Vyriešia ETICS aj systémové poruchy?

Vyriešia ETICS aj systémové poruchy?

Odstráni zrealizovanie kontaktného tepelnoizolačného systému aj systémové poruchy?

Ak sa chystáte zatepliť dom a chcete sa poradiť s odborníkom nielen o farebnom riešení svojej fasády, napíšte nám!

 

 VIAC INFO O SÚŤAŽI

Na bytových domoch môže ísť o nedostatky:

• ohrozujúce bezpečnosť (pokles základov, trhliny v nosných konštrukciách, korózia výstuže a podobne);
• znižujúce úžitkovú hodnotu a súvisiace s následným zvyšovaním prevádzkových nákladov (nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti, hygienické nedostatky – plesne, zatekanie, nedostatočné • vetranie, nízka akustická ochrana a podobne);
• spôsobené končiacou sa životnosťou (inštalačné jadrá, rozvody, elektroinštalácie a podobne);
• systémové poruchy;

Medzi systémové poruchy patria:

• poruchy štítových keramzitbetónových dielcov: ZT a T 06 B BA; v prípade potreby prichádza do úvahy odstránenie, prípadne ukotvenie panelov a zateplenie (priamy súvis so zateplením);
• poruchy troskopemzobetónových dielcov na štíte: T 06 B KE; riešením tohto problému je ukotvenie panelov a zateplenie (čiastočný súvis so zateplením);
• poruchy vystupujúcich schodísk: ZTB, BA-BC; možno ich riešiť opravou trhlín, ukotvením, zateplením a výmenou klampiarskych prvkov (čiastočný súvis so zateplením);
• poruchy lodžií: ZT; do úvahy prichádza komplexná oprava (nepriamy súvis so zateplením);
• poruchy lodžií: T 08 B; rovnako možno tento problém riešiť komplexnou opravou (nepriamy súvis so zateplením);
• poruchy balkónov: T 11 až T 16, T 03B, BA, MS 5, MS 11, LB, MB, T 06 B, B-70 možno riešiť celkovou opravou (nepriamy súvis so zateplením);
• poruchy vystupujúcich pilastrov a ríms: LB (MB) možno riešiť odstránením poškodeného betónu, ošetrením výstuže, použitím opravnej malty a zateplením (čiastočný súvis so zateplením);
• poruchy obvodového plášťa zo spínavých pórobetónových dielcov: P 1.15, P2-82-TT si vyžadujú odstránenie zdegenerovaného pórobetónu, ošetrenie výstuže, úpravu opravnou maltou a zateplenie (čiastočný súvis so zateplením);
• poruchy stykov obvodového plášťa (zatekanie v stykoch): P 1.14, PS-82, SpM P 1.14 možno riešiť vyčistením škár, ich vyplnením a prelepením páskou alebo zateplením bez potreby ošetriť škáry (priamy súvis so zateplením);
• poruchy atiky: PS-82-PP si vyžadujú komplexnú opravu a zateplenie strechy (nepriamy súvis so zateplením);
• poruchy obvodového plášťa a nosných stien: PV-2 možno riešiť odstránením uvoľnenej povrchovky a zateplením (čiastočný súvis so zateplením);

Ako vidíte, ETICS može úplne alebo čiastočne odstrániť až sedem systémových porúch.

Na vaše otázky súvisiace so zatepľovaním bytových domov odpovedal Ing. Miroslav Stano zo spoločnosti Baumit, spol. s r. o. 

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.