky.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký
stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Podľa zvolenej hĺbky pergoly si pripravíme 4 ks rovnakých dosiek. Tieto použijeme ako priečne výstuhy, zabránia tiež krúteniu pergoly.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Začneme s montážou zhotovených brán. Pre dodržanie rovnakej výšky uloženia hranolu vo vrute môžeme použiť dosku alebo rovnako hrubé podložky, na ktoré položíme hranoly.

Vodováhou skontrolujeme kolmosť.

Vrtákom do dreva vyvŕtame priechodné diery pre skrutkový spoj. Použijeme skrutky s metrickým závitom priemeru 10 mm, poistné matice. Na zvolenie vhodnej dĺžky si stačí premerať šírku podstavca + nejaké 2 cm.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký
stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Postup opakujeme na oboch stranách brány. Pred každým vŕtaním je dobre prekontrolovať kolmosť.

Pri 4 skrutkách by mala brána samostatne stáť. Postup opakujeme aj na druhú bránu.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Môžeme naskrutkovať priečne dosky, východisková poloha bude pre nás vodorovná doska ukončená oblúkom. Oprieme dosku, skontrolujeme polohu vodováhou a pomocou skrutiek do dreva prichytíme.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Postup opakujeme aj v spodnej časti, cca 5 cm nad upevnením hranolov.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký
stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Pokiaľ sme presne merali a rezali, odchýlka by mala byť minimálna a všetky 4 hranoly by mali byť kolmé a zapasovať presne na pripravené podstavce.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Pergolu si môžete takýmto postupom zmontovať do jedného celku a až potom osadiť do vrutov, budete však potrebovať viac pomocných rúk.

Hranolčeky o rozmeroch napr. 50 x 25 mm narežeme na dĺžku tak, aby tieto priečne strešné laty pretŕčali na oboch stranách rovnako. Konce môžeme zrezať pod uhlom 45 stupňov, alebo opäť pomocou šablóny aj do iného tvaru.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký
stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Odmeriame si stred pergoly – v celkovej šírke na okrasnej doske a od tohto bodu nameriame 7 bodov, kde budeme kotviť pripravené laty.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Skrutkami do dreva postupne pripevníme všetky, kontrolujeme pravý uhol medzi doskou a latami.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Posledný krok bude výroba mriežok na viazanie rastlín.

Z bežne dostupných lát o rozmeroch napr. 30 x 5 mm si narežeme 6 ks dlhých lát, ktoré budú umiestnené zvislo a 14 ks kratších latiek, ich rozmer bude zodpovedať šírke medzi hranolmi, zapasujú presne medzi hranoly.

Keďže mriežky budú uchytené o priečne dosky, dĺžku lát budeme merať od dosky po dosku.

Polohu prvej mriežky teda meriame až od priečnej dosky.

Na zvislých latách si naznačíme aj vrchnú, a potom aj stred medzi týmito dvoma polohami.

Laty si rozdelíme na rovnaké diely.

Na vodorovné latky si môžeme naznačiť polohu zvislých dlhých lát – rozstupy.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Aplikujeme lepidlo na drevo, spoj tiež priklincujeme malými klinčekmi.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Postup opakujeme na každú vodorovnú latku.

Pre vyššiu pevnosť môžeme strednú zvislú latu viesť poza vodorovné laty.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký
stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Takto hotovú mriežku pripevníme klincami alebo skrutkami z vnútornej strany na priečne dosky.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Úplne posledným krokom, ktorý môžete, ale nemusíte urobiť, je pripevnenie okrasných latiek z prednej strany mriežky, prekryjú prípadné nedokonalosti medzi mriežkou a hranolmi. Latky stačí prichytiť klincami.

stavba záhradnej pergoly na popínavky
Zdroj: Martin Roštecký

Pergolu prebrúsime a ošetríme vhodným náterom na drevo v exteriéri.

Text, foto a realizácia: Martin Roštecký

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.