praca so striekacou pistolou
Galéria (6)

Práca so striekacou pištoľou

Používanie striekacej pištole výrazne usporí materiál, práca je rýchlejšia a precíznejšia. Zníži sa tvorba hmloviny aj odpad materiálu. Odstup, aký treba dodržať pri práci s upravovaným predmetom, sa však nedá určiť. Zvyčajne je to 30 až 40 cm.

Galéria

Výhody striekania pištoľou
Pri striekaní pištoľou sa vytvorí rovnomerný film a na novej ploche nebudú viditeľné kvapky ani starý podklad. Oproti ručnému nanášaniu materiálov, napríklad štetcom alebo valčekom, umožňuje striekacia pištoľ pri voľbe vhodnej trysky nastaviť správny tlak a dosiahnuť presnejšiu a rovnomernú hrúbku nanesenej vrstvy. V konečnom dôsledku sa zvýšená vstupná investícia do moderného striekacieho zariadenia v krátkom čase vráti vo forme úspor za materiál.

A ešte jedna výhoda striekania – nevidno ťahy štetca. Striekaný povrch je vždy celistvý, a keď si dáme pozor, aj bezchybný. Všade, kde sme doteraz boli zvyknutí používať štetec, môžeme bez obáv použiť striekaciu pištoľ. Odpadne nepríjemné vyberanie uvoľnených štetín, ktoré narúšajú nanesený povrch.

Možnosti použitia  
Striekaciu pištoľ môžeme použiť na chate, v záhrade, na renováciu nábytku, na vymaľovanie vnútorných stien bytov aj fasád domov, na nastriekanie auta, motorky, radiátorov, kovových i drevených konštrukcií – jednoducho na povrchovú úpravu každého materiálu, na akom bude nastriekaná vrstva držať. Môžeme ju použiť napríklad aj na impregnáciu dreva alebo pri dezinfekčných prácach; niektoré striekacie pištole dokonca umožňujú nanášanie prostriedkov na ochranu rastlín alebo olejov.

Striekaním môžeme nanášať syntetické a vodou riediteľné základné a povrchové farby, syntetické pigmentové laky, akrylové pigmentové laky, farby na radiátor, prípravky na ochranu dreva, automobilové laky, syntetické disperzie, farby s obsahom hliníka, kladivkové farby, moridlá a v závislosti od typu striekacej pištole aj prostriedky na impregnáciu.

Elektrické striekacie pištole
Zo sortimentu ponúkaného v obchode si môžeme vybrať elektrické striekacie pištole bezvzduchové a vzduchové. Ďalej sa pri výbere rozhodujeme podľa výkonu, veľkosti nádržky, dopravovaného množstva farby za minútu a maximálnej striekanej viskozity. 

Bezvzduchové elektrické striekacie pištole
Pozostávajú z piestu, ktorý vytvorí vysoký tlak potrebný na atomizáciu látky. Kotva zatlačí na piest z jednej strany. Len čo sa piest posunie naspäť do pôvodnej polohy, vznikne vo valci podtlak a nanášaný prípravok sa nasaje do tohto priestoru. Počas nasledujúceho pohybu piestu vpred sa sací otvor uzavrie a striekaná látka pod veľkým tlakom vystrekne bezvzduchovo cez trysku von. U týchto striekacích pištolí nanášame materiál na upravený podklad bez využitia vzduchu ako nosiča. Na rozprašovanie sa využíva vysoký tlak materiálu prúdiaceho cez trysku. Ich pracovný tlak sa pohybuje od 60 do 300 barov, pri výkonných zariadeniach aj viac, a to podľa druhu materiálu a typu zariadenia.

Vzduchové striekacie pištole Vzduchovú pištoľ môžeme plniť všetkými nátermi vhodnými do bezvzduchovej pištole, ale vzduchové pištole väčšinou dosahujú vyššie výkony. Preto môžeme použiť aj menej zriedené nátery alebo riedidlo nemusíme použiť vôbec. Zatiaľ čo pri bezvzduchových pištolí sme mohli nastavovať len množstvo striekanej látky, pri vzduchových máme možnosť nastaviť aj množstvo vzduchu. Oproti bezvzduchovým pištoliam je výhodou najmä možnosť nastavenia prúdu striekanej látky.

Princíp týchto pištolí spočíva na atomizácii farby veľkým množstvom vzduchu (okolo 1 700 l/min), ktorý má nízky tlak (asi 0,15 bar). Tento efekt spôsobuje minimálnu tvorbu hmly. Vzduch vyháňaný turbínou sa vzduchovou hadicou dostáva do pištole, kde sa usmerní jeho tok. Väčšia časť vzduchu sa vháňa do nádržky, kde sa vytvorí tlak potrebný na vytlačenie náterovej látky cez saciu trubicu do dýzy. Tam sa farba zmieša s prúdom druhej časti vzduchu, ktorá zmes vymrští na striekaný povrch. 

Pri spracúvaní menšieho množstva materiálu sa používajú nízkotlakové pištole s nádobkami využívajúcimi princíp podtlaku. Majú veľmi jednoduchú a nenáročnú údržbu, pričom ich úžitková hodnota (výkon a efekt) je vysoká.

Údržba  
Aj keď je obsluha striekacích pištolí jednoduchá a údržba nenáročná, mali by sme údržbu vykonávať precízne. Predídeme tak nepríjemným situáciám, dokonca aj nefunkčnosti pištole. Po práci nádržku pištole vyčistíme riedidlom. Na záver zakonzervujeme striekaciu pištoľ niekoľkými kvapkami kvalitného oleja, ktoré nakvapkáme alebo nastriekame do sacej trubice a krátko pištoľ prestriekneme, aby sa olej dostal aj do piesta a premazal jej celý vnútorný pracovný priestor.

Kompresorové striekanie
Pri kompresorovom striekaní sa na striekanie príslušnej náplne využíva tlakový vzduch. Ak nanášame farbu v menšom množstve, dávame ju do nádobky umiestnenej priamo na pištoli, privádzaný vzduch potom farbu strháva a rozprašuje ju na podklad. Niektoré nádobky sú umiestnené nad pištoľou, vtedy sa využíva samospád farby (alebo aj omietkoviny) do rozprašovacieho ústia pištole – dýzy. Pištole, ktoré sú určené na striekanie riedkych farieb, majú nádobu zospodu. Využíva sa podtlak, ktorý vzniká prúdením vzduchu pištoľou.

V oblasti striekania náterových hmôt, teda penetrácie farieb, ochranných emulzií a podobne, je kompresorové striekanie na ústupe a nahradzujú ho efektívnejšie druhy striekania (bezvzduchové alebo nízkotlakové). Zatiaľ zrejme nezastupiteľné miesto má kompresorové striekanie pri nanášaní omietok a stierkových hmôt.

Vysokotlakové striekacie zariadenia
Nástrek sa na upravovaný podklad aplikuje bez využitia vzduchu ako nosiča. Výhodou vysokotlakových bezvzduchových striekacích zariadení je vysoký plošný výkon, nízky odpad striekaného materiálu (2 až 5 %) a nenáročná a jednoduchá obsluha. Tieto zariadenia sú väčšinou konštruované tak, že nasávanie materiálu je priamo z vedra či suda. Sú schopné spracúvať, teda nanášať veľmi širokú škálu náterových hmôt – od jemných lakov a lazúr, cez podkladové farby a polyuretány až po materiály na živičnej báze. Úspešne sa s nimi dajú rozprašovať aj husté materiály, umožňujú striekať tiež materiály s vysokou i veľmi nízkou viskozitou. Hospodárnosť, a teda aj návratnosť, je pritom veľmi priaznivá už aj pri nasadení na menšie objekty – rodinné domy, byty, kovové konštrukcie a pod.

Nízkotlakové striekanie

Nízkotlakové striekanie s veľkým množstvom vzduchu umožňuje veľmi jemné rozprašovanie materiálu na spracúvaný povrch. Využívame ho na práce, kde sa vyžaduje precíznosť nástreku – lakovanie, nanášanie lazúr a podobne. Veľmi dobre sa ním spracúvajú aj polyuretánové látky, olejové a riediteľné farby a vodou riediteľné materiály. Princíp nízkeho tlaku je najvhodnejší na efektné nanášanie tzv. viacfarebných nástrekov (zaužívaný názov pre ne je multicolor). Výkonnejšie turbíny umožňujú spracúvať okrem spomínaných materiálov aj náročnejšie hmoty, napríklad protipožiarne nástreky a podobne. Pri pravidelnom spracúvaní väčšieho množstva materiálu sú zariadenia vybavené tlakovou nádobou s obsahom desiatky litrov. Samostatný kompresor umiestnený na tlakovej nádobe zabezpečuje dopravu materiálu cez hadicu do pištole. V pištoli sa potom na rozprášenie materiálu využíva vzduch vytvorený výkonnou turbínou. Čiže kompresor v tomto prípade neslúži na rozstrekovanie materiálu, ale len na jeho dopravu. Použitím tlakovej dopravy sa výrazne zvyšuje plošný výkon zariadenia. Nízkotlakové striekacie zariadenia majú veľmi jednoduchú a nenáročnú údržbu, pričom ich úžitková hodnota (výkon a efekt) je vysoká.

Porovnanie
Striekanie vysokotlakovými a nízkotlakovými systémami prináša výrazné úspory materiálu – znižuje sa tvorba hmloviny a neporovnateľne nižší je oproti klasickému kompresorovému nanášaniu aj odpad materiálu. Striekanie týmito zariadeniami oproti ručnému nanášaniu materiálov, napríklad štetcom alebo valčekom, umožňuje voľbou vhodnej dýzy a nastavením správneho tlaku dosiahnuť presnejšiu a rovnomernú hrúbku nanesenej vrstvy. Nedochádza teda ku zbytočným stratám.

Text: Vladimír Chudý
Foto: archív firmy Color Expert Sk, archív vydavateľstva, Storch
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje