miesadla miesacie metly a stojany
Galéria (10)

Miešadlá, miešacie metly a stojany

Pri stavebných prácach potrebujeme výkonné prenosné miešadlá, s ktorými dokážeme priamo na stavenisku pripraviť maltové zmesi, vonkajšie štruktúrované omietky, tmely, lepidlá, fasádne i disperzné farby, náterové hmoty a iné.

Galéria

miešadlá, miešačky, omietačky, miešacie metly, stojany
miešadlá, miešačky, omietačky, miešacie metly, stojany
miešadlá, miešačky, omietačky, miešacie metly, stojany
miešadlá, miešačky, omietačky, miešacie metly, stojany
miešadlá, miešačky, omietačky, miešacie metly, stojany
miešadlá, miešačky, omietačky, miešacie metly, stojany
miešadlá, miešačky, omietačky, miešacie metly, stojany
miešadlá, miešačky, omietačky, miešacie metly, stojany
Vhodnosť výberu
Podľa výkonu sa miešače dimenzujú so zreteľom na rôzne dávkovanie zmesí, a to aj v závislosti od ich zloženia a viskozity. Vybrať si môžeme jednorýchlostné miešacie stroje, kde si počet otáčok regulujeme sami. Vhodné sú najmä na tekuté, pastovité a málo viskózne materiály, pre ktoré sú z hľadiska rozsahu otáčok ideálne. Podľa potreby si môžeme vybrať aj miešacie stroje vyšších výkonov, ktoré sú už často dvojrýchlostné, s elektronickou reguláciou otáčok. Konštruované sú hlavne na držanie vo vertikálnej polohe alebo na umiestnenie do miešacích stojanov. Používame ich najmä na miešanie hustejších a tuhších zmesí.

Dvojrýchlostné miešadlá sú praktické a spoľahlivé. Pomocou dvojrýchlostnej prevodovky si zvolíme správne otáčky pre akýkoľvek materiál. Pri prvej rýchlosti ich používame na miešanie mált, lepidiel a druhú rýchlosť prepneme pri miešaní farieb, lakov a pod. Ak však potrebujeme pri nižších otáčkach viac sily, vyberieme si radšej dvojrýchlostné miešadlo. Otáčky na miešadlách môžeme zvoliť sami alebo sa regulujú elektronicky. Pri výbere miešadiel by sme mali vedieť, že ak chceme miešať betóny alebo vyrovnávacie zmesi, pracujeme s objemom 30 až 60 kg. Pri maltách a omietkach s objemom 20 až 30 kg a pri farbách a lepidlách ide o objemy od 5 do 20 kg. Aj metly do miešadiel si vyberáme podľa druhu spracovania a druhu materiálu.

Konštrukcia miešadiel
Pohonná jednotka malých jednorýchlostných miešadiel s príkonom 750 –1 000 W je odvodená od jednorýchlostnej vŕtačky tak, aby sme mohli otáčky vretena s metlou elektronicky regulovať v rozsahu od 250 – 900 ot./min. Hmotnosť bez metly býva 2,5 – 5 kg. Tyč špirálových alebo vretenových miešacích metiel sa naskrutkuje na závitové osadenie M14 konca vretena a zaistí sa dotiahnutím poistnej matice. Pre najintenzívnejšie premiešavanie viaczložkových zmesí sa používajú miešadlá s párom protibežných miešacích metiel. Pracovné polia obidvoch metiel sa pretínajú, čo skracuje čas miešania v porovnaní s jednovretenovými miešadlami až o polovicu. Miešanie je účinnejšie a homogénita zmesi dokonalejšia. Výmenu metiel niektorých miešadiel uľahčujú rýchloupínacie systémy. Upínacie puzdrá pred znečistením chránia gumené manžety.
–>
Optimálna miešacia rýchlosť
Jednoduché miešacie metly upnuté do výkonnej elektrickej vŕtačky nezvládnu hutné zmesi a obsluha ich len ťažko udrží za pomoci rukoväte a prídavného držadla. Pritom vŕtačky nie sú stavané na trvalú prácu v nepriaznivých podmienkach na stavenisku. Výnimku tvoria špeciálne upravené nízkootáčkové jednorýchlostné vŕtačky – miešadlá – s krútiacim momentom až 50 Nm, ktorý postačí na pohon miešadila s priemerom do 160 mm, s tyčou upnutou za závit M14. Podľa nich boli vyvinuté špeciálne miešadlá, ktoré síce vŕtačku pripomínajú, ale ich príkon, otáčky a krútiaci moment už zodpovedajú optimálnej miešacej rýchlosti pre použité miešacie metly a druhy spracovanej zmesi. Na rozdiel od vŕtačky majú veľké, ergonomicky tvarované rukoväte, ktoré umožňujú udržiavanie značného reakčného momentu a manipuláciu s miešadlom v miešacej nádobe. Miešanie veľkých dávok uľahčujú prenosné ši pojazdné stojany, ktoré ani s najťažšími miešadlami s párom metiel netreba držať, takže obsluha sa môže venovať napríklad dávkovaniu zložiek zmesi.

Miešacie metly
Použiť ich môžeme na materiál akejkoľvek konzistencie – hustý, riedky, húževnatý, pastovitý, tekutý aj sypký. Delia sa podľa tvaru, druhu použitia, hustoty zmiešavaných prísad a podobne. Môžu sa upínať pomocou závitu alebo skľučovadla. Miešacie metly môžu mať rôzne tvary, z čoho vyplýva aj ich použitie.

Každý materiál vyžaduje na miešanie inú miešaciu metlu. Táto má zvyčajne miešacie ramená stočené do skrutkovice. Pri pohone miešadla rozhoduje otáčanie o tom, či metla tlačí miešaný materiál od hladiny v nádobe smerom ku dnu, alebo naopak odo dna smerom nahor. To isté platí pre metly s vrtuľovými lopatkami, ktoré podľa sklonu vytláčajú materiál nahor alebo stláčajú nadol. Metly sú na spodnom konci vybavené krúžkom, ktorý chráni miešaciu nádobu pred poškodením.

Špirálové a vrtuľové metly – líšia sa svojim účinkom – oblúková metla tlačí miešaný materiál nadol a je v hodná pre riedke a huževnaté materiály.

Dvojramenná špirálová metla – možno ju všestranné použiť na miešanie hustých a húževnatých hmôt, no pri vysokých otáčkach hrozí vystrekovanie – materiál vytláča nahor.

Trojramenná pravotočivá metla – vytláča materiál odo dna smerom nahor (hrozí vystrekovanie), v ľavotočivom vyhotovení ho stláča nadol. Preto je vhodnejšia pre riedke zmesi a rovnomerné rozmiešavanie pigmentov náterových hmôt.

Vrtuľová metla – s dvoma protismerne nastavenými lopatkovými kolesami sa používa na miešanie farieb – horná vrtuľa stláča zmes nadol a spodná ju vytláča nahor.

Klietková metla – používa sa pri materiáloch, ktoré sa nemajú pri miešaní príliš prevzdušňovať (lepidlá a živicové nátery). Jej ramená z guľatiny nevťahujú do zmesi vzduch ako ploché lopatky.

Najdokonalejšie premiešavanie sa dosahuje dvojvretenovými miešadlami s párom metiel, ktoré podľa vyhotovenia zmesi buď šľahajú, alebo ju v nádobe vzájomným protipohybom súčasne ženú od povrchu nadol i odo dna nahor.

Pojazdné miešadlo
Takéto miešadlo je upevnené do pojazdného, výškovo nastaviteľného stĺpového stojanu. Na stavenisku i v interiéri zaručuje rýchle a kvalitné miešanie zmesi v nádobách s obsahom od 25 do 60 litrov. Miešadlo sa uvádza do chodu prostredníctvom bezpečnostnej spínacej jednotky, ktorá blokuje samovoľné spustenie po predchádzajúcom výpadku elektrického prúdu. Stojan nevyžaduje trvalú obsluhu. Dá sa ľahko zložiť a prepraviť z miesta na miesto.

Miešačky a dopravníky
Práce v stavebníctve charakterizuje vysoká prácnosť, preto si ich realizácia vyžaduje použitie rôznych druhov náradia a mechanizácie. Pri kúpe tohto náradia a strojov treba len vedieť, že voľba vhodného náradia je vždy  spätá s konkrétnym technologickým postupom a druhom miešaného materiálu.

Miešačky používame na premiešavanie mált a zložiek betónovej zmesi – spojiva, plniva, vody a prísad. Pritom je dôležité, aby cement obalil kamenivo čo najrovnomennejšie.

Miešačky rozdeľujeme:

 • podľa spôsobu umiestnenia – na stabilné a na podvozku,
 • podľa spôsobu ovládania – ručné, mechanické a poloautomatické,
 • podľa konštrukčného riešenia – miešačky s pevnou osou a so sklopenou osou, ktoré môžu byť horizontálne alebo vertikálne,
 • podľa spôsobu miešania – stroje s gravitačným čiže spádovým miešaním, s núteným miešaním a aktivačným miešaním,
 • podľa výroby betónovej zmesi, čiže podľa priebehu miešania  – miešačky kontinuálne – s plynulým miešaním, cyklické – s prerušovaným miešaním.
 • podľa konštrukcie miešacieho jadra – žľabové, tanierové a kombinované.

Pri spádových miešačkách sa čerstvý betón lopatkami zo spodnej časti vyzdvihuje do hornej časti bubna, odkiaľ samospádom padá do spodnej časti, a tak prebieha miešanie. Bubon týchto miešačiek sa môže vyprázdňovať preklopením alebo opačným otáčaním.

Pri kontinuálnych miešačkách, čiže miešačkách s plynulým miešaním, má bubon lopatky a otáča sa okolo vodorovnej alebo naklonenej osi. Je to vlastne rotujúci valec, do ktorého z jednej strany prichádzajú zložky betónovej zmesi a na druhej strane vychádza betónová zmes. Pri aktivačnom miešaní sa cement s vodou a jemným kamenivom aktivizuje rotujúcimi miešadlami a až potom sa pridáva hrubé kamenivo.  Pri tomto spôsobe výroby nevznikajú cementové hrudky a betón je odolnejší v styku s vodou.

Výber miešačky
Pri výbere miešačky je veľmi dôležitý spôsob miešania, druh napĺňania a vyprázdňovania miešačky, hodinový výkon, jednoduchosť plnenia, bezpečná  manipulácia a podobne.

Na domáce použitie nám stačí stroj do objemu bubna 165 l. Pri zlom výbere sa môže stať, že miešačka nebude schopná dokonale zhomogenizovať zmes v celom svojom objeme alebo pri výbere poddimenzovanej pohonnej alebo prevodovej časti miešačky zas táto nemusí premiešať dostatočné množstvo vysokoviskóznej zmesi v danom objeme. Pre mäkkú konzistenciu zmesi sú vhodnejšie samospádové miešačky a pre tuhú zasa miešačky s núteným miešaním. Pri miešaní zmesi v akejkoľvek miešačke by sme nemali zabúdať ani na to, že zmes sa nesmie premiešať. Každým premiešavaním navyše nám zmes redne.

Omietačky
Patria do mechanizácie práce s betónom a omietkou. Tieto stroje s čerpadlom dopravujú zmes malty alebo betónovú zmes do zrnitosti 8 mm aj do výšky 40 m, pričom zmes môžu miešať a čerpať zároveň. Torkréty sú určené na nastriekavanie malty na steny. Sú to stroje, ktoré pracujú s veľkou rýchlosťou nástreku, čím sa získa veľmi hustá skoro vodotesná omietka, a najčastejšie sa aj na vodotesné omietky používajú. V stavebnej praxi sa im hovorí aj cementové delo. Čerpadlá, ktoré sa používajú na injektovanie základovej pôdy alebo natláčanie malty, sa volajú injekčné čerpadlá. Vibrátory sa používajú na zhutňovanie čerstvého betónu, môžu byť príložné alebo ponorné.

Text: Vladimír Chudý
Foto: archív vydavateľstva, Holcim, Ján Tuma, Elektronáradie, vydavateľstvo Columbus, Rigips, Stachema
Zdroj: Časopis Urob si sám

 1. doc. Ing. GAbriela Juhjásová, CSc. súdny znalec says:

  Dobry den
  ako sudny znalec riešim problém poškodenia okrasných, ihličnatých drevín , ktoré vzniklo vplyvom paženia stavebnej jamy klincovaným torkrétom. Steny obytného susedného doimu boli pokryté voľným okom viditeľnou vrstvou akoby cementovým prachom tak isto hustá koruna ihličrnatých drevín, ktoré sa pestujú ako bonsajové dreviny – ich výška je 2 až 3 m.
  Pomohla by mi informácia akéchemické prvky obsahujeú torkréty..

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.