zateplovanie
Galéria (12) Zdroj: archív vydavateľstva JAGA

6 spôsobov, ako zatepliť obvodové steny domu

Skôr ako sa rozhodnete pre zateplenie domu, pouvažujte, či je fasáda vystavená prudkému slnku a veľkým výkyvom teplôt. Alebo či je vašou prioritou odvetranie vlhkosti z muriva, odolnosť proti mechanickému poškodeniu či dokonca umývateľnosť.

Galéria

zateplovanie fasády domu
zateplovanie
zateplovanie fasády domu
zateplovanie fasády domu
zateplovanie fasády domu
kontaktné zateplenie fasády
kontaktné zateplenie fasády
kontaktné zateplenie fasády

Tieto požiadavky je ideálne skonzultovať s projektantom alebo výrobcom a následne si vybrať optimálny ETICS. Určite by mal reflektovať charakteristiky podkladu, ako aj podmienky, ktorým bude fasáda vystavená. Na trhu je totiž množstvo systémov od rôznych výrobcov, ktorých skladba a postup montáže sú síce veľmi podobné, líšia sa však výslednými vlastnosťami. Asi najzreteľnejší je rozdiel v použitom izolante, z ktorého plynú aj odlišnosti v kotvení, stierkovaní či armovaní, rozdielne však môžu byť aj ďalšie vlastnosti jednotlivých komponentov.

Hlavná zložka ETICS-u

Je to tepelnoizolačný materiál, ktorý sa „kontaktne“ prilepí alebo ukotví k obvodovej stene. Jeho povrch chráni výstužné (armovacie) súvrstvie a finálna povrchová úprava. K doplnkom patria napríklad rohové alebo dilatačné lišty a tiež soklový profil, ktorý vytvorí rovný spodný okraj a chráni tepelnoizolačný materiál pred poškodením.

Čo je ETICS

ETICS je skratka pre kontaktný zatepľovací systém (z anglického External Thermal Insulation Composite System). Skladá sa z niekoľkých vrstiev, ktoré sa aplikujú na obvodové steny kontaktne, teda bez vzduchových medzier – priamo jedna na druhú v určenom poradí. Dôležité je pritom dodržať skladbu materiálov a prvkov stanovenú konkrétnym výrobcom, inak riskujete problémy.

Kombináciou komponentov z rôznych systémov nedosiahnete potrebnú kvalitu. Náklady na následné opravy alebo rekonštrukciu bývajú pritom oveľa vyššie ako rozdiel medzi certifikovaným systémom s vlastnosťami garantovanými výrobcom a „zlepencom“ najlacnejších verzií.

Ak chcete na novostavbe alebo staršom dome zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien, najlepšie je zatepliť ich zvonka. Vybrať si môžete prevetrávanú fasádu alebo kontaktný zatepľovací systém ETICS, ktorý je jednoznačne najčastejšou voľbou.

Štyri vrstvy, štyri pravidlá

zateplovanie fasády domu
Zdroj: archív vydavateľstva JAGA

1. Upevnenie k podkladu

Má za úlohu preniesť ťahové sily, ktoré vznikajú v dôsledku vlastnej váhy izolačného materiálu, jeho objemovej rozťažnosti a sania vetra. Izolačné dosky sa upevňujú k podkladu lepiacim tmelom, ktorý dopĺňajú aj mechanické kotvy. Tmel treba naniesť na zatepľovacie dosky predpísaným spôsobom a v dostatočnom množstve. Ideálne celoplošne zubovým hladidlom alebo v páse po celom okraji a uprostred v 3 – 4 bodoch tak, aby po pritlačení vznikol medzi izolantom a podkladom potrebný kontakt.

zateplovanie fasády domu
Zdroj: archív vydavateľstva JAGA

2. Tepelnoizolačná vrstva

Je zložená z izolačných dosiek, ktoré sa ukladajú na zraz v radoch s preložením na väzbu tak, aby nevznikali krížové škáry. Najčastejšie sa používa penový polystyrén (EPS), ktorého výhodou je nízka hmotnosť, nízka nasiakavosť a priaznivá cena. Prednosťou minerálnych izolácií sú najmä protipožiarne vlastnosti, priedušnosť a mechanická odolnosť. „Kombináciu vlastností“ ponúkajú špeciálne perforované dosky z EPS.

zateplovanie fasády domu
Zdroj: archív vydavateľstva JAGA

3. Výstužná vrstva

Táto vrstva zabezpečuje pevnosť a mechanickú odolnosť povrchu a tiež rovnomerne roznáša na celú plochu fasády namáhanie spôsobené dilatačnými pohybmi izolácie. Pozostáva z jednej alebo viacerých vrstiev stierky, t. j. základnej omietky, a z jednej alebo viacerých vrstiev výstužných mriežok či sieťok, ktoré sa do stierky vtlačia. V rohoch otvorov, na styku dvoch systémov a pod. je potrebné zosilňujúce vystuženie.

zateplovanie fasády domu
Zdroj: shutterstock

4. Povrchová úprava

Najčastejšie sa používa pružná tenkovrstvová dekoračná omietka s vhodnými vlastnosťami, prípadne omietka a farba. Pod omietku sa aplikuje penetračný náter, ktorého úlohou je vyrovnať nasiakavosť výstužnej vrstvy a zabezpečiť jej spolupôsobenie s povrchovou úpravou. Aby sa predišlo trhlinám, ktoré by spôsobili degradáciu fasády, dôležité je použiť pružné omietky odporúčané výrobcom a zosúladené s výstužnou vrstvou.

Radí odborník

Ing. Alexander Prizemin, www.isover.sk

Aké sú možnosti tepelných izolácií

Biely polystyrén

– Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,038
– Hrúbka potrebná na dosiahnutie normovej požiadavky (R = 4,4 m2 . K/W): 17 cm
– Hrúbka potrebná na dosiahnutie cieľovej hodnoty (R = 6,5 m2 . K/W): 25 cm
– Nízka hmotnosť, jednoduchá a rýchla manipulácia

Sivý polystyrén

– Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,031
– Hrúbka potrebná na dosiahnutie normovej požiadavky: 14 cm
– Hrúbka potrebná na dosiahnutie cieľovej hodnoty: 21 cm
– Nízka hmotnosť, jednoduchá a rýchla manipulácia

Sklená fasádna minerálna vlna

– Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,034
– Hrúbka potrebná na dosiahnutie normovej požiadavky: 15 cm
– Hrúbka potrebná na dosiahnutie cieľovej hodnoty: 22 cm
– Ekologický materiál s podielom recyklovanej zložky: 80 %
– Vynikajúce akustické parametre, o polovicu nižšia hmotnosť v porovnaní s bežnou kamennou fasádnou minerálnou vlnou, vysoká paropriepustnosť, odolnosť proti nárazu, protipožiarna izolácia

Kamenná fasádna minerálna vlna

– Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,036
– Hrúbka potrebná na dosiahnutie normovej požiadavky: 16 cm
– Hrúbka potrebná na dosiahnutie cieľovej hodnoty: 24 cm
– Výborné akustické parametre, vysoká paropriepustnosť, protipožiarna izolácia

Kombinovaný izolant – sivý polystyrén + kamenná minerálna vlna

– Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,033 – 0,034
– Potrebná hrúbka na dosiahnutie normovej požiadavky: 15 cm
– Hrúbka potrebná na dosiahnutie cieľovej hodnoty: 22 cm
– Nízka hmotnosť, jednoduchá a rýchla manipulácia a spracovanie, veľmi dobré protipožiarne vlastnosti

6 × kontaktné zateplenie fasády

Baumit open

Systém v sebe spája odolnosť, vysokú paropriepustnosť a vysokú účinnosť izolácie s inovatívnou povrchovou úpravou na princípe nanotechnológií. Zateplenie má podobnú paropriepustnosť ako tehlové murivo, čím sa predchádza vzniku kondenzácie a zabezpečuje sa príjemná vnútorná klíma.

Tepelná izolácia: dierovaný penový polystyrén

Výrobca: Baumit

kontaktné zateplenie fasády
Zdroj: baumit

Odporúčaná skladba

1 Kotvenie – Baumit StarTrack
2 Lepenie – Baumit openContact
3 Tepelná izolácia – Baumit openReflect, Baumit openPlus alebo Baumit openTherm
4 Stierka – Baumit openContact
5 Výstuž – Baumit openTex
6 Základný náter – Baumit PremiumPrimer
7 Povrchová úprava – Baumit NanoporTop alebo Baumit openTop

Cemix THERM K

Novinka spoločnosti Cemix umožňuje vysokú variabilitu pri stvárnení fasády a uplatnenie nájde najmä pri kombinovaní omietky s obkladom. Povrchovú úpravu systému tvorí obklad z keramických alebo tehlových prvkov, lepený špičkovým flexibilným lepidlom.

Tepelná izolácia: EPS alebo dosky z minerálnych vlákien

Výrobca: Cemix

kontaktné zateplenie fasády
Zdroj: cemix

Odporúčaná skladba

1 Lepiaca vrstva – Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota sivá
2 Izolant – fasádny EPS alebo dosky z minerálnej vlny
3 Výstužná vrstva – Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota sivá
4 Sieťka – sklovláknitá tkanina
5 Kotvenie – tanierové skrutkovacie rozperky, kotvenie cez sieťovinu
6 Penetračný náter – Cemix Penetrácia akrylát-silikón alebo Penetrácia hĺbková
7 Lepiaca vrstva – Cemix Lepidlo FLEX EXTRA
8 Obklad – keramický mrazuvzdorný alebo z tehlových pásikov
9 Škáry – príslušná pružná škárovacia hmota

Henkel Universal

Univerzálny zatepľovací systém odolný proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom, so zvýšenou odolnosťou proti riasam a plesniam. Predstavuje ekonomické a univerzálne riešenie – jeho univerzálnosť spočíva v možnosti použiť EPS, XPS aj izoláciu z minerálnych vlákien.

Tepelná izolácia: EPS, XPS alebo dosky z minerálnych vlákien

Výrobca: Henkel

kontaktné zateplenie fasády
Zdroj: henkel

Odporúčaná skladba

1 Lepiaca hmota – lepiaca malta Ceresit CT 80, rozperné kotvy podľa výpočtu
2 Izolačné dosky – EPS, XPS alebo minerálna vlna
3 Výstužná vrstva – výstužná mriežka, univerzálna malta Ceresit CT 80
4 Základný náter – podľa typu omietky
5 Povrchová úprava – minerálne, silikátovo-silikónové, silikátové alebo silikónové omietky s rôznymi povrchmi, prípadne akrylátový, silikátový, silikónový alebo nanosilikónový náter

Jubizol Microair

Jadrom zatepľovacieho systému je inovatívna dierovaná tepelnoizolačná doska, ktorá sa podieľa aj na jednoduchej aplikácii. Systém zabezpečuje vysokú paropriepustnosť pri výbornej tepelnej a zvukovej izolácii, vďaka čomu vytvára v interiéri príjemnú a zdravú klímu.

Tepelná izolácia: špeciálne perforované dosky z bieleho alebo sivého EPS

Výrobca: JUB

kontaktné zateplenie fasády
Zdroj: JUB

Odporúčaná skladba

1 Lepiaca malta – JUBIZOL MICROAIR FIX
2 Tepelnoizolačná vrstva – JUBIZOL EPS F – W2
3 Základná omietka – JUBIZOL MICROAIR FIX
4 Výstužná mriežka – JUBIZOL 160 g/m2
5 Penetračný náter – JUBIZOL UNIGRUND
6 Dekoračná omietka – JUBIZOL SILICONE FINISH

Mapetherm M

Systém možno jednoducho aplikovať na všetky druhy bežných podkladov. Realizačným firmám ponúka spoločnosť Mapei zákaznícky servis vrátane odborného poradenstva pri spracovaní projektovej dokumentácie a aplikácii systému.

Tepelná izolácia: minerálna vlna

Výrobca: Mapei

kontaktné zateplenie fasády
Zdroj: Mapei

Odporúčaná skladba

1 Vyrovnávacia cementová malta – Nivoplan Plus
2 Lepiaca univerzálna malta – Mapetherm AR2
3 Tepelnoizolačné dosky z minerálnej vlny
4 1. vrstva armovacej cementovej stierky – Mapetherm AR2
5 Sklotextilná mriežka
6 2. vrstva armovacej cementovej stierky – Mapetherm AR2
7 Kolorovaný akrylový základný náter – Quarzolite Base Coat
8 Akrylová povrchová úprava – Quarzolite Tonachino

weber.therm exclusive

Prednosti tohto systému sú založené na výborných úžitkových vlastnostiach izolácie z minerálnej vlny, ale aj ostatných komponentov. Na povrchovú úpravu sa odporúčajú tenkovrstvové omietky weber.pas so širokou škálou štruktúr a farieb. Cenovo výhodnejší variant predstavuje systém weber.therm terranova.

Tepelná izolácia: dosky z minerálnej vlny

Výrobca: Weber

kontaktné zateplenie fasády
Zdroj: weber

Odporúčaná skladba

1 Lepiaca a výstužná malta – weber.therm exclusive, weber.therm exclusive Z alebo weber.therm KPS
2 Tepelná izolácia – dosky z minerálnej vlny
3 Lepiaca a výstužná malta – weber.therm exclusive alebo weber.therm KPS
4 Sklovláknitá mriežka
5 Penetračný náter – weber 700, weber 705
6 Tenkovrstvová omietka – weber.pas

TEXT:  ERIKA KUHNOVÁ
FOTO: ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.