Galéria (13) Zdroj: Martin Matula

Rekonštrukcia rodinného domu do A0: Od zateplenia obvodových stien až po vykurovanie

Architekt Martin Doršic odporúča v súčasnej energetickej situácii aj pri rekonštrukciách aplikovať energeticky úsporné opatrenia, ktoré sú však technicky a ekonomicky realizovateľné.

Strešná konštrukcia

Pripravené s odbornou spoluprácou: Michal Dobrovodský

Prvým krokom pri oprave strechy je zhodnotenie jej aktuálneho stavu, podľa ktorého odborník navrhne spôsob opravy. Pri rekonštrukcii strechy treba brať ohľad na jestvujúcu konštrukciu a jej nosnosť.

Na pôvodnej streche treba skontrolovať mechanické poškodenia krovu, či nie sú niektoré krokvy nalomené alebo prehnuté. Niekedy treba krov zhodiť úplne, inokedy ho možno zachovať. To všetko povie odborník po zhodnotení stavu strechy.

„Funkčnú a kvalitnú strechu, ktorá bude spĺňať požadované tepelnotechnické normy, získate investíciou do komplexného systému (vrátane potrebných doplnkov) od jedného výrobcu. Systémové riešenia sú mimoriadne dôležité najmä pri zabezpečení rizikových miest, ako sú rôzne prestupy cez strechu,“ radí Michal Dobrovodský, produktový manažér pre značku Tondach.

Na čo myslieť pri prerábke staršieho domu?

Okrem posúdenia konštrukcie strechy je potrebné, aby boli správne navrhnuté a zhotovené jednotlivé vrstvy strešného plášťa. Strechu treba zatepliť vhodnou hrúbkou tepelnej izolácie. Ak sa uvažuje o výmene strešnej krytiny, odporúča sa použiť systém zateplenia z exteriérovej strany, pri ktorom sa tepelná izolácia ukladá na záklop nad krokvy.

Realizovať možno aj zateplenie z interiéru, tu je však potrebné počítať s určitým zmenšením objemu priestoru podkrovia. Na dosiahnutie požadovaných tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa dnes už totiž nestačí vložiť tepelnú izoláciu len medzi krokvy. Ukladá sa väčšinou vzhľadom na potrebnú hrúbku aj pod krokvy. Hrúbka tepelnej izolácie by mala byť navrhnutá tak, aby vyhovovala normatívnym požiadavkám. Odporúčaná hodnota tepelného odporu pre plochú a šikmú strechu so sklonom ≤ 45° je R = 9,9 (m2 . K)/W. Okrem dostatočnej hrúbky tepelnej izolácie sú dôležité aj ďalšie opatrenia.

Strešná konštrukcia
Zdroj: Wienerbeger

Poistná hydroizolácia

Pri rekonštrukcii staršieho rodinného domu treba na strechu inštalovať hydroizolačnú fóliu, ktorá zohráva v strešnej konštrukcii mimoriadne dôležitú úlohu – chráni strechu pred prenikaním zrážok, prachu, vlhkosti a ďalších nečistôt z vonkajšieho prostredia. Pomáha bezpečne odstrániť vlhkosť z interiéru a predlžuje životnosť strechy.

„Ak fóliu vynecháte, vlhkosť môže znížiť účinnosť tepelnej izolácie a poškodiť strešnú konštrukciu. Výber strešnej fólie závisí od bezpečného sklonu, spôsobu využitia podkrovia, konštrukčnej náročnosti strechy či miestnych klimatických podmienok, preto sa pred jej kúpou odporúča konzultácia s výrobcom alebo realizátorom. K účinným hydroizolačným fóliám patria napríklad fólie s integrovanou samolepiacou páskou pre zaistenie dostatočného zlepenia vzájomných presahov, ktorých montáž je jednoduchá a bezpečná,“ odporúča Michal Dobrovodský.

Odvetranie strechy

Pri rekonštrukcii strechy je nevyhnutné strechu správne odvetrať. Ak nie je zabezpečený vetrací systém, zostáva strešný plášť a konštrukcia vlhká, a teda sú ohrozené všetky prvky konštrukcie strechy (krokvy, kontralaty, laty, krytina), čím môže byť skrátená životnosť a narušená funkčnosť strešného plášťa. Na odvetranie strechy neexistuje univerzálne pravidlo, pretože strešné krytiny majú rôzne systémy realizácie odvetrania. Najčastejšie sa zanedbáva prevetrávanie strešného plášťa v hrebeni aj osadenie vetracích prvkov pod hrebeňom. Zabezpečiť správne odvetranie priestoru pod škridlou pomáhajú vetracie škridly či vetrací pás – dodržať treba stanovený počet odvetrávacích prvkov uvedených v technickom liste.

„Na zabezpečenie správneho odvetrania strechy ponúkame niekoľko doplnkových výrobkov. Pri hrebeni sa vzduch odvetráva buď vetracími škridlami alebo vetracími pásmi. Vetracie škridly sa rozmiestňujú v druhom rade pod hrebeňom. Dôležitým pravidlom je umiestnenie minimálne jednej vetracej škridly do každého poľa medzi krokvami. Vetrací pás zabraňuje prieniku vody a zlepšuje cirkuláciu vzduchu pod hrebeňom a nárožím. Umiestňuje sa pod hrebenáč, a to po celej jeho dĺžke,“ radí Michal Dobrovodský.

Voľba krytiny

Na výber krytiny má vplyv aj aktuálny stav krovu (v prípade rekonštrukcie) – či tam nie sú plesne, či nie je napadnutý škodcami. Pri výbere krytiny pri rekonštrukcii treba brať ohľad na jestvujúcu konštrukciu a jej nosnosť. Samotná strešná krytina predstavuje len časť celkovej hmotnosti strechy. Hmotnosť samotnej strešnej krytiny nijako významne nezaťažuje konštrukciu krovu.

Vhodnou voľbou sú škridly s možnosťou dostatočného posuvu. Rozsah posuvu niektorých škridiel je až 6 cm, vďaka čomu sa škridla prispôsobí latovaniu použitému na danej streche. Pokrývači si pri rekonštrukciách pochvaľujú aj veľkoformátové škridly, ktoré sa vyznačujú nízkou hmotnosťou. Oproti bežným skladaným krytinám môžu byť až o 20 % ľahšie, čo je výhoda pri zachovaní pôvodného krovu. Rátať však treba so zmenou latovania krovu.

„Pri realizácii strechy nezabudnite na správne prichytenie strešnej krytiny pre jej zaťaženie vetrom. Použiť treba určené príchytky (klince, skrutky, viazací drôt odolné proti korózii alebo výrobcom určené príchytky). Potrebný počet príchytiek konzultujte so svojím projektantom a stavebným dozorom. Bez ohľadu na sklon strechy je potrebné mechanicky prichytiť každú škridlu na štítovej hrane, hrebeni, nároží, úžľabí, pulte, odkvapovej hrane,“ odporúča Michal Dobrovodský.

Čo hovorí odborník na výmenu okien pri rekonštrukcii domu? Dozviete sa na ďalšej strane.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje