bez lesenia dom nepostavis...
Galéria (16)

Bez lešenia dom nepostavíš…

... povedal mi kamarát – stavbár, a mal pravdu. Pri každej stavbe rodinného domu či chaty stojí lešenie. Vo väčšine prípadov, najmä na vidieku, však vyzerá podozrivo už na prvý pohľad: kombinácia rôznych lešenárskych systémov, nedodržané elementárne zásady bezpečnosti.

Galéria

bez lesenia dom nepostavis 164 big image
16 stanoboturlesenie big image
20 stanoboturlesenie big image
23 stanoboturlesenie big image
Konštrukcie
Na stavbu rodinných domov sa používajú oceľové, hliníkové, ba i drevené lešenia, ktoré stavebné predpisy povoľujú využívať i v súčasnosti. Uplatňujú sa aj pracovné plošiny a podperné konštrukcie. V mestách sa môžeme stretnúť aj s konštrukciami na ochranu chodcov. V dnešnom stavebníctve sa popri drevenom lešení využívajú prakticky dva typy fasádneho lešenia – rúrkové alebo systémové rámové lešenia. Rámovému lešeniu dávame prednosť najmä pre rýchlu a bezpečnú stavbu lešenia, ktorá je pohodlnejšia, bezpečnejšia a rýchlejšia ako stavba rúrkového lešenia. Nevyžaduje si veľké množstvo pracovníkov, je však drahšie. Rúrkové lešenia sa používajú na menšie stavby alebo veľké členité a atypické stavby. Rúrkové i rámové lešenia sa dnes vyrábajú z pozinkovaných nekorodujúcich materiálov (majú dlhšiu životnosť), rúrkové aj z bežnej ocele (je korozívna). Najmä v interiéri sa používajú ľahké a ľahko premiestniteľné hliníkové lešenia.

Rúrkové lešenia 
Rozmery oceľových rúr so žiarovým pozinkovaním sú 48,3 mm (priemer) a 3 mm (hrúbka steny), no niektoré lešenia sa skladajú z rúrok s priemerom 36 mm. Nosnosť rúrkového lešenia môžeme zvýšiť pridaním zvislých stojok. Výhodou je variabilnosť lešenia i to, že zaberá menej miesta pri skladovaní, montáž je však náročnejšia ako pri systémových lešeniach. Používajú sa na nižších budovách ako fasádne lešenia.

Rúrkové lešenie je vhodné na stavbu rodinného domu aj preto, že využíva len málo stavebných prvkov – podlahy, rúrky a spojky. Na ukotvenie lešenia do steny síce potrebujeme ešte ďalšie komponenty, ale namiesto ukotvenia môžeme lešenie vzoprieť (lebo rodinné domy nie sú príliš vysoké), takže nám postačia samotné rúrky. Pri stavbe treba používať kľúč na doťahovanie skrutiek, v menších priestoroch treba rúrky skracovať pílou. Pri jeho montáži sú potrební traja-štyria pracovníci.

Systémové lešenia 
Pri výstavbe rodinného domu sa používajú tzv. rámové lešenia. Zjednodušene povedané, tvoria ich systémové prvky stavebnice. Cenovo sú náročnejšie ako rúrkové lešenia. Na ich montáž stačia iba dvaja pracovníci, v niektorých prípadoch prácu zvládne aj jeden človek. Prvky lešenia sú chránené proti korózii pozinkovaním. Dĺžka jednotlivých polí (podláh) je spravidla od 1 do 3 m (závisí od systému). Všetky systémové prvky sú potom prispôsobené tomuto modulu. Rámové lešenia pozostávajú zo zvislých nosných oceľových rámov, ktoré slúžia aj na stuženie. Ukladajú sa na ne podlahy a umožňujú upevnenie zábradlia. Modulová výška podlažia je zvyčajne 2 m. Do spodných rámov sa vsúvajú nastaviteľné pätky – základy lešenia. Podlahy na jednotlivých podlažiach tvoria špeciálne podlahové prvky z dreva alebo kovu. Stužujú celú konštrukciu a umožňujú pohyb po lešení vo vodorovnom smere. Na pohyb z podlažia na podlažie sa využívajú podlahy s padacími dverami a rebríkmi. Zábradlia sa skladajú zo zábradľových rámov. Uhlopriečne stuženie (zavetrovanie) zabezpečujú tyčové prvky. Pri rámových lešeniach sa stretneme aj s jednotyčovým zábradlím (na prvom podlaží lešenia), koncovým zábradlím (v priečnom smere), hornými držiakmi zábradlí na najvyššom podlaží, so zarážkami (zabraňujú pádu predmetov z podlahy do hĺbky) a s ďalšími prvkami. Kotvové rúry a konzoly sa používajú pri lešeniach vyšších ako 4 m na ukotvenie lešenia k pevnej stavebnej konštrukcii ako ochrana proti prevráteniu. Používajú sa aj rôzne druhy spojok. Systémové lešenie je vybavené množstvom bezpečnostných prvkov.

 
1. Ukážka rýchlosti pri skladaní lešenia. Do rámu sa vložia pätky. 2. Dva zvislé rámy spojíme zábradlím.
 
3. Zábradlia vkladáme do strmienkov. 4. Klinový spoj zaistíme ľahkým úderom špeciálneho kľúča.
 
5. Nasadíme dve podlážky prvej podlahy. 6. Vo zvislej rovine konštrukciu stužíme tyčou s integrovanou spojkou.

Pojazdné lešenia
Umožňujú vysokú variabilitu použitia. Využijeme ich na rovnom podklade najmä pri zatepľovaní či omietaní fasády, ale aj vnútri. Predpokladom je dostatočne únosný podklad, pokiaľ možno vodorovný. Dnes sa vyrábajú kvalitné pojazdné lešenia s nízkou hmotnosťou. Niektoré sú použiteľné na schodišti alebo na šikmom podklade s možnosťou posunu po naklonenej rovine. Ak sa má lešenie zmestiť aj dovnútra, musíme zvoliť správne rozmery pracovnej plošiny. Niektoré plošiny sú určené len pre jedného pracovníka.

Kúpiť či požičať si
Na dedine si ľudia svoje kúsky lešenia navzájom požičiavajú, a tak možno z mnohých častí zostaviť jedno lešenie, ktoré však väčšinou pochádza od viacerých výrobcov, čo je z hľadiska predpisov neprípustné. Vieme, že murári nie vždy vedia lešenie správne postaviť a niekedy s jednotlivými prvkami zaobchádzajú veľmi nedbanlivo, čím hrozí ich poškodenie. Z týchto dôvodov firmy, ktoré prenajímajú lešenia, ponúkajú v cene prenájmu aj montáž. Cena prenájmu nie je zanedbateľná. Pracovať v strese z toho, že každý deň sa zvyšuje dlh za prenájom lešenia, nie je práve najpríjemnejšie. Na zloženie jednoduchej klietky (podobnej ako na fotografii), ale kompletnej, aby zodpovedala bezpečnostným predpisom, potrebujeme dva pevné rámy, dve pozinkované podlahy, dva zábradľové rámy, jednu zarážku, štyri nastaviteľné pätky s maticou, jednu zavetrovaciu tyč s integrovanou spojkou, dva horné držiaky zábradlia, dve koncové zábradlia. Ak by sme chceli lešenie ukotviť do stavebnej konštrukcie, budeme potrebovať aj kotevné rúrky a kotevné skrutky. V prípade kúpy nás takáto klietka vyjde do 760 EUR. Tu skutočne treba zvážiť, či budeme lešenie potrebovať natrvalo, alebo si ho radšej prenajmeme za cenu od 12 EUR na deň (cena za klietku závisí od konkrétneho lešenia a od predajcu). Kvalitnú vežu s pracovnou výškou do 9 m (pracovník tam dosiahne rukami), určenú pre jedného pracovníka, kúpime za cca 6000 EUR. Cena prenájmu na jeden deň je asi 43 EUR. Ceny pozinkovaných lešenárskych rúrok na rúrkové lešenia sa pohybujú do výšky 13 EUR/m. Pozor na firmy, ktoré lákajú na zaujímavé ceny. Lešenia, ktoré ponúkajú, nemusia byť kompletné a zákazník potom musí doplácať za pojazdové kolesá, závažia, ba aj za pracovné podlahy.

 
Podlaha vyšších podlaží s padacími dvierkami a rebríkom Kotevná rúra a skrutka slúžia na pripevnenie lešenia k stabilnej stavebnej konštrukcii.
 
Kotevnú rúru pripevníme k lešeniu pomocou objímkovej spojky. Zvislé (uhlopriečne) stuženie je nevyhnutné na zachytenie vodorovných síl, napr. z vetra.

Bezpečnosť 
Aj keď staviame lešenie svojpomocne, musíme dodržať predpisy, ktoré v konečnom dôsledku slúžia pre našu vlastnú bezpečnosť. Keďže so stavbou lešenia sa spája mnoho technických noriem, uvádzame len niektoré zásady. Šírka podlahy jednoduchých lešení je spravidla 0,80 m, pri ľahkých lešeniach na drobné práce pri údržbe výnimočne 0,60 m. Medzery medzi podlahovými doskami alebo dielcami môžu byť pri doprave fúrikmi len 10 mm. Medzera medzi vnútorným okrajom podlahy a stenou nesmie byť väčšia ako 0,25 m. Ak robíme podlahy z dosák, ich hrúbka je najmenej 24 mm a šírka sa pohybuje od 100 do 150 mm. Ak používame rebrík na výstup na lešenie, musí presahovať cez pracovnú podlahu najmenej o 1,1 m. Sklon rebríka sa odporúča 3 : 1. Pri lešení s výškou pracovnej podlahy od 1,5 do 2,0 m treba použiť jednotyčové zábradlie, pri vyšších dvojtyčové zábradlie. Držadlo zábradlia umiestnime aspoň 1 100 mm nad podlahou. Voľný okraj pracovnej podlahy pri lešení vyššom ako 1,5 m musí byť zabezpečený zarážkou. Lešenie treba kotviť do stabilnej stavebnej konštrukcie každé 4 m výšky, prípadne ho treba vzoprieť proti prevráteniu.

Text: Stanislav Botur
Foto a kresba: autor, archív vydavateľstva JAGA, EKOBAU, SGB Slovensko
Zdroj: časopis Urob si sám

  1. Profilesenie Lučenec says:

    Rozmery oceľových lešenárskych rúr so žiarovým pozinkovaním sú 48,3 mm (priemer) a 4 mm (hrúbka steny) pri oceli triedy S235 a 3,2mm (hrúbka steny) pri oceli triedy S355.

    Kotevnú rúru pripevníme k lešeniu pomocou objímkovej spojky ale nie tej vyobrazenej na obrázku nakoľko to je otočná spojka triedy A. Sila sklzu/šmyku u tejto spojky je 6,1kN čo vyhovuje ľahkému a stredne ťažkému zakotveniu avšak nejedná sa o nosnú spojku. Preto je nutné použiť pravouhlú pevnú krížovú spojku triedy A 6,1kN alebo triedy B 9,1kN.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.