Murovaný altánok pri garáži, ktorý spája viacero prvkov na jednom mieste

Murovaný altánok pri garáži, ktorý spája viacero prvkov na jednom mieste

Luxusný murovaný altánok s vírivou vaňou a kozubom sa hodí k moderným domom s plochou alebo pultovou strechou. Hlavnou výhodou tejto kompaktnej stavby je, že spája viacero prvkov na jednom mieste.

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++
čas: 4 týždne
náklady: 12 000 €
plocha: 38 m2
ľudia: 3
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 12 000 €
• základové pätky alebo pásy
štrkové lôžko s hrúbkou 150 mm, 1 m3 na celé základy, základový betón C 12/15, 6 m3,
základové pätky s rozmermi 500 × 500 × 800 mm a na základový pás 500 × 8 300 × 900 mm,
penetračný náter a izolácia proti zemnej vlhkosti, asfaltovaný pás – min. 70 m2,
betónový poter, 5 m3
kari sieť 8 × 150 × 150 na 70 m2, debniace tvárnice so šírkou 250 mm, zámková betónová dlažba  200 × 200 × 60 mm
• murovaná a drevená konštrukcia
železná pätka v tvare U, 4 ks,n nosné stĺpy 150 × 150 mm, 3 ks, väzné hranoly 150 × 150 mm, 4 ks, pomúrnica 140 × 100 mm, krokvy 160 × 240 mm, 16 ks,
presné pórobetónové tvárnice široké 250 mm, omietka, obkladový kameň
• strešná konštrukcia
plná strecha;
strešná krytina – falcovaný plech, poistná hydroizolácia – asfaltová lepenka, plné debnenie OSB s hrúbkou 25 mm, krokvy 160 × 240 mm,
podbíjanie z hobľovaných dosiek 120 × 24 mm,
sklenená strecha;
strešná krytina – bezpečnostné sklo s hrúbkou 10 mm, krokvy 160/240 mm

NÁRADIE
 ručná píla
 benzínová reťazová píla
 kladivo
 tesárska sekera
 akumulátorový skrutkovač
 klince
skrutky
 murárske náradie

VÝHODY
+ pevná, masívna konštrukcia
+ moderné riešenie
+ kompaktná stavba – viacero prvkov na jednom mieste

NEVÝHODY
– pomerne výrazná investícia
– technicky náročná stavba
– masívna potreba stavebnej chémie
– zvýšená starostlivosť o zasklenú strechu
– umiestnenie garáže a prístup k nej 

      Pôdorys altánka pri garáži

POLOHA

Samotný altánok sa umiestňuje za rodinný dom na dosiahnutie väčšieho pocitu súkromia. Jeho pozíciu podmieňuje garáž, ktorá je orientovaná priamo oproti vstupu na pozemok. Medzi rodinným domom a altánkom vzniká zatrávnená plocha vhodná na rôzne voľnočasové aktivity. Priestor pred altánkom je vhodné využiť na okrasnú výsadbu. V rámci návrhu sa uvažovalo aj nad úžitkovou záhradou priamo za murovanou stenou altánka.

      Príjemný svetlý altán je z jednej strany úplne otvorený ľuďom a aj zhora slnku.

POSTUP VÝSTAVBY

ZÁKLADY

Zakladanie murovanej stavby sa mierne odlišuje od zakladania stĺpovej konštrukcie. Pod stenou treba zhotoviť základový pás. Jeho šírka bude 500 mm, dĺžka 8 300 mm. V miestach osadenia drvených nosných stĺpov stačí vyhĺbiť výkopy na základové pätky s pôdorysom 500 × 500 mm. Na spodku výkopov na základové pätky i základový pás sa použije ako podklad štrkové lôžko s hrúbkou 150 mm. Slúži na odvod vody spod betónových základov. Hĺbka základov je opäť v nezamŕzajúcej hĺbke, a to minimálne 900 mm.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteObrys podlahovej plochy celej stavby nad pôvodným terénom sa vymedzí buď parkovými obrubníkmi, ktoré sa môžu osádzať do suchého betónu, alebo sa pôdorys vymedzí debnením z reziva. Pod podlahou v garáži urobíme plošný výkop na podkladové vrstvy. Ako podklad bude slúžiť štrkové lôžko s hrúbkou 150 mm, na ktoré sa umiestni betónová doska, tzv. podkladný betón, s hrúbkou 150 mm. Na betón sa ukladá izolácia proti zemnej vlhkosti v podobe asfaltovaných pásov. Až týmto krokom je podklad pripravený na zhotovenie podlahy v podobe betónového poteru vystuženého oceľovou sieťou, respektíve mrazuvzdornej dlažby.

Podlahu pomimo garážového státia urobíme navezením drveného kameniva do výšky 150 mm a dôkladne ju utlačíme mechanickým zhutňovačom, tzv. žabou. Na utlačenú drvinu možno ukladať zámkovú dlažbu. Pozmetaním jemnej drviny s frakciou 0 – 4 mm do škár ju spevníme a vytesnia sa medzery medzi dlaždicami. Nakoniec prácu ukončíme opätovným mechanickým utlačením dlažby – tzv. žabovaním.

      Špecialitou je sklené zastrešenie, vďaka ktorému je prostredie okolo vírivky teplejšie

DREVENÁ A MUROVANÁ KONŠTRUKCIA

Na základový pás uložíme debniace tvárnice, ktoré stužíme betonárskou oceľou, a následne ich vyplníme betónovou zmesou. Z debniacich tvárnic možno vybudovať plnú stenu alebo po založení napríklad prvých dvoch radov môžeme pokračovať v budovaní steny z presných pórobetónových tvárnic. V nijakom prípade neuložme presné pórobetónové tvárnice priamo na základový pás v styku so zeminou. Nie sú vhodné na takéto použitie. Na nosnú stenu uložíme drevenú pomúrnicu. Pod ňu je tiež nutné uložiť asfaltovú lepenku, aby sa zamedzilo vlhnutiu dreva vodou z koruny múru.

Finálna úprava stien pozostáva buď z omietky, alebo obkladového betónového kameňa.

Na základové pätky umiestňujeme železné pätky v tvare „U“, ktoré umožňujú bezporuchové uchytenie drevených hranolov. Osadíme do nich nosné drevené stĺpy, ktoré budú previazané s konštrukciou strechy.

        Umiestnenie altánka na pozemku. 

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

Pozostáva z jednoduchej pultovej strechy so sklonom 7°. Krokvy osadíme na väzné hranoly a pomúrnicu v osovej vzdialenosti 720 mm. Garáž a priľahlá časť je plne zastrešená plechovou falcovanou krytinou na plnom debnení z drevených dosák. Altánok treba zastrešiť plným zasklením z bezpečnostného skla. Túto prácu by sme mali radšej prenechať odborníkom.

      rozmery altánka

Text, kresby, vizualizácie: Ing. arch. Miroslav Šteiner
Výkresy: www.projekt-design.sk
Zdroj: časopis Urob si sám 4/2017

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.