Celodrevený altánok so sedlovou strechou do 2 500 €
Galéria (9)

Celodrevený altánok so sedlovou strechou do 2 500 €

Pomerne veľký drevený altánok so sedlovou strechou. Hlavnou výhodou je jeho veľkosť. Základné rozmery sú až 5 × 6 metrov, takže pri posedení s rodinou a priateľmi každému poskytne dostatok miesta.

Galéria

Celodrevený altánok
Celodrevený altánok
Celodrevený altánok
Celodrevený altánok
Celodrevený altánok
Celodrevený altánok
Celodrevený altánok
Celodrevený altánok

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++
čas: 10 dní
náklady: 2 500 €
plocha: 30 m2
ľudia: 2
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 2 500 €

 základové pätky
štrkové lôžko s hrúbkou 150 mm, teda 0,5 m3 na celé základy,
základový betón C 12/15, 1,85 m3
na 8 základových pätiek s rozmermi 500 × 500 × 800 mm
• podlaha
parkový obrubník 500 × 200 × 50 mm, 44 ks,
drvené kamenivo – lôžko s hrúbkou 150 mm, spolu 4,5 m3 pod podlahu,
zámková betónová dlažba, 200 × 200 × 60 mm, 33 m2
• steny
oceľová pätka v tvare „U“, 8 ks,
nosné stĺpy 150 × 150 mm, 8 ks,
väzné hranoly 150 × 150 mm, 4 ks,
vzperné stĺpiky 150 × 50 mm,
krokvy 200 × 100 mm, 16 ks,
klieštiny 150 × 50 mm, 16 ks
• strešná konštrukcia
drevené latovanie, laty 120 × 25 mm,
poistná hydroizolácia,
asfaltová lepenka 50 m2,
strešná hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC alebo asfaltový šindeľ 50 m2

NÁRADIE

• ručná píla, benzínová reťazová píla
 kladivo, tesárska sekera
 akumulátorový skrutkovač
 klince, skrutky

VÝHODY
+ jednoduché zakladanie
+ podlaha z dlažobných kociek sa dá jednoducho opravovať alebo vymeniť
+ nosná drevená konštrukcia je z príjemného prírodného materiálu
+ jednoduchý tvar altánka i strechy
+ nenáročné konštrukčné detaily

NEVÝHODY
– pravidelné ošetrovanie dreva nátermi
– tradičný vzhľad nemusí každému vyhovovať
– vyššie riziko požiaru
– rozmerovo pomerne veľký altánok

      Umiestnenie altánka na pozemku

TVAR A ROZMERY ALTÁNKA

Mali by vychádzať z podmienok na pozemku. V tomto konkrétnom prípade je pozemok podlhovastý a altánok je umiestnený za rodinný dom tak, aby nebolo na altánok vidieť priamo z cesty. Tvar pozemku nakoniec predurčil aj tvar altánka. Samotný altánok je pomerne veľký. Na bežné využitie postačuje aj rozmer maximálne 4 × 4 m.

      Altánok sa svojím tvarom a strechou hodí k domu.

POSTUP VÝSTAVBY

Stavba altánka má tri fázy – základy, nosná drevená konštrukcia a strešná konštrukcia.

ZÁKLADY

Základy sú dôležitou súčasťou každej stavby a vyhotovenie základov patrí k tým činnostiam, ktoré musia byť vyhotovené dôkladne. Pri stĺpovej konštrukcii sa realizujú základové pätky len v miestach osadenia stĺpov. Postačuje pôdorysný rozmer 500 × 500 mm. Hĺbka základov je v nezamŕzajúcej hĺbke, a to minimálne 900 mm. V miestach osadenia nosných stĺpov sa teda urobí výkop určených rozmerov. Pod základovú pätku sa použije ako podklad štrkové lôžko s hrúbkou 150 mm. Slúži na odvod vody spod betónových základov. Hneď pri betónovaní sa môžu zapichnúť do betónu na presne vymerané miesto oceľové pätky so sedlom v tvare „U“. Na ne neskôr postavíme a ukotvíme nosné drevené stĺpy. Oceľové pätky možno osadzovať aj po zatuhnutí betónovej zmesi do vyvŕtaných dier pomocou tzv. chemickej kotvy.

      Široký vstup umožňuje pohodlný prístup do altánka.

PODLAHA

Obrys podlahovej plochy altánka sa vymedzí parkovými obrubníkmi, ktoré sa môžu osádzať do suchého betónu. Do vzniknutého priestoru sa navezie drvené kamenivo do hĺbky 150 mm a dôkladne sa utlačí mechanickým zhutňovačom, tzv. žabou. Na utlačenú drvinu ukladáme zámkovú dlažbu. Tá sa následne pomocou jemnej drviny s frakciou 0 – 4 mm spevní a vytesnia sa ním medzery medzi dlaždicami. Nakoniec zámkovú dlažbu opäť „užabujeme“.

DREVENÉ STENY

Nosná drevená konštrukcia na oceľových pätkách je spriahnutá väznými hranolmi po celom obvode altánka. Väčšiu stabilitu zabezpečia vzperné stĺpiky, ktoré nedovolia nosnému stĺpu a hranolu vzájomný pohyb.

      Altánok poskytuje príjemný tieň počas poludňajších horúčav

STRECHA

Strešná konštrukcia pozostáva z tzv. áčkovej konštrukcie, kde sú dve krokvy spriahnuté klieštinami. Spolu vytvárajú pevnú konštrukciu. Krov zavetrujeme dreveným latovaním, ktoré taktiež vytvára plné debnenie na inštaláciu strešnej krytiny. Tá pozostáva z poistnej hydro­izolácie – lepenky. Následne sa na strechu kotví asfaltová krytina. Pri realizácii sa postupuje zdola nahor – tak, aby sa spoje navzájom prekrývali.

rozmery altánka

dobrá rada

TREBA HO OHLÁSIŤ

Altánok zaraďujeme medzi drobné stavby, a ak je jeho nadzemná konštrukcia pevne spojená so zemou, to znamená, ak má základy, musíme o súhlas s jeho stavbou požiadať príslušný stavebný úrad vo forme ohlásenia drobnej stavby. Neminie nás vypisovanie tlačiva, kde uvádzame údaje o majiteľovi, mieste a parcele, kde bude stavba umiestnená. K žiadosti prikladáme krátky popis drobnej stavby a jednoduché výkresy navrhovaného riešenia. Je nutné vedieť, že medzi drobné stavby zaraďujeme stavby do rozlohy maximálne 25 m2. Tento dôležitý údaj by sme mali zohľadniť aj pri návrhu.

Ing. arch. Miroslav Šteiner

Absolvent FA STU v Bratislave. Projektuje verejné budovy aj rodinné domy, ktoré dopĺňa príjemne upraveným vonkajším obytným prostredím. Venuje sa aj nábytkárskej tvorbe.

Text, kresby, vizualizácie: Ing. arch. Miroslav Šteiner
Zdroj: časopis Urob si sám

 1. Anonym says:

  ako ohrada pre svine

  1. jozinko says:

   ale prosim vas neurazajte…. aj kone tam mozu byt 🙂

 2. Vladimír says:

  A stavba 5×6 m je viac ako 25 m2 a to je stavba jednoduchá a tu sú iné podmienky na povolenie stavby.Tu sa bude vykonávať stavebné konanie a v akom rozsahu ?

 3. Jozef Palovčík says:

  je to pozoruhodne pre šikovné ruky,kde sa to da kúpiť/objednať/.

 4. Anonym says:

  Podľa rozmerov 7mxcca5,5m už nejde o drobnú stavbu. Drobná stavba je do 25m štvorcových

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje