Drevené zábradlie nad jarkom či potôčikom

30.11.2015
Drevené zábradlie nad jarkom či potôčikom

Takéto zábradlia nad ryhou či potôčikom si môžete zhotoviť aj svojpomocne. Priechod musí byť dostatočne široký. Pre chodcov stačí šírka od 80 cm, ale je dobré rátať aspoň s dvojnásobkom, ak nám to podmienky umožňujú. Auto si vyžaduje asi 2,7 m, nákladné auto aspoň 3,2 m.

UROB SI SÁM

náročnosť: ***
čas: 5 hodín
náklady: 272 €
ľudia: 20
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 271,88 €
(skutočná spotreba)
• hranoly, červený smrek 30 €
90 × 90 × 1 000 mm, 6 ks
• hranoly, sibírsky smrekovec 98 €
143 × 28 × 3 000 mm, 8 ks
• zemná skrutka 88 €
690 mm, 4 ks
nehrdzavejúce skrutky 12 €
oceľ C1/C2, 5 × 60 mm, 48 ks
• závitové tyče 10 €
M10, dĺžka 130 mm s podložkami a maticami
• odrazové pásiky 4 €
• impregnančný olej 29,88 €
napr. Impra Douglasie, jedno balenie (29,88 €/2,5 l)

NÁRADIE
 akumulátorový skrutkovač
 príklepová vŕtačka
 meter, vodováha
 štetec, ceruzka
 doťahovacia rúrka
• vrtáky a bity
dlhý vrták Ø 18 m, vrták do dreva Ø 10 mm, bit TX20

PRACOVNÝ POSTUP

Zábradlie z dreva

1. ÚPRAVA TERÉNU
Terén nad potokom upravíme. Zábradlie si vopred natrieme kolorovaným olejom Impra.

Zábradlie z dreva

2. MERANIE
Rozmeriame si budúce osadenie zemných skrutiek, skontrolujeme diagonály a vzdialenosti.

Zábradlie z dreva

3. DIERY
Ak je podložie zlé a kamenné, vyvŕtame si dieru do dostatočnej hĺbky presne v mieste osadenia zemnej skrutky.

Zábradlie z dreva

4. ZAKRÚCANIE
Zemnú skrutku zaskrutkujeme do zeme a počas toho si stále kontrolujeme zvislosť pomocou vodováhy.

Zábradlie z dreva

5. DOTIAHNUTÁ SKRUTKA
Zemnú skrutku doťahujeme pevnou rúrkou až kúsok pod koniec tak, aby uchytávací uholník trčal nad zemou.

Zábradlie z dreva

6. NIVELÁCIA
Pomocou dlhých pomocných lát a vodováhy dotiahneme všetky skrutky do jednotnej výšky. Skrutky musia mať uholníky v rovnobežnom smere.

Zábradlie z dreva

7. UPEVŇOVANIE
Začneme osádzať stĺpy a pri doťahovaní kontrolujeme kolmosť v oboch stranách osi.

Zábradlie z dreva

8. STĹPY
Potom osádzame ostatné stĺpy a kontrolujeme ich navzájom voči jednotnej výške, kolmosti a hlavne vzájomnej párovej vzdialenosti.

Zábradlie z dreva

9. DOSKY
Dosky uložíme na pomocné hranoly a rozmerané dĺžky potrebné na osadenie skrutiek si naznačíme.

Zábradlie z dreva

10. SKRUTKY
Na vymerané značky zaskrutkujeme skrutky do hĺbky približne 2 cm, uľahčíme si tým konečné osádzanie.

Zábradlie z dreva

11. MONTÁŽ DOSIEK
Začneme s montážou dosiek ako zábradlia a dodržiavame obojstranne jednotný odstup od okrajov stĺpov.

Zábradlie z dreva

12. ZÁBRADLIA
Vymeriame si osadenie stredného stužujúceho stĺpa a osadíme ho, keď je namontovaná jedna strana zábradlia.

Zábradlie z dreva

13. ZDVOJENIE
Následne osadíme druhú stranu zábradlia. Na každé kríženie spoja idú práve dve skrutky z nehrdzavejúcej ocele.

Zábradlie z dreva

14. VŔTANIE
Po konečnej montáži celku prevŕtame stĺpy v mieste dier uholníka päťky naprieč drevom.

Zábradlie z dreva

15. STUŽENIE SÚSTAVY
Teraz máme poslednú možnosť mierne dorovnať zábradlie a následne závitovou tyčkou stiahneme uholník voči drevu, čím sústavu veľmi stužíme.

Zábradlie z dreva

16. ODRAZKY
Na reznú hranu vrchného zábradlia primontujeme reflexné pásy, budú slúžiť na orientáciu pre jazdu autom v noci.

Zábradlie z dreva

17. PREMERANIE
Ak je zábradlie správne osadené, je kolmé, pri zapretí pevné v oboch smeroch a slúži pre peších aj pre autá.

Zábradlie z dreva

18. OBKOPANIE
Okolie pätiek obkopeme tak, aby sa drevo nedotýkalo zeme a voda voľne odtekala. Následne ich obsypeme makadamom.

Zábradlie z dreva

19. HOTOVO
Hotové zábradlie ešte raz pretrieme rozpúšťadlovým olejom. Nikdy nie lazúrou, lakom ani farbou, lebo tieto prostriedky zle držia na živičnatých drevinách!

dobré rady

NIE ZO SMREKA
Do nekrytého exteriéru nepoužívajte smrek, lebo má krátku životnosť a námaha s osadením vyjde za pár rokov navnivoč. Lepší je červený smrek alebo sibírsky smrekovec – sú odolnejšie a majú aj vyššiu pevnosť.

VÝŠKA STĹPIKOV
Pre dosiahnutie rovnakej výšky stĺpov ich nezakrúcajte úplne, ale ponechajte si rezervu. Pre postupné zrovnávanie vzájomnej výšky zemné vruty vždy doťahujte, ale nepovoľujte, lebo únosnosť a pevnosť uloženia sa zníži!

SKRUTKOU BEZ POVOLENIA
Osadenie na zemný vrut je rozoberateľné spojenie a nevyžaduje si stavebné povolenie. Je to najmenší zásah do prírody a v prípade potreby sa dá ľahko odstrániť. Zároveň je to najrýchlejšie ukotvenie bez mokrých procesov a kopania základových jám.

Text, foto a realizácia: Richard Bielek, WCUT

PR článok spoločnosti Arsita s.r.o. 

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Prečítajte si
Reklama