Zdroj: shutterstock

Nebudú sa mi v dome po zateplení polystyrénom tvoriť plesne?

Pri výbere vhodnej tepelnej izolácie na zateplenie obvodových stien domu, ktorá je súčasťou vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (známeho pod označením ETICS, odvodeným z anglickej skratky), je potrebné zohľadniť viaceré faktory. Preto by ste návrh mali prenechať skúsenému projektantovi. Ten poradí nielen pri výbere materiálu, ale navrhne aj jeho správnu hrúbku.

Plánujem si zatepliť svoj rodinný dom s použitím polystyrénu. Je však tento materiál bezpečný a zdravotne neškodný? Nebudú sa mi v dome tvoriť plesne? Marián, Banská Štiavnica

Na dosiahnutie účinného zateplenia je nevyhnutné, aby ste jeho návrh zverili do rúk skúseného projektanta. Ten vypracuje tepelnotechnický výpočet a navrhne najvhodnejší tepelnoizolačný materiál a jeho hrúbku. Použitím správnej hrúbky a správneho spôsobu zateplenia sa zabezpečia nielen tepelnotechnické, ale aj hygienické požiadavky. Nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie z EPS je podľa odborníkov približne 200 mm, pričom sa berú do úvahy energetické požiadavky domov, ktoré reagujú na pravdepodobný vývoj investičných nákladov a cien energie v najbližších desiatich rokoch. Nezabudnite ani na výber overenej realizačnej firmy, ktorá je vyškolená na prácu s daným tepelnoizolačným materiálom.

Budova zateplená s použitím expandovaného polystyrénu (EPS) je pre človeka, ktorý v nej žije bezpečná. V prípade zateplených stavieb sa možno často stretnúť s informáciou, že takéto budovy „nedýchajú“, čo má za následok vznik plesní. Výskyt plesní však nesúvisí s tepelnoizolačnými materiálmi používanými na zatepľovanie. Plesne, naopak, vznikajú zväčša na nezateplených stenách, ktoré majú nízky tepelný odpor, t. j. v zime sa veľmi rýchlo ochladzujú. Na miestach, kde teplota povrchu klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza k povrchovej kondenzácii.

Vonkajším zateplením sa kondenzácia vodnej pary vnútri konštrukcie výrazne znižuje, čím sa zvyšuje vnútorná povrchová teplota obvodovej steny. Na takejto stene sa vodná para zo vzduchu nezráža a ostáva suchá. Týmto spôsobom sa práve možno plesní zbaviť. Výskyt plesní v interiéri, hoci je dom zateplený, môže súvisieť s výmenou okien. Nové kvalitné okná majú totiž oproti tým starším až desaťnásobne vyššiu tesnosť škár medzi rámom a krídlom okna. Predtým prebehla výmena vzduchu v miestnosti aj pri zatvorených oknách a po osadení nových okien je desaťkrát nižšia. Plesniam sa možno vyhnúť osvojením nového spôsobu vetrania – ponechaním okien v polohe mikroventilácie.

Zateplenie s použitím expandovaného polystyrénu nepredstavuje pre človeka žiadne zdravotné riziko. EPS je netoxický a kompletne inertný materiál. Keďže nie je rozpustný vo vode, neunikajú z neho látky, ktoré by mohli kontaminovať podzemné vody. Neobsahuje ani freóny či iné látky, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nepotvrdili sa ani podozrenia, že by expandovaný (penový) polystyrén mohol spôsobovať ochorenia. Dosky EPS spĺňajú všetky súčasné požiadavky na uplatňovanie a zabudovávanie do vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS). Ide o stavebné výrobky, ktoré podliehajú povinnosti preukazovania vlastností podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kvalitu práce firiem, ktoré vykonávajú zatepľovanie budov, navyše kontroluje Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., a udeľuje im licenciu na výkon práce a technické osvedčenie pre tepelnoizolačné systémy. V súčasnosti sa v stavebníctve používajú EPS dosky výhradne v  samozhášavej úprave. Na zabezpečenie samozhášavej úpravy sa používa moderný ekologický spomaľovač horenia.

Polystyrén vyrábaný v súčasnosti je navyše 100 % recyklovateľný materiál. Možno ho mechanicky recyklovať extrúziou na štandardný polystyrén alebo sa recyklovaný polystyrén môže pridávať do primárneho materiálu pri výrobe EPS dosiek či ako drvina do betónu, tehál, keramiky. Na odpadový stavebný polystyrén nie sú určené žlté kontajnery. Uvedený odpad patrí do zberného dvora príslušnej obce. Aj polystyrén z demolácií bude možné v blízkej budúcnosti recyklovať, a to vďaka inovatívnej technológii PolyStyreneLoop. Výstavba demonštračného závodu je už spustená a jeho prevádzka by sa mala začať v prvom štvrťroku 2021.

Odpovedá: Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu
Foto: isifa/Shutterstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám

 1. Radovan says:

  V starších domoch je potrebné vyratat rosny bod. Stačí 8 ci 10 cm. Práve hrubšia izolácia narobi problémy

 2. Jakub says:

  predsedníčka združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu predsa nemôže reagovať inak… škoda, že nebolo povedané o EPS všetko…
  Nuž každý si musí spraviť názor sám.

 3. Majo says:

  V dome sa plesne možno nebudú tvoriť, ale aké baktérie sa budú množiť medzi polystyrénom a múrom to sa uvidí časom.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje